Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/235
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2017.12.28.
Iktatószám: 19035/2017
CPV Kód: 45233120-6
Ajánlatkérő: NIF Zrt.
Teljesítés helye: HU222; HU222
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Duna Aszfalt Kft.;Mészáros és Mészáros Kft.;Duna Aszfalt Kft.;Mészáros és Mészáros Kft.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közlekedési infrastruktúra fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés M8 autóút Körmend-Rábafüzes országhatár közötti szakasz 2x1 sávos építési munkáira.
Hivatkozási szám: PST kód: A008.03
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés M8 autóút Körmend-Rábafüzes országhatár közötti szakasz 2x1 sávos építési munkáira.
1. rész: Vállalkozási szerződés M8 autóút Körmend-Rábafüzes országhatár közötti szakasz 2X1 sávos építésimunkáira a 161+200 - 180+650 km szelvények között.
2. rész: M8 autóút Körmend-Rábafüzes országhatár közötti szakasz 2X1 sávos építési a 180+650 - 190+114,7km szelvények között.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 63005518519 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés M8 autóút Körmend-Rábafüzes országhatár közötti szakasz 2X1 sávos építési munkáiraa 161+200 - 180+650 km szelvények között
Rész száma: 1. rész
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
További tárgyak: 45100000-8
45110000-1
45111000-8
45112700-2
45221100-3
45221110-6
45221111-3
45223700-3
45223710-6
45231220-3
45231300-8
45231400-9
45231600-1
45232450-1
45233000-9
45233100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Vas megye, Körmend, Magyarnádalja, Kemestartódfa,Csákánydoroszló, Gasztony, Rátót, Vasszentmihály települések közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
M8 autóút Körmend-Rábafüzes országhatár közötti szakasz 2X1 sávos építése a 161+200 - 180+650 kmszelvények között.
Beavatkozási hossz egybefüggően (főpálya): 19 450 m.
Koronaszélesség: 18,0m.
Keresztmetszeti kialakítás:
- forgalmi sáv szélessége: 3,75m,
- forgalmi sávok száma: 2x1,
- forgalmi irányok elválasztása: előzéses szakaszok esetében terelővonal, előzést nem megengedettszakaszokon kettős záróvonal (0,50 m),
- biztonsági sáv szélessége bal oldalon: 0,50m,
- biztonsági sáv szélessége jobb oldalon: 0,25m,
- főpálya kopóréteg szélessége: 8,25m,
Csomópontok:
3 db különszintű csomópont:
- Körmend keleti (86. sz. főúti) csomópont,
- Körmend nyugati (8707 j. úti) csomópont,
- Csákánydoroszlói csomópont.
Műtárgyak:
23 db műtárgy, ebből 15db felüljáró, és 8db aluljáró, amelyek között 1 db völgyhíd is található (legnagyobbszabad nyílás 56,29 m).
Pihenőhelyek:
Gasztonyi kétoldali, egyszerű pihenőhely a 175+000 km szelvényben.
Zajárnyékoló falak:
167+730 - 168+120 km sz. között jobb oldalon 390m hosszban.
167+290-168+120 km sz. között bal oldalon 830m hosszban.
Egyéb országos közutak (1. tervezési szakasz):
86. számú főút korrekciója (52+420 - 53+500 km sz. között).
Hossza: 1 080m.
Korona szélessége: 12,00m.
86. sz. főút 53+904 km szelvényben körforgalmú csomópont.
86. sz. főút 52+696 km szelvényben felüljáró a Szemcse-Megyefői árok felett.
Teljes szélesség: 12,13m.
8722 jelű összekötő út korrekciója (2+360 - 2+470 km sz. között).
Hossza: 110m.
Korona szélessége: 11,00m.
8707 jelű összekötő út korrekciója (0+660 - 1+455 km sz. között).
Hossza: 795m.
Korona szélessége: 11,00m.
Egyéb országos közutak (2. tervezési szakasz):
8708 jelű összekötő út korrekciója (0+210,46 - 0+699,70 km sz. között).
Hossza: 489,24m.
Korona szélessége: 11,00m.
87106 jelű bekötő út korrekciója (0+116 - 0+373,49 km sz. között).
Hossza: 257,49m.
Korona szélessége: 9,50m.
7452 jelű összekötő út korrekciója (2+158 - 2+833,70 km sz. között).
Hossza: 675,7m.
Korona szélessége: 11,00m.
Egyéb országos közút (3. tervezési szakasz):
A 3. tervezési szakasz nem érint egyéb országos közutat.
A Kivitelezők további főbb feladatai:
Építés kivitelezéshez szükséges, engedélyek, hozzájárulások beszerzése.
Szükséges közműkiváltások elvégzése:
Hírközlő vezeték bontása, építése, védelembe helyezése.
Kis, közép, nagyfeszültségű villamosvezetékek bontása, építése, szabványosítása, út-, tér- és közvilágításbontása, építése.
Víz- és csatornavezetékek bontása, építése, védelembe helyezése.
Közép- és nagyközépnyomású gázvezeték bontása és építése.
Üzemi hírközlés létesítése (Forgalomszámláló rendszer, Meteorológiai rendszer, videó- segélykérő rendszer).
Vasúti felsővezeték bontása, építése.
Egyéb létesítmények:
Az útépítéssel elzárt vagy kettészelt mezőgazdasági területek megközelítésére párhuzamos földutak,szervízutak kialakítása.
Meglévő épület bontása,
Gyalog és kerékpár út létesítése,
Növénytelepítés.
Vízépítési feladatok: csapadékvíz elvezetés kialakítása, mederkorrekció.
Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását és a tervezett létesítmények kivitelezésitartalmának részletesebb műszaki összefoglalóját a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. M.2.1. pontot igazoló szakember, útépítés kivitelezésében szerzett szakmaitapasztalata az alkalmasság igazolásához figyelembe vett tapasztalaton felül (0-36 hó) / 5
2 2.2. M.2.2. pontot igazoló szakember, útépítés kivitelezésben szerzett szakmaitapasztalata az alkalmasság igazolásához figyelembe vett tapasztalaton felül (0-36 hó) 5
3 2.3. M.2.3. pontot igazoló szakember, hídépítés kivitelezésben szerzett szakmaitapasztalata az alkalmasság igazolásához figyelembe vett tapasztalaton felül (0-36 hó) 5
4 2.4. Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesítettCO érték) 10
5 2.5. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (0-5 fő) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-1.1.0-15.
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: M8 autóút Körmend-Rábafüzes országhatár közötti szakasz 2X1 sávos építési a 180+650 - 190+114,7 kmszelvények között
Rész száma: 2. rész
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
További tárgyak: 45100000-8
45110000-1
45111000-8
45112700-2
45221100-3
45221110-6
45221111-3
45223700-3
45223710-6
45231220-3
45231300-8
45231400-9
45231600-1
45232450-1
45233000-9
45233100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Vas megye, Vasszentmihály, Rönök, Szentgotthárd településekközigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
M8 autóút Körmend-Rábafüzes országhatár közötti szakasz 2X1 sávos építése a 180+650 - 190+114,7 kmszelvények között
Beavatkozási hossz egybefüggően (főpálya): 9464,7m
Koronaszélesség: 18,0m
Keresztmetszeti kialakítás:
- forgalmi sáv szélessége: 3,75m
- forgalmi sávok száma: 2x1
- forgalmi irányok elválasztása: előzéses szakaszok esetében terelővonal, előzést nem megengedettszakaszokon kettős záróvonal (0,50 m)biztonsági sáv szélessége bal oldalon: 0,50m
- biztonsági sáv szélessége jobb oldalon: 0,25m
- főpálya kopóréteg szélessége: 8,25m
Csomópontok:
2 db különszintű csomópont:
Vasszentmihályi csomópont
Szentgotthárdi csomópont
Műtárgyak:
11 db műtárgy, ebből 7db felüljáró és 4db aluljáró, amelyből egyik aluljáró (legnagyobb szabad nyílása: 28 m)
Pihenőhelyek:
Rábafüzesi kétoldali, komplex pihenőhely a 189+000 km szelvényben
Egyéb országos közutak (4. tervezési szakasz):
8. számú főút korrekciója (181+000 - 181 +993,36 km sz. között)
Hossza: 993,36m
Korona szélessége: 12,00m
8. sz. főút 181+668,87 - 181+703,77 km szelvényben körforgalmú csomópont
8. sz. főút 181+840,72 - 181+875,67 km szelvényben körforgalmú csomópont
7453 jelű összekötő út korrekciója (14+560 - 18+197,62 km sz. között)
Hossza: 3637, 62
Korona szélessége: 11,00m
7459 jelű összekötő út korrekciója (2+550 - 3+211,60 km sz. között)
Hossza: 661,6m
Korona szélessége: 11,00m
Szentgotthárdi elkerülő út 0+000 - 0+700 km sz. közötti építése
Hossza: 700,00m
Korona szélessége: 11,00m
Szentgotthárdi elkerülő út 0+000 km szelvényben körforgalmú csomópont
Szentgotthárdi elkerülő út 0+294,64 - 0+329,62 km szelvényben körforgalmú csomópont
Szentgotthárdi elkerülő út 0+587,07 - 0+622,07 km szelvényben körforgalmú csomópont
A Kivitelezők további főbb feladatai:
Építés kivitelezéshez szükséges engedélyek hozzájárulások beszerzése.
Szükséges közműkiváltások elvégzése:
Hírközlő vezeték bontása, építése, védelembe helyezése,
Kis, közép, nagyfeszültségű villamosvezetékek bontása, építése, szabványosítása, út-, tér- és közvilágításbontása, építése
Víz- és csatornavezetékek bontása, építése, védelembe helyezése
Közép- és nagyközépnyomású gázvezeték bontása és építése
Üzemi hírközlés létesítése (Forgalomszámláló rendszer, Meteorológiai rendszer, videó- segélykérő rendszer)
Vasúti felsővezeték bontása, építése
Egyéb létesítmények:
Az útépítéssel elzárt vagy kettészelt mezőgazdasági területek megközelítésére párhuzamos földutak,szervízutak kialakítása
Meglévő épület bontása,
Gyalog és kerékpár út létesítése, Növénytelepítés
Vízépítési feladatok: csapadékvíz elvezetés kialakítása, mederkorrekció,
Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását és a tervezett létesítmények kivitelezésitartalmának részletesebb műszaki összefoglalóját a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. M.2.1. pontot igazoló szakember, útépítés kivitelezésében szerzett szakmaitapasztalata az alkalmassági igazolásához figyelembe vett tapasztalaton felül (0-36 hó) 5
2 2.2. M.2.2. pontot igazoló szakember, útépítés kivitelezésben szerzett szakmaitapasztalata az alkalmassági igazolásához figyelembe vett tapasztalaton felül (0-36 hó)  5
3 2.3. M.2.3. pontot igazoló szakember, hídépítés kivitelezésben szerzett szakmaitapasztalata az alkalmassági igazolásához figyelembe vett tapasztalaton felül (0-36 hó)  5
4 2.4. Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesítettCO érték) 10
5 2.5 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (0-5 fő)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-1.1.0-15.
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 099 - 195271
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés M8 autóút Körmend-Rábafüzes országhatár közötti szakasz 2X1 sávos építésimunkáira a 161+200 - 180+650 km szelvények között.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/12/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 0311/5.hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 36500000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 40834137602
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: M8 autóút Körmend-Rábafüzes országhatár közötti szakasz 2X1 sávos építési a 180+650 - 190+114,7 kmszelvények között
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/12/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Duna Aszfalt Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 0311/5.hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 21253953365
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 22171380917
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
1. rész:terv. fel., szakfelügyelet, régészeti munk., közművez. ép. m. e. mr., vasútép. m. e. m., víz- és csatornavez. ép. e. m., előkészítő és földmunk. e. mr.; útép. m. e. mr.; vízép. m. e. mr.; növénytelepítési és körny.védelmi m. e. mr.; pályaszerkezet ép.e. mr.; híd és műtárgyép. m. e. mr.; geodéziai munkák; forgalomtechnikai m. e. mr.; magasépítési m. e. mr.; rekultiváció; felelős műszaki vezető
2. rész: terv. fel., szakfelügyelet, régészeti munk., közművez. ép. m. e. mr., vasútép. m. e. m., víz- és csatornavez. ép. e. m., előkészítő és földmunk. e. mr.; útép. m. e. mr.; vízép. m. e. mr.; növénytelepítési és körny.védelmi m. e. mr.; pályaszerkezet ép.e. mr.; híd és műtárgyép. m. e. mr.; geodéziai munkák; forgalomtechnikai m. e. mr.; magasépítési m. e. mr.; rekultiváció; felelős műszaki vezető
Nyertes ajánlattevők:
1. rész:
Duna Aszfalt Kft. 6060 Tiszakécske, Béke utca 150. adószáma: 11426628-4-03
Mészáros és Mészáros Kft. 8086 Felcsút, 0311/5.hrsz. 12671003-2-07
2. rész:
Duna Aszfalt Kft. 6060 Tiszakécske, Béke utca 150. adószáma: 11426628-4-03
Mészáros és Mészáros Kft. 8086 Felcsút, 0311/5.hrsz. 12671003-2-07
Ajánlattevők:
1. rész:
Duna Aszfalt Kft. 6060 Tiszakécske, Béke utca 150. adószáma: 11426628-4-03
Mészáros és Mészáros Kft. 8086 Felcsút, 0311/5.hrsz. 12671003-2-07
Közös ajánlattevők neve: SDD Konzorcium
Dömper Kft.
H-2541 Lábatlan, Dunapart Hrsz.: 1605/2
10229105-2-11
Subterra - Raab Kft.
H-9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.
24824040-2-08
Pannon - Doprastav Kft.
H-9024 Győr, Kálvária u. 1-3. 2.em.
24657998-2-08
Colas Út Zrt.
1113 Budapest, Bocskai út 73.
14811573-2-44
Colas Hungária Zrt.
1113 Budapest, Bocskai út 73.
14811573-2-44
2. rész:
Duna Aszfalt Kft. 6060 Tiszakécske, Béke utca 150. adószáma: 11426628-4-03
Mészáros és Mészáros Kft. 8086 Felcsút, 0311/5.hrsz. 12671003-2-07
Közös ajánlattevők neve: SDD Konzorcium
Dömper Kft.
H-2541 Lábatlan, Dunapart Hrsz.: 1605/2
10229105-2-11
Subterra - Raab Kft.
H-9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.
24824040-2-08
Pannon - Doprastav Kft.
H-9024 Győr, Kálvária u. 1-3. 2.em.
24657998-2-08
Colas Út Zrt.
1113 Budapest, Bocskai út 73.
14811573-2-44
Colas Hungária Zrt.
1113 Budapest, Bocskai út 73.
14811573-2-44
EuroAszfalt Kft.
2225 Üllő, belterület hrsz 3753.
13125811-2-44
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/12/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)