Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2008/149
Beszerzés tárgya:Szolgáltatás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről - egyes ágazatokban EUHL
Eljárás fajtája:Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Közzététel dátuma:2008.12.22.
Iktatószám:19196/2008
CPV Kód:50324000-2
Ajánlatkérő:Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Synergon Informatikai Nyrt..
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz- szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int
TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL – EGYES ÁGAZATOKBAN
I. szakasz: ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Címzett: Műszaki Igazgatóság Logisztikai Főosztály
Telefon: 322-6438
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: 322-6438
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu/kozbeszerzes
I.2) Az ajánlatkérő fő tevékenysége vagy tevékenységei
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamosenergia
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
xVárosi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz- szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Informatikai üzemeltetési és fejlesztési szolgáltatások nyújtása.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
(a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
A teljesítéshelye
NUTS-kód
(b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Bérlet
Lízing
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
(c)
Szolgáltatás x
Szolgáltatási kategória 7
Ha a szerződés a 17–27. szolgáltatási kategóriába tartozik (lásd a C. mellékletet) egyetért-e ennek a hirdetménynek a közzétételével?
A teljesítés helye Budapest
NUTS-kód HU 101
II.1.3) A hirdetmény tárgya (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése
Dinamikus beszerzési rendszeren alapuló szerződés(ek)
II.1.4)
A szerződés vagy közbeszerzés(ek) meghatározása Informatikai üzemeltetési és fejlesztési szolgáltatások nyújtása
II.1.5)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50324000-2
További tárgyak:
II.1.6)
A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen
II.2) Aszerződés(ek) értéke (Csak a végső összértéket tüntesse fel, valamennyi szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információk tekintetében töltse ki az V. Az eljárás eredménye szakaszt)
Érték 32.987.952.387
Pénznem HUF
HÉA nélkül x
HÉA-val
HÉA (%)
,
vagy: A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem
HÉA nélkül
HÉA-val
HÉA (%)
,

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt
Meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos x
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának indoklása: használja a D. mellékletet
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (adott esetben) (Ha ennek az információnak a közzétételével nem ért egyet, a bírálati szempontokat az V.2.6) pontban kérjük feltüntetni)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
Az összességében legelőnyösebb ajánlat x
IV.2.2) Elektronikus árverésre sor került-e? nem
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1)
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) BKV Zrt. 14/T-196/2007
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került-e korábban közzétételre igen
Igen válasz esetén a hirdetmény fajtája (töltse ki a megfelelő rovatokat):
Időszakos előzetes tájékoztató x
Előminősítési hirdetmény
Ajánlati/Részvételi felhívás
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a HL-ben: 2007
/S 233
- 284226 ,
dátum: 2007/12/04 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
Hirdetmény száma a HL-ben:
/S
- ,
dátum: (év/hó/nap)

V. szakasz: Az eljárás eredménye
V.1) Az eljáráseredménye és a szerződés értéke
A szerződés száma BKV Zrt. 14/T-196/2007
megnevezése Informatikai üzemeltetési és fejlesztési szolgáltatások nyújtása
(A nyertes ajánlattevő(k) nevét és a szerződés értékét tüntesse fel alább, VAGY az V.2) szakaszban, amennyiben ennek az információnak a közzétételével nem ért egyet)
V.1.1)
A szerződés kötés dátuma: 2008/11/19 (év/hó/nap)
V.1.2)
A benyújtott ajánlatok száma: 1
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Synergon Informatikai Nyrt..
Postai cím: Baross u. 91-95..
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1047
Ország: HU
Telefon: 399-5411
E-mail:
Fax: 370-2869
Internetcím (URL): www.synergon.hu
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatáseredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték 32.987.952.387
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%)
,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték 32.987.952.387
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%)
,
Vagy: A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem
ÁFA nélkül
ÁFÁ-val
ÁFA (%)
,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát:
vagy a hónapok számát:
V.1.5 )
Valószínűsíthető-e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? (adott esetben) igen
Ha igen, jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül:
Pénznem:
Arány (rész):
, (%)
Nem ismert x
A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
V.1.6 ) Alkalmi vétel esetén fizetett ár (adott esetben):
Érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
------------------------------------ ( Ebből a szakaszból szükség szerint több példány használható ) -----------------------
V.2) A közbeszerzés és a szerződés értéke – Kötelező, nem közzétételre szánt információ
A Bizottság tiszteletben tart minden, a benyújtott ajánlatok számára, a részvételre jelentkezők, ajánlattevők kilétére vagy az ellenszolgáltatásra vonatkozó bizalmas kereskedelmi szempontot, amelyre az ajánlatkérők az e szakaszban előírt információk továbbításakor felhívják a figyelmét.
(Amennyiben a kért információnak a közzétételével nem ért egyet, és a korábbi szakaszokban még nem adta meg, minden közbeszerzési eljárásról töltse ki az V.2.1), V.2.4) és V.2.6) pontot)
A szerződés száma
Megnevezése
V.2.1)
A benyújtott ajánlatok száma:
V.2.2)
A megkötött szerződések száma:
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
V.2.4)
A szerződés értéke ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
V.2.5) Az árú vagy szolgáltatás származási országa
Európai Közösség
Nem Európai Közösség Ország:
V.2.6) Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat
V.2.7)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett?
V.2.8)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt?
---------------------------------------------- ( Ebből a szakaszból szükség szerint több példány használható )--------------

VI. SZAKASZ: kiegészítŐ INFORMációk
VI.1)
A szerződés(ek) eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy nem programmal kapcsolatos(ak)?
Igen válasz esetén, kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot:
VI.2)
További információ (adott esetben)
VI.3) Jogorvoslati eljárás
VI.3.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit körút 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax: +36 1 336 77 78
Internetcím (URL):
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.3.2) Jogorvoslati kérelem benyújtása (töltse ki a VI.3.2) pontot vagy szükség esetén a VI.3.3) pontot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 323.§ (2)-(4) bekezdése szerint.
VI.3.3) Az a szerv, amelytől a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó információ beszerezhető
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2008/12/11 (év/hó/nap)

C. melléklet
A II. szakaszban – A szerződés tárgya – említett szolgáltatási kategóriák
Kategória száma 1
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások2, beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi3 és légi postai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások4
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások5
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások6 és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma 7
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzet-elhelyezési és -ellátási szolgáltatások8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/17/EK irányelv XVIIA. mellékletének 31. cikke értelmében vett szolgáltatási kategóriák
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási i szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást).
Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő építmény vagy egyéb ingatlan vétele, illetve az ingatlanra vonatkozó egyéb jognak bármilyen pénzügyi feltételek mellett történő megszerzése; az adásvételi vagy bérleti szerződés előtt, után vagy azzal egy időben, bármely formában nyújtott pénzügyi szolgáltatások azonban ezen irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körébenésaz ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti .
6 Kivéve a választottbírósági, közvetítői és békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/17/EK irányelv XVIIB. mellékletének 32. cikke értelmében vett szolgáltatási kategóriák
8 A munkaszerződések kivételével.

D. melléklet
Tájékoztató az eljárás eredményéről – Egyes ágazatokban
hirdetmény nélküli eljárás alkalmazásának indoklása
A hirdetmény nélküli eljárás alkalmazása indokának összhangban kell állnia az irányelv vonatkozó cikkeivel.
(Jelölje meg a megfelelő négyzeteket)
a) Érvénytelen vagy elfogadhatatlan ajánlatok érkeztek:
– Nyílt eljárásra
– Meghívásos eljárásra
– Hirdetménnyel induló vagy meghirdetett tárgyalásos eljárásra
b) A közbeszerzés kizárólag kutatási, kísérleti, vizsgálati vagy fejlesztési célból szükséges , az irányelvben meghatározott feltételek szerint
c) Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott ajánlattevő képes teljesíteni, a következő okok miatt:
- műszaki-technikai,
- művészeti vagy
- a kizárólagos jogok védelme.
d)
Az ajánlatkérő által okból előállt rendkívüli sürgősség, az irányelvben meghatározott szigorú feltételekkel összhangban
e)
Kiegészítő építési beruházás / árubeszerzés / szolgáltatás megrendelés az irányelvben meghatározott szigorú feltételekkel összhangban
f)
Korábbi építési beruházás / szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás /szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben meghatározott szigorú feltételeknek megfelelően
g)
Szolgáltatás megrendelése tervpályázati eljárás alapján a nyertes pályázótól vagy a nyertes pályázók egyikétől
h)
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk esetén
i) Kivételesen kedvező feltételekkel történő árubeszerzés:
– az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szervezettől
– csődeljárás, felszámolási eljárás vagy hasonló eljárás során történő értékesítés keretében
j) Az irányelvvel összhangban kötött keretmegállapodás alapján kötött szerződések esetén