Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/2
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Tervpályázati kiírás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2018.01.03.
Iktatószám:19400/2017
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.03.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tervpályázati kiírás
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15511
Postai cím: Városház tér 1.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pápai Gábor
Telefon: +36 96500270
E-mail: papai.gabor@gyor-ph.hu
Fax: +36 96500189
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyor.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gyor.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A verseny közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A versenyt központi beszerző szerv szervezi.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.gyor/innovacio/kozbeszerzesek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Győri Nemzeti Színház megújítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.2) Meghatározás
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71221000-3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Magyarország Kormánya és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata között a Modern Városok Program keretében született együttműködési megállapodás és az 1387/2017. (VI.27.) számú Kormányhatározat alapján a Kormány támogatta a Győri Nemzeti Színház komplex megújítását, valamint a II. János Pál tér rehabilitációját.
A Győri Nemzeti Színház a Czuczor Gergely utca - Bajcsy-Zsilinszky utca - Teleki László utca - Schweidel utca által határolt területen, Győr történelmi belvárosában helyezkedik el. A Győri Nemzeti Színház és a Győri Balett a színház épületében két játszóhellyel, ezen belül három tagozattal (próza, zene, és tánc) működik és rendelkezik. A színház nagyszínpada mintegy 700 néző befogadására, míg a kamaraterem ~120 fő színházlátogatására alkalmas. Az intézmény önálló gyártótárakkal és műhelyházzal rendelkezik.
A Győri Nemzeti Színház 1973-1978 között épült Vincze Kálmán és Harmati János építészek tervei alapján, eredetileg műhelyekkel, varrodákkal és raktárakkal. Egytagú, meredeken emelkedő nézőterével, változtatható szélességű színpadnyílásával, oldalszínpadokkal, a kornak megfelelő technológiai megoldásokkal az építés korában rendkívül korszerűnek számított.
A színház 1978 óta működik, jelentős funkcióváltás nem volt a házban. Külső és belső építészeti kialakítása is lényegében az eredeti állapotot mutatja.
Az azóta eltelt időben kisebb felújítások történtek. 2009-ben a nézőtér, a székek és az előterek rekonstrukciója, 2012-ben a nagyszínpad teljes padlócseréje és az alsó gépészet felújítása, 2014-ben az íves lapos tető vízszigetelésének cseréje, 2016-ban a színpad és vasfüggönyök tűzvédelmi rendszerének kiépítése történt meg.
Az üzemeltetés a rendszeres karbantartás ellenére - a berendezések elavultsága miatt - sok gonddal és magas költséggel jár. Mostanra már elhasználódott az épület, és elavult a technika. Az építésekor korszerű, technikával jól felszerelt színház elöregedett, rekonstrukciója emiatt napirendre került.
Az épületben fennálló műszaki problémákon túl komoly problémát jelentek a funkcionális nehézségek. A tervpályázat az általános épületszerkezeti, energetikai, gépészeti és színpadtechnikai korszerűsítés mellett megoldást várt a kamaraterem kapacitásának bővítésére, új elhelyezésére és/vagy önálló megközelítésére, valamint a nézőtér átalakítására is. A felújítást követően zökkenőmentesen megoldható lesz a tagozatok párhuzamos működése, a próbák és az előadások lebonyolítása, akadályoztatás nélkül.
A tervezés során a legfontosabb célkitűzések a következők:
- A tervezési programban szereplő funkcionális igények belső átalakításokkal való kielégítése.
- Bővítés, átalakítás esetén a meglévő épület karakterisztikus épületelemeinek, forma- és arányrendszerének figyelembevétele
- A korszerűsítéssel felszabaduló belső terek hasznosítása, a meglévő funkciók épületen belüli elhelyezkedésének újragondolása.
- A rendelkezésre álló költségkeret figyelembevételével és a költséghatékony hosszú távú üzemeltetés szem előtt tartásával szükséges az építési technológiákat, szerkezeteket, beépítendő anyagokat, eszközöket, berendezéseket kiválasztani.
- A színpadtechnikai, világítási, hangosítási, prezentációs-, videó- eszközökből - a színház léptékéhez igazodó - jól használható technikai elemek összeválogatása és azok egységes rendszerré formálása
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.10) A résztvevők/részvételre jelentkezők kiválasztásának szempontjai: (meghívásos eljárás esetében)
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A részvétel egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve igen
nevezze meg az adott szakmát: Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti tervezői tevékenység. 1.melléklet, I. Tervezés, 2. rész Építészeti-műszaki tervezés: É jelű szakterület.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
Résztvevők száma:
vagy Minimális szám: / Maximális szám:
IV.1.7) A már kiválasztott résztvevők neve: (meghívásos eljárás esetében)
IV.1.9) A pályaművek értékelésének szempontjai:
A pályaművek értékelése során a Bírálóbizottság az alábbi bírálati szempontok szerint értékeli a pályaműveket és dönt a rangsorolásról:
Környezeti kialakítás
A térrel és a környező utcákkal való párbeszéd
A városképhez és környezethez való illeszkedés
Építészet és tömegformálás
Az épület építészeti összhatása, tömegarányok
Az épület innovatív külső és belső megjelenése
Az épület tereinek építészeti minősége
Épületszerkezetek, anyaghasználat
Tervezési program és funkció
Tervezési programnak és tervezési irányelveknek való megfelelőség
Funkcionális kapcsolatok
Közlekedési rendszerek
Innovatív megoldások
Költségek
Az épület rekonstrukciójának várható költsége
Az épület fenntartásának várható költsége
A tervi minőség követelményei
Kidolgozottság, részletezettség, közérthetőség
Tervpályázati kiírás szerinti megítélhetőség
- A megadott bírálati szempontok felsorolása nem jelent fontossági sorrendet. A Bírálóbizottság a pályaművek sorrendjének megállapítása során a fenti szempontokat összességében érvényesíti, de fenntartja annak jogát, hogy a bírálati eljárás során új aspektusokat is beemeljen a bírálati szempontok közé.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje
Dátum: 2018/03/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 23:59 (óó:pp)
IV.2.3) Részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének dátuma:
(éééé/hh/nn) (meghívásos eljárás esetében)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken a pályaművek vagy részvételi jelentkezések elkészíthetőek :
HU
IV.3) Díjak és bírálóbizottság (zsűri)
IV.3.1) Díj(ak)ra vonatkozó információk
Sor kerül díj/díjak odaítélésére igen
Az odaítélendő díjak száma és értéke: A pályaművek díjazására és megvételére nettó 60.000.000.- HUF áll rendelkezésre.
A díj legnagyobb összege: 20.000.000.- HUF
A megvétel legkisebb összege: 5.000.000.- HUF
IV.3.2) Az összes pályázónak történő kifizetésekre vonatkozó adatok:
A Bírálóbizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét. A Bírálóbizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja, és törekszik arra, hogy egy győztes pályázót hirdessen ki. A Bírálóbizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra és/vagy megvételre fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősül. A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák az ajánlatkérő tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi előírások betartásával.
IV.3.3) A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére Irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg igen
IV.3.4) A bírálóbizottság döntése
A bírálóbizottság döntése kötelező az ajánlatkérő számára igen
IV.3.5) A bírálóbizottság tagjainak neve:
Révi Zsolt (elnök)
Bolberitz Henrik (tag)
Füke Péter (tag)
Lukács István (tag)
Mikó László (tag)
Páternoszter Piroska (társelnök)
Markó Angéla (tag)
dr. Laczkó Katalin (szakértőként felkért személy)
Kiss János (szakértőként felkért személy)
Forgács Péter (szekértőként felkért személy)
Szabó-Jilek Iván (szakértőként felkért személy)
Böröcz Sándor (szakértőként felkért személy)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1) A tervpályázat lebonyolítása a 2015. évi CXLIII. törvény, illetőleg a 310/2015. (X.28.) Korm. Rendelet előírásai szerint történik.
2) A dokumentáció beszerzése: a pályázónak első lépésben regisztrálnia kell a papai.gabor\@gyor-ph.hu címre megküldött jelentkezéssel. A regisztráció a következő információkat tartalmazza: pályázó neve, székhelye, kapcsolattartójának e-mail és fax elérhetősége. Ezt követően a megkapott link alapján a pályázó a teljes tervpályázati dokumentációt térítésmentesen le tudja elektronikus formában tölteni a fenti honlapról.
3) A Bíráló Bizottság döntése alapján a Kiíró 2018. március 31-ig tervezi a pályázat eredményét kihirdeti.
4) A Kiíró 2018. január 16-án 10:00 órakor helyszíni szemlét tart. Találkozás: a Győri Nemzeti Színház főbejáratánál.
5) A 310/2015. (X. 28.) Korm.rendelet 27. § (5) bekezdésére tekintettel a pályaművek egy példányát a tervpályázat tárgyának kulturális jelentőségére tekintettel megőrzi és kiállíthatja.
6) A Kiíró a tervpályázati eljárás Bíráló Bizottságának ajánlása alapján kiválasztott pályázóval a Kbt. 98. § (5) bekezdése alapján építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére kíván tervezési szerződést kötni.
7) A 310/2015. (X. 28.) Korm.rendelet 21. § (4) és (6) bekezdéseire tekintettel azok a személyek és szervezetek, amelyek a tervpályázat dokumentációját beszerezték - az abban megadott határidőn belül írásban, a titkosság feltételeinek betartásával - a tervpályázati feladattal kapcsolatban kérdéssel fordulhatnak a Kiíróhoz. Az írásbeli kapcsolattartásra a Kbt. 41. § (2) bekezdése irányadó. A kérdések feltevésének határideje: 2018. január 20. 24:00 óra.
8) Jelen eljárás során a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Laczkó Katalin, lajstromszáma: 00094, titkarsag@lkdr.hu
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a alapján
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/12/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben