Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/2
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.01.03.
Iktatószám:19444/2017
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Nyertes Ajánlattevő székhelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.02.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15511
Postai cím: Városház tér 1.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pápai Gábor
Telefon: +36 96500270
E-mail: papai.gabor@gyor-ph.hu
Fax: +36 96500189
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyor.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gyor.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://innovacio.gyor.hu/cikk/kozbeszerzesek_1.html (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Városház tér 1.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Pápai Gábor
Telefon: +36 96500270
E-mail: papai.gabor@gyor-ph.hu
Fax: +36 96500189
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyor.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gyor.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Városház tér 1.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Pápai Gábor
Telefon: +36 96500270
E-mail: papai.gabor@gyor-ph.hu
Fax: +36 96500189
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyor.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gyor.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vízi élménypark megvalósításához és a meglévő fürdőlétesítmény felújításához/bővítéséhez szükséges építészeti-műszaki tervezési, fürdővezetői és -üzemeltetői szaktanácsadói tevékenység ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vízi élménypark megvalósításához és a meglévő fürdőlétesítmény felújításához/bővítéséhez szükséges építészeti-műszaki tervezési, fürdővezetői és -üzemeltetői szaktanácsadói tevékenység ellátása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vízi élménypark megvalósításához és a meglévő fürdőlétesítmény felújításához/bővítéséhez szükséges építészeti-műszaki tervezési, fürdővezetői és -üzemeltetői szaktanácsadói tevékenység ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
További tárgyak:79410000-1
79314000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Nyertes Ajánlattevő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A győri Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő alapterülete (alagsor, földszint, emelet) 7685 m2, medencéinek száma (termál- és élménymedencék) 11 db, a medencék összterülete 1278 m2. A győri strand területe 34.095 m2, medencéinek száma 7 db, a medencék összterülete 2680 m2. A fürdővendégek száma 2016-ban 238.705 fő volt. Az üzemeltető személyzet átlagos állományi létszáma 2016-ban 71 fő volt.
A fejlesztés célja a meglévő élményfürdő felújítása, bővítése és a strand látványos megújítása, az egyedülálló környezetben egy vízi élménypark kialakítása, a parkolási helyzet és a terület árvízi védelmének rendezésével.
A projekt részeként a meglévő fürdőépület terei felújításra kerülnek a szükséges műszaki rekonstrukció, korszerűsítés elvégzésével, egységes arculat kialakításával. A tervezés során a tervezők feladata lesz megvizsgálni a fürdő további élményelemekkel, valamint a jelenlegi „sátras” uszoda kiváltásaként egy 25/33 méteres úszómedence kialakításával történő bővítésének lehetőségét. A létrejövő új létesítmények fedett-zárt gyalogos összekötésben lennének a gyógy-, termál-, és élményfürdővel.
A rossz állapotú nyitott 50m-es úszómedence, a szabadon-álló csúszda és csúszdamedence, a gyermekmedence, illetve a sátorral fedett uszodatér nem áll műemléki védelem alatt, állapotuk leromlott, azok elbontásával terület szabadítható fel az új épületeknek, élményelemeknek.
A tervezés során a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodájával a műemléki épületek kezelésével kapcsolatban egyeztetni szükséges.
Gondoskodni kell megfelelő méretű öltözőépület és vendéglátó egység elhelyezéséről, figyelembevéve a terület alapján kalkulálható vendégszámot is. Az élményelemek, medencék, illetve kiszolgáló épületek elhelyezésénél további szempont, hogy maradjon elegendő mennyiségű zöldfelület, valamint napozófelület a strandon. Továbbá, hogy a strand és a Püspökvár közötti átláthatóságot új építmény, élményelem ne zavarja meg.
A tervezés során javaslatot kell tenni a vízi élménypark fejlesztése és üzemeltetése szempontjából leginkább kedvező árvízvédelmi védvonal kialakítására a végleges terepszintek, üzemeltetési szempontok figyelembevételével, melyet az illetékes hatóságokkal is egyeztetni szükséges.
A parkoló a tervek szerint megtartásra kerül a jelenlegi 8116/2 helyrajzi számú telken. Meg kell vizsgálni, hogy amennyiben a jelenlegi parkoló területén többszintes parkolási létesítmény kerül kialakításra, akkor annak a tetején létesítendő zöldfelület milyen módon vonható be a strand területébe (pl. zöldfelület, napozófelület bővítésként) vagy a vízi élménypark üzemeltetésébe (napelem, napkollektor elhelyezése).
A tervezéssel várhatóan érintett helyrajzi számok: 8110/7, 8110/8, 8110/9, 8110/10, 8111/1, 8111/2, 8111/3, 8112/1, 8112/1/A, 8112/2, 8112/3, 8113, 8115/1, 8115/2, 8116/1, 8116/2, 8121, 8122, 8123
Nyertes Ajánlattevő feladatai:
1. Koncepcióterv és fürdőfejlesztési koncepció elkészítése:
A fürdőfejlesztési koncepció készítése során a nyertes Ajánlattevő köteles egyeztetni a Magyar Turisztikai Ügynökséggel is.
2. Engedélyezési tervdokumentáció és megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, közreműködés a megvalósításra irányuló kormány-előterjesztés összeállításában
Az engedélyezési terv engedélyezésre történő benyújtásának feltétele, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség jóváhagyja az engedélyezési tervdokumentációban foglalt műszaki tartalomra épülő Megvalósíthatósági Tanulmányt.
3. Kivitelezési tervdokumentáció elkészítése.
4. Részvétel a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítésében és lebonyolításában.
5. Tervezői művezetés, valamint üzemeltetői szakértői közreműködés a kivitelezés során (beleértve az üzempróbát is).
6. A próbaüzem lebonyolításában való szakértői közreműködés.
A teljes mennyiség részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A felhívás III.1.3. pont M.2.8. alpont szerinti Fürdővezető szaktanácsadó szakmai tapasztalata  30
2 3. A felhívás III.1.3. pont M.2.1. alpont szerinti tervezők „É” jogosultságú tervezőként szerzett, összesített szakmai tapasztalata  10
3 4. A felhívás III.1.3. pont M.2.5. alpont szerinti tervező (VZ-TEL) vezető tervezői jogosultságának megléte  5
4 5. A felhívás III.1.3. pont M.2.5. alpont szerinti tervező (VZ-TEL) vezető tervezői szakmai tapasztalata 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 42 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlati ár értékelési szempont alatt Ajánlatkérő az alábbiakat érti:
1.1 Összesített nettó ajánlati átalányár (nettó Ft) 48
1.2 Tervezői művezetés (nettó Ft/mérnöknap) 2
Az értékelés módszere: 1.1.-1.2. alszempont:fordított arányosítás, a 2.-3. és 5. szempont: arányosítás, 4. szempont: abszolút értékelés.A pontskála: 0-100. Az értékelési módszer részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumban

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerint.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (Kr.) 1. §-a értelmében az ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában az ajánlata benyújtásakor a Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. hatálya alá. Az AT (közös AT) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az EEKD kitöltése során a Kr. 4. § (1) bek.-t köteles figyelembe venni.
A kizáró okok hatálya alá tartozást igazoló dokumentumokat az AT kizárólag ajánlatkérő (AK) Kbt. 69.§ (4) bek. szerinti felhívására köteles benyújtani.
A kizáró okok igazolása vonatkozásában irányadók a Kr. 1- 8., 10. és 12-16. §-ai., a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. és 74. § (1) bek. b) pontja.
A Magyarországon letelepedett AT (közös AT) a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok tekintetében a Kr. 8. §-ban rögzítettek szerint köteles igazolni a kizáró okok hiányát.
A nem Magyarországon letelepedett AT (közös AT) a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok tekintetében a Kr. 10. §-ban rögzítettek szerint köteles igazolni a kizáró okok hiányát.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, az ajánlathoz csatolni kell azajánlattevő erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatát is.
Az AT (közös AT) az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Az AT -nek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 67. § (4) bek. szerint, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okok fenn nem állása tekintetében megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban felhívjuk az AT -k figyelmét, hogy az AT -nek olyan nyilatkozatokat kell az ajánlatukba csatolniuk, amelyek nem régebbi keltezésűek a jelen ajánlati felhívás feladásának napjánál.
A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja szerinti alkalmassági követelmény:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az AT (közös AT) a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
AK előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezői vagy mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A Kr. 1. § (1) bek. alapján az AT -nek az ajánlatának benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. (AK elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését)
Az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében való szereplés tényét az AK ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan elérhetőadatbázisból. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani az AK Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm.r. (Kr.) 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek (AT) az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek. [Az ajánlatkérő (AK) elfogadja a IV. rész alfa szakaszának kitöltését]
Az AK Kbt. 69.§-a (4) bek. szerinti felhívására az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:
M.1. A Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben befejezett, de 9 évnél nem régebben megkezdett, legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak ismertetését. Az ismertetésnek tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét;
- a referenciát nyújtó személy nevét, telefonszámát/email címét;
- a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét oly módon, hogy az alkalmasság minimumkövetelményeinek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen;
- a szerződésszerű teljesítés időpontját (kezdés és befejezés év, hó, nap);
- továbbá nyilatkozni szükséges arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az ismertetést a Kr. 22. § (1) bek. szerint kell benyújtani.
Az M.1.2. és M.1.3. alkalmassági követelményt ajánlattevő egyazon referenciával is igazolhatja, amennyiben az megfelel mindkét alkalmassági minimumkövetelménynek.
AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M.2. A Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján csatolni kell:
1) a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozatot, pontosan megjelölve, hogy melyik szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra,
2) csatolni kell a szakmai tapasztalatot is alátámasztó, a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajzot (a szakmai tevékenységek rövid ismertetését, a gyakorlat alapjául hivatkozott projektek/beosztások megnevezését, az eltöltött időtartamok pontos megjelölésével, (kezdés/befejezés, év, hó, részletezettséggel),
3) csatolni kell továbbá a szakember végzettségét igazoló okiratot másolati formában.
Amennyiben az adott szakember már szerepel a kamarai névjegyzékben, úgy elegendő a nyilvántartási szám, a nyilvántartásba vétel időpontjának a megadása, és az alkalmasságnál előírt további szakmai gyakorlati idő bemutatása. Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása szükséges. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő, vagy származási országban szerzett, az előbbivel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentumok magyar nyelvű fordítását kell csatolni. Ez esetben AT köteles nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén gondoskodik a szakemberek magyarországi kamarai regisztrációjáról, nyilvántartásba vételéről, és annak folyamatos fenntartásáról a szerződés teljesítésének ideje alatt. AT-nek nyilatkoznia kell arról, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bek. alapján. Csatolni kell továbbá minden esetben a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
Ugyanazon szakember több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés érdekében is bemutatható.
AK az építészeti tervezést jelen beszerzés tekintetében alapvető fontosságú feladatnak tekinti, így a Kbt. 65. § (10) bek. alapján előírja, hogy azokat maga az AT vagy közös ajánlattétel esetén a közös AT-k egyike végezze el. Ebben az esetben az e feladatokra vonatkozó M.2.1. alkalmassági feltétel igazolásához a Kbt. 65. § (7) bek.-től eltérően nem támaszkodhat az AT más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó. Az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bek.-re tekintettel közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. AT (közös AT) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben szerződésszerűen teljesített, de 9 évnél nem régebben megkezdett alábbi referenciamunkával:
M.1.1. fürdőkomplexum építése és/vagy bővítése és/vagy fejlesztése során végzett építészeti tervezési szolgáltatás, amely legalább 5000m2 alapterületű épülete(ke)t (a medencék alapterületét is beleértve) és legalább 12 medencét magában foglaló fürdőkomplexum tervezésére vonatkozott; ÉS
M.1.2. fürdőkomplexum tervezése során végzett fürdővezetői és/vagy fürdőfejlesztési és/vagy fürdőüzemeltetési szaktanácsadói szolgáltatás, amely tartalmazott fejlesztési koncepció és/vagy megvalósíthatósági tanulmány készítést; ÉS
M.1.3. fürdőkomplexum kivitelezése során végzett fürdővezetői és/vagy fürdőfejlesztési és/vagy fürdőüzemeltetési szaktanácsadói szolgáltatás, amely(ek) esetében a fürdőkomplexum meglévő és/vagy tervezett éves átlagos látogatói száma eléri a 100.000 főt és az üzemeltető személyzet éves átlagos állományi létszáma eléri 40 főt.
Ajánlatkérő fürdőkomplexum alatt kül- és beltéri medencékkel egyaránt rendelkező közfürdőt ért.
Ajánlatkérő fürdővezetői és/vagy fürdőfejlesztési és/vagy fürdőüzemeltetési szaktanácsadói szolgáltatás alatt fürdőüzemeltetési szempontok érvényesítésére irányuló tevékenységet ért.
M.2. AT (közös AT) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a szolgáltatás teljesítésébe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:
M.2.1. min. 2 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm.r. szerinti „É” jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal és végzettséggel rendelkező szakemberrel.
M.2.2. min. 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm.r. szerinti „G” jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal és végzettséggel rendelkező szakemberrel.
M.2.3. min. 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm.r. szerinti „V” jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal és végzettséggel rendelkező szakemberrel.
M.2.4. min. 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm.r. szerinti „T” jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal és végzettséggel rendelkező szakemberrel.
M.2.5. min. 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm.r. szerinti „VZ-TEL” jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal és végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki minimum 60 hó települési vízgazdálkodási építmények tervezésében szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.2.6. min. 1 fő, a 297/2009. (XII.21.) Korm.r. szerinti „SZVV-3.3” jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal és végzettséggel rendelkező vízgazdálkodási szakértő szakemberrel.
M.2.7. min. 1 fő, a 297/2009. (XII.21.) Korm.r. szerinti „SZVV-3.5” jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal és végzettséggel rendelkező vízgazdálkodási szakértő szakemberrel, és aki minimum 60 hó árvízmentesítés vagy árvízvédelem területén szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.2.8. min. 1 fő fürdővezető szaktanácsadóval, aki felsőfokú végzettséggel és legalább 60 hó közfürdő-vezetési és -üzemeltetési szakmai tapasztalattal rendelkezik;
M.2.9. min. 1 fő felsőfokú szakirányú fürdővezető végzettséggel rendelkező fürdővezető szakemberrel, aki legalább 60 hó közfürdő-vezetési szakmai tapasztalattal rendelkezik,
M.2.10. min. 1 fő felsőfokú, pénzügyi vagy közgazdász vagy azzal egyenértékű végzettségű pénzügyi szakemberrel, aki legalább 60 hó gyakorlattal rendelkezik közfürdők üzleti tervének elkészítésében.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet, 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés a Modern Városok Program keretében igényelt forrásból kerül kifizetésre. Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújtott be. A támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. (feltételes közbeszerzés).
Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás pénzneme: HUF. A számla banki átutalással 30 napon belül kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2), az Art.36/A. § a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) szerint. A részszámlázás lehetősége biztosított. Tervezői művezetés: havi elszámolás, Ft/mérnöknap
Irányadó a Ptk. 6:155. § is.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Kötbérek: késedelmi: naptári napi 0,5%, max 15%, meghiúsulási: a teljes nettó ellenszolgáltatás 20%-a
Részletesen a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/02/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/02/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 9021 Győr, Városház tér 1. fszt. 62-63., Közbeszerzési Csoport
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1)-(4), (6) bekezdése az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatba csatolni kell a Kbt.
• 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot,
• 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot,
• 66. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot,
• 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerinti nyil.-t.
2. Az ajánlatba csatolni kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
3. Az ajánlatba csatolni kell az ajánlattevő (AT) (közös AT), az alvállalkozó és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában az ajánlatban szereplő nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bek. szerinti aláírási mintáját az ajánlat részeként nyilatkozatot benyújtó személyek aláírásának azonosítása céljából. Amennyiben AT (közös AT), az alvállalkozó illetőleg a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a 2013. évi V. tv. Harmadik részének hatálya alá, vagy személyes helyzete alapján nem rendelkezik közhiteles cégmásolattal egyenértékű dokumentummal, elegendő, ha az ajánlatba olyan ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, az ajánlatba csatolni kell teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza.
4. Az ajánlatba csatolni kell továbbá valamennyi, a Dokumentációban meghatározott dokumentumot.
5. Az ajánlati kötöttség mértéke a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 30 nap.
6. Ajánlatkérő (AK) a dokumentumokat egyszerű másolatban is elfogadja. Az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
7. Amennyiben valamely dokumentum idegen nyelvű és fordítást igényel, AK az idegen nyelvű dokumentum egyszerű másolatának az ajánlatban történő egyidejű csatolása mellett elfogadja azok AT általi felelős fordítását is (Kbt. 47. § (2) bekezdés).
8. A felhívás III.1.3) M.1., M.2. pont szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
9. A nyertes(ek) számára gazdálkodó szervezet létrehozása nem kötelező és nem megengedett.
10. AK helyszíni bejárást tart. Időpont: 2018. január 15., 10:00. Helyszín: Győr, Fürdő tér 1.
9. AK nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
10. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték nyújtásához nem kötött.
11. AK a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 11. §-ban foglaltak alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes AT rendelkezzen tervezői felelősségbiztosítással legalább káreseményenként 10 millió Ft és évi 50 millió Ft vagyoni kárértékre. A felelősségbiztosításnak fedezetet kell nyújtania a biztosított tevékenység körében felmerülő dologi és személyben történő károkozás esetére, ki kell terjednie a felelősségbiztosítási szerződés hatálya alatta tervező és alvállalkozója által a tervezési tevékenységgel, a tervező, vagy az általa bármilyen jogviszonyban foglalkoztatott másik tervező által végzett tervezői művezetéssel okozott károkra. AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog a jelen pontban foglaltak szerinti felelősségbiztosítással.
12. Az eljárással kapcsolatos határidők és időpontok tekintetében a közép-európai idő az irányadó.
13. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításának szabályait a közbeszerzési dokumentumokban rögzíti.
14. Az ajánlatba csatolni kell a 2-5. értékelési szempontok vonatkozásában a szakemberek szakmai önéletrajzát a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalommal.
Folytatás a VI.4.3)-ban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
VI.3) pont folytatása:
15. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatoknak meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ban foglalt feltételeknek. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a közös AT-k megállapodását, mely megfelel a Kbt. 35. § (6) bek.-ben foglaltaknak és tartalmazza a feladatok közös AT-k közti felosztását és annak arányát.
16. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
17. FAKSZ: dr. Deli András, lajstromszám: 01000.
18. Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem teszi lehetővé, mert annak érdekében, hogy valóban fenntarthatóan üzemeltethető vízi élménypark jöjjön létre, és a fürdőüzemeltetési szempontok a tervezésben is megfelelő módon leképeződjenek, a tervezési, valamint a fürdővezetői és fürdőüzemeltetési szaktanácsadói szolgáltatásokat együttesen szükséges beszerezni. A fürdőfejlesztési-fürdőüzemeltetési tanulmányok, dokumentumok, illetve az építészeti tervezési munkarészek összefüggenek, egymásra épülnek, egymással szoros együttműködésben készítendők.
19. A Kbt. 77. § (1) bek. alapján az ajánlati elem legkedvezőbb szintje:
• 2. értékelési szempont: 5db
• 3. értékelési szempont: 240 hónap, fejenként 120 hónap
• 5. értékelési szempont: 60 hónap
A Kbt. 77. § (1) bek. alapján azon elvárás, amelynél az adott ajánlati elem nem lehet kedvezőtlenebb:
• 2. értékelési szempont: 0db
• 3. értékelési szempont: 0 hónap
• 5. értékelési szempont: 0 hónap
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/12/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák