Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/210
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.10.31.
Iktatószám:19518/2018
CPV Kód:09134220-5
Ajánlatkérő:VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU1,HU2,HU3;HU1,HU2,HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.12.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81559343
Postai cím: Üllői Út 131.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gábora Zoltán
Telefon: +36 14655613
E-mail: beszerzes@volanbusz.hu
Fax: +36 14557904
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.volanbusz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62814311
Postai cím: Fuvar Utca 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Göbölös András
Telefon: +36 209782616
E-mail: gobolos.andras@dakk.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dakk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60265397
Postai cím: Nagysándor József Út 24
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Ottó
Telefon: +36 305838005
E-mail: szabo.otto@kmkk.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kmkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79287870
Postai cím: József Attila U. 70.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU31
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kasztovszky Szabolcs
Telefon: +36 305251869
E-mail: kasztovszky.szabolcs@emkk.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.emkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörüen müködö Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36882522
Postai cím: Csaba Utca 19.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Füzi Sándor
Telefon: +36 34515221
E-mail: fuzi.sandor@knykk.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.knykk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90519721
Postai cím: Körmendi Út 92
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pákai Péter
Telefon: +36 208028459
E-mail: pakai.peter@enykk.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.enykk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70280373
Postai cím: Füredi Utca 180.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dörnyei Gábor
Telefon: +36 309029409
E-mail: dornyeig@ddkk.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ddkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59877480
Postai cím: Nyugati Ipari Út 8.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7634
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schnell Gábor
Telefon: +36 304850226
E-mail: schnell.gabor@tukebusz.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tukebusz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Vértes Humán Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68272946
Postai cím: Csaba Utca 19.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár István
Telefon: +36 34515218
E-mail: molnar.istvan@knykk.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.knykk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: VOLÁNTRANS Fuvarozó, Járműjavító és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27989025
Postai cím: Bátyai út 4
Város: Kalocsa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szili Gábor
Telefon: +36 78561433
E-mail: volantrans@sysdsl.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.volantrans.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: PARTISCUM BUSZ Személyszállítási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87295021
Postai cím: Bakay Nándor Utca 48.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fejes Miklós
Telefon: +36 62421245
E-mail: partiscumbusz@partiscumbusz.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.partiscumbusz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000791672018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000791672018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
x Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Üzemanyag beszerzés 2019
Hivatkozási szám: EKR000791672018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09134220-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1. rész: Adásvételi keretszerződés keretében a Volán portfólióba tartozó társaságok üzemanyaggal történő ellátása tartálykocsis kiszolgálással
2. rész: Adásvételi keretszerződés keretében a Volán portfólióba tartozó társaságok üzemanyaggal történő ellátása közforgalmú üzemanyag kutaknál történő kiszolgálással
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Üzemanyag ellátás tartálykocsis kiszolgálással
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09132100-4
További tárgyak:09134220-5
30163100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Volán portfólióba tartozó társaságok (Közlekedési Központok, a VOLÁNTRANS Kft., a Partiscum Busz Kft., a Vértes-Humán Kft., a Tüke Busz Zrt. és a VOLÁNBUSZ Zrt.) autóbusszal végeznek közszolgáltatói közúti személyszállítási tevékenységet, illetve a társaságok működéséhez belszolgálati járműveket üzemeltetnek. A gépjárműveik üzemanyaggal történő ellátását egyik részben saját telephelyeiken üzemeltetett üzemanyagkútjaikon, másik részben pedig közlekedési és gazdaságossági okok miatt közforgalmú üzemanyagkutaknál oldják meg.
A Közlekedési Központok, a VOLÁNTRANS Kft., a Partiscum Busz Kft., a Vértes-Humán Kft., Tüke Busz Zrt. és saját nevében a VOLÁNBUSZ Zrt. jár el ajánlatkérőként a közbeszerzési eljárásban. Az ajánlatkérő a feladatot részekre bontva kér ajánlatot az eljárás során, a jelen pontban és a műszaki leírásban meghatározottak szerint. Az eljárás eredményeként a nyertes ajánlattevők a Közlekedési Központokkal, a VOLÁNTRANS Kft-vel, a Partisum Busz Kft-vel, a Vértes-Humán Kft-vel., a Tüke Busz Zrt-vel és a VOLÁNBUSZ Zrt-vel kötnek szerződést. A szerződést kötő társaságokat a továbbiakban felhasználóknak nevezzük.
1. rész: Adásvételi keretszerződés keretében a Volán társaságok üzemanyaggal történő ellátása tartálykocsis kiszolgálással
A nyertes ajánlattevő üzemanyagot ad el a felhasználóknak az ajánlati dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás szerinti mennyiségben és minőségben, külön költségtérítés nélkül leszállítva a megadott telephelyekre, vagy a felhasználók saját szállítóeszközébe töltve, a felhasználók által igényelt térbeli, időbeli és mennyiségi ütemezés szerint a dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás 1. sz. és 2. sz. melléklete figyelembevételével, a dokumentációban meghatározottak szerint. A felhasználók pontos megnevezését a műszaki leírás 3. sz. melléklete tartalmazza.
Éves keretmennyiségek:
- Gázolaj: 161.657.000 liter.
- A feltüntetett gázolaj mennyiségből opcionálisan extra téli (mélydermedésű) gázolaj: 16.165.700 liter.
- Motorbenzin ESZ 95: 8.150.000 liter.
- Motorbenzin ESZ 98 vagy magasabb oktánszámú motorbenzin: 485 000 liter.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Hét naptári napos elszámolási időszakról kiállított számla kiállításától számított fizetési határidő (legkedvezőbb mértéke 45 nap, minimális mértéke 15 nap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Vevő a szerződés időtartamát 12 hónappal meghosszabbíthatja, azaz Eladó a meghosszabbított időszakban is köteles a kiírásban szereplő termék(ek)et szállítani. Vevő opciós jogát legkésőbb a szerződés lejárata előtti 31. napig jelentheti be a következő 12 hónapra vonatkozóan.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Gázolaj és Motorbenzin esetén is -30%-os mennyiségi eltérés előfordulhat
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ár szempont alszempontjai:
MOL nettó nagyker. motorikus gázolaj listaárából nyújtott kedvezmény(Ft/l)/súlysz:78
MOL nettó nagyker. extra téli gázolaj listaárából nyújtott kedvezmény(Ft/l)/súlysz:7,8
MOL nettó nagyker. ESZ 95 motorbenzin listaárából nyújtott kedvezmény(Ft/l)/súlysz:3,9
MOL nettó nagyker. ESZ 98(vagy magasabb oktánszámú)motorbenzin listaárából nyújtott kedvezmény(Ft/l)/súlysz:0,3

II.2.1)
Elnevezés: Üzemanyag ellátás közforgalmú üzemanyag kutaknál
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09132100-4
További tárgyak:09134220-5
30163100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Volán társaságok (Közlekedési Központok, a Partiscum Busz Kft., Tüke Busz Zrt. és a VOLÁNBUSZ Zrt.) autóbusszal végeznek közszolgáltatói közúti személyszállítási tevékenységet, illetve a társaságok működéséhez belszolgálati járműveket üzemeltetnek. A gépjárműveik üzemanyaggal történő ellátását egyik részben saját telephelyeiken üzemeltetett üzemanyagkútjaikon, másik részben pedig közlekedési és gazdaságossági okok miatt közforgalmú üzemanyagkutaknál oldják meg.
A Közlekedési Központok, a Partiscum Busz Kft., a Tüke Busz Zrt. és saját nevében a VOLÁNBUSZ Zrt. jár el ajánlatkérőként a közbeszerzési eljárásban. Az ajánlatkérő a feladatot részekre bontva kér ajánlatot az eljárás során, a jelen pontban és a műszaki leírásban meghatározottak szerint. Az eljárás eredményeként a nyertes ajánlattevők a Közlekedési Központokkal, a Partiscum Busz Kft-vel, a Tüke Busz Zrt-vel és a VOLÁNBUSZ Zrt-vel kötnek szerződést. A szerződést kötő társaságokat a továbbiakban felhasználóknak nevezzük.
2. rész: Adásvételi keretszerződés keretében a Volán társaságok üzemanyaggal történő ellátása közforgalmú üzemanyag kutaknál történő kiszolgálással
A nyertes ajánlattevő magyarországi közforgalmú üzemanyagkút-hálózatában szolgálja ki üzemanyaggal a felhasználók ott megjelenő gépjárműveit az alábbiak, az ajánlati dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás figyelembevételével, a dokumentációban meghatározottak szerint.
Az üzemanyag kutaknak alkalmasaknak kell lenniük szóló- és csuklós autóbuszok mindkét oldali kiszolgálására is. Az üzemanyag kutak nyitvatartási idejének az év minden napján legalább 06-18 óra közöttinek kell lennie.
Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell a műszaki leírás 4. sz. mellékletében részletezett autóbusz pályaudvaroktól/ állomásoktól/telephelyektől (a továbbiakban: kiemelt autóbusz-állomások) legfeljebb 15 km távolságra - csuklós autóbusz közlekedésére alkalmas útvonalon mérve, földutakat és fizetős autópályákat nem érintve - magyarországi közforgalmú üzemanyagkúttal.
A felhasználók pontos megnevezését a műszaki leírás 4. sz. melléklete tartalmazza.
Éves keretmennyiségek:
- Gázolaj: 22.325.500 liter.
- A feltüntetett gázolaj mennyiségből opcionálisan extra téli (mélydermedésű) gázolaj: 2.232.550 liter.
- Motorbenzin ESZ 95: 384.500 liter.
- Motorbenzin ESZ 98 vagy magasabb oktánszámú motorbenzin: 2 000 liter.
A szerződések teljesítése során a teljesítendő éves mennyiség a jelen pontban és a dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás 1. sz. és 2. sz. mellékletben meghatározott keretmennyiségektől eltérhet,.
Ajánlatkérő vállalja az éves keretmennyiség minimum 70%-ának megrendelését.
A nyertes ajánlattevőnek a közforgalmú üzemanyag kutaknál történő kiszolgálási módhoz, a felhasználók által igényelt mennyiségű és kódolású, a nyertes ajánlattevő (és esetleges alvállalkozója) teljes belföldi és külföldi közforgalmú üzemanyagkút-hálózatában történő tankolásra alkalmas üzemanyag kártyát is külön költségtérítés nélkül a felhasználók rendelkezésére kell bocsátania. Az üzemanyag kártyák a felhasználók igényei szerint lehetnek rendszámra szólók, vagy nem rendszámra szóló ún. biankó üzemanyag kártyák, és alkalmasaknak kell lenniük valamennyi - a pályázatban szereplő - üzemanyag vásárlására, illetve a közforgalmú üzemanyagkút boltjában történő egyéb, a gépjárművek működéséhez szükséges termékek vásárlására, valamint a jövedéki adó visszaigénylésére. Az igényelt üzemanyag kártyák mennyiségét felhasználónként az 5. sz. melléklet tartalmazza. Üzemanyag tankolást követően az ajánlattevőnek a jövedéki adó visszaigényléshez megfelelő számlát kell kibocsátania, amely az alapadatokon kívül minden esetben tartalmazza a tankoló gépkocsi km-óra állását.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Hét naptári napos elszámolási időszakról kiállított számla kiállításától számított fizetési határidő (legkedvezőbb mértéke 45 nap, minimális mértéke 15 nap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Vevő a szerződés időtartamát 12 hónappal meghosszabbíthatja, azaz Eladó a meghosszabbított időszakban is köteles a kiírásban szereplő termék(ek)et szállítani. Vevő opciós jogát legkésőbb a szerződés lejárata előtti 31. napig jelentheti be a következő 12 hónapra vonatkozóan.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Gázolaj és Motorbenzin esetén is -30%-os mennyiségi eltérés előfordulhat
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ár szempont alszempontjai:
MOL nettó nagyker. motorikus gázolaj listaárhoz adandó összeg(árrés)(Ft/l)/súlysz:80,5
MOL nettó nagyker. extra téli gázolaj listaárhoz adandó összeg(árrés)(Ft/l)/súlysz:8
MOL nettó nagyker. ESZ 95 motorbenzin listaárhoz adandó összeg(árrés)(Ft/l)/súlysz:1,4
MOL nettó nagyker. ESZ 98 motorbenzin(vagy magasabb oktánszámú) listaárhoz adandó összeg(árrés)(Ft/l)súlysz:0,1

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Minden rész tekintetében:
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben:
- a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben felsorolt kizáró okok állnak fenn;
- továbbá ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon Ajánlattevőt, azt az alvállalkozót, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján Ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban ajánlata benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. §, 12-14. § és 16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját az alábbiak szerint kell igazolnia: Mind Magyarországon letelepedett, mind nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Minden rész tekintetében:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 2.§ (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „α” pontját kell kitölteni.
Az előírt alkalmassági követelménynek Ajánlattevő(k) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek Ha az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatában be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (Ajánlattevőnek) az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
P.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19. § (1) bek. c) pontja szerint az elmúlt három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bekezdésére.
Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésben foglaltakra tekintettel a fenti igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlatevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az előírt P.1. követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nettó – általános forgalmi adó nélkül számított
a.) 1. rész: legalább 4.000.000.000,- Ft szerződés tárgya szerinti (üzemanyag ellátás tartálykocsis kiszolgálással) árbevétellel;
b.) 2. rész: legalább 500.000.000,- Ft szerződés tárgya szerinti (üzemanyag ellátás közforgalmú üzemanyag kutaknál történő kiszolgálással) árbevétellel
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Minden rész tekintetében:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. Második Része szerint megindított jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 2.§ (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „α” pontját kell kitölteni.
Az előírt alkalmassági követelménynek Ajánlattevő(k) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek Ha az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatában be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (Ajánlattevőnek) az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
M.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) szerződésszerűen teljesített, közbeszerzés tárgyának (1. rész esetén: tartálykocsis üzemanyag értékesítés, 2. rész esetén: közforgalmú üzemanyag kutaknál történő üzemanyag értékesítés) megfelelő tárgyú referencia munkáinak ismertetése, megjelölve legalább a teljesítés idejét [kezdő és befejező időpont (év, hónap, nap)], a szerződést kötő másik felet, a szállítás tárgyát, az alkalmasság megítélése szempontjából az adott rész tekintetében releváns mennyiségét, az ellenszolgáltatás összegét, nyilatkozatot az előírás és szerződésszerű teljesítésről, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerint Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolva.
M.2. Az ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. rend. 21.§ (1) bek. i) pontja alapján be kell mutatnia az ISO 9001:2008 vagy MSZ EN ISO 9001:2009 minőségirányítási rendszerét, vagy ezzel egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó tanúsítványát, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait.
Az első rész tekintetében:
M.3. Az ajánlatba csatolni kell a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének c) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló műszaki-technikai felszereltség leírását/nyilatkozatát
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.a. Az első rész tekintetében:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) nem rendelkezik, összesen legalább nettó 100.000.000 liter gázolaj és 6.000.000 liter benzin mennyiségű szerződésszerűen teljesített, tartálykocsis üzemanyag értékesítésére vonatkozó referenciával. A fenti előírásoknak ajánlattevő több referenciával is megfelelhet.
M.1.b. A második rész tekintetében:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) nem rendelkezik, összesen legalább 15.000.000 liter gázolaj és 250.000 liter benzin mennyiségű szerződésszerűen teljesített, közforgalmú üzemanyag kutaknál történő (üzemanyagkártyás) üzemanyag-értékesítésre vonatkozó referenciával. A fenti előírásoknak ajánlattevő több referenciával is megfelelhet.
Mindkét rész tekintetében:
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyára (gyártó esetén a szállítani vállalt termék gyártására, forgalmazó esetén kereskedelmére/forgalmazására) vonatkozóan ISO 9001:2008 vagy MSZ EN ISO 9001:2009 szabványnak megfelelő tanúsítványokkal. Ajánlatkérő elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait.
Az első rész tekintetében:
M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 20 db legalább 30.000 liter ömlesztett motorikus gázolaj szállítására alkalmas, SPDS (saled parcel delivery system) elektronikus plomba rendszerrel felszerelt szállító járművel. Az SDPS rendszernek online módon biztosítani kell a jármű napi felügyelt tevékenységeiről (töltési, ürítési, kezelési folyamatok) történő információ rögzítést. Az adott szállításra vonatkozó tevékenységek gyűjtésre és 3 hónap időtartamra archiválásra kerülnek az ajánlattevő rendszerében. Ajánlatkérő igénye esetén (reklamációs vizsgálat lefolytatása érdekében) ajánlattevőnek az adatokat a lefejtést követő 1 órán belül, de legkésőbb a következő munkanap 10:00 óráig rendelkezésre kell bocsájtania. Az archivált adatok esetében a lefejtést követő 3 hónapig biztosítani kell az adatok elérését.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
1. rész:
Késedelmi kötbér: a megrendelt és késedelmesen teljesített mennyiség nettó értékének 1 %-a/naptári nap de legfeljebb 15%-a
Hibás teljesítési kötbér: a megrendelt és hibásan teljesített mennyiség nettó értékének 5 %-a
Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett megrendelés teljes nettó értékének 15 %-a
Ajánlatkérő a kötbér alkalmazása mellett a késedelem idejére jogosult a biztonságos működéséhez szükséges mennyiséget más forrásból beszerezni és a jogos árkülönbözetet(azaz a beszerzési és szerződéses ár közötti különbséget, és a felmerült szállítási költséget)nyertes ajánlattevő köteles megtéríteni.
Folytatás a III.1.8. pontban
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A fizetés a Kbt. 135. § (1), (6) és (10) bekezdései, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:130. § (1) bekezdése szerint, valamint az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. § szerinti elszámolási időszakonként történik. Az elszámolási időszak hét naptári nap, amely a tárgyhónap első napjának 0 órájától kezdődik, kivéve az utolsó időszakot, amely a tárgyhónap utolsó napjának 24 óráig tart.
A fizetési határidő minden esetben az ajánlattevő által az ajánlatában meghatározott fizetési határidő.
A kifizetés során érvényesülnek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa Tv.) továbbá a Kbt. 135. §-ának előírásai.
A részletes fizetési feltételeket az ajánlattételi dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésben foglaltakkal összhangban nem teszi lehetővé, kizárja önálló nyertes ajánlattevő, és közös nyertes ajánlattevők esetében is a gazdálkodó szervezet, illetve projekttársaság létrehozását. III.1.6. pont folytatása: 2. rész tekintetében: Amennyiben a nyertes ajánlattevő bármely oknál fogva (kivéve a közforgalmú üzemanyagkútnál tankautóból való üzemanyag-lefejtés normál időszükségletét) nem tudja kiszolgálnia közforgalmú üzemanyagkút nyitvatartási idejében ajánlatkérő tankolásra jelentkező járművét (hibás kiszolgálás), úgy ajánlatkérő jogosult a biztonságos működéséhez szükséges üzemanyag mennyiséget más forrásból beszerezni. A más forrásból beszerzett termékek esetében a nyertes ajánlattevő a jogos árkülönbözetet - azaz a szerződéses ár és a tényleges beszerzési ár közötti különbséget, valamint a felmerült többlet km költségét- ajánlatkérő számlája alapján köteles megtéríteni. Részletesen ld. a szerződéstervezetben.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1. Gázolajra vonatkozó előírás:
A szállított gázolajnak (KN: 2710 19 43, biotartalommal: 2710 20 11) meg kell felelnie az MSZ EN 590:2013 szerinti, illetve változás esetén a mindenkori szállítási időpontban érvényes Magyar Szabványban foglalt paramétereknek és minőségi követelményeknek. A hidegszűrhetőségi határhőmérsékletnek időszakonként az MSZ EN 590:2013 szabvány M3-as mellékletében megadottaknak kell megfelelniük.
Továbbá az ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a szerződés időtartama alatt - amennyiben az ajánlatkérő igényli - november 15. és február utolsó napja közötti időszakban extra téli mély dermedésű (KN: 2710 19 43, biotartalommal: 2710 20 11) minőségben is szállítja, illetve kiszolgálja a gázolajat. Az extra téli mély dermedésű gázolajnak a fenti szabvány követelményein túl legfeljebb -26°C hidegszűrhetőségi határhőmérsékletet (CFPP) és legfeljebb -16°C zavarodási pontot is teljesítenie kell.
folytatás a VI.4.3. pontban
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/12/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/12/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Ajánlatba csatolandók:
1.1.Felolvasólap a Kbt. 68. § (4) bek. szerint részenként
1.2.Részenként nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bek. foglaltakról
1.3.Részenként nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontjában foglaltakról. (A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell)
1.4.A Kbt. 67. § (1) bek. alapján egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD)
1.5.Ajánlattevő az alkalmassági követelménynek más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7)-(9), (11) bek. szerint
1.6.Aláírási címpéldány vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (3) bek. szerinti aláírás minta
1.7.Változásbejegyzési eljárás esetén változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás
1.8.Közös ajánlattétel esetében konzorciális szerződés a Kbt. 35. § (2) bek. szerint
1.9.Nyilatkozat megajánlani kívánt áru származási helyéről. Amennyiben az ajánlattevő az Európai Unión kívül letelepedett gazdasági szereplő, illetve az általa megajánlott áru nem közösségi áru, az ajánlattevőnek hivatkoznia kell arra az iratra, amely alapján - Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban - az ajánlattevő vagy az általa megajánlani kívánt áru számára nemzeti elbánást kell nyújtani
A 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, amely - az áruk összértéke tekintetében – 50%-ot meghaladóan olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani. Ha az értékelési szempont szerinti értékelés során több ajánlat azonos, az ajánlatkérő köteles előnyben részesíteni azt az ajánlatot, amely - az áruk összértéke tekintetében - 50%-ot elérően vagy meghaladóan olyan származású árut ajánl, amely számára nemzeti elbánást kell nyújtani.
1.10.Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a szerződés időtartama alatt - amennyiben az ajánlatkérő igényli - minden naptári év novemberének 16. napjától az azt követő naptári év február utolsó napja közötti időszakban extra téli (mélydermedésű) minőségben is szállítja, illetve kiszolgálja a gázolajat. Az extra téli (mélydermedésű) gázolajnak az MSZ EN 590:2013 szabvány követelményein túl -26 °C-nál nem magasabb CFPP-t (hidegszűrhetőségi határhőmérsékletet) és -16°C-nál nem magasabb zavarosodási pontot is teljesítenie kell.
1.11.A 2. részre tett ajánlat esetén az ajánlattevőnek meg kell adnia azoknak az üzemanyagkutaknak az adatait (legalább a címüket, GPS szélességi, illetve hosszúsági koordinátáikat, a megjelölt kiemelt autóbusz-állomásoktól mért távolságot és a nyitva tartási időt) bemutató táblázatot, amely igazolja, hogy az ajánlattevő az ajánlattétellel érintett rész(ek) vonatkozásában meghatározott valamennyi kiemelt autóbusz-állomás 15 km-es körzetében (a kiemelt autóbusz-állomás és az üzemanyagkút közötti távolságot a jelen felhívásban meghatározottak szerint számítva) rendelkezik a jelen felhívásban a közforgalmú üzemanyagkutak tekintetében meghatározott előírásoknak megfelelő közforgalmú üzemanyagkúttal.
1.12.Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a beszerzés tárgya szerinti termékek tekintetében rendelkezik a termékek kereskedelméhez, szállításához szükséges (jogszabályban rögzített) érvényes engedélyekkel. Érvénytelen az ajánlat, ha ajánlattevő a fenti engedélyekkel nem rendelkezik.
1.13.Nyilatkozat, hogy a szállítandó üzemanyagok rendelkeznek üzemanyag-fajtánként a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V. 26.) NFM rendeletben előírt minőségi tanúsítvánnyal.
2.Egyéb információk
2.1.Ajánlatkérő egyik részre sem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
2.2.A Kbt. 57. § (2) bek: a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie.
2.3.Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 42-45. §-ában foglaltakra.
2.4.A III.1.2.) és III.1.3.) szerinti feltételek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§-ban foglaltak szerint.
VI.3. folytatása:
2.4.A III.1.2.) és III.1.3.) szerinti feltételek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
2.5.Minden idegen nyelvű nyilatkozat, hatósági igazolás, dokumentum és okirat magyar fordításban csatolandó.
2.6.Ajánlatkérő részenként az eljárás nyertesével vagy a Kbt. 131. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kötheti meg a szerződést.
2.7.A Kbt. 71. § (1) alapján hiánypótlás lehetősége.
2.8.A szerződés nem köthető meg az összegezés megküldésének napját követő tíz napos időtartam lejártáig, kivéve a Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontjában foglaltakat.
2.9.Ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73.§ (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakra.
2.10.Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
2.11.FAKSZ: Bátyi László, lajstromszáma: 00043
2.12.Ajánlatkérő a IV.2.6 pont tekintetében 2 hónap alatt 60 napot ért.
2.13.Irányadó: Kbt. és kapcsolódó végrehajtási rendeletek.
3.Ajánlat értékelése:
Mindkét részben a pontszám alsó és felső határa: 1-10
Árszempontok esetén 1. rész: egyenes arányosítás, 2. rész: fordított arányosítás.
Hét naptári napos elszámolási időszakról kiállított számla kiállításától számított fizetési határidő szempont esetén: 15 nap 1 pont, 30 nap 5 pont, 45 nap 10 pont
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1. részben 8.000.000,- Ft, a 2. részben 2.000.000,- Ft
Az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő K&H Bank Zrt.-nél vezetett számlájára (10200971-21508747-00000000) történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel
Ajánlatkérő a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentum (amennyiben az pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosítása, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény) elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
III.2.2.folyt:
2. A motorbenzinre vonatkozó előírás:
A szállított motorbenzineknek (ESZ 95, KN: 2710 12 45) és (ESZ 98, KN: 2710 12 49) meg kell felelnie az MSZ EN 228:2013 szerinti, illetve változás esetén a mindenkori szállítási időpontban érvényes Magyar Szabványban foglalt paramétereknek és minőségi követelményeknek.
II. Az ajánlattevőre vonatkozó előírások:
1. rész:
Az ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a szerződés időtartama alatt a felhasználók által megrendelt üzemanyag lefejtése esetenként a felhasználó átfolyásmérőjének közbeiktatásával történik.
Az ajánlattevőnek vállalnia kell az ajánlati dokumentációban megjelölt föld fölötti tartály jelöléssel ellátott telephelyek esetén és telephelyre történő szállítás során a szivattyús tartálykocsival történő szállítást.
A 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 110. § (1) szerint:
A jogszabályban meghatározott veszélyes anyagok szállítására szolgáló járműnek meg kell felelnie a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó szabályzat (ADR) előírásainak.
Továbbá az illetékes magyar hatóság által hitelesített, üzemképes mérőrendszerrel kell rendelkeznie az üzemanyag szállító
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/10/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák