Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/3
Beszerzés tárgya: [Csak egy kategóriát válasszon – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának]; Szolgáltatásmegrendelés; Szolgáltatási kategória: 12; (Az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében)
Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2008.01.07.
Iktatószám: 19962/2007
CPV Kód: 74.23.22.00-6; 74.31.30.00-6
Ajánlatkérő: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Teljesítés helye: Tatabánya, Komárom-Esztergom megye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2008.02.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: többségi állami tulajdonú gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (19962/2007)

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Postai cím: Váci út 45., III. emelet 328. sz.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok)
Címzett: közbeszerzési osztály
Telefon: +36-1/436-8100
Fax: +36-1/436-8110
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): –
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZHETŐK BE
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal: X
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. I) mellékletet: –

A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A TOVÁBBI IRATOK A KÖVETKEZŐ CÍMEN SZEREZHETŐK BE (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is)
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal: –
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. II) mellékletet: X

AZ AJÁNLATOKAT VAGY RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BENYÚJTANI
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal: X
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A. III) mellékletet: –

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi szerveik: –
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal: –
Regionális vagy helyi hatóság: –
Regionális vagy helyi iroda/hivatal: –
Közjogi szervezet: –
Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet: –
Egyéb (nevezze meg): többségi állami tulajdonú gazdasági társaság
Általános közszolgáltatások: –
Védelem: –
Közrend és biztonság: –
Környezetvédelem: –
Gazdasági és pénzügyek: –
Egészségügy: –
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció: –
Szociális védelem: –
Szabadidő, kultúra és vallás: –
Oktatás: –
Egyéb (nevezze meg): közlekedési infrastruktúra

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást?
Igen: –
Nem: X

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 
Tervezési szerződés a 67. sz. főút 46+000–77+700 km-sz. közötti szakasz 11,5 tonnás burkolatmegerősítés tanulmánytervének, engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére. 

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
[Csak egy kategóriát válasszon – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának]
a) Építési beruházás: –
Kivitelezés: –
Tervezés és kivitelezés: –
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően: –
A teljesítés helye: –
NUTS-kód: –
b) Árubeszerzés: –
Adásvétel: –
Lízing: –
Bérlet: –
Részletvétel: –
Ezek kombinációja/Egyéb: –
A teljesítés helye: –
NUTS-kód: –
c) Szolgáltatásmegrendelés: X
Szolgáltatási kategória: 12
(Az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében)
A teljesítés helye: Tatabánya, Komárom-Esztergom megye
NUTS-kód: HU212

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása: X
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása: –
Keretmegállapodás megkötése: –

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel: –
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel: –
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek létszáma
 vagy (adott esetben) maximális létszáma 
A keretmegállapodás időtartama:
Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: 
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet: –
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal): –
Becsült érték áfa nélkül: –
Pénznem: – 
Vagy: – és – között
Pénznem: –
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): –

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Tervezési szerződés a 67. sz. főút 46+000–77+700 km-sz. közötti szakasz 11,5 tonnás burkolatmegerősítés tanulmánytervének, engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére. 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szószedet
Fő tárgy: 
74.23.22.00-6
Kiegészítő tárgy(ak): 
74.31.30.00-6
Kiegészítő szószedet (adott esetben): –

II.1.7) A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Igen: X
Nem: –

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható)
Igen: –
Nem: X
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre: –
egy vagy több részre: –
valamennyi részre: –

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Igen: –
Nem: X

II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt és opciót beleértve)
– Tervezési szerződés a 67. sz. főút 46+000–77+700 km-sz. közötti szakasz 11,5 tonnás burkolatmegerősítés tanulmánytervének, engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére. 
– Tervezési feladat: 115 kN-os tengelyterhelésre történő burkolatmegerősítés tervezése
– Útépítési, csapadékvíz-elvezetési, kerékpárút-építési tanulmányterv, engedélyezési-kiviteli tervek, közműkiváltási, vízjogi és területmegszerzési tervek, továbbá költség-haszon elemzés készítése a burkolat megerősítésére, a megbízó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. igényei szerint. Építési, vízjogi létesítési, illetve minden felmerülő engedély és hozzájárulás beszerzése, mely a beruházás kivitelezéséhez szükséges.
– Valamint szükség szerint: fakitermeléshez szükséges dokumentáció, gázvezeték kiváltáshoz vezetékjogi engedélyeztetés, elektromos vezeték esetén új nyomvonalnál vezetékjog megszerzéséhez a szolgalmi jog bejegyzéshez szükséges összes és teljes körű műszaki dokumentáció összeállítása.
– Útszám, határszelvények: a 67. sz. főút 46+000– 77+700 km-szelvények közötti szakaszán a tervezett Somogyaszaló, Mernye, Mernyeszentmiklós, Vadépuszta, Somogybabod elkerülő utak csatlakozási pontjain kívül eső külterületi szakaszok esetében van szükség a 11,5 t tengelyterhelésre történő burkolatmegerősítésre.
1) Kaposfüred elk. vége – Somogyaszaló elk. kezdete:
46+000–48+700 km-sz., szakaszhossz: 2,7 km
2) Somogyaszaló elk. vége – Mernye elk. eleje:
52+000–54+700 km-sz., szakaszhossz: 2,7 km
3) Mernye elk. vége – Mernyeszentmiklós elk. eleje:
57+800–60+600 km-sz., szakaszhossz: 2,8 km
4) Mernyeszentmiklós elk. vége – Vadépuszta elk. eleje:
62+200–65+800 km-sz., szakaszhossz: 3,6 km
5) Vadépuszta elk. vége – Somogybabod elk. eleje:
67+300–72+100 km-sz., szakaszhossz: 4,8 km
6) Somogybabod elk. vége – Somogytúr elk. eleje:
76+600–77+700 km-sz., szakaszhossz: 1,1 km
A tervezési feladat szakaszainak összhossza: 17,7 km.
Tervezési feladaton kívül eső szakaszok határai:
– Somogyaszaló elkerülés: 48+700–52+000 
– Mernye elkerülés: 54+700–57+800 
– Mernyeszentmiklós elkerülés: 60+600–62+200 
– Vadépuszta elkerülés: 65+800–67+300 
– Somogybabod elkerülés: 72+100–76+600
A szakaszhatárok szelvényszámai előzetesen becsült értékek, ezeket a tervezés során, az egyes elkerülő utakra vonatkozó tanulmánytervben meghatározott szakaszhatároknak megfelelően pontosítani kell. A tervezett elkerülő utak által kiváltott (településeken átvezető) szakaszok burkolatmegerősítése nem része a tárgyi tervezési feladatnak.
Tervezés során az alábbi paramétereket kell betartani:
Külterület esetén:
– Tervfajta: egyesített engedélyezési és kiviteli terv
– Útkategória: K.IV.
– Tervezési sebesség: 90 km/óra
– Koronaszélesség: 12,00 m 
– Burkolatszélesség: 7,50 m 
– Forgalmi sáv szélessége: 2 × 3,50 m 
– Padkaszélesség: 2,50 m
– Vízelvezetés: mindkét oldali trapéz szelvényű oldal ( talpárkokkal
A tervezési feladatot a hatályos útügyi műszaki előírásokban foglaltaknak megfelelően kell elvégezni a tervezői diszpozícióban foglaltak szerint, a diszpozícióban meghatározott munkarészekkel és példányszámban. A készítendő tervdokumentációnak a megadott szakaszonként önálló dokumentációt kell képeznie (tervek, engedélyek, egyéb munkarészek vonatkozásában), tekintettel az építés ütemezhetőségére.
Ha ismert, becsült érték áfa nélkül (csak számokkal): –
Pénznem: –
Vagy: – és – között
Pénznem: –

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)
Igen: –
Nem: X
Igen válasz esetén a vételi jog leírása: –
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban: vagy napokban: 
(a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
 vagy: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban: vagy napokban: 
(a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: 
(a szerződés megkötésétől számítva)
vagy: kezdés // (nap/hó/év)
befejezés 15/10/2009 (nap/hó/év)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi és meghiúsulási kötbér, teljesítési biztosíték a szerződésben foglaltak, illetve a Kbt. 53. § (5) bekezdés a) pontja szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Szerződésszerű teljesítést követően, az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti 30 napon belül a szerződésben foglaltak szerint, figyelemmel a Kbt. 305. § rendelkezéseire.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Nem követelmény.

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben)
Igen: –
Nem: X
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Kizáró okok:
a) ha ajánlattevő vagy alvállalkozója, vagy a Kbt. 60. § (4) bek. alapján a Kbt. 66. § (2) bekezdés, ill. a 67. § (4) bekezdés
szerinti szervezet a Kbt. 60. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll,
b) ha ajánlattevő vagy alvállalkozója a 61. § (1) bekezdés d)–e) pontjaiban meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll,
c) ha ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó esetében a Kbt. 61. § (1) bekezdés  a), c) pontok, vagy a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A kizáró okokról a megkövetelt igazolási mód a Kbt. 63. § (1)–(7) bekezdés szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtása eredeti vagy hiteles másolati példányban, figyelemmel a Közbeszerzések Tanácsa kizáró okok igazolása tárgyában kiadott tájékoztatóira (megtalálható a Közbeszerzések Tanácsa honlapján: www.kozbeszerzes.hu). A Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjának igazolása érdekében a Kbt. 63. § (2) bekezdés d) pontja alapján a 2004/18/EK irányelv IX.C. mellékletének megfelelően az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi eredeti vagy hiteles cégkivonatot kell az ajánlathoz csatolni. A Kbt. 60. § (4) bekezdés is megfelelően alkalmazandó.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó:
1. Valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye által az ajánlattételi határidőt megelőzően 60 napnál nem régebben kiállított eredeti vagy közjegyző által hitelesített igazolást arra vonatkozóan, hogy a számláján az igazolás kiállítását megelőző 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorban állás.
2. Az elmúlt 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját egyszerű másolatban (ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét), amennyiben a letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén valamennyi konzorciumi tag, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó eredeti vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatát is az utolsó 3 lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről.
3. Az elmúlt 3 lezárt üzleti évből származó, jelen közbeszerzés tárgya (közút-, illetőleg hídtervezési szolgáltatás) szerinti forgalmáról szóló egyszerű nyilatkozat eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányban a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja szerint.
4. Érvényes tervezői felelősségbiztosítás fennállásának igazolását a biztosító által kiállított igazolás másolati példányának csatolásával.
5. Eredeti vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattételi határidőt megelőző három éven belül kibocsátott jogerős fizetési meghagyás, vagy a nemzeti jogrendszerében követelés érvényesítésére vonatkozó bármilyen jogi eljárás alapján ki nem egyenlített tartozása nem áll fenn és nem áll végrehajtási eljárás alatt, vagy végrehajtási eljárás alatt áll, azonban ki nem egyenlített tartozását az ajánlat benyújtásáig rendezte.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): 
Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha:
1. bármely pénzügyi intézménynél vezetett számláján az igazolás kiállítását megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó sorban állás volt.
2. Mérleg szerinti eredménye az elmúlt 3 lezárt üzleti év bármelyikében negatív volt.
3. Az elmúlt három lezárt üzleti évre vonatkozóan a közút-, illetőleg hídtervezési szolgáltatásból származó forgalma az elmúlt 3 év bármelyikében nem éri el a nettó 80 millió Ft/év értéket.
4. Nem rendelkezik érvényes tervezői felelősségbiztosítással.
5. Az ajánlattételi határidőt megelőző három évben kibocsátott jogerős fizetési meghagyás vagy a nemzeti jogrendszerében követelés érvényesítésére vonatkozó bármilyen jogi eljárás alapján ki nem egyenlített tartozása áll fenn, vagy végrehajtási eljárás hatálya alatt áll, vagy folyamatban lévő végrehajtási eljárásban ki nem egyenlített tartozása áll fenn.
Az ajánlattevőnek és 10% feletti alvállalkozójának az 1–2., 4–5. feltételeknek külön-külön, a 3. feltételnek együttesen kell megfelelniük. A Kbt. 66. § (2) bekezdése megfelelően alkalmazható. Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők alkalmasságát ajánlatkérő a Kbt. 69. § (5) bekezdése szerint vizsgálja.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőre, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra vonatkozóan:
1. az ajánlattételi határidőt megelőző három év legjelentősebb, közút, illetve híd engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítése tárgyú, saját teljesítésben végzett szolgáltatásainak ismertetését, a Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja alapján az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal, (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölésével, valamint arra vonatkozó nyilatkozattal, hogy a szolgáltatása szerződésszerű volt-e), a Kbt. 68. § (1) bekezdés szerinti igazolás eredeti vagy hiteles másolati példányának csatolásával. 
A közös ajánlattevőként (konzorcium tagjaként) teljesített referencia esetében az ajánlatkérő saját teljesítésben végzett munka igazolására csak olyan tartalmú referenciaigazolást fogad el, amelyből konkrétan kitűnik, hogy a referenciaként megjelölt munkák közül mely munkarészeket teljesítette az ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó.
2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek bemutatását, képzettségük ismertetését, aláírt szakmai önéletrajzuk és tervezői jogosultságukat igazoló érvényes dokumentum egyszerű másolati példányának csatolásával a Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): 
Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha:
1. az ajánlattételi határidőt megelőző három évben nem rendelkezik
– összesen legalább 15 km közút, engedélyezési és/vagy kiviteli terveinek elkészítése, 
– valamint 1 db, 5,0 méternél nagyobb nyílású híd engedélyezési és/vagy kiviteli terveinek elkészítése tárgyú, saját teljesítésben végzett, befejezett szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó, a Kbt. 68. § (1) bek. szerint igazolt referenciával,
2. nem rendelkezik 
– legalább 2 fő, minimum 10 év szakmai gyakorlattal bíró, felsőfokú szakirányú végzettségű, közúti szakterületen K2–1 vagy ezen jogosultság 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti hatályos átsorolása szerinti (KÉ-T vagy KÖ-T) tervezői jogosultsággal bíró tervező szakemberekkel,
– valamint legalább további 1 fő, felsőfokú szakirányú végzettségű, 10 év szakmai gyakorlattal, K3–1 (közúti műtárgy szakterület) vagy ezen jogosultság 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti hatályos átsorolása szerinti (HT-T vagy GT-T) tervezői jogosultsággal bíró szakemberrel. A műszaki, szakmai alkalmassági feltételeket az ajánlattevőnek a 10% feletti alvállalkozójával együtt kell teljesítenie, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttesen, illetve a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerint kell teljesíteni.

III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben)
Igen: –
Nem: X
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott?: –
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik: –

III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Igen: X
Nem: –
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 
104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól.

III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét? 
Igen: X
Nem: –

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt: X
Meghívásos: –
Gyorsított meghívásos: –
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: –
Tárgyalásos: –
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? 
Igen: –
Nem: –
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) További információk rovatban kell megadni.
Gyorsított tárgyalásos: –
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: –
Versenypárbeszéd: –

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, illetve versenypárbeszéd esetén)
Létszám: 
vagy: minimum és (adott esetben) maximum 
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: –

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát?
Igen: –
Nem: –

IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás: X
vagy:
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint: –
Az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni): –
A dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott szempontok: –

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Igen: –
Nem: X
Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges): –
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben): –

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? 
Igen: –
Nem: X
Igen válasz esetén:
Előzetes összesített tájékoztató: –
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény: –
A hirdetmény száma a H. L.-ben: 
/S -
// (nap/hó/év) 
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben): –
Hirdetmény száma a H. L.-ben: 
/S -
// (nap/hó/év)
Hirdetmény száma a H. L.-ben: 
/S -
// (nap/hó/év)

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 13/02/2008 (nap/hó/év)
Időpont: 11.00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Igen: X
Nem: –
Igen válasz esetén:
Ár (számokkal): bruttó 12 000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja: az összeget ajánlatkérő 10300002-20609931-00003285 számú számlájára kell átutalni, a jogcím feltüntetésével.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 13/02/2008 (nap/hó/év)
Időpont: 11.00 óra

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert) (meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén)
Dátum: // (nap/hó/év)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
ES CS  DA DE ET EL EN FR IT LV
             
LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV
   X           
Egyéb: –

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
//-ig (nap/hó/év)
vagy: hónap(ok)ban: vagy nap(ok)ban: 60
(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 13/02/2008 (nap/hó/év)
Időpont: 11.00 óra
Hely (adott esetben): 1134 Budapest, Váci út 45., III. emeleti 322. tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben)
Igen: X
Nem: –
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben)
Igen: –
Nem: X
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: –

VI.2) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
Igen: –
Nem: X
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: –

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
– Az ajánlat benyújtásának feltétele az ajánlati felhívás dokumentációjának megvásárlása. A benyújtandó ajánlat formai követelményeit az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza. A dokumentáció személyesen átvehető munkanapokon 9.00–14.00 óra között, illetve az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00 órától az ajánlattételi határidő lejártáig az A/II. pontban meghatározott címen. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. A Kbt. 54. § (4) bekezdése megfelelően irányadó.
– Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljeskörűen biztosítja.
– Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (1) bekezdése, 71. § (1) és (3) bekezdése szerint. A Kbt. 71. § (1) bekezdés vonatkozásában a nemleges nyilatkozatot is kérjük csatolni. 
– Ajánlatkérő előírja a Kbt. 55. § alkalmazását és 72. § szerinti nyilatkozattételt. 
– Eredményhirdetés tervezett időpontja: 2008. február 21. Időpont: 15.00 óra 
– Szerződéskötés tervezett időpontja: 2008. február 29. Időpont: 10.00 óra
– Ha az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén ez utóbbival köt [Kbt. 91. § (2) bekezdés] szerződést.
– Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
– Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, valamint 10% feletti alvállalkozója nyilatkozatát a számláiról és a számlavezető pénzügyi intézményekről. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy ajánlattevő/10% feletti alvállalkozója a megjelölteken kívül más számlát nem vezet. 
– Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozó nevében aláíró és szignáló személy aláírási címpéldányának eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát. Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló, ill. szignáló személye különböző, a kötelezettségvállaló, a szignáló aláírását is tartalmazó meghatalmazás eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát csatolni kell.
– Közös ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk, valamint konzorciumi megállapodást kell kötni a dokumentációban foglaltak szerint.
– Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat eredeti vagy hiteles másolati példányát a képviseletre jogosult személyek megállapítása és a számlavezető pénzügyi intézmények ellenőrzése céljából is felhasználja az ajánlattevőre és a 10% feletti alvállalkozójára vonatkozóan. Amennyiben a csatolt igazolásból kitűnően cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, a változás tartalmát igazoló okirat eredeti vagy hiteles másolatát az ajánlathoz csatolni kell.

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Telefon: +36-1/336-7776
Fax: +36-1/336-7778
E-mail: dontobizottsag@chello.hu
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név: –
Postai cím: –
Város: –
Postai irányítószám: –
Ország: –
Telefon: –
Fax: –
E-mail: –
Internetcím (URL): –

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása [kérjük kitölteni a VI.4.2) rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3) rovatot]
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 323. § szerint.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információk a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Telefon: +36-1/336-7776
Fax: +36-1/336-7778
E-mail: dontobizottsag@chello.hu
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA
29/12/2007 (nap/hó/év)
A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE
Hivatalos név: –
Postai cím: –
Város/Község: –
Postai irányítószám: –
Ország: –
Kapcsolattartási pont(ok)
Címzett: –
Telefon: –
Fax: –
E-mail: –
Internetcím (URL): –

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK (VERSENYPÁRBESZÉDRE ÉS A DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZERRE VONATKOZÓK IS) BESZEREZHETŐK
Hivatalos név: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
fejlesztési programiroda – Fejér régió
Postai cím: Berényi u. 13.
Város/Község: Székesfehérvár
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok)
Címzett: Pósa Zoltánné
Telefon: +36-22/507-014
Fax: +36-22/507-015
E-mail: posa.zoltanne@nif.hu
Internetcím (URL): www.nif.hu

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI
Hivatalos név: –
Postai cím: –
Város/Község: –
Postai irányítószám: –
Ország: –
Kapcsolattartási pont(ok)
Címzett: –
Telefon: –
Fax: –
E-mail: –
Internetcím (URL): –