Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/205
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.10.24.
Iktatószám: 19995/2019
CPV Kód: 45262690-4
Ajánlatkérő: Ecséd Községi Önkormányzat
Teljesítés helye: 3013 Ecséd, Szabadság utca hrsz: 602;3013 Ecséd, Szabadság utca hrsz: 9/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Moviád-Energy Kft.;Moviád-Energy Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ecséd Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25212941
Postai cím: Szabadság Utca 139.
Város: Ecséd
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Maksa Mátyás
Telefon: +36 37558400
E-mail: ecsed.ph@ecsed.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Lakások kialakítása Ecséden - EFOP-1.2.11-16
Hivatkozási szám: EKR001225402019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1.rész: Lakások kialakítása a Szabadság utca 602 hrsz alatt:
A tervezett átalakítással érintett épület egykor óvodaként működött, jelenleg az épületet nem használják. Az épület önkormányzati tulajdonban van.
A tervezett átalakítás során a homlokzati nyílászárók és a homlokzati felület érintetlenül megmarad. Az épületben meglévő állapotban két csoportszoba van a nyugati (udvari) homlokzatra tájolt nyílászárókkal. A csoportszobákat déli és keleti oldalról egy közlekedő folyosó határolja, amelynek másik oldalán sorakoznak az egykori iroda, tároló és szociális helyiségek. A közlekedőn keresztül volt lehetőség korábban az épület nyugati végében működő főzőkonyha elérésére is.
Az ingatlan nyugatról keleti irányban emelkedik, a meglévő földszintes épület padlóvonala ehhez a szintkülönbséghez igazodik. Az épületen belüli szintváltást egy a közlekedőben kialakított belső rámpa hidalja át. A magasabban fekvő épületrészben kerülnek kialakításra az új lakások. A lakások megközelítésére a déli homlokzatra nyíló meglévő folyosón keresztül lesz lehetőség. A lakásokat összefogó - az épület többi részétől független bejárat kialakításával - lehetőség van a lakásokhoz tartozó postaládák elhelyezésére épületen belül közösen használatos helyiségben, valamint kis tárolók, kukatároló kialakítására is.
A tervezett új lakások valamennyi helyiségében, valamint a felújításra kerülő közös helyiségekben, új, a funkciókhoz igazodó padlóburkolat készül, valamint a teljes víz- és csatornahálózat is átalakításra kerül.
A lakások egyedi fűtéssel kerülnek kialakításra. Mindegyik lakásban külön kondenzációs kombi gázkazán.
A tervezett lakások alapterületi megoszlása:
1.lakás: 52,94 m2
2.lakás: 52,54 m2
3.lakás: 78,74 m2
Összesen: 184,67 m2
A korszerűsítéssel érintett épületben új teljes fűtési hálózat készül.
Kondenzációs kombi fali kazán a hozzá tartozó iszapleválasztóval, mikrobuborékos leválasztóval, hidraulikai váltóval, elzárókkal, tágulási tartállyal, időjárás követő vezérléssel, tágulási tartállyal. Az új zárt égésterű kazánhoz a hozzá megfelelő kondenzációs kémény elhelyezése szükséges.
MInden lakóegységben külön gázkazán kerül elhelyezésre. A készülékek zárt égésterűek, a helyiség levegőjét nem használják fel égési levezőként.
A tervezett beruházás során teljesen új elektromos hálózat kerül kiépítésre.
2.rész: Lakások kialakítása a Szabadság utca 9/2 hrsz alatt:
A tervezett átalakítással érintett épület egy jelenleg élelmiszerboltként működő magastetős, földszintes épület, amely a polgármesteri hivatallal szomszédos ingatlanon terül el. Az épület eredetileg is lakóépület volt, a közbenső válaszfalak elbontásával csak később alakították ki az élelmiszerbolt eladóterét és raktárait. Az épület önkormányzati tulajdonban van. Az élelmiszerbolt átköltöztetését követően, ebben az épületben alakítana ki az Önkormányzat három kis lakást.
Az ingatlan nyugatról keleti irányban emelkedik, a meglévő épület ennek megfelelően több szinten helyezkedik el. A tervezett beruházással érintett épületrész az ingatlan keleti magasabb részén helyezkedik el. A telket keletről az általános iskola ingatlana határolja, amely körülbelül egy szinttel magasabban kialakított teraszon helyezkedik el. Az üzlet ingatlana szabadon átjárható közforgalom számára átadott magánterület, az iskolához beton tereplépcső vezet fel, az üzlet épülete mellett közvetlenül támfal biztosítja a magasabban fekvő földtömeg megtámasztását. Az iskola ingatlanának terepszintje gyakorlatilag az üzlet épületének ereszmagasságában fekszik. Mivel a vízelvezetés jelenleg nem megoldott, a domboldalról lefolyó csapadékvíz az érintett épület homlokzati falát folyamatosan áztatja.
A tervezett három lakás az üzlethelyiség és a keleti oldalról kapcsolódó raktárhelyiségek felhasználásával kerülnek kialakításra. A keleti telekhatárra eső, utólagos hozzáépítéssel kialakított kis raktár, melynek szerkezete folyamatosan ázik elbontásra kerül. Továbbá elbontásra kerül az üzlet főbejáratát kiemeltő előtető és az alatta utólagosan kialakított szélfogó is.
Az eladótér és a keleti oldalon csatlakozó nagyobb raktárhelyiség átalakításával kerül kialakításra a három lakás. A lakások sorolása és tájolása adott tekintettel arra, hogy az épület oldalhatáros beépítéssel épült.
A lakások kialakításához az utólagos acél kiváltások, valamint a homlokzati nyílászárók is részlegesen - új áthidaló beépítése mellett - átépítésre kerülnek.
Az üzlet teljes területén új a funkciókhoz igazodó padlóburkolat készül, valamint a teljes víz- és csatornahálózat is átalakításra kerül. A vizesblokkok az épület tájolásának megfelelően az északi oldalon kerülnek elhelyezésre, valamint ide kerültek a konyhák is. A nappalik és a szobák a déli oldalon kerültek elhelyezésre. A lakások kialakítása során a fő épülettömeghez nyugati oldalról csatlakozó kis tároló helyiségek megmaradnak.
A lakások egyedi fűtéssel kerülnek kialakításra. Mindegyik lakásban külön kondenzációs kombi gázkazán.
A tervezett lakások alapterületi megoszlása: 1.lakás: 57,54 m2
2.lakás: 62,70 m2
3.lakás: 50,50 m2
Összesen: 170,74 m2
Jelenleg a tető vízelvezetése nem megoldott. Erre válaszul új függőeresz csatornák kerülnek kialakításra az építész terveken ábrázolt módon, amelyek a vizet a kapcsolódó új lefolyócsöveken keresztül a talajba vezetik.
A vizes helyiségekben, közlekedőkben és konyhákban csúszásmentes kerámia burkolat készül.
A meglévő belső nyílászárók régi fa tokszerkezetű, többségében mázolt felületkezelésű szerkezetek. A tervezett felújítás során ezek a nyílászárók lecserélésre kerülnek.
A tervezett új homlokzati nyílászárók műanyag keretszerkezettel készülnek három rétegű hőszigetelő üvegezéssel.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 53521459 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Lakások kialakítása Szabadság utca 602 hrsz alatt
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45331000-6
További tárgyak: 45421100-5
45430000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3013 Ecséd, Szabadság utca hrsz: 602
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett átalakítással érintett épület egykor óvodaként működött, jelenleg az épületet nem használják. Az épület önkormányzati tulajdonban van.
A tervezett átalakítás során a homlokzati nyílászárók és a homlokzati felület érintetlenül megmarad. Az épületben meglévő állapotban két csoportszoba van a nyugati (udvari) homlokzatra tájolt nyílászárókkal. A csoportszobákat déli és keleti oldalról egy közlekedő folyosó határolja, amelynek másik oldalán sorakoznak az egykori iroda, tároló és szociális helyiségek. A közlekedőn keresztül volt lehetőség korábban az épület nyugati végében működő főzőkonyha elérésére is.
Az ingatlan nyugatról keleti irányban emelkedik, a meglévő földszintes épület padlóvonala ehhez a szintkülönbséghez igazodik. Az épületen belüli szintváltást egy a közlekedőben kialakított belső rámpa hidalja át. A magasabban fekvő épületrészben kerülnek kialakításra az új lakások. A lakások megközelítésére a déli homlokzatra nyíló meglévő folyosón keresztül lesz lehetőség. A lakásokat összefogó - az épület többi részétől független bejárat kialakításával - lehetőség van a lakásokhoz tartozó postaládák elhelyezésére épületen belül közösen használatos helyiségben, valamint kis tárolók, kukatároló kialakítására is.
A tervezett új lakások valamennyi helyiségében, valamint a felújításra kerülő közös helyiségekben, új, a funkciókhoz igazodó padlóburkolat készül, valamint a teljes víz- és csatornahálózat is átalakításra kerül.
A lakások egyedi fűtéssel kerülnek kialakításra. Mindegyik lakásban külön kondenzációs kombi gázkazán.
A tervezett lakások alapterületi megoszlása:
1.lakás: 52,94 m2
2.lakás: 52,54 m2
3.lakás: 78,74 m2
Összesen: 184,67 m2
A korszerűsítéssel érintett épületben új teljes fűtési hálózat készül.
Kondenzációs kombi fali kazán a hozzá tartozó iszapleválasztóval, mikrobuborékos leválasztóval, hidraulikai váltóval, elzárókkal, tágulási tartállyal, időjárás követő vezérléssel, tágulási tartállyal. Az új zárt égésterű kazánhoz a hozzá megfelelő kondenzációs kémény elhelyezése szükséges.
MInden lakóegységben külön gázkazán kerül elhelyezésre. A készülékek zárt égésterűek, a helyiség levegőjét nem használják fel égési levezőként.
A tervezett beruházás során teljesen új elektromos hálózat kerül kiépítésre.
A kivitelezés nem építési engedélyköteles!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében résztvevő szakember az ajánlattételi felhívás megküldését megelőzően kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (0-60 hónap) 10
2 Teljeskörű többletjótállás időtartama (hónap) (0-48 hónap) 10
3 Legalább 1 fő, hátrányos helyzetű munkavállaló bevonása a teljesítésbe, összesen legalább 240 munkaórában (igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegáű nettó ajánlati ár (Forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1-2-11-16-2017-00008
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Lakások kialakítása Szabadság utca 9/2 hrsz alatt
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45331000-6
További tárgyak: 45421100-5
45430000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3013 Ecséd, Szabadság utca hrsz: 9/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett átalakítással érintett épület egy jelenleg élelmiszerboltként működő magastetős, földszintes épület, amely a polgármesteri hivatallal szomszédos ingatlanon terül el. Az épület eredetileg is lakóépület volt, a közbenső válaszfalak elbontásával csak később alakították ki az élelmiszerbolt eladóterét és raktárait. Az épület önkormányzati tulajdonban van. Az élelmiszerbolt átköltöztetését követően, ebben az épületben alakítana ki az Önkormányzat három kis lakást.
Az ingatlan nyugatról keleti irányban emelkedik, a meglévő épület ennek megfelelően több szinten helyezkedik el. A tervezett beruházással érintett épületrész az ingatlan keleti magasabb részén helyezkedik el. A telket keletről az általános iskola ingatlana határolja, amely körülbelül egy szinttel magasabban kialakított teraszon helyezkedik el. Az üzlet ingatlana szabadon átjárható közforgalom számára átadott magánterület, az iskolához beton tereplépcső vezet fel, az üzlet épülete mellett közvetlenül támfal biztosítja a magasabban fekvő földtömeg megtámasztását. Az iskola ingatlanának terepszintje gyakorlatilag az üzlet épületének ereszmagasságában fekszik. Mivel a vízelvezetés jelenleg nem megoldott, a domboldalról lefolyó csapadékvíz az érintett épület homlokzati falát folyamatosan áztatja.
A tervezett három lakás az üzlethelyiség és a keleti oldalról kapcsolódó raktárhelyiségek felhasználásával kerülnek kialakításra. A keleti telekhatárra eső, utólagos hozzáépítéssel kialakított kis raktár, melynek szerkezete folyamatosan ázik elbontásra kerül. Továbbá elbontásra kerül az üzlet főbejáratát kiemeltő előtető és az alatta utólagosan kialakított szélfogó is.
Az eladótér és a keleti oldalon csatlakozó nagyobb raktárhelyiség átalakításával kerül kialakításra a három lakás. A lakások sorolása és tájolása adott tekintettel arra, hogy az épület oldalhatáros beépítéssel épült.
A lakások kialakításához az utólagos acél kiváltások, valamint a homlokzati nyílászárók is részlegesen - új áthidaló beépítése mellett - átépítésre kerülnek.
Az üzlet teljes területén új a funkciókhoz igazodó padlóburkolat készül, valamint a teljes víz- és csatornahálózat is átalakításra kerül. A vizesblokkok az épület tájolásának megfelelően az északi oldalon kerülnek elhelyezésre, valamint ide kerültek a konyhák is. A nappalik és a szobák a déli oldalon kerültek elhelyezésre. A lakások kialakítása során a fő épülettömeghez nyugati oldalról csatlakozó kis tároló helyiségek megmaradnak.
A lakások egyedi fűtéssel kerülnek kialakításra. Mindegyik lakásban külön kondenzációs kombi gázkazán.
A tervezett lakások alapterületi megoszlása: 1.lakás: 57,54 m2
2.lakás: 62,70 m2
3.lakás: 50,50 m2
Összesen: 170,74 m2
Jelenleg a tető vízelvezetése nem megoldott. Erre válaszul új függőeresz csatornák kerülnek kialakításra az építész terveken ábrázolt módon, amelyek a vizet a kapcsolódó új lefolyócsöveken keresztül a talajba vezetik.
A vizes helyiségekben, közlekedőkben és konyhákban csúszásmentes kerámia burkolat készül.
A meglévő belső nyílászárók régi fa tokszerkezetű, többségében mázolt felületkezelésű szerkezetek. A tervezett felújítás során ezek a nyílászárók lecserélésre kerülnek.
A tervezett új nyílászárók fa tokszerkezetű körüreges faforgácslapos ajtószárnnyal rendelkező szerkezetek. A tervezett ajtólapok tömör szerkezetek.
A tervezett új homlokzati nyílászárók műanyag keretszerkezettel készülnek három rétegű hőszigetelő üvegezéssel.
A tervezett beruházás során az épületben új fűtési rendszer kerül kialakításra.
Az épületen belül a teljes elektromos hálózata bontandó.
A lakás új elosztószekrényét a meglévő betápkábelre kell csatlakoztatni.
A kivitelezés nem építési engedélyköteles!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében résztvevő szakember az ajánlattételi felhívás megküldését megelőzően kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (0-60 hónap) 10
2 Teljeskörű többletjótállás időtartama (hónap) (0-48 hónap) 10
3 Legalább 1 fő, hátrányos helyzetű munkavállaló bevonása a teljesítésbe, összesen legalább 240 munkaórában (igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1-2-11-16-2017-00008
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Lakások kialakítása Szabadság utca 602 hrsz alatt
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Moviád-Energy Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57552246
Postai cím: Nyaraló utca 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1152
Ország: Magyarország
E-mail: moviadkft.kozbeszerzes@gmail.com
Telefon: +36 703622031
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14533156242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 26376599
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Moviád-Energy Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57552246
Postai cím: Nyaraló utca 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1152
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14533156242

Hivatalos név: Gateway Gépészeti Korlátot Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80756060
Postai cím: Liszt Ferenc Utca 6
Város: Verőce
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2621
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14664357213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Lakások kialakítása Szabadság utca 9/2 hrsz alatt
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Moviád-Energy Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57552246
Postai cím: Nyaraló utca 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1152
Ország: Magyarország
E-mail: moviadkft.kozbeszerzes@gmail.com
Telefon: +36 703622031
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14533156242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 27144860
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Moviád-Energy Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57552246
Postai cím: Nyaraló utca 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1152
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14533156242

Hivatalos név: Gateway Gépészeti Korlátot Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80756060
Postai cím: Liszt Ferenc Utca 6
Város: Verőce
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2621
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14664357213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/21 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges