Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/19
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2016.02.15.
Iktatószám: 2000/2016
CPV Kód: 55523000-2;55524000-9
Ajánlatkérő: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Szeged Város közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: SULI - HOST Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Széchenyi tér 10.
Város/Község: Szeged
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Botka László
Telefon: +36 62564364
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Fax: +36 62564292
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Szeged Város közigazgatási területén működő gondozási, nevelési, oktatási intézményeinek ellátottjai és dolgozói, valamint egyes intézmények dolgozói számára 2016. szeptember 01-től 2023. július 31-ig történő közétkeztetés szolgáltatási szerződés
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma 17
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Szeged Város közigazgatási területe
NUTS-kód: HU333
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Szeged MJV Önkormányzata, mint Gesztor Ajánlatkérő által lebonyolított közbeszerzési eljárása, Szeged Város közigazgatási területén működő önkormányzati fenntartású óvodák, illetve az állami intézményfenntartó központ valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv fenntartásában lévő köznevelési intézmények, továbbá önkormányzati fenntartású bölcsődék ellátottjai és dolgozói, valamint egyes intézményeinek dolgozói számára 2016. szeptember 01-től 2023. július 31-ig történő közétkeztetési szolgáltatás biztosítása.
Ezen belül éves átlagban kb. 963 étkezési fő bölcsődei, 4.092 étkezési fő óvodai, 7.086 étkezési fő általános iskolai, 1.180 étkezési fő középiskolai, 612 étkezési fő kollégiumi ellátotti, és 1.000 étkezési fő köztisztviselői, közalkalmazotti étkezési létszámú megrendelő részére, éves átlagban kb. 262 243 adag reggeli, 2 155 995 adag tízórai, 2 669 365 adag meleg ebéd, 2 048 413 adag uzsonna, 77 525 adag meleg vacsora normál és diétás közétkeztetési szolgáltatása.
Ajánlatkérő a Kbt. 46. § (2) bekezdés alapján, a mennyiség ajánlati értékétől való eltérést mínusz 20 %-ban határozza meg.
A nyertes Ajánlattevő kötelezettsége, hogy saját pénzügyi forrásból alakítsa ki a szolgáltatás 2016. szeptember 01-én kezdődő napjáig a közétkeztetés ellátásához szükséges alábbi személyi és tárgyi feltételeket:
a) a legalább 14.000 ebéd adag / nap HACCP rendszer szerint működtetett főzőkonyha kapacitás ingatlan és eszköz rendszerét,
b) a szolgáltatás megkezdése érdekében - szükség esetén - tervezési, átalakítási, bontási és építési, épületgépészeti, villamossági felújítást, valamint energetikai helyreállítást,
c) a szolgáltatás ellátásához szükséges személyzet foglalkoztatását,
d) a fertőtleníthető tárgyi eszközöket, gépeket, amelyek az étel alapanyagok beszállítását, az alapanyagok előkészítését, az ételek elkészítését, azok melegen tartását szolgálják,
e) az étel szállításhoz szükséges melegen vagy hűtve tartó, HACCP rendszernek megfelelő, fertőtleníthető, hőtároló edényeket, speciális rozsdamentes ételhordókat,
f) a szállításhoz szükséges gépjármű parkot és annak folyamatos üzemeltetését,
g) a felmelegítést biztosító tárgyi eszközöket,
h) az ellátottak részére történő felszolgálásig szükséges edényeket,
i) a konyhákba a tálaláshoz, étkezéshez, szükséges, az egyes gyerek korosztály szükségleteinek megfelelő méretű és anyagú üveg, porcelán tálakat, edényeket, poharakat, kancsókat, mosható / letörölhető asztalterítőket, étkező eszközöket és rozsdamentes evőeszközöket, az óvodák kivételével,
j) a teljesítési, fogyasztási helyeken melegítő eszközöket, hűtőgépeket, az ételek tálalásához szükséges (hőtárolós) edényeket, a speciális rozsdamentes ételhordókat, az óvodák kivételével,
k) a normál ételadagok és a diétás étkezésnél az egyéni tálcás ételek kiszállításához szükséges rozsdamentes és / vagy hőtárolós ételhordókat,
l) az árumozgató eszközöket, göngyölegeket (rekeszek, ládák, badellák, stb.)
A nyertes Ajánlattevőnek saját költségén kell gondoskodnia a szerződéses szolgáltatás időtartama alatt a szolgáltatás ellátásához szükséges tárgyi eszközök folyamatos pótlásáról, cseréjéről, javításáról.

A szolgáltatás folyamatos és magas szintű teljesítése esetén, az Ajánlatkérő opciós jogot tart fenn arra, hogy 2022. november 15. és 2022. december 15. között tett egyoldalú jognyilatkozatával a szolgáltatást megrendelje a 2023. augusztus 01-től 2026. július 31-ig tartó időszakra, az időszakon belül bármely időtartamra.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55523000-2
További tárgyak: 55524000-9
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 8047618786
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
A bölcsődei ellátottakra vonatkozó bruttó térítési díjat növelő bruttó rezsi költség térítés ( %-ban, max. 2 tizedesjegy) 15
Az óvodai, általános és középiskolai ellátottak normál étkeztetésére vonatkozó bruttó térítési díjat növelő bruttó rezsi költség térítés ( %-ban, max. 2 tizedesjegy) 80
Változatossági mutatószám, ebédre vonatkozóan, minden ellátottra vonatkozóan egységesen 5
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 10540 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/06/29 (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Szeged Város közigazgatási területén működő gondozási, nevelési, oktatási intézményeinek ellátottjai és dolgozói, valamint egyes intézmények dolgozói számára 2016. szeptember 01-től 2023. július 31-ig történő közétkeztetés szolgáltatási szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2016/02/19 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SULI - HOST Kft.
Postai cím: Kenyérgyári út 1.
Város/Község: Szeged
Postai irányítószám: 6724
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 8047618786 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 8047618786 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 8047618786 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 8047618786 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
x egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
(név) (cím)
(székhely szerinti ország)

SULI - HOST Kft. (név) 6724 Szeged, Kenyérgyári út 1. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

S-Gast Kft. (név) 6762 Sándorfalva, Munkácsy u. 9/A (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Junior Vendéglátó Zrt. (név) Budapest, 1095 Mester u. 29-31. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
igen
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2016/02/15 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Bölcsődéi
Postai cím: Párizsi krt. 27.
Város/Község: Szeged
Postai irányítószám: 6724
Ország: HU
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név: Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata
Postai cím: Huszár utca 1.
Város/Község: Szeged
Postai irányítószám: 6724
Ország: HU
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Postai cím: Széchenyi tér 11.
Város/Község: Szeged
Postai irányítószám: 6720
Ország: HU
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------