Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/199
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.10.14.
Iktatószám: 20139/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Kisvárdai Tankerületi Központ
Teljesítés helye: 4566 Ilk, Bethlen Gábor u. 58., 35 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: KURUC-VILL Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kisvárdai Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15835231215
Postai cím: Kodály Zoltán Utca 15/A
Város: Kisvárda
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Győri Tibor
Telefon: +36 304311719
E-mail: csaba.tibor.gyori@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu/kisvarda
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
„Ilki ált. isk. tetőfelújítás-kieg.ép.beruházás”
Hivatkozási szám: EKR001120772021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az ilki Tornyospálcai Általános Iskola és AMI Bethlen Gábor Tagintézmény tornatermének a tetőfelújításához kapcsolódó kiegészítő építési beruházásra kerül sor az alábbiak szerint:
Műszaki tartalom:
Meglévő pala bontása, lécezés, új cserepes lemez fedés, a két épületrészt összekötő tornaterem épületrészen
• a munkavégzéshez szükséges állványzat biztosítása, a tetőn található szerelvények bontása és visszaállítása kivitelező feladata!
• A bontás megkezdése előtt kivitelezőnek bontási munkatervet kell készíteni, a bontási munkatervet jóvá kell hagyatni az ÁNTSZ-szel,, azt a 26/2000-s EüM rendeletnek megfelelően be kell jelenteni a területileg illetékes Környezetvédelmi Felügyelőségnek,
• a bontást, elszállítást csak szakember végezheti!
• A munkálatok végzése során a bontást végző személyeknek egyéni védőfelszerelést kell használni,
• idegeneknek a munkaterületen tartózkodni tilos!
• A meglévő síkpala és bitumenes lemezfedést el kell bontani, azt ellenőrzött körülmények között kell végezni.
• A bontott azbesztcementet tartalmazó síkpala hulladéka veszélyes hulladéknak minősül, a 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet szerint, a hulladékok kezelését csak arra engedéllyel rendelkező vállalkozó végezheti.
• Bontáskor a síkpala lemezek törése, vágása, fúrása szigorúan tilos!
• Bontáskor lehetőség szerint nedvesen kell tartani a palát,
• az azbesztcement síkpalát lebontásuk után kétrétegű, PE fólia zsákba, vagy big-beg-be kell becsomagolni, és azon az azbesztveszélyre vonatkozó feliratokat kell elhelyezni,
• munkavégzés elött, alatt és végeztével a levegő azbesztszál koncentrációját mérni és dokumentálni kell. A vonatkozó előírások szerint mindent meg kell tenni a kiporzás megakadályozására.
• Bontás után a szarufákra Terrán tetőfóliát kell elhelyezni,
• azt ellenlécezéssel rögzíteni, majd a tetőlécezést elkészíteni és végül a Lindab lemezeket elhelyezni.
A részletes műszaki leírást és mennyiséget a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 7194932 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Ilki ált. isk. tetőfelújítás-kieg.ép.beruházás”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4566 Ilk, Bethlen Gábor u. 58., 35 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ilki Tornyospálcai Általános Iskola és AMI Bethlen Gábor Tagintézmény tornatermének a tetőfelújításához kapcsolódó kiegészítő építési beruházásra kerül sor az alábbiak szerint:
Műszaki tartalom:
Meglévő pala bontása, lécezés, új cserepes lemez fedés, a két épületrészt összekötő tornaterem épületrészen
• a munkavégzéshez szükséges állványzat biztosítása, a tetőn található szerelvények bontása és visszaállítása kivitelező feladata!
• A bontás megkezdése előtt kivitelezőnek bontási munkatervet kell készíteni, a bontási munkatervet jóvá kell hagyatni az ÁNTSZ-szel,, azt a 26/2000-s EüM rendeletnek megfelelően be kell jelenteni a területileg illetékes Környezetvédelmi Felügyelőségnek,
• a bontást, elszállítást csak szakember végezheti!
• A munkálatok végzése során a bontást végző személyeknek egyéni védőfelszerelést kell használni,
• idegeneknek a munkaterületen tartózkodni tilos!
• A meglévő síkpala és bitumenes lemezfedést el kell bontani, azt ellenőrzött körülmények között kell végezni.
• A bontott azbesztcementet tartalmazó síkpala hulladéka veszélyes hulladéknak minősül, a 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet szerint, a hulladékok kezelését csak arra engedéllyel rendelkező vállalkozó végezheti.
• Bontáskor a síkpala lemezek törése, vágása, fúrása szigorúan tilos!
• Bontáskor lehetőség szerint nedvesen kell tartani a palát,
• az azbesztcement síkpalát lebontásuk után kétrétegű, PE fólia zsákba, vagy big-beg-be kell becsomagolni, és azon az azbesztveszélyre vonatkozó feliratokat kell elhelyezni,
• munkavégzés elött, alatt és végeztével a levegő azbesztszál koncentrációját mérni és dokumentálni kell. A vonatkozó előírások szerint mindent meg kell tenni a kiporzás megakadályozására.
• Bontás után a szarufákra Terrán tetőfóliát kell elhelyezni,
• azt ellenlécezéssel rögzíteni, majd a tetőlécezést elkészíteni és végül a Lindab lemezeket elhelyezni.
A részletes műszaki leírást és mennyiséget a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 24 hónap + max. 24 hónap)  20
2 Környezetvédelmi szempontok (szakmai ajánlat) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes nettó vállalkozói díj (HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Ilki ált. isk. tetőfelújítás-kieg.ép.beruházás”
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/10/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KURUC-VILL Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14246133215
Postai cím: Kossuth 57
Város: Tarpa
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4931
Ország: Magyarország
E-mail: kurucvill@gmail.com
Telefon: +36 705471416
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14246133215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7195379
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7194932
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Tetőfedés. Az alvállalkozó még nem ismert.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KURUC-VILL Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14246133215
Postai cím: Kossuth 57
Város: Tarpa
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4931
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14246133215

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2021/09/17 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/10/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges