Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/221
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.11.16.
Iktatószám: 20570/2018
CPV Kód: 71351914-3
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Múzeum
Teljesítés helye: HU; HU; HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: LEKRI GROUP KFT.;WEST HUNGARIA BAU KFT.;LEVELLER KFT.;LEKRI GROUP KFT.;WEST HUNGARIA BAU KFT.;LEVELLER KFT.;Salisbury Régészeti Kft
Ajánlatkérő típusa: Központi költségvetési szerv (országos múzeum)
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Múzeum
Nemzeti azonosítószám: AK15926
Postai cím: Múzeum krt. 14-16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsurki Attila gazdasági igazgató
Telefon: +36 12677009
E-mail: gazdasagi@hnm.hu
Fax: +36 13277706
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://hnm.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.hnm.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv (országos múzeum)
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Magyar Nemzeti Múzeum által végzett régészeti feladatellátáshoz kapcsolódó régészeti föld- és bontómunka, illetőleg geodéziai és térinformatikai feladatok ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71351914-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodása Magyar Nemzeti Múzeum által végzett régészeti feladatellátáshoz kapcsolódó régészeti föld- és bontómunka, illetőleg geodéziai és térinformatikai feladatok ellátása egyes részei tárgyában (I. rész - régészeti feladatellátáshoz kapcsolódó gépi földmunka biztosítása, II. rész - régészeti feladatellátáshoz kapcsolódó kézi föld- és bontómunka biztosítása, III. rész - régészeti feltárás dokumentálásához kapcsolódó geodéziai és térinformatikai feladatok biztosítása), összesen nettó 500.000.000,- Forint értékben (keretösszeg, amelyből az I. rész keretösszege: 120.000.000,- Forint, a II. rész keretösszege: 300.000.000,- Forint, a III. rész keretösszege: 80.000.000,- Forint) egységdíjakon történő elszámolás mellett
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 500000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Régészeti feladatellátáshoz kapcsolódó gépi földmunka biztosítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71351914-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az adott egyedi beruházás (projekt) tekintetében az ajánlatkérő (megrendelő) által megjelölt teljesítési hely Magyarország területén
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás régészeti feladatellátáshoz kapcsolódó gépi földmunka biztosítása tárgyában nettó 120.000.000,- Forint értékben (keretösszeg) négyzetméter, köbméter alapú, illetőleg alkalmankénti havi elszámolás mellett.
Ajánlatkérő jelen eljárás keretében a kulturális örökség védelméről szóló a 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 7. § szerinti régészeti földmunka részét képező tevékenységeket kívánja megrendelni, összhangban a Kötv. 22. § (8a) és 23. § (2) bekezdésében foglaltakkal.
A nyertes ajánlattevő által ellátandó régészeti föld- és bontómunka részét képező tevékenységek:
- Humuszolás és gépi nyesés (régészeti földmunka)
- Egyedi felületkészítés munkagépekkel (régészeti földmunka)
- Eseti jellegű gépmunkák (régészeti földmunka)
- Földszállítás (régészeti bontómunka)
Az ajánlatkérő az egyes beruházások (projektek) tekintetében egyedileg köt egyedi szerződéseket a nyertes ajánlattevővel. Az ajánlatkérő a projekten belül tervezett módon legalább (minimálisan) 100 m2, de legfeljebb (maximálisan) 50000 m2területnagyságú egységekben (egyedi felvonulást igénylő lelőhelyeken) kívánja a teljesítést egyedileg megrendelni. A nyertes ajánlattevőnek a munkavégzést az adott lelőhelyen a megrendeléstől számított 3 munkanapon belül meg kell kezdenie. A régészet föld- és bontómunkával érintett területeket az egyes beruházások során elkészült előzetes régészeti dokumentáció határozza meg.
Nagyberuházás megvalósítása esetén a nyertes ajánlattevő által végzett régészeti föld- és bontómunka régészeti felügyeletét az ajánlatkérő biztosítja.
A nyertes ajánlattevő semmilyen igénnyel nem élhet, ha a keretmegállapodás ideje alatt a teljesítések összege a keretösszeget nem meríti ki, illetőleg a keretösszeg alapján kalkulálható terület nem kerül kimerítésre.
A végzendő tevékenységekkel összefüggő részletes elvárások a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Régészeti feladatellátáshoz kapcsolódó kézi föld- és bontómunka biztosítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71351914-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az adott egyedi beruházás (projekt) tekintetében az ajánlatkérő (megrendelő) által megjelölt teljesítési hely Magyarország területén
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás régészeti feladatellátáshoz kapcsolódó kézi föld- és bontómunka biztosítása tárgyában nettó 300.000.000,- Forint értékben (keretösszeg) négyzetméter alapú, illetőleg alkalmankénti havi elszámolás mellett.
Ajánlatkérő jelen eljárás keretében a kulturális örökség védelméről szóló a 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 7. § szerinti régészeti bontómunka részét képező tevékenységeket kívánja megrendelni, összhangban a Kötv. 22. § (8a) és 23 . § (2) bekezdésében foglaltakkal.
A nyertes ajánlattevő által ellátandó régészeti föld- és bontómunka részét képező tevékenységek:
- Kézi felülettisztítás (régészeti földmunka)
- Régészeti jelenségek ásása (régészeti bontómunka)
- Eseti jellegű kézi munkák (régészeti bontómunka)
Az ajánlatkérő az egyes beruházások (projektek) tekintetében egyedileg köt egyedi szerződéseket a nyertes ajánlattevővel. Az ajánlatkérő a projekten belül tervezett módon legalább (minimálisan) 100 m2, de legfeljebb (maximálisan) 50000 m2 területnagyságú egységekben (egyedi felvonulást igénylő lelőhelyeken) kívánja a teljesítést egyedileg megrendelni. A nyertes ajánlattevőnek a munkavégzést az adott lelőhelyen a megrendeléstől számított 3 munkanapon belül meg kell kezdenie. A régészet föld- és bontómunkával érintett területeket az egyes beruházások során elkészült előzetes régészeti dokumentáció határozza meg.
Nagyberuházás megvalósítása esetén a nyertes ajánlattevő által végzett régészeti föld- és bontómunka régészeti felügyeletét az ajánlatkérő biztosítja.
A nyertes ajánlattevő semmilyen igénnyel nem élhet, ha a keretmegállapodás ideje alatt a teljesítések összege a keretösszeget nem meríti ki, illetőleg a keretösszeg alapján kalkulálható terület nem kerül kimerítésre.
A végzendő tevékenységekkel összefüggő részletes elvárások a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Régészeti feltárás dokumentálásához kapcsolódó geodéziai és térinformatikai feladatok biztosítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71351914-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Az adott egyedi beruházás (projekt) tekintetében az ajánlatkérő (megrendelő) által megjelölt teljesítési hely Magyarország területén
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás régészeti feltárás dokumentálásához kapcsolódó geodéziai és térinformatikai feladatok biztosítása tárgyában nettó 80.000.000,- Forint értékben (keretösszeg) négyzetméter, illetőleg óradíjas alapú elszámolás mellett.
Ajánlatkérő jelen eljárás keretében a kulturális örökség védelméről szóló a 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 7. § szerinti régészeti feltárások dokumentálásához kapcsolódó tevékenységeket kívánja megrendelni, összhangban a Kötv. 23. § (2a) bekezdésében foglaltakkal.
A nyertes ajánlattevő által ellátandó régészeti feltárás dokumentálásához kapcsolódó geodéziai és térinformatikai feladatok részét képező tevékenységek:
- Terepi munka (Geodéziai és térinformatikai tevékenység)
- Terepi adatrögzítés (Geodéziai és térinformatikai tevékenység)
- Utófeldolgozó munka (Geodéziai és térinformatikai tevékenység)
- Dokumentációs munka (Geodéziai és térinformatikai tevékenység)
Az ajánlatkérő az egyes beruházások (projektek) tekintetében egyedileg köt egyedi szerződéseket a nyertes ajánlattevővel. Az ajánlatkérő a projekten belül tervezett módon legalább (minimálisan) 100 m2, de legfeljebb (maximálisan) 50000 m2 területnagyságú egységekben (egyedi felvonulást igénylő lelőhelyeken) kívánja a teljesítést egyedileg megrendelni. A nyertes ajánlattevőnek a munkavégzést az adott lelőhelyen a megrendeléstől számított 3 munkanapon belül meg kell kezdenie.
A nyertes ajánlattevő semmilyen igénnyel nem élhet, ha a keretmegállapodás ideje alatt a teljesítések összege a keretösszeget nem meríti ki, illetőleg a keretösszeg alapján kalkulálható terület nem kerül kimerítésre.
A végzendő tevékenységekkel összefüggő részletes elvárások a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 032 - 070060
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: KERETMEGÁLLAPODÁS RÉGÉSZETI FELADATELLÁTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ GÉPI FÖLDMUNKA BIZTOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LEKRI GROUP KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Imre u. 28.
Város: Rábapatona
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9142
Ország: HU
E-mail: lekri.munka@gmail.com; lekri.titkarsag@gmail.com
Telefon: +36 309011212
Internetcím(ek): (URL)
Fax: -
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: WEST HUNGARIA BAU KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Huber u. 1
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: HU
E-mail: lekri.munka@gmail.com; lekri.titkarsag@gmail.com
Telefon: +36 309011212
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: LEVELLER KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Prielle Kornélia u. 19-35.F.ép. 2/24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: lekri.munka@gmail.com; lekri.titkarsag@gmail.com
Telefon: +36 309011212
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 120000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: KERETMEGÁLLAPODÁS RÉGÉSZETI FELADATELLÁTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÉZI FÖLD- ÉS BONTÓMUNKA BIZTOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LEKRI GROUP KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Imre u. 28.
Város: Rábapatona
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9142
Ország: HU
E-mail: lekri.munka@gmail.com; lekri.titkarsag@gmail.com
Telefon: +36 309011212
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: WEST HUNGARIA BAU KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Huber u. 1
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: HU
E-mail: lekri.munka@gmail.com; lekri.titkarsag@gmail.com
Telefon: +36 309011212
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: LEVELLER KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Prielle Kornélia u. 19-35.F.ép. 2/24.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: lekri.munka@gmail.com; lekri.titkarsag@gmail.com
Telefon: +36 309011212
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 300000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: régészeti feladatellátáshoz kapcsolódó kézi föld- és bontómunka

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: KERETMEGÁLLAPODÁS RÉGÉSZETI FELTÁRÁS DOKUMENTÁLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ GEODÉZIAI ÉS TÉRINFORMATIKAI FELADATOK BIZTOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Salisbury Régészeti Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Víg u. 57.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail: salisbury.kft@salisburykft.hu
Telefon: +36 304117002
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 80000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
- A V.2.6) és II.1.7) pontok kiegészítéseként Ajánlatkérő közli, hogy az ellenszolgáltatás összegeként a V.2.6) pontokban az egyes szerződések keretösszege, míg ennek megfelelően a II.1.7) pontban a keretösszegek összeadásából képzett egyösszegű érték került feltüntetésre azzal, hogy a számlázás a nyertes ajánlatban foglalt egységdíjak alapján történik.
A nyertes ajánlatokban foglalt ajánlati ár:
I. rész: LEKRI GROUP KFT. - WEST HUNGARIA BAU KFT. - LEVELLER KFT. közös ajánlattevők - 66.173.900,- Ft + ÁFA
II. rész: LEKRI GROUP KFT. - WEST HUNGARIA BAU KFT. - LEVELLER KFT. közös ajánlattevők - 257.020.400,- Ft + ÁFA
III. rész: Salisbury Régészeti Kft - 49.832.000,- Ft + ÁFA
- A V.2.2) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli az eljárásban ajánlatot benyújtott ajánlattevők adatait:
I. Salisbury Régészeti Kft (2040 Budaörs, Víg u. 57.; 11718873-2-13; kisvállalkozás) - I-III. részek
II. Gávai és Mágocsi Kft. (1115 Budapest, Etele út 36/B I. emelet 11., 14064922-2-43; mikrovállalkozás) - I-II. részek
III. SILVER DGY Zrt. (9094 Tápszentmiklós, Fő út 38., 13854799-2-08, mikrovállalkozás) - I. rész
IV. LEKRI GROUP KFT. - WEST HUNGARIA BAU KFT. - LEVELLER KFT. közös ajánlattevők (9142 Rábapatona, Imre u. 28. - 2051 Biatorbágy, Huber u. 1. - 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 19-35.F.ép. 2/24., 22735944-2-08 - 25161717-2-43 - 11469830-2-44; mikrovállalkozás - nem KKV- középvállalkozás) - I-III. részek
V. Platina-Bau Zrt. (1188 Budapest, Határ u. 64. 1. ajtó, 12491296-2-02, kisvállalkozás) - I-II. részek
VI. Ex Voto Kft. (1188 Budapest, Határ utca 64. 1.; 13909961-2-43; mikrovállalkozás) - I-II. részek
VII. Historiarch Kft. (6453 Bácsbokod, vasút sor 1397. hrsz., 25146628-2-03, mikrovállalkozás) - II-III. részek
VIII. SILVER DGY Zrt. - HORNET-SKY Kft. közös ajánlattevők (9094 Tápszentmiklós, Fő út 38. - 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112., 13854799-2-08 - 13936192-2-43; mikrovállalkozás - mikrovállalkozás) - II. rész
IX. Envirosense Hungary Kft. (4281 Létavértes, Bem J. u. 6/A.; 14729432-2-09; mikrovállalkozás) - III. rész
X. Scordiscus Kft. (1074 Budapest, Munkás utca 7/B II. emelet 38.; 23934256-2-42; mikrovállalkozás) - II-III. részek
- A fentiekkel összefüggésben Ajánlatkérő közli, hogy
- a Salisbury Kft. I. részi ajánlatát a Kbt. 73. § (1) d) pontja, II. részi ajánlatát a Kbt. 73. § (1) d) és e) pontja alapján,
- a Gávai és Mágocsi Kft. I. és II. részi ajánlatát a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján,
- a Platina-Bau Zrt. I. részi ajánlatát Kbt. 73. § (1) d) és e) pontja, I. részi ajánlatát a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján,
- a Scordiscus Kft. II. és III. részi ajánlatát egyaránt a Kbt. 73. § (1) d) és e) pontja alapján,
- az ExVoto Kft. I. és II. részi ajánlatát egyaránt a Kbt. 73. § (1) d) és e) pontja, III. részi ajánlatát a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján,
- SILVER DGY Zrt. I. részi ajánlatát a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján,
- SILVER DGY Zrt.-HORNET-SKY Kft. közös ajánlattevők II. részi ajánlatát a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján,
- Historiarch Kft. II. részi ajánlatát a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján,
- a LEKRI GROUP KFT.-WEST HUNGARIA BAU KFT.-LEVELLER KFT. közös ajánlattevők III. részi ajánlatát a Kbt. 73. § (1) e) pont alapján
érvénytelenné nyilvánította.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/11/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)