Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:21238/2019
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Állatorvostudományi Egyetem
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Incorso Építész és Építő Műhely Kft;FEJÉR Tervező és Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Állatorvostudományi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84131474
Postai cím: István Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1078
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Milasovszkyné Gálszécsy
Telefon: +36 309526140
E-mail: kozbeszerzes@univet.hu
Fax: +36 14784105
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.univet.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.univet.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezés az Állatorvostudományi Egyetemen
Hivatkozási szám: EKR000535652018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Tervezés az Állatorvostudományi Egyetemen
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71221000-3
További tárgyak:71222000-0
71240000-2
71243000-3
71245000-7
71246000-4
71320000-7
71356000-8
71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1078 Budapest, István utca 2.; 1078 Budapest, Rottenbiller utca 50. 33824 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A tervezési munkák a Budapest, VII. kerület, István utca 2. 33298 hrsz. alatti területén tervezett új építésű középmagas épület, felújításra kerülő meglévő-megmaradó (B, C, H, I, J, K, L, M, N épületek), illetve elbontásra kerülő (G, F épületek, B épületek utólagos toldalékai) épületek és környezetének, valamint a Rottenbiller utca 50. 33824 hrsz. alatti épületek (Főépület, melléképületek) felújítási munkáinak és környezetének teljes körű tervezésére vonatkoznak.
A tervezési terület műemléki védettségű.
Az Állatorvostudományi Egyetem átalakításának a megvalósításhoz szükséges vázlattervek, engedélyes tervdokumentáció és kiviteli tervdokumentáció elkészítése a dokumentáció részét képező tervezési programban foglalt részletek szerint.
Tervező feladata a megvalósításhoz szükséges vizsgálatok elvégzése, a szükséges tervdokumentációk elkészítése, a szükséges engedélyek beszerzése a tervezési programban foglalt részletek szerint.
- Tervező megvizsgálja a tervezési területre vonatkozó szabályozásokat, jogszabályi előírásokat és védettségeket;
- előkészítő műszaki vizsgálatok,
- épületek műszaki állapotának és építészeti-szerkezeti felmérése, feltárások, felmérési tervek készítése (alaprajzok, metszetek, homlokzatok)
- meglévő épületek vizsgálata műszaki, használhatósági szempontok szerint;
- egyeztetés Megrendelővel, igények részleteinek véglegesítése műszaki, használhatósági szempontok alapján;
- régészeti, műemlékvédelmi, örökségvédelmi, szakhatósági, főépítészi, építéshatósági, önkormányzati, egyéb hatósági, közműszolgáltatói, telken belüli és kívüli útépítési, ÁNTSZ stb. egyeztetések, minden szükséges terv, dokumentáció elkészítése, engedélyek, jóváhagyások megszerzése;
- tervezőnek meg kell vizsgálni a területen rendelkezésre álló, vagy rendelkezésre nem álló, de fejlesztéssel elérhető energiaszolgáltatásokat (különös tekintettel a távhőszolgáltatásra);
- minimum 3db vázlatterv készítése megrendelői jóváhagyáshoz;
- a Megrendelő által kiválasztott vázlattervet megrendelő igényeit figyelembe véve Megrendelő jóváhagyásáig kell tervezőnek módosítani;
- adatszolgáltatás és együttműködés az Előzetes Környezeti Hatástanulmányt készítő tervezőkkel;
- folyamatos egyeztetés, együttműködés a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat, Szabályozási Terv módosításában részt vevő szereplőkkel; részükre tervezői adatszolgáltatás biztosítása
- egyeztetés, együttműködés Állami Főépítésszel és/vagy kerületi Főépítésszel;
- a jogszabályokban foglalt kötelező eljárásokat le kell folytatni;
- tervtanácsi (kerületi és központi), építési- és bontási engedélyezési tervek és hatósági engedélyeztetés, beleértve minden további szükséges tudományos/mérnöki dokumentációt, amelyet Megrendelő nem adott át és a feladatok hiánytalan elvégzéséhez szükséges;
- az összes szükséges technológia terv (pld. labortechnológia, sporttechnológia, oktatástechnológia, biztonságtechnika, konyhatechnológia, stb.) elkészítése;
- bejelentési-kötelezettséghez kötött tevékenységekhez szükséges tervek;
- Tervező feladata a területen lévő fák vizsgálata, az indokoltan kivágásra kerülő fák engedélyezési dokumentációjának, fakivágási engedélyének megszerzése;
- kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban), különös tekintettel a részlettervekre;
- megújuló energiák hatékonysági vizsgálata és tervei, a meglévő napelemes és légkezelő rendszerek figyelembe vételével, hasznosításával;
- adatszolgáltatás Megrendelőnek a gépészeti és elektromos rendszerek várható fogyasztási mennyiségeiről;
- minden egyéb tervdokumentáció és egyeztetés, engedély beszerzése és ahhoz szükséges dokumentáció, ami a teljes körű tervezési munka ellátásához szükséges;
- minden kivitelezési tervdokumentációt olyan tartalommal és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy az alkalmas legyen közbeszerzési eljárások lefolytatására;
karakter korlát miatt folytatás VI.3) -ban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/10/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/07/01 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 042 - 095773

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tervezés az Állatorvostudományi Egyetemen
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/02/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Incorso Építész és Építő Műhely Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71322911
Postai cím: Meggyfa Utca 27
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@incorso.hu
Telefon: +36 306502677
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: FEJÉR Tervező és Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93712165
Postai cím: Fő utca 221.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@fejerterv.com
Telefon: +36 202994496
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 690000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71221000-3
További tárgyak:71222000-0
71240000-2
71243000-3
71245000-7
71246000-4
71320000-7
71356000-8
71356400-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1078 Budapest, István utca 2.; 1078 Budapest, Rottenbiller utca 50. 33824 hrsz.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tervezési munkák a Budapest, VII. kerület, István utca 2. 33298 hrsz. alatti területén tervezett új építésű középmagas épület, felújításra kerülő meglévő-megmaradó (B, C, H, I, J, K, L, M, N épületek), illetve elbontásra kerülő (G, F épületek, B épületek utólagos toldalékai) épületek és környezetének, valamint a Rottenbiller utca 50. 33824 hrsz. alatti épületek (Főépület, melléképületek) felújítási munkáinak és környezetének teljes körű tervezésére vonatkoznak.
A tervezési terület műemléki védettségű.
Az Állatorvostudományi Egyetem átalakításának a megvalósításhoz szükséges vázlattervek, engedélyes tervdokumentáció és kiviteli tervdokumentáció elkészítése a dokumentáció részét képező tervezési programban foglalt részletek szerint.
Tervező feladata a megvalósításhoz szükséges vizsgálatok elvégzése, a szükséges tervdokumentációk elkészítése, a szükséges engedélyek beszerzése a tervezési programban foglalt részletek szerint.
- Tervező megvizsgálja a tervezési területre vonatkozó szabályozásokat, jogszabályi előírásokat és védettségeket;
- előkészítő műszaki vizsgálatok,
- épületek műszaki állapotának és építészeti-szerkezeti felmérése, feltárások, felmérési tervek készítése (alaprajzok, metszetek, homlokzatok)
- meglévő épületek vizsgálata műszaki, használhatósági szempontok szerint;
- egyeztetés Megrendelővel, igények részleteinek véglegesítése műszaki, használhatósági szempontok alapján;
- régészeti, műemlékvédelmi, örökségvédelmi, szakhatósági, főépítészi, építéshatósági, önkormányzati, egyéb hatósági, közműszolgáltatói, telken belüli és kívüli útépítési, ÁNTSZ stb. egyeztetések, minden szükséges terv, dokumentáció elkészítése, engedélyek, jóváhagyások megszerzése;
- tervezőnek meg kell vizsgálni a területen rendelkezésre álló, vagy rendelkezésre nem álló, de fejlesztéssel elérhető energiaszolgáltatásokat (különös tekintettel a távhőszolgáltatásra);
- minimum 3db vázlatterv készítése megrendelői jóváhagyáshoz;
- a Megrendelő által kiválasztott vázlattervet megrendelő igényeit figyelembe véve Megrendelő jóváhagyásáig kell tervezőnek módosítani;
- adatszolgáltatás és együttműködés az Előzetes Környezeti Hatástanulmányt készítő tervezőkkel;
- folyamatos egyeztetés, együttműködés a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat, Szabályozási Terv módosításában részt vevő szereplőkkel; részükre tervezői adatszolgáltatás biztosítása
- egyeztetés, együttműködés Állami Főépítésszel és/vagy kerületi Főépítésszel;
- a jogszabályokban foglalt kötelező eljárásokat le kell folytatni;
- tervtanácsi (kerületi és központi), építési- és bontási engedélyezési tervek és hatósági engedélyeztetés, beleértve minden további szükséges tudományos/mérnöki dokumentációt, amelyet Megrendelő nem adott át és a feladatok hiánytalan elvégzéséhez szükséges;
- az összes szükséges technológia terv (pld. labortechnológia, sporttechnológia, oktatástechnológia, biztonságtechnika, konyhatechnológia, stb.) elkészítése;
- bejelentési-kötelezettséghez kötött tevékenységekhez szükséges tervek;
- Tervező feladata a területen lévő fák vizsgálata, az indokoltan kivágásra kerülő fák engedélyezési dokumentációjának, fakivágási engedélyének megszerzése;
- kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban), különös tekintettel a részlettervekre;
- megújuló energiák hatékonysági vizsgálata és tervei, a meglévő napelemes és légkezelő rendszerek figyelembe vételével, hasznosításával;
- adatszolgáltatás Megrendelőnek a gépészeti és elektromos rendszerek várható fogyasztási mennyiségeiről;
- minden egyéb tervdokumentáció és egyeztetés, engedély beszerzése és ahhoz szükséges dokumentáció, ami a teljes körű tervezési munka ellátásához szükséges;
- minden kivitelezési tervdokumentációt olyan tartalommal és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy az alkalmas legyen közbeszerzési eljárások lefolytatására;
karakter korlát miatt folytatás VI.3) -ban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/02/11 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/07/01 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 728000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Incorso Építész és Építő Műhely Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71322911
Postai cím: Meggyfa Utca 27
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@incorso.hu
Telefon: +36 306502677
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: FEJÉR Tervező és Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93712165
Postai cím: Fő utca 221.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@fejerterv.com
Telefon: +36 202994496
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): • Felek 2019. február 11. napján 24/1658-1/2019. iktatószámú tervezési szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek „Tervezési szerződés az Állatorvostudományi Egyetem Kampuszának tervezési (engedélyes és kiviteli) munkáinak ellátására” tárgyú eredményes közbeszerzési eljárás tekintetében.
• Felek a Tervezői szerződés I. számú módosítását 2019. július 31. napján írták alá.
• Felek a Tervezői szerződés II. számú (jelen tájékoztató tárgyát képező) módosítását 2019. október 9. napján írták alá.
- Megrendelő Kbt. 141. § (2) b) pontnak megfelelő terv-módosításra tart igényt, mely igényét 2019. augusztus 12. napján kelt levelében jelezte Tervezőnek a terveket érintő módosítás a szerződéses ár 5,5%-os növekedést eredményezi.
- A Szerződésben részletezett ütemtervet Tervező az előírtaknak megfelelően tartotta. Azonban a teljesítés harmadik fél által akadályoztatásra került, amelyet sem Megrendelő a kellő gondossággal történő előkészítés során sem Tervező nem láthatott előre. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, valamint nem jár az ellenérték növekedésével.
Mind a kerületi Tervtanács előtti eljárás elhúzódása, mind a Támogató Városképi Polgármesteri Vélemény tervezettnél későbbi megszerzése késleltette a teljesítést.
Mindezek tükrében felek a teljesítési határidő módosításával kapcsolatosan a Kbt. 141. § (4) c) pontja alapján járnak el.
A módosítások jellege és mértéke:
• A Szerződés 2.1. pontja helyébe (szerződéses határidők) módosított táblázat kerül.
• A Szerződés 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép (új tartalom dőlt betűvel):
3.1. Jelen Szerződésben meghatározott tevékenységek elvégzéséért, illetve teljesítéséért a Megrendelő összesen nettó 690.000.000,- Ft + ÁFA, azaz hatszázkilencvenmillió forint + általános forgalmi adó tervezési díjat fizet a Tervező részére.
helyett
3.1. Jelen Szerződésben meghatározott tevékenységek elvégzéséért, illetve teljesítéséért a Megrendelő összesen nettó 728.000.000,- Ft + ÁFA, azaz hétszázhuszonnyolcmillió forint + általános forgalmi adó tervezési díjat fizet a Tervező részére.

VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: • A szerződéses érték növekedése és a műszaki tartalommal kapcsolatos módosítás tekintetében Kbt. 141. § (2) b)
• A teljesítési határidő módosításával kapcsolatosan pedig Kbt. 141. § (4) c)
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 690000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 728000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben