Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/230
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.11.29.
Iktatószám: 21380/2019
CPV Kód: 79340000-9
Ajánlatkérő: HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt
Teljesítés helye: 00
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Invictus Media d.o.o.;Trade company for environmental, utility and other services EKO KLUB DOOEL Bitola;Comp Comerc doo Niksic
Ajánlatkérő típusa: közfeladatot ellátó szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: kereskedelem fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65240283
Postai cím: Ipar Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Korossy Emese
Telefon: +36 306268408
E-mail: velencetax@velencetax.hu
Fax: +36 18101601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hepa.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hepa.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: közfeladatot ellátó szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: kereskedelem fejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Exportfejl-i,Promóciós Partneriroda-hálózat Balkán
Hivatkozási szám: EKR000396592019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79340000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság meghatározott célkitűzése, hogy széleskörű szolgáltatási portfólió segítségével külpiacokra segítse a magyar vállalatokat (különösen kis- és középvállalkozásokat), valamint releváns üzleti lehetőségeket kutasson fel azok számára nemzetközi partnerhálózat segítségével. Az eddigi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a jelenlegi világgazdasági, geopolitikai folyamatok kiemelt jelenlétet indokolnak egyes relációkban. A sikeres jelenlét elérése érdekében kiemelt jelentőségű a magyar külgazdasági eszközrendszer hatékonyságának maximalizálása a Célországokban valamint az illetékességi területen.
Ajánlattevő tevékenységének illetékességi területe:
• Szerbia,
• Montenegró,
• Észak-Macedónia,
• Bosznia-Hercegovina,
• Koszovó,
• Albánia
Ajánlattevő tevékenységének Célországai: Montenegró, Észak-Macedónia, Szerbia
további információk a Közbeszerzési dokumentumokban.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 605294976 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Exportfejl-i,Promóciós Partneriroda-hálózat Balkán
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79340000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 00 A teljesítés fő helyszíne: AT tevékenységének illetékességi területe: Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Albánia, Szerbia, Monetegró, Észak-Észak-Macedónia
AT tevékenységének Célországa: Szerbia, Montenegró, Észak-Macedónia.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Exportfejlesztési és Promóciós Partneriroda-hálózat létrehozása, működtetése, üzemeltetése Szerbia, Montenegró, Észak-Macedónia Célországban és Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Albánia, Szerbia, Monetegró, Észak-Macedónia illetékességi területen azzal a céllal, hogy az Exportfejlesztési és Promóciós Partneriroda-hálózat működése országspecifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását.”
Tárgyi közbeszerzési eljárás mennyisége egy darab exportfejlesztési és Promóciós Partneriroda-hálózat kialakítása.
Ajánlattevő tevékenységének illetékességi területe: Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Albánia, Szerbia, Monetegró, Észak-Észak-Macedónia
Ajánlattevő tevékenységének Célországa: Szerbia, Montenegró, Észak-Macedónia.
Ajánlattevő a Célországban Belgrád (Szerbia), Podgorica (Montenegró), Szkopje (Észak-Macedónia) városokban létesít Irodát.
HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság meghatározott célkitűzése, hogy széleskörű szolgáltatási portfólió segítségével külpiacokra segítse a magyar vállalatokat (különösen kis- és középvállalkozásokat), valamint releváns üzleti lehetőségeket kutasson fel azok számára nemzetközi partnerhálózat segítségével. Az eddigi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a jelenlegi világgazdasági, geopolitikai folyamatok kiemelt jelenlétet indokolnak egyes relációkban. A sikeres jelenlét elérése érdekében kiemelt jelentőségű a magyar külgazdasági eszközrendszer hatékonyságának maximalizálása a Célországokban valamint az illetékességi területen.
Ajánlattevő tevékenységének illetékességi területe:
• Szerbia,
• Montenegró,
• Észak-Macedónia,
• Bosznia-Hercegovina,
• Koszovó,
• Albánia
Ajánlattevő tevékenységének Célországai: Montenegró, Észak-Macedónia, Szerbia
Az Exportfejlesztési és promóciós partneriroda-hálózat tevékenységének az alábbi feladatcsoportok köré szervezett elvárásoknak kell megfelelnie:
1.) Működéssel kapcsolatos általános, operatív elvárások
2.) Szakmai tevékenységgel kapcsolatos elvárások
3.) Kiemelt stratégiai feladatok
Ajánlattevő feladata – a tevékenység célja:
Az Exportfejlesztési és promóciós partneriroda–hálózat kialakításának elsődleges célja, hogy a HEPA (Ajánlatkérő) ország specifikus kereskedelem-fejlesztési szolgáltatás keretében elősegítse az exportképes termékkel, technológiával, szolgáltatással rendelkező magyar vállalkozások külpiacra jutását. A partner elsődleges feladata, hogy az adott ország tekintetében meghatározásra kerüljenek azok a szektorok, piaci szegmensek, amelyekben a magyar cégek versenyképesek lehetnek és ahol exportnövekedés érhető el. Ezzel összefüggésben a partner kiemelt feladata, hogy olyan kapcsolati hálót alakítson ki az adott országban, amely révén lehetőség nyílik a magyar KKV-k releváns technológiáinak, termékeinek bemutatására.
Tárgyi közbeszerzési eljárás mennyisége egy darab exportfejlesztési és Promóciós Partneriroda-hálózat kialakítása.
Ajánlattevő tevékenységének illetékességi területe: Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Albánia, Szerbia, Monetegró, Észak-Észak-Macedónia
Ajánlattevő tevékenységének Célországa: Szerbia, Montenegró, Észak-Macedónia.
Ajánlattevő a Célországban Belgrád (Szerbia), Podgorica (Montenegró), Szkopje (Észak-Macedónia) városokban létesít Irodát.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 - a szakmai leírásban írt Célország-specifikus és az illetékességi terület sajátosságaira is kiterjedő akcióterv tartalma, kidolgozottsága a VI.3 pontban írtak szerint  50
2 - Az ajánlattétel időpontjában az ajánlattevő rendelkezik az illetékességi terület valamelyikén székhellyel vagy telephellyel, vagy fiókteleppel  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 40
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 73. § (6) c.) pontjában írtakra figyelemmel érvénytelen az ajánlat, amennyiben az ajánlati felhívás II.2.6) pontjában írt összeg 48-ad részét meghaladja (a becsült érték a Kbt. 17. § [3] b) pontjában foglaltakra figyelemmel került meghatározásra).

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 077 - 183694
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Exportfejl-i,Promóciós Partneriroda-hálózat Balkán
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Invictus Media d.o.o.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59217033
Postai cím: Jurija Gagarina Bulevar 36 -
Város: Belgrad
NUTS-kód: RS
Postai irányítószám: 11197
Ország: Szerbia
E-mail: office@invictus.rs
Telefon: +381 659980786
Internetcím(ek): (URL) www.invictus.rs
Fax: +381 112224811
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Trade company for environmental, utility and other services EKO KLUB DOOEL Bitola
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47557116
Postai cím: Petar Petrovikj - Njegosh 131
Város: Bitola
NUTS-kód: MK
Postai irányítószám: 7000
Ország: Macedónia
E-mail:
Telefon: +389 47223165
Internetcím(ek): (URL) www.ekoclub.com.mk
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Comp Comerc doo Niksic
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93069205
Postai cím: Glibavac bb bb 81400
Város: Niksic
NUTS-kód: ME
Postai irányítószám: 81400
Ország: Montenegró
E-mail:
Telefon: +38 267202440
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 636295000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 605294976
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: M2.- Benarik Atila erőforrás és alvállalkozó adószáma: 006522515

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő a végleges szerződéses értéknél a havi szolgáltatási díj 48 szorosát szerepeltette figyelemmel a becsült érték meghatározási kbt szabályokra.
Nyertes ajánlattevő neve: Invictus Media d.o.o., Trade company for environmental, utility and other services EKO KLUB DOOEL Bitola, Comp Comerc doo Niksic
közös ajánlattevők
Konzorcium tagjai:
Ajánlattevő neve: Invictus Media d.o.o.
Székhelye: 11070 Belgrad Mihaljla Pupina Bulevar 165.
HEA adószám: 11070
További ajánlattevők:
Ajánlattevő neve: Trade company for environmental, utility and other services EKO KLUB DOOEL Bitola
Székhelye: 7000 Bitola Petar Petrovikj - Njegosh 131.
Adószám: 4002990100656
Ajánlattevő neve: Comp Comerc doo Niksic
Székhelye: 81400 Niksic Glibavac bb bb 81400
Adószám: 02055384
M2.- Benarik Atila erőforrás és alvállalkozó adószáma: 006522515
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem kbt 148 § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)