Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/228
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma: 2020.11.24.
Iktatószám: 21493/2020
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Szombathelyi Tankerületi Központ
Teljesítés helye: 9941 Őriszentpéter, Kovácsszer 7. HRSZ: 517
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Falcon Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság;OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szombathelyi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18938614
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 11.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth László
Telefon: +36 303066355
E-mail: lahorvath@freemail.hu
Fax: +36 13542768
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/szombathely
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/szombathely
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Építőipari munkálatok EFOP-4-1-2-17-2017-00126
Hivatkozási szám: EKR000337872020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az érintett iskola fejlesztése két szintes iskolaép. bővítéssel, a meglévő iskolaép. részleges átalakítás-sal, össz. munkavégzéssel közv. érintett nettó alapter. 977,86 m2.
Az új épületrészben, a fsz-en könyvtár, technika terem, a tornateremhez kapcsolódó szertár és orvosi szoba, aula, vizesblokk (akadálymentes WC is) és közlekedő. -bővítés össz. nettó alapt.: 362,17 m2.
Az em.-en egy természettud. labor öltözővel, szertárral, előkészítővel, két tanterem, valamint vizes-blokk (akadálymentes WC is), közlekedő és közlekedő híd kerül kialakításra. -bővítés össz. nettó alapt. 284,25 m2.
A meglévő épülethez az új épületrész egy függőleges közlekedést biztosító, lifttel csatlakozik.
A meglévő iskolaép. fsz-jén nyelvi labor, zeneterem, szertár, lift előtér, az emeleten tanterem, tanári, titkárság, igazgatóhelyettesi iroda, fejlesztő szoba, rajz szertár, közlekedő és liftelőtér kerül kialakí-tásra -össz. nettó alapt. 310,30 m2.
A pincében új kazánház kialakítására kerül sor 21,13 m2-en.
Ajánlatkérő a fenti alapmennyiség mellett a II.2.10) pont szerinti opcionális mennyiséget is meghatározott.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 353517086 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Építőipari munkálatok EFOP-4-1-2-17-2017-00126
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45262700-8
45262800-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9941 Őriszentpéter, Kovácsszer 7. HRSZ: 517
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az érintett iskola fejlesztése két szintes iskolaép. bővítéssel, a meglévő iskolaép. részleges átalakítás-sal, össz. munkavégzéssel közv. érintett nettó alapter. 977,86 m2.
Az új épületrészben, a fsz-en könyvtár, technika terem, a tornateremhez kapcsolódó szertár és orvosi szoba, aula, vizesblokk (akadálymentes WC is) és közlekedő. -bővítés össz. nettó alapt.: 362,17 m2.
Az em.-en egy természettud. labor öltözővel, szertárral, előkészítővel, két tanterem, valamint vizes-blokk (akadálymentes WC is), közlekedő és közlekedő híd kerül kialakításra. -bővítés össz. nettó alapt. 284,25 m2.
A meglévő épülethez az új épületrész egy függőleges közlekedést biztosító, lifttel csatlakozik.
A meglévő iskolaép. fsz-jén nyelvi labor, zeneterem, szertár, lift előtér, az emeleten tanterem, tanári, titkárság, igazgatóhelyettesi iroda, fejlesztő szoba, rajz szertár, közlekedő és liftelőtér kerül kialakí-tásra -össz. nettó alapt. 310,30 m2.
A pincében új kazánház kialakítására kerül sor 21,13 m2-en.
Ajánlatkérő a fenti alapmennyiség mellett a II.2.10) pont szerinti opcionális mennyiséget is meghatározott.
A részletes feladatokat a jelen felhívás mellékletét képező műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Személyi állomány alkalmassági minimumkövetelményen felüli tapasztalata  20
2 2.1. M1.1. pont szerinti alkalmassági követelményre bemutatott szakember, alk. min. köv. fe-lüli szakmai többlettapasztalata (0-48 hónap):  10
3 2.2. M1.2. pont szerinti alkalmassági követelményre bemutatott szakember, alk. min. köv. fe-lüli szakmai többlettapasztalata (0-48 hónap): 10
4 3. A kötelező 12 hónap jótállás felett vállalt jótállás időtartama, a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva (0-48 hónap): 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Iskolaudvar fejlesztés-sportudvar kialakítás (Játszóeszközök elhelyezése) opcionális mennyiség:
- 2,00 db E2 - Evezőgép - kültéri fitness eszköz színes, porfestett váz, gumibevonatú, alubetétes ülőke, csapágyazott forgó alkatrészek, elhelyezése alapozással kompletten;
- 1,00 db E3 - 8 funkciós kombinált mászótorony fészekkel, ügyességfejlesztő játék, alapozással, tartós felületkezeléssel
kompletten;
- 2,00 db E4 - Sífutó - kültéri fitness eszköz központi galvanizált tartóoszloppal, színes, porfestett váz, csapágyazott forgó
alkatrészek, elhelyezése alapozással kompletten
- 1,00 db E5 - Kombinált sétáló és oldalsó láblengető, kívül-belül galvanizált középső fémcső, porfestett kapaszkodó elemek,
alapozással, tartós felületkezeléssel, összeszereléssel kompletten;
- 1,00 db E6- Dupla lábtológép kívül-belül galvanizált középső fémcső, porfestett kapaszkodó elemek, alapozással, tartós
felületkezeléssel, összeszereléssel kompletten;
- 1,00 db E7 - kombinált váll-hát és mellizom erősítő-lehúzó-, tológép, kívülbelül galvanizált középső fémcső, porfestett kapaszkodó elemek, alapozással, tartós felületkezeléssel, összeszereléssel
kompletten;
- 1,00 db E8 - fémlábas kivietlű kötélhíd, bélmentes, rétegragasztott borovifenyő, acélbetétes kötél, kívül-belül galvanizált, porfestett fém tartólábak, alapozással, tartós felületkezeléssel, összeszereléssel kompletten
- 1,00 db E9 - kombinált mászótorony, alapozással, tartós felületkezeléssel, összeszereléssel kompletten.
A részletes feladatokat a jelen felhívás mellékletét képező műszaki leírás és árazatlan
költségvetés tartalmazza.
Az opció lehívásának feltétele: Ajánlatkérő jogosult a rendelkezésre álló fedezet összegétől függő-en, saját döntése alapján az opcionális részt igénybe venni.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP 4.1.2-17-2017-00126
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
09306 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Építőipari munkálatok EFOP-4-1-2-17-2017-00126
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/11/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Falcon Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20162476
Postai cím: Ifjúmunkás Utca 14. I. lph. 2/8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
E-mail: a.kosa@falconglobal.hu
Telefon: +36 706017439
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26739919243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58454734
Postai cím: Ifjúmunkás Utca 14.1.lház.2.em.8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
E-mail: kb@octopusinvest.hu
Telefon: +36 703416431
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12525689243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 359826618
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 353517086
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: III.1.3) M.2. alapozás, falazatok készítése, kőművesmunkák, vakolás;
kivitelezés műszaki megvalósítása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BJB-System Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88417592
Postai cím: Bolyai Farkas Utca 21.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9027
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22687456208

Hivatalos név: LE-KO Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37829740
Postai cím: Béke Utca 40
Város: Lenti
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8960
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10702136220

Hivatalos név: BMT Mérnöki Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22691411
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 52/A földszint
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25548556220

Hivatalos név: Lamandert Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29435245
Postai cím: Honvéd Utca 8. 1/2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24300634241

Hivatalos név: Falcon Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20162476
Postai cím: Ifjúmunkás Utca 14. I. lph. 2/8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26739919243

Hivatalos név: B&G Generál Üzemeltetési és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98683204
Postai cím: Kunigunda Útja 78.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25398791241

Hivatalos név: SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81565113
Postai cím: Király Utca 4.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13748429220

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
I.
Ajánlattevők:
1)
Falcon Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 14. 1. lház. 2. em. 8.
26739919-2-43
és
OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 14. 1. lház. 2. em. 8.
12525689-2-43
2)
LE-KO Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
8960 Lenti Béke u. 40.
10702136-2-20
3)
B&G Generál Üzemeltetési és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
1037 Budapest, Kunigunda útja 78.
25398791-2-41
és
B&G Építő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
8900 Zalaegerszege, Batthyány Lajos utca 3-7. I. em. 3.
25057133-2-20

4)
BJB-SYSTEM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
9027 Győr, Bolyai F. utca 21. fszt. 1.
22687456-2-08
5)
BMT Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság
8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 52/A földszint
25548556-2-20
6)
„Lamandert” Korlátolt Felelősségű Társaság
1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.
24300634-2-41
7)
SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
8800 Nagykanizsa, Király utca 4.
13748429-2-20
II.
Nyertes Ajánlattevők:
Falcon Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 14. 1. lház. 2. em. 8.
26739919-2-43
és
OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 14. 1. lház. 2. em. 8.
12525689-2-43
Alvállalkozók:
RABEL_DEKOR Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2194 Tura, Rákóczi u. 60.
13721527-2-13
III.1.3) M.2., alapozás, falazatok készítése, kőművesmunkák, vakolás
WBSZ Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
1086 Budapest, Dobozi utca 41. B. lház. 2. em. 2.
27902633-2-42
kivitelezés műszaki megvalósítása
III.
Nyertes ár megoszlása:
Nyertes ajánlati ár: nettó 353 517 086,-Ft
Alapmennyiség díja: nettó 350 959 586,-Ft
Opcionális mennyiség díja: nettó 2 557 500,-Ft
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges