Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/230
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.11.26.
Iktatószám:21584/2020
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:Tiszafüred Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Tiszafüredi Thermál Strand és Gyógyfürdő 5350 Tiszafüred, Fürdő u. 2. hrsz:1073/9
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.12.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tiszafüred Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27293324
Postai cím: Fő Út 1
Város: Tiszafüred
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5350
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Erika
Telefon: +36 59510500
E-mail: jegyzoiiroda@tiszafured.hu
Fax: +36 59351701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://tiszafured.hu/tiszafured-varos-onkormanyzata/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001218172020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001218172020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Meglévő Thermál strand és Gyógyfürdő fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001218172020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tiszafüred Város Önkormányzata részére „ A meglévő Thermál strand és Gyógyfürdő fejlesztési, új épület és új kültéri medencék építéséhez alkalmas építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Meglévő Thermál strand és Gyógyfürdő fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak:71241000-9
71244000-0
71245000-7
71246000-4
71321000-4
71321200-6
71322000-1
71322200-3
71334000-8
71353100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Tiszafüredi Thermál Strand és Gyógyfürdő
5350 Tiszafüred, Fürdő u. 2. hrsz:1073/9
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A meglévő Thermál strand és Gyógyfürdő fejlesztési, új épület és új kültéri medencék építéséhez alkalmas építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítése.
1. ÚJ EGÉSZ ÉVBEN ÜZEMELTETHETŐ FÜRDŐLÉTESÍTMÉNY
Új építésű fürdőkomplexum építése
• emelt igényszintű élményfürdő szintterülete min. 2.900 m2
• 6 db új medence építése a fürdőépületben
A fürdőlétesítmény elemeinek szolgáltatási funkciói
• fogadócsarnok földszint, azon belül:
pénztárak
beléptető rendszer
büfé (kávézó, és a hozzátartozó mosdó)
• fogadócsarnok emelet:
étterem (a hozzátartozó, konyha és előkészítő, személyzeti öltöző)
valamint mosdó a kiszolgálótérben
alagsor: öltözők, gépészeti tér
földszint: medencetér
tetőn szeparált pihenőteraszok
• szauna földszint, azon belül:
szaunák, pezsgőmedence
szaunakert, merülő medence
• szauna emelet – pihenőtér
A létesítményben szükséges medencék paraméterei és funkciói
• a medencék száma, elhelyezkedése és mérete, üzemeltetési rendszere:
összesen 6 db medence kialakítása szükséges, melyből van részben szabadtérbe kinyúló, 1 db a szauna objektumban, 1 db pedig a szauna objektum kertjében.
• a medencék méretei:
1 db ülőmedence 254 - 314 m2 vízfelületű
1 db élménymedence 254 - 314 m2 vízfelületű
1 db ülőmedence 58-64 m2
1 db 60 -70 m2 vízfelületű medence
1 db a szaunában lévő pezsgőmedence (jakuzzi), amelynek felülete 15 -20 m2.
1 db a szaunakertben lévő hidegvizes „merülő” medence vízfelülete 4-6 m2a

2. A STRANDREKONSTRUKCIÓ
A strand medencéinek rekonstrukcióját úgy kell megtervezni, hogy a meglévő medencék felépítményéből a lehetőséghez mérten a lehető legtöbbet meg kell tartani.
A strandon elhelyezésre kerülő medencék megnevezése és funkciója:
1 db úszómedence, a medence vízfelülete (a jelenlegi „régi” úszómedence, amely átépítésre kerül összesen 633 m2 vízfelülettel rendelkezik): 180-200 m2
1 db gyermekmedence, a medence vízfelülete 100-130 m2
1 db pancsoló medence, a medence vízfelülete: 50-67 m2
1 db családi medence: a jelenlegi kialakításban (a medence jelenlegi alakja, forgatási rendszere megtartandó, de újra kell burkolni) 502 m2
1 db külső termál medence, A medence jelenlegi alakja, forgatási rendszere megtartandó, de újra kell burkolni. 107 m2
Előzuhany és a lábmosó, vizesblokkok, mosdók elhelyezése, átöltöző fülkék kialakítása, csomag-és értékmegőrzés, étterem, az előkészítő konyha és a kiszolgáló pult minden elemének gyorséttermi kiszolgálást lehetővé tévő megtervezése. Parkosítás, járdák - sétányok, játszótér tervezése.
3. A PARK VÍZ- ÉS HŐENERGIA ELLÁTÁSÁNAK ALAPJAI, A GÉPÉSZETI ELEMEK ELHELYEZÉSE
A park és elemeinek gyógy- és termálvíz ellátására további termálkút, vagy termálkutak fúrása tervezendő. A park, a strand, a gyógyfürdővel és az új fedett fürdő ellátásához szükséges hidegvíz mennyiség saját kútfúrásával látható el, aminek a kialakítása tervezendő.
4. FEDETT GYÓGYFÜRDŐ MEDENCECSARNOKÁNAK BONTÁSA, HELYÉNEK
HASZNOSÍTÁSA
A jelenlegi fedett gyógyfürdő medencecsarnokának elbontása tervezendő, amelynek tetőfedése összeomlott, de a fő tartószerkezet, a medencetest és az alapozás még meg vannak. A terület hasznosításaként tároló helyiségek lesznek kialakítva
5. SPRAY PARK TERVEZÉSE
A Spray park (vizes játszótér) kialakítása, és elemeinek összeállítása tervezői feladat. A vizes játszótérre 6 különböző funkciójú élményelem szükséges: vízpermet, dézsa, programozható vízoszlop sor, gejzír, vízágyú, több irányú vízköpő.
6. CSÚSZDAPARK TERVEZÉSE
3 csúszdatest megtervezése szükséges, 3 különböző nehézségi fokozattal. Javasolt méretek új csúszda érkező medencék: min. 280 m2, új érkező medencék és csúszdák vízgépészeti rendszere: min. 280m2, tervezésre kerülő építmények függvényében.
7. ÚSZÁSRA ALKALMAS MEDENCÉK ÉPÜLETE.
A létesítmény a „bringás fürdőtől” függetlenítve, önállóan is üzemelhet, de egy átjárón keresztül a főépületből elérhető. A medence csarnok szintterülete min. 850 m2.

Az önálló létesítményben a következő szolgáltatási funkciók betervezése szükséges:
• medencetér
• fogadócsarnok, pénztár
• öltözők
• vizesblokk
Medencecsarnok kialakítása:
• 1 db oktatómedence. vízfelülete min. 50 m2
• 1 db úszásra alkalmas oktatómedence vízfelülete min. 250 m2

8. TERMÁLKEMPING ÚJ RECEPCIÓJA.
Az önálló létesítményben a következő szolgáltatási funkciók betervezése szükséges:
• recepció és iroda
• kávézó és terasz
• vizesblokk
• kerékpárkölcsönző
• vegyes árukészletű üzlet.
9. BONTÁSI TERVEK
Az új építések érdekében, illetve korszerűsítés miatt egyes meglévő épületek bontása
• termálfürdő medencecsarnok bontása
• kemping recepció bontása
• büfé épület bontása
• öltözőépület bontása
• strandpénztár bontása
• közművek és műtárgyak bontása, tereprendezéssel
Tervezési feladat:
• vázlatterv készítése,
• az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti építési engedélyezési tervdokumentáció-, valamint a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet szerinti vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése,
• a Megrendelő által jóváhagyott engedélyezési tervdokumentáció alapján az építési engedélyezési eljárás, vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lefolytatása, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásainak figyelembe vételével mellett.
• az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti, valamennyi szakágra kiterjedő kiviteli tervdokumentáció elkészítése (a Beruházás becsült értékének alátámasztására alkalmas, árazott és árazatlan tervezői költségvetéssel) a hatályos jogszabályok, műszaki előírások tartalmi és formai követelményeinek megfelelően, ideértve a Magyar Építész Kamarának és a Magyar Mérnöki Kamarának a kiviteli tervek elkészítésének tartalmi és formai követelményeire vonatkozó szabályzatait is.
A tervezési munkálatok kötbérterhes véghatárideje: a Tervezési Szerződés hatálybalépésétől számított 286 naptári nap.
A Tervező feladatát képezi továbbá az Ajánlatkérő által lefolytatni tervezett kivitelezési közbeszerzési eljárás szakmai támogatása, ennek keretében az Ajánlattevők kérdéseire történő válaszadást, tájékoztatások elkészítése, a Megrendelő részére történő szakmai tanácsadás biztosítása.
A Tervezési Szerződés időtartama, a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszának lezárása, ennek hiányában a Tervezési Szerződés hatálybalépésétől számított 720 naptári nap.
A tervezési irányok részletes leírását a Dokumentáció részét képező „Tervezési program”, a „Tiszafüredi Thermal Strand – és Gyógyfürdő fejlesztési terveinek pályázati kiírását előkészítő szakmai tanulmány” , valamint a „Tiszafüredi Thermal Strand – és Gyógyfürdő” fejlesztési terveinek pályázati kiírását előkészítő szakmai tanulmány 1. kiegészítése” iránymutatás alapján kell elkészíteni.Folytatás a "II.2.14) További információ" pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.) „É” jogosultsággal rendelkező szakember közfürdő tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max.15 db)  10
2 2.) „G” jogosultsággal rendelkező szakember közfürdő tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max.15 db)  10
3 3.) „GT” jogosultsággal rendelkező szakember közfürdő tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max.15 db) 10
4 4.) „V” jogosultsággal rendelkező szakember közfürdő tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max.15 db) 10
5 5.) „T” jogosultsággal rendelkező szakember közfürdő tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max.15 db)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 720
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció, összhangban a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
2) A II.2.7) pontban megadott időtartam naptári napban értendő.
3.Az EKR rendszerben meghatározott tartalom és a karakterszám-korlátozás miatt, Ajánlatkérő az eljárási dokumentumok részeként kiegészítő dokumentációként csatolja a szakmai tartalom leírását. Ajánlatkérő valamennyi előírását és feltételét az eljárási dokumentumok együttesen tartalmazzák az azokban szereplő előírások betartása az érvényes ajánlattétel feltétele.
A II.2.4) A közbeszerzés ismertetése pont folytatása: A fenti dokumentumokban szereplő műszaki tartalomtól eltérő megvalósítás kizárólag a nyertes Ajánlattevő által elkészített alátámasztó tervek/dokumentumok, üzemviteli költségszámítások függvényében, Megrendelői döntés alapján lehetséges.
Nyertes Ajánlattevő az elkészített Terveket papír alapon 3 példányban, magyar nyelven és elektronikusan pdf/A; pdf; illetve szerkeszthető (dwg, doc, xlsx) formátumban CD/DVD lemezen 3 (három) példányban köteles átadni a Megrendelő részére.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a TISZA-VÍZ Víztermelő és Szolgáltató Kft és a Tiszafüredi SANITAS CORPORIS Egészségügyi Szolgáltató Kft között 2016. 02.28.-án létrejött Együttműködési Megállapodásban rögzített, a közbeszerzés tárgyát érintő műszaki tartalomra.
Ajánlatkérő helyszíni bejárást, konzultációt nem tervez.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: Az eljárásban a Kbt.62.§ (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok érvényesülnek az Ajánlattevő a közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában. Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt.64.§-a az irányadó. Igazolási mód: Ajánlattevőnek (az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplő vonatkozásában is) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdések hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 2.§ (1) bekezdésre figyelemmel az Ajánlattevők részére a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus nyomtatvány formájában rendelkezésre bocsátja a jelen eljáráshoz tartozó EEKD mintát.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti, valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatásával kell igazolni. Amennyiben az ajánlattevőnek nincsen 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 62.§(1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá. Ajánlattevőnek a Kbt.67.§ (4) bekezdésre figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15.§(1) bekezdés alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával Ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének, tehát a nyilatkozatot azon alvállalkozók tekintetében kell benyújtani, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában. A Kbt.69.§ (4) - (7) bekezdésre figyelemmel Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában található értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására: - Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában:Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8.§ (kivéve ib pont) előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását. - Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását. A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján, hogy a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az Ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. -16.§ -ra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt.65.§ (1) bekezdés c) pont]: Ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alábbi alkalmassági követelményeknek. Szakmai alkalmasság: Kamarai nyilvántartásban való szereplés követelménye: SZ1.) (Közös) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem szerepel a tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái, vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái) által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. Kamarai nyilvántartásban való szereplés igazolási módja: SZ1) (Közös) Ajánlattevő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolja az ajánlathoz az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást. Ajánlatkérő továbbá felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére is. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9) (11) bekezdései is irányadóak
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás: A Kbt.67. §(1)bekezdésében foglaltak alapján Ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Utólagos igazolás: Az alábbiakban előírt igazolásokat kizárólag az Ajánlatkérő Kbt.69.§-a szerinti felhívására szükséges benyújtani a felszólított Ajánlattevőnek.
M1. Az Ajánlatkérő Kbt. 69.§ szerinti felhívására Ajánlattevőnek a Kbt.65.§(1)bekezdés .b) pontja és a 321/2015.(X.30.)Kr.21.§(3) bekezdés a) pontja alapján csatolnia kell a jelen Ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen Ajánlati felhívás feladását megelőző 72 hónapra és befejező időpontja, azaz a teljesítésigazolás kiállításának időpontja az Ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapon belüli időpontra esik) a 321/2015.(X.30.)Kr.22.§(1) bekezdés a) vagy b) pontja szerint. Az igazolás/nyilatkozatot legalább az alábbi tartalommal kell benyújtani:
a) Ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve,címe
b)a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve,címe,elérhetősége
c)a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, minimálisan az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett műszaki és menny-i tartalommal)
d)a teljesítés kezdetének és befejezésének (teljesítésigazolás kiállítás) időpontja (év, hónap, nap részletezettséggel)
e) A 321/2015 (X.30.) Kr. 22.§(5) bekezdés szerinti esetben, amennyiben a teljesítés közös Ajánlattevőként történt,a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás összegét (HUF-ban),valamint a saját teljesítésnek a teljes szerződés szerinti ellenszolgáltatáshoz viszonyított százalékos arányát is kéri Ajánlatkérő megadni
f)nyilatkozat arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015.(X.30.)Kr. 21/A. §-ában foglaltakra tekintettel az Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is,ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Az M1. alkalmassági minimumkövetelmény igazolásának részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazza.
M2. Az Ajánlatkérő Kbt.69.§ szerinti felhívására Ajánlattevőnek a Kbt.65. §(1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21.§(3) bekezdés b) pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az M2. alkalmassági minimumkövetelmény igazolására szolgáló nyilatkozat részletes tartalmára, ill. ahhoz csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes előírást a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazza. Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt.65.§(6),(7),(9) és (11) bekezdés is. A Kbt.65.§(6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevő más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg,az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt.67.§(1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/ személynek -kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében- az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Ajánlatkérő rögzíti a 321/2015.(X.30.)Kr.1.§(2) bekezdés alapján, hogy az Ajánlatkérő által a Kbt.69.§(4)-(7) bekezdés alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1.–M2. pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek. A minősített Ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a Kr.1.§(4)bekezdés az irányadó. Ajánlatkérő a Kr.2.§(5) bekezdés alapján rögzíti,hogy a M1.–M2. pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja,ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész A-D. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását Ajánlatkérő a Kbt.69.§(4)-(7) bekezdésre figyelemmel kérheti.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.1 Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, építési engedélyezési- és kiviteli tervdokumentáció készítésére vonatkozó generáltervezési feladat ellátására vonatkozó referencia munkával, amely legalább 2500 m2 szintterületű (253/199. évi Korm.rendelet szerint) uszoda és/vagy fürdőépület építésének és/vagy felújításának és/vagy átépítésének és/vagy bővítésének generáltervezési feladatára vonatkozik.
M1.2. Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, építési engedélyezési- és kiviteli tervdokumentáció készítésére vonatkozó generáltervezési feladat ellátására vonatkozó referencia munkával, amely legalább 800 m2 vízfelületű fürdőmedence építésének és/vagy felújításának és/vagy átépítésének és/vagy bővítésének generáltervezési feladatára vonatkozik.
Ajánlatkérő az M1.1. és M1.2. pontok esetén nem határozta meg a referencia követelmény igazolásához szükséges szerződések darab számát, azok korlátlan számú szerződés bemutatásával is teljesíthető.
Generáltervezés: A Magyar Építész Kamara „A kiviteli tervek szakmai és formai követelményei” című hatályos szabályzatában foglaltak szerint: „Generáltervezőnek” azt a tervezőt tekinthetjük, aki a teljes-szakági tervekre is kiterjedő - engedélyezési, kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére (struktúra terv, vázlatterv, engedélyezési terv, kiviteli terv, árazott és árazatlan költségvetés) és az építtető részére történő átadására köt szerződést, melynek elvégzésére, a Ptk. általános szabályai szerint,közreműködőnek minősülő, megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági tervezőket von be, akik közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért felel.
M 2. Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonásra kerülő alábbi szakemberekkel:
M 2.1) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma – Építészeti műszaki tervezés rész 2 . sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű „É” jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
M 2.2) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma – Építészeti műszaki tervezés rész 32. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó
jogszabályok alapján azzal egyenértékű „G” jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
M 2.3) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma – Építészeti műszaki tervezés rész 35. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó
jogszabályok alapján azzal egyenértékű „GT” jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
M2.4.) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma – Építészeti műszaki tervezés rész 34. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű „V” jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
M2.5) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma – Építészeti műszaki tervezés rész 30. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű „T” jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
Egy szakember több jogosultsági kritériumnak is megfelelhet. Az M.1. és M.2. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelménynek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér a határidő eredménytelen eltelte utáni első naptól jár,mértéke a teljes nettó Tervezői Díj 0,5%-a naponta, de legfeljebb a teljes nettó Tervezői Díj 10%-a.
Meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó Tervezői Díj 15%-a.
Hibás teljesítési kötbér mértéke a nettó Tervezői Díj összegének 1 (egy) százaléka, minden egyes hibás teljesítéssel érintett munkarész után, de legfeljebb a nettó Tervezői Díj 10 (tíz) százaléka
Ajánlattétel, szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint(HUF).
Nyertes Ajánlattevő 1db előlegszámla 5 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. Az ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdéseiben, továbbá a Ptk. 6: 130. § (1)-(2) bekezdéseire figyelemmel jár el
A részletes leírást a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésében foglaltak alapján szerződéskötési feltételként előírja, hogy ha az ajánlattevőként szerződő nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
Ajánlattevőnek ezen vállalásáról az ajánlatban nyilatkoznia kell.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/12/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/12/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében, továbbá a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet 15. §-ában foglaltakat alkalmazza
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében, továbbá a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet 15. §-ában foglaltakat alkalmazza

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Rövidítés.: Kr.-Kormány rendelet,
2) Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt.66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozatokat. A 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot és a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot elektronikus űrlap formájában.
3) III.1.3.) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
4) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében:
0-100 pont. Az 1. értékelési részszempont (ár) esetében a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25. napi útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklet „A relatív értékelés módszerei” fejezet 1. pont, aa) alpont szerinti "FORDÍTOTT ARÁNYOSÍTÁS" módszerével számolja ki a pontszámokat az Ajánlatkérő.
A 2-6. (minőségi) értékelési részszempontok esetében a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. március 25. napi útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklet „A relatív értékelés módszerei” fejezet 1. pont, ab) alpont szerinti "EGYENES ARÁNYOSÍTÁS" módszere.
5) A felhívás III.1.3) M2.1-M2.5 pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést Ajánlatkérő.
6) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
7) Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
8) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a alapján kell eljárni.
9) Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el.
10) Amennyiben az Ajánlattevő a felolvasólapon a 2-6. értékelési részszempontok vonatkozásában 0-nál nagyobb értéket ajánl meg, a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a megajánlott adatokat. A 2-6. értékelési részszempontokra és az M2.1-M2.5 alkalmassági követelményekre bemutatott szakemberek között az átfedés megengedett. Egy szakember több értékelési részszempontra is jelölhető. Az értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek nevét a Felolvasólapon is fel kell tüntetni.
11) Az információk további pontjait a Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazza.
12)Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag észszerűnek, mivel maga a tervezési szolgáltatás és a kapcsolódó feladatok, valamint az annak eredményeképpen előállítandó dokumentumok nem oszthatóak oly módon, hogy az a közpénzek hatékony, észszerű, gazdaságos felhasználását eredményezné. A Nyertes Ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a feladatok egymásra épülése miatt-figyelembe véve Ajánlatkérő gazdasági, műszaki és minőségi elvárásait – a részajánlattétel lehetővé tétele észszerűtlen döntés.
13) Nyertes Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik közös Ajánlattevőnek) a 322/2015. Kr.11.§-a alapján a szerződés hatálya alatt rendelkeznie kell egy évre legalább 100.000.000,- Ft, ill., káreseményenként legalább 50.000.000,- Ft összegű tervezői felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosításról Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában.
14) A IV.2.6) pontban meghatározott ajánlati kötöttség minimális 1 hónapos időtartama alatt Ajánlatkérő 30 naptári napot ért
15.) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (9) bekezdés a) pontja alapján abban az esetben is köteles érvénytelenné nyilvánítani az ajánlatot, amennyiben az Ajánlattevő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szinttel megegyező vagy annál kedvezőbb érték kerül alátámasztásra, azonban Ajánlattevő nem tudja a felolvasólapon tett megajánlását pontosan alátámasztani.
16.) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték mértéke:2.000.000,-HUF
A befizetés helye, vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Ajánlatkérő 11600006-00000000-83914357 számú pénzintézeti számlájára teljesítendő.
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
Az ajánlati biztosíték az Ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlattételi határidővel.
17.) Ajánlatkérő a Kbt.71.§ szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
18.) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt.71.§ (9) a) pontjára
19. Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyával kapcsolatban valamennyi rendelkezésre álló dokumentumot a Közbeszerzési Dokumentációban Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja.
20.) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Tóth Róbert Miklós 000046)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák