Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124
Beszerzés tárgya: Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma létrehozásához szükséges beruházás előkészítéséről; 1555/2015. (VIII.7.) Korm. határozat a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházásról és a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének előkészítéséről) foglaltakkal összhangban a Budapest, X. kerület, belterület 38920 helyrajzi számú, természetben a Budapest, Kőbányai út 30. szám alatt található ingatlanon lévő 23. sz. Villamosmozdony-javító csarnokban (un. Eiffel-csarnokban) és ahhoz kötődő további épületekben az Operaház egyes funkcióinak elhelyezésére szolgáló vegyes használatú új műhelyház és próbacentrum projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósítása során szükséges beruházás lebonyolítói feladatok ellátása. A beruházás tervezett költsége: 9 milliárd HUF. A beruházással érintett épület alapterülete, mely ipari és logisztikai funkciót is betölt tervezetten 22.850 m2. A beruházás során tervezetten 2000 m2 nagyságú és 400 fő nézőszámú színház is megvalósul oly módon, hogy a beruházással érintett műemléki felújítás értéke tervezetten 7 milliárd HUF. A beruházással érintett épületben tervezetten 1000 m2 sport és 1200 m2 oktató központ is megvalósul. I. A PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS SZAKASZÁBAN Beruházási program meghatározása Költségbecslés készítése Organizációs feltételek kidolgozása Résztvevők együttműködési feltételrendszerének kidolgozása Tervezés felügyelete, koordinációja Engedélyezési és Kiviteli tervek szakmai ellenőrzésének felügyelete Tervváltozások követése Határidők ellenőrzése Hatósági, szakhatósági, közműszolgáltatói egyeztetések felügyelete Engedélyeztetés II. A PROJEKT ÉPÍTÉSI SZAKASZÁBAN Az organizációs feltételek tisztázása a kijelölt kivitelezővel A munkaterület átadás lebonyolítása Folyamatos műszaki ellenőrzés felügyelete A Megbízói érdekek érvényesítése az Építési Napló útján Heti rendszerességgel kooperációs értekezlet szervezése, levezetése, emlékeztető elkészítése Változtatás menedzsment Műszaki átadás Az eljárás megszervezése, lebonyolítása Vállalkozói és Tervezői, illetve Műszaki ellenőri szerződések lezárása III. A PROJEKT LEZÁRÁST KÖVETŐ FELADATOK Garanciális feladatok IV. PROJEKT - ÁTFOGÓ, FOLYAMATOS TEVÉKENYSÉGEK Beszámolás, nyilvántartás, adatfeldolgozás A részletes műszaki leírást a kiegészítő irat tartalmazza.
Hirdetmény típusa: További információ, befejezetlen eljárás vagy korrigendum/EU/2011.12.30 EUHL
Eljárás fajtája: Gyorsított tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2015.11.03.
Iktatószám: 21658/2015
CPV Kód: 71541000-2;71240000-2;71300000-1;71311000-1;71311100-2
Ajánlatkérő: Magyar Állami Operaház
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: true
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int
TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY,
BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY
KORRIGENDUM
Figyelmeztetés: Amennyiben a módosított vagy hozzáadott információ az eredeti ajánlati felhívásban szereplő feltételek alapvető módosulását eredményezi, az egyenlő bánásmód elvének, valamint a beszerzés
versenyképessége céljának figyelembevételével szükség lehet az eredetileg kitűzött határidők módosítására.
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Magyar Állami Operaház
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK16368
Postai cím: Andrássy út 22.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. József Csilla
Telefon: +36 18147169
E-mail: drjozsefcsilla@opera.hu
Fax: +36 13318712
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.opera.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A BESZERZÉST ESZKÖZLŐ TESTÜLET TÍPUSA
Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződések esetében) x
Ajánlatkérő (a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó esetekben – „Egyes ágazatok”)  

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
A Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma lebonyolítói feladatai
II.1.2) A szerződés vagy a beszerzés(ek) tárgya, mennyisége
(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház új műhelyháza és próbacentruma létrehozásához szükséges beruházás előkészítéséről; 1555/2015. (VIII.7.) Korm. határozat a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházásról és a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének előkészítéséről) foglaltakkal összhangban a Budapest, X. kerület, belterület 38920 helyrajzi számú, természetben a Budapest, Kőbányai út 30. szám alatt található ingatlanon lévő 23. sz. Villamosmozdony-javító csarnokban (un. Eiffel-csarnokban) és ahhoz kötődő további épületekben az Operaház egyes funkcióinak elhelyezésére szolgáló vegyes használatú új műhelyház és próbacentrum projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósítása során szükséges beruházás lebonyolítói feladatok ellátása. A beruházás tervezett költsége: 9 milliárd HUF. A beruházással érintett épület alapterülete, mely ipari és logisztikai funkciót is betölt tervezetten 22.850 m2. A beruházás során tervezetten 2000 m2 nagyságú és 400 fő nézőszámú színház is megvalósul oly módon, hogy a beruházással érintett műemléki felújítás értéke tervezetten 7 milliárd HUF. A beruházással érintett épületben tervezetten 1000 m2 sport és 1200 m2 oktató központ is megvalósul.
I. A PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS SZAKASZÁBAN
Beruházási program meghatározása
Költségbecslés készítése
Organizációs feltételek kidolgozása
Résztvevők együttműködési feltételrendszerének kidolgozása
Tervezés felügyelete, koordinációja
Engedélyezési és Kiviteli tervek szakmai ellenőrzésének felügyelete
Tervváltozások követése
Határidők ellenőrzése
Hatósági, szakhatósági, közműszolgáltatói egyeztetések felügyelete
Engedélyeztetés
II. A PROJEKT ÉPÍTÉSI SZAKASZÁBAN
Az organizációs feltételek tisztázása a kijelölt kivitelezővel
A munkaterület átadás lebonyolítása
Folyamatos műszaki ellenőrzés felügyelete
A Megbízói érdekek érvényesítése az Építési Napló útján
Heti rendszerességgel kooperációs értekezlet szervezése, levezetése, emlékeztető elkészítése
Változtatás menedzsment
Műszaki átadás
Az eljárás megszervezése, lebonyolítása
Vállalkozói és Tervezői, illetve Műszaki ellenőri szerződések lezárása
III. A PROJEKT LEZÁRÁST KÖVETŐ FELADATOK
Garanciális feladatok
IV. PROJEKT - ÁTFOGÓ, FOLYAMATOS TEVÉKENYSÉGEK
Beszámolás, nyilvántartás, adatfeldolgozás
A részletes műszaki leírást a kiegészítő irat tartalmazza.
II.1.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71541000-2
További tárgyak: 71240000-2
71300000-1
71311000-1
71311100-2

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Tárgyalásos
x Gyorsított tárgyalásos
  Versenypárbeszéd
IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.2.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (az eredeti hirdetményben szereplő információnak
megfelelően, adott esetben)
IV.2.2) A hirdetmény hivatkozási száma elektronikus úton benyújtott hirdetmény esetén (ha ismert)
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja: SIMAP  
OJS eSender x
Bejelentkezés:
Hirdetmény hivatkozási száma: 2015 - 20133 (év és a dokumentum száma)
IV.2.3) A közlemény által hivatkozott hirdetmény (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: 2015 /S 199 - 361743 2015/10/14 (nap/hónap/év)
IV.2.4) Az eredeti hirdetmény feladásának időpontja:
2015/10/09 (nap/hónap/év)

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY A KÖVETKEZŐRE VONATKOZIK (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van)
Befejezetlen eljárás   Javítás x További információ  
VI.2) BEFEJEZETLEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van)
  A közbeszerzési eljárást megszüntették.
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
  Nem került sor szerződés odaítélésére.
  Lehetséges, hogy a szerződést ismételten közzéteszik.
VI.3) JAVÍTANDÓ VAGY MEGADANDÓ INFORMÁCIÓ (adott esetben; a javítandó, illetve megadandó szövegrész vagy adatok feltüntetéséhez, kérjük, mindig hivatkozzék az eredeti hirdetmény vonatkozó szakaszára & és a bekezdés számára)
VI.3.1) Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
x
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak.
 
Mindkettő
 
VI.3.2) Az eredeti hirdetményben
x
A megfelelő pályázati dokumentációban
(a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)
 
Mindkettőben
(a további
információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)
 
VI.3.3) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (adott esetben)
 
A szöveg módosítandó része:
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.3.4
A következő helyett:
legalább 1 db olyan épületre vonatkozó referencia, ahol az épület tartalmazott legalább 750 m2 sport, és egyben 840 m2 oktatási funkciót, ahol a beruházás lebonyolításra vonatkozó ellenszolgáltatás összege meghaladta a 15 000 000 HUF értéket;
Helyesen:
legalább 1 db olyan épületre vonatkozó referencia, ahol az épület tartalmazott legalább 750 m2 sport, és/vagy 840 m2 oktatási funkciót, ahol a beruházás lebonyolításra vonatkozó ellenszolgáltatás összege meghaladta a 15 000 000 HUF értéket;

A szöveg módosítandó része:
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.2.2
A következő helyett:
Tervkoordinációs és tervellenőrzési vezető (1 fő)
A szakemberrel szemben elvárások az alábbiak
- Végzettség:
- okleveles építészmérnök (jogosultság É/1) és
- okleveles építőmérnök (jogosultság KÉ-K és/vagy KÉ-VA)
- Szakmai gyakorlat: legalább 3 éves (36 hónapos) építőipari tervezési és/vagy tervellenőrzési tapasztalat. Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a szakmai tapasztalat előírt időtartam alatt az időbeli átfedésben lévő időtartamok egyszer számolhatóak el.
További elvárás, hogy
- a szakember rendelkezzen az alábbi tapasztalattal:
- legalább 1 db legalább nettó 6 200 000 000 HUF bekerülési értékű ipari, műemléki környezetben magasépítési létesítmény megvalósítása (építése vagy felújítása) során szerzett tervkoordinációs és tervellenőrzési tapasztalat.
Helyesen:
Tervkoordinációs és tervellenőrzési vezető (1 fő)
A szakemberrel szemben elvárások az alábbiak
- Végzettség:
- okleveles építészmérnök (jogosultság É/1) és/vagy
- okleveles építőmérnök (jogosultság KÉ-K és/vagy KÉ-VA)
- Szakmai gyakorlat: legalább 3 éves (36 hónapos) építőipari tervezési és/vagy tervellenőrzési tapasztalat. Ajánlatkérő felhívja részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a szakmai tapasztalat előírt időtartam alatt az időbeli átfedésben lévő időtartamok egyszer számolhatóak el.
További elvárás, hogy
- a szakember rendelkezzen az alábbi tapasztalattal:
- legalább 1 db legalább nettó 6 200 000 000 HUF bekerülési értékű ipari műemléki környezetben magasépítési létesítmény megvalósítása (építése vagy felújítása) során szerzett tervkoordinációs és/vagy tervellenőrzési tapasztalat.

A szöveg módosítandó része:
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
A következő helyett:
29.10.2015
Helyesen:
09.11.2015

A szöveg módosítandó része:
VI.3)További információk
2.) bekezdés
A következő helyett:
Ideje: 22.10.2015, 10:00 óra
Helyesen:
Ideje: 02.11.2015, 10:00 óra
VI.3.4) Az eredeti felhívásban javítandó adatok (adott esetben)
 
A módosítandó adatok:
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A következő helyett:
2015/10/22 (nap/hónap/év)
10 : 00 (időpont )
Helyesen:
2015/11/02 (nap/hónap/év)
10 : 00 (időpont )

A módosítandó adatok:
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
A következő helyett:
2015/10/22 (nap/hónap/év)
10 : 00 (időpont )
Helyesen:
2015/11/02 (nap/hónap/év)
10 : 00 (időpont )
VI.3.5) A módosítandó címek és kapcsolattartók (adott esetben)
 
A módosítandó szövegrész (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
VI.3.6) Az eredeti hirdetménybe beírandó szöveg (adott esetben)
 
A beírandó szöveg helye:
A beírandó szöveg:
VI.4) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
A részvételi határidő a Kbt. 45. § (4) bekezdése alapján módosításra került 2015. november 02-án 10:00 órára.
VI.5) A HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA:
2015/10/26 (nap/hónap/év)