Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/231
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2018.11.30.
Iktatószám: 21774/2018
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: HU211
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Market Építő Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07135
Postai cím: Városház tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Jogi Főosztály, Közbeszerzési Iroda (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. II/65-68.) dr. Bárdos Katalin irodavezető
Telefon: +36 22537296
E-mail: kozbeszerzes@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szekesfehervar.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Székesfehérvár Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok kivitelezése és közutak tervezése és kivitelezése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Székesfehérvár Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok kivitelezése és közutak tervezése és kivitelezése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 25749744315 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Székesfehérvár Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok kivitelezése és közutak tervezése és kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak: 45212220-4
71245000-7
45231300-8
45231000-5
45233228-3
45232450-1
45233320-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Terv:8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
Kiv: Székesfehérvár, Hrsz: 020262/25; 14446; 14447; 14311; 14317; 14318; 14439; 9823/7; 9823/10; 12220/1; 14273;14277;14440;14444;14463;14479;14435/3;9822/11
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Főbb mennyiségek:
Az épület normál befogadóképessége: ~6.000 férőhely, időszakos többlet befogadóképessége: ~2.250 férőhely. Térszín alatti terület: 10 404,3 m2, földszint 7 088,2 m2, emelet 6 225,8 m2.
MAGASÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK:
Építészet:
Munkagödör földkiemelése 66 700 m3
Tükörkészítés 14 800 m2
Betonacél szerelés 10 000 m2
Gipszkarton válaszfal és falburkolat 4 130 m2
Fogadószerkezetek szerelése fémlemezfedéshez 14 500 m2
Hőszigetelő homlokzati bevonatkészítése 580 m2
Fémlemezfedés készítése 14 000 m2
Belsőépítészet:
Álmennyezetszerelés 17 180 m2
Gumiburkolat 3 655 m2
Ipari padlóburkolat 26 313 m2
Diszperziós festés 8 070 m2
Beltéri betonfelületek lazúrozása 6 086 m2
Tartószerkezetek:
Pinceszinti falak kétoldali zsaluzása 17 810 m2
Földszinti falak kétoldali zsaluzása 7 600 m2
Emeleti falak kétoldali zsaluzása 5 473 m2
Csarnok padlólemez készítése 6 782 m3
Padlólemezszerelő beton készítése 1 132 m3
Hegesztett hálószerelés 65 t
Pinceszinti vasbetonfalak készítése 2 540 m3
Földszinti vasbetonfalak készítése 1 020 m3
Emeleti vasbetonfalak készítése 781 m3
Betonacélszer., padlólemez csarnok 701 t
Betonacélszer. pinceszinti falak 208 t
Betonacélszer. pinceszinti födém 202 t
Tetőszerk 60,0 m támaszközű rácsos tartói 477 500 kg
Az acélszerkezetek gyártmányterveinek elkészítése.
Útépítés.forgalomtechnika - (Telken belül):
Tükörkészítés 17 244 m2
Aszfalt betonút pálya 1 453 m3
Aszfalt beton parkoló 1 094 m3
Teherbíró beton térkőburkolat 9 735 m2
Teherbíró gyeprácsburkolat építése 4 747 m2
Automatasorompó 4 db
Humuszterítés 4 854 m3
Gyepesítés 22 194 m2
Felvonók:
Személy és teherfelvonók telepítése 8 db
Audiovizuális berendezések kiépítése:
Hatásvilágítási és vetítőrendszer 1 készlet
Perimeter LED gyűrű 1 készlet
Emelt szintű Digital signage rendszer 1 készlet
KISZOLGÁLÓ KÖZÚTHÁLÓZAT főbb mennyiségei:
kiviteli tervek (komplex)
az utak hossza 2959,5 m
útpályaszerkezet nehézforgalomra 12 490 m2
útpályaszerkezet közepesforgalomra 12 890 m2
kerékpárút 9 680 m2
járda 6 450 m2
terelősziget/térkőből 500 m2
kiemelt szegély 1 240 fm
alacsony„K”szegély 4 670 fm
süllyesztett szegély 8 010 fm
humuszleszedés 36 000 m3
földmunka/bevágás 3 260 m3
földmunka/töltés 3 540 m3
tükörkészítés 42 000 m2
közvilágítás(I-II.szakasz együtt) 180 kandeláber
6800 fm kábel
10 elosztószekrény
csapadékvízelvezetés (I-II.szakasz együtt)gerincvezetékei:
DN 1000 184 fm
DN 800 910 fm
DN 600 953 fm
DN 400 1140 fm
Keretelem 1,3x1,3 m 26,0 fm
Tisztítóaknák 66 db
víznyelő 159 db
Egyedi vb. torkolati műtárgy 2 db
KÜLSŐ VIZIKÖZMŰVEK ÉS A CSARNOK BURKOLT FELÜLETEIN KELETKEZŐ CSAPADÉKVIZEK TÁROLÁSÁRA SZOLGÁLÓ ZÁPORTÁTOZÓ ÉS OLAJFOGÓ MŰTÁRGYAK KIÉPÍTÉSE
A vízvezeték építés főbb munkanemei
- D225*13,4KPE(SDR10 PE100)csővízvezeték építés 1414 m
- D160*11,8KPE(SDR10 PE100)cső vízvezeték építés 20 m
A szennyvízelvezetés munkanemei
- DN200KG-PVCszennyvízcsatornaépítése579,0 m
- DN1000/vb.tiszt.aknaépítése átl.3,5 m mélységűek 9db
- 2dbszivattyúcseremeglévőszennyvízátemelőben
A csapadékcsatorna építés főbb munkanemei
- DN1000 ÜPE csapadékcsatorna építése 264,0 m
- DN600 ÜPE csapadékcsatorna építése 204,0 m
- DN600 csapadékcsatorna építése 8,0 m
- Nagyszombati árok szelvényének bővítése betonlap burkolattal, 0,4 m árokfenék szélesítéssel43,2 m2
- DN1,0 m-es előre gyártott beton kitorkoló fej építése a Nagyszombati árok bővített szelvényébe 1db
Záportározó:
Záportározó és szikkasztó rendszer csőelemmel, csőcsatlakozásokkal, csővéglezárólapokkal, teljes hasznos térfogat min. 975 m3
Olajleválasztó berendezés: 2 db
Teljesítmény 250 l/s, illetve 200l/s, SZOE tartalom < 2 mg/l, D 500 acél be- és kivezetési csonkkal 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásának időtartama a teljes körű műszaki átadás-átvételtől számítva hónapokban Minimum 60., maximum 120 hónap. 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 247 - 517059
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Market Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bojtár u. 53
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 19767901780
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 25749744315
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Útépítés; tervezés; szakipari munkák; forgalomtechnika; felvonók szerelése; földmunka; közműépítés; csapadékvíz elvezetés; tározó műtárgy építés; épületgépészet; épületvillamosság; felelős műszaki vezetés.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
- Ajánlattevő neve: Market Építő Zrt.
Székhelye: 1037 Budapest, Bojtár u. 53
Adószáma: 14776355-2-44
- Ajánlattevő neve: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
Székhelye: 6722 Szeged, Gutenberg u. 25-27.
Adószáma: 12614277-2-06
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/11/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)