Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/236
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa: Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.12.04.
Iktatószám: 22294/2020
CPV Kód: 79952000-2
Ajánlatkérő: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Teljesítés helye: 00,CZ01,FR10,HU,NL32,PL91,UKI
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Roxer Kommunikációs Ügynökség Kft.
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: 247/2014.(X.1.)Kr. szerinti feladat
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás  
Tájékoztató az eljárás eredményéről x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28360577
Postai cím: Garibaldi Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Harangozó Márta
Telefon: +36 18963303
E-mail: marta.harangozo@nkoh.gov.hu
Fax: +36 17950822
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nkoh.kormany.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
  A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: 247/2014.(X.1.)Kr. szerinti feladat
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Magyarországot népszerűsítő szakmai rendezvények
Hivatkozási szám: EKR001609082019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Magyarországot népszerűsítő szakmai rendezvények megszervezése és lebonyolítása külföldön a megjelölt ország csoportokban és célországokba európai uniós (GINOP-1.3.5-15-2015-00001) forrásból – „2.” ütem” Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zrt. részére.
Összesen 7 db, egyenként 50-250 fős rendezvény megszervezésével és lebonyolításával Magyarország turisztikai kínálatának bemutatása és népszerűsítése a következő helyszíneken:
Amszterdam – Hollandia
Prága – Csehország
Peking – Kína
London – Egyesült Királyság
Varsó – Lengyelország
Párizs – Franciaország
New York – USA
1. Rendezvényszervezési és kapcsolódó kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása
— helyszín felkutatásával és biztosításával kapcsolatos feladatok
— meghívás, regisztráció, follow up
– országonként min. 150 fős szakmai adatbázis beszerzése a releváns turisztikai szereplők adataival
– új regisztrációs adatlap létrehozása, meglévő menü alpont aktualizálása,
– meghívók, hírlevelek kiküldése
— kapcsolódó kommunikációs ügynökségi feladatok
– grafikai tervezési feladatok
Rendezvényarculat, meghívók, hírlevelek, irányítótáblák, ültetőkártya, badge stb. grafikai tervezése
– nyomdai kivitelezési feladatok
Sajtófal, szendvicsfal, roll up, badge, irányítótábla stb. nyomdai gyártása
– ajándéktárgyak biztosítása
– rendezvényekhez kapcsolódó fotózási és videós feladatok ellátása.
2. Rendezvénytechnika biztosítása (külföldi végrehajtással)
— színpadtechnikai szolgáltatások biztosítása
— hangtechnikai szolgáltatások biztosítása
— fénytechnikai szolgáltatások biztosítása
— vetítéstechnikai szolgáltatások biztosítása
— tolmácstechnika biztosítása
— internet elérés biztosítása
3. Bútorok, kellékek, dekoráció biztosítása (külföldi végrehajtással)
— rendezvények lebonyolításához szükséges bútorok, berendezési tárgyak biztosítása
— rendezvényterek és bútorok dekorációs elemeinek biztosítása
4. Catering (külföldi végrehajtással)
— kávészünetek biztosítása
— ebéd vagy vacsora biztosítása alkoholos vagy alkoholmentes italcsomaggal
— igény esetén magyaros étel és italkínálat biztosítása
— adott esetben magyar séf kiutaztatása
5. Szállítás és transzfer (külföldi végrehajtással)
— eszközszállítás személyautóval, tehergépkocsival (technika, bútorok, dekorációs elemek, promóciós anyagok stb.) személyszállítás személyautóval, kisbusszal (transzfer biztosítása reptérről, vasútállomásról, hotel és helyszín között)
— légi szállítási feladatok
6. Szakemberek biztosítása (külföldi végrehajtással)
— rendezvényszervező szakemberek
— rendezvény kiszolgáló személyzet (szállító, hostess, biztonsági őr, takarító)
— rendezvény technikai személyzet (hang-, fény-, vetítés-, tolmács technikus)
— tolmács (szinkron vagy konszekutív)
— szakmai előadók.
A keretösszeg nettó 263 263 150 HUF, mely összeg 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget a TMÜ.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 263263150 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Magyarországot népszerűsítő szakmai rendezvények
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 00,CZ01,FR10,HU,NL32,PL91,UKI A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Amszterdam, Prága, Peking, London, Varsó, Párizs, New York
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 7 db, egyenként 50-250 fős rendezvény megszervezésével és lebonyolításával Magyarország turisztikai kínálatának bemutatása és népszerűsítése a következő helyszíneken:

Amszterdam – Hollandia
Prága – Csehország
Peking – Kína
London – Egyesült Királyság
Varsó – Lengyelország
Párizs – Franciaország
New York - USA
1. Rendezvényszervezési és kapcsolódó kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása
- helyszín felkutatásával és biztosításával kapcsolatos feladatok
- meghívás, regisztráció, follow up
o országonként min. 150 fős szakmai adatbázis beszerzése a releváns turisztikai szereplők adataival
o új regisztrációs adatlap létrehozása, meglévő menü alpont aktualizálása,
o meghívók, hírlevelek kiküldése
- kapcsolódó kommunikációs ügynökségi feladatok
o grafikai tervezési feladatok
rendezvényarculat, meghívók, hírlevelek, irányítótáblák, ültetőkártya, badge stb. grafikai tervezése
o nyomdai kivitelezési feladatok
sajtófal, szendvicsfal, roll up, badge, irányítótábla stb. nyomdai gyártása
o ajándéktárgyak biztosítása
o rendezvényekhez kapcsolódó fotózási és videós feladatok ellátása.
2. Rendezvénytechnika biztosítása (külföldi végrehajtással)
- színpadtechnikai szolgáltatások biztosítása
- hangtechnikai szolgáltatások biztosítása
- fénytechnikai szolgáltatások biztosítása
- vetítéstechnikai szolgáltatások biztosítása
- tolmácstechnika biztosítása
- internet elérés biztosítása
3. Bútorok, kellékek, dekoráció biztosítása (külföldi végrehajtással)
- rendezvények lebonyolításához szükséges bútorok, berendezési tárgyak biztosítása
- rendezvényterek és bútorok dekorációs elemeinek biztosítása
4. Catering (külföldi végrehajtással)
- kávészünetek biztosítása
- ebéd vagy vacsora biztosítása alkoholos vagy alkoholmentes italcsomaggal
- igény esetén magyaros étel és italkínálat biztosítása
- adott esetben magyar séf kiutaztatása
5. Szállítás és transzfer (külföldi végrehajtással)
- eszközszállítás személyautóval, tehergépkocsival (technika, bútorok, dekorációs elemek, promóciós anyagok stb.) személyszállítás személyautóval, kisbusszal (transzfer biztosítása reptérről, vasútállomásról, hotel és helyszín között)
- légi szállítási feladatok
6. Szakemberek biztosítása (külföldi végrehajtással)
- rendezvényszervező szakemberek
- rendezvény kiszolgáló személyzet (szállító, hostess, biztonsági őr, takarító)
- rendezvény technikai személyzet (hang-, fény-, vetítés-, tolmács technikus)
- tolmács (szinkron vagy konszekutív)
- szakmai előadók.
A keretösszeg nettó 263.263.150,- HUF, mely összeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget a TMÜ.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.3.5-15-2015-00001
II.2.14) További információ:
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
1. Ár szempont: Ajánlati ár (nettó HUF/net-net HUF) (súlyszám: 600),
Alszempontok:
1.1. Rendezvényszervezési és kapcsolódó kommunikációs ügynökségi feladatok – összesen (nettó HUF) (súlyszám: 140),
1.2. Rendezvénytechnika (külföldön) – összesen (nettó HUF) (súlyszám: 100),
1.3. Bútorzat, rendezvénykellékek (külföldön) – összesen (nettó HUF) (súlyszám: 80),
1.4. Catering (külföldön) – összesen (nettó HUF) (súlyszám: 90),
1.5. Szállítás, transzfer (külföldön) – összesen (nettó HUF) (súlyszám: 70),
1.6. Szakemberek (külföldön) – összesen (nettó HUF) (súlyszám: 120).
Minőségi szempont
2. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai többlettapasztalata
Alszempontok:
2.1. a felhívás M.2/a pontjában bemutatott szakember külföldi rendezvény teljes körű lebonyolításában szerzett speciális szakmai tapasztalata.(darab max 3 darab. (súlyszám: 100)
2.2. a felhívás M.2/b pontjában bemutatott szakember rendezvény hangosítási- és fénytechnikai szolgáltatás háttér biztosításában szerzett speciális szakmai tapasztalata.
Értékelés: darab számban maximum megajánlás 3 darab (súlyszám: 100)
2.3. a felhívás M.2/c) pontjában bemutatott szakember szcenikai területen szerzett, az M.2/c pontban meghatározott tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata. Értékelés: hónapban maximum megajánlás 24 hónap (súlyszám: 100)
2.4. a felhívás M.2/d pontjában bemutatott szakember rendezvényarculat megtervezésében szerzett, speciális szakmai tapasztalata Értékelés: darab számban maximum megajánlás 3 darab (súlyszám: 100)
AK Külföldi rendezvények alatt az alábbiakat érti: Magyarország közigazgatási határán kívül megszervezett és lebonyolított rendezvények.
Részletesen lásd közbeszerzési dokumentumok.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 135 - 333301
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/11/23 ( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma : 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
  A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Roxer Kommunikációs Ügynökség Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15036966
Postai cím: Bartók Béla Út 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
E-mail: rgabor@roxer.hu
Telefon: +36 209388800
Internetcím(ek): (URL) www.roxer.hu
Fax:
x A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 263263150
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Külföldi rendezvény szervezése és lebonyolítása (III.1.4) M.1) alpont), rendezvényszervező szakember (III.1.4) M.2) a) alpont), technikai támogató szakember (III.1.4) M.2) b) alpont), és szcenikus szakember (III.1.4) M.2) c) alpont).

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
Special Effects International Zrt. (1155 Budapest Wysocki utca 1., adószám: 23000063-2-42),
HD Communication Kft. (1025 Budapest Józsefhegyi utca 28., adószám: 24734035-2-41)
BARTHA MANAGEMENT Kft. (1037 Budapest Iglice utca 1-3., adószám: 12849871-2-41), és a Perfektum PR Kommunikációs és Rendezvényszervezési Kft. (1036 Budapest Perc utca 2., adószám: 25424942-2-41) közös ajánlattevők
Roxer Kommunikációs Ügynökség Kft., (1114 Budapest, Bartók Béla Út 35. adószám: 13354921-2-43)
Adistrict Reklámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság (2120 Dunakeszi, Bulcsú Utca 4. adószám:26515418-2-13).
Az eljárás során nem lett figyelembe véve környezetvédelmi vagy szociális szempont.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ (3) bek. szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)