Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/238
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.12.08.
Iktatószám: 22356/2020
CPV Kód: 71300000-1
Ajánlatkérő: PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: HU231,HU232,HU233,HU331
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.;Special Consult Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Épület építési projekt szervezése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70151853
Postai cím: Ipari Park
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyöngyösi Csaba
Telefon: +36 75510763
E-mail: gyongyosi.csaba@pipkft.hu
Fax: +36 75417513
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://pipkft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://pipkft.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás mérnöki feladatok ellátására
Hivatkozási szám: EKR000030582020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás mérnöki feladatok ellátására.
Nyertes aj.tevő ált. ellát. fel.:
I. Portf. menedzsment fel.:
I.1. Előkész. mérnöki fel.
I.2. Proj.menedzsment fel.; Költségell. és kockázatelemz. fel.
I.3. Előrehal. és összefoglaló jel.:
I.3.1) Havi jel.
I.3.2) Éves műsz. előrehal. jel. kész.
I.3.3) Pénzügyi éves jel. kész.
I.4.Terv-és dokumentumkezelő rendszer bizt.
II.Tervezésmenedzsment:
II.1. Tervezéshez kapcs. ált. fel.
II.2. Tervvéleményezéssel kapcs. fel.
II.3. Közreműk. a hat. eng. elj.-ban
III. Beruházás lebony.:
III.1. Kivit.tev. közbesz. elj. kapcs. fel.-ban való közreműk.
III.2. Kivit.-hez kapcs. fel.
III.3. Műsz. átad.-átvét. és használatbavétellel kapcs. szolg.
III.4. Projektre von. havi jel. kész.
III.5. Aktiválási t., aktiválás előkész. dok. kész.
III.6. Projektzáró jel. kész.
III.7. Havi jel. kész.
IV. Műszaki ell.
V. Eseti, szakértői, mérnök tanácsadói fel.
Ak. az előzetes terveinek megfel. előreláthatólag:
1) min. 115 800 m2 alapt.-en min. 3 122 db lakóegység ép. kívánja megval., amelyből a terv. legnagyobb ép.ber. min. 40 000 m2 alapt.-en min. 1 750 db lakóegys. ép.
2) min. 28 300 m2 alapt.-en megval. iroda, v. azzal egyenért.-nek min. okt. ép. ép. kív. megval., amelyből a terv.legnagyobb ép. ber. min. 14 300 m2 alapt.-en megval. irodaház ép.
3) min. 21 db különálló, össz. min. nettó 229 600 m2 alapt.-ű ép. ép. kíván megval.
4) min.15-20 db különálló ép. ber. egyidejű megval., amelyből a terv. legnagyobb ép. ber. min. 40 000 m2 alapt.-en fog megval.
5) egy összefüggő ter.-en egyidejűleg több esetben is min. 10–15 különálló ép. és ahhoz kapcs. közmű ésközlek. ber. ép. kív. megval., amelyből a terv. legnagyobb ép. ber. egy összefüggő ter.-en egyidejűleg többesetben is min. 8–10 különálló ép. és az ahhoz kapcs. közmű és közlek. beruházások ép.
6) építmény ép. kívánja megval., ahol olyan távvez. kivált., utak ép.-re, v.mint felújít.-ra kerül sor, amelyek azatomenergiáról sz. 1996. évi CXVI. tv. hat. alá tart. létesítm.
7) min. 85 500 m2 alapter.-en ipari v. logisztikai csarnok ép. kív. megval., amelyből a terv. legnagyobb ép. ber.min. 25 000 m2 alapter.-en megval. új logiszt. cs. ép.
8) min. 700 000 m2 ter.-en zöldmezős ber. kíván megval., ahol a ter.-en belül min. 20 000 fm hosszú, újgravitációs szennyvízcsat. és min. 20 000 fm hosszú, új ivóvíz gerinchál. megép., v.mint a helyi ép. szab. ésszab. tervmód.-ra is sor kerül.
A részletes Műszaki Leírást a Közbesz. Dok. tartalmazzák.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 5278955894 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás mérnöki feladatok ellátására.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
További tárgyak: 71248000-8
71310000-4
71520000-9
71631000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231,HU232,HU233,HU331 A teljesítés fő helyszíne: Tolna megye, Bács-Kiskun megye, Baranya megye, Somogy megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegáll.mérnöki fel.ellát.
Nyertes aj.tevő ált.ellát.fel.:
I.PORTF.MENEDZSMENT FEL.:
I.1.Előkész.mérnöki fel.
I.2.Proj.menedzsment fel.; Költségell.és kockázatelemz.fel.
I.3.Előrehal.és összefoglaló jel.:
I.3.1.Havi jel.
I.3.2.Éves műsz.előrehal.jel.kész.
I.3.3.Pénzügyi éves jel.kész.
I.4.Terv-és dokumentumkezelő rendszer bizt.
II.TERVEZÉSMENEDZSMENT:
II.1.Tervezéshez kapcs.ált.fel.
II.2.Tervvéleményezéssel kapcs.fel.
II.3.Közreműk.a hat.eng.elj.ban
III.BERUHÁZÁS LEBONY.:
III.1.Kivit.tev.közbesz.elj.kapcs. fel.ban való közreműk.
III.2.Kivit.-hez kapcs.fel.
III.3.Műsz.átad.-átvét.és használatbavétellel kapcs.szolg.
III.4.Projektre von.havi jel. kész.
III.5.Aktiválási t.,aktiválás előkész.dok.kész.
III.6.Projektzáró jel.kész.
III.7.Havi jel.kész.
IV.MŰSZAKI ELL.
V.ESETI,SZAKÉRTŐI,MÉRNÖK TANÁCSADÓI FEL.
Ak.az előzetes terveinek megfel.előreláthatólag:
1)min.115800m2 alapt.-en min.3122db lakóegység ép.kívánja megval.,amelyből a terv. legnagyobb ép.ber.min.40000m2 alapt.-en min.1750db lakóegys.ép.
2)min.28300m2 alapt.-en megval.iroda,v.azzal egyenért.-nek min.okt.ép.ép.kív.megval.,amelyből a terv.legnagyobb ép.ber.min.14300m2 alapt.-en megval.irodaház ép.
3)min.21db különálló,össz.min.nettó229600m2alapt.-ű ép.ép.kívá.megval.
4)min.15-20db különálló ép.ber.egyidejű megval.,amelyből a terv.legnagyobb ép. ber.min.40000 m2 alapt.-en fog megval.
5)egy összefüggő ter.-en egyidejűleg több esetben is min.10-15különálló ép.és ahhoz kapcs.közmű és közlek.ber.ép. kív.megval.,amelyből a terv.legnagyobb ép.ber.egy összefüggő ter.-en egyidejűleg több esetben is min.8-10különálló ép.és az ahhoz kapcs.közmű és közlek.beruházások ép.
6)építmény ép.kívánja megval.,ahol olyan távvez.kivált.,utak ép.re,v.mint felújít.ra kerül sor,amelyek az atomenergiáról sz.1996.évi CXVI.tv.hat.alá tart.létesítm.
7)min.85500m2 alapter.-en ipari v.logisztikai csarnok ép.kív.megval.,amelyből a terv.legnagyobb ép.ber.min.25000m2 alapter.-en megval.új logiszt.cs.ép.
8)min.700000 m2ter.-en zöldmezős ber.kíván megval.,ahol a ter.-en belül min.20000fm hosszú,új gravitációs szennyvízcsat.és min.20000fm hosszú,új ivóvíz gerinchál.megép.,v.mint a helyi ép. szab.és szab.tervmód.ra is sor kerül.
A részletes műszaki leírást a Közbesz.Dok.tartalmazzák.
A karakterkorlátra tekintettel a VI.4.3)További információk folyt.:
14)A határidők magyaro.-i helyi idő szer.ért.
15) Ak.a hp.lehetőségét a Kbt.71.§-ban fogl.szerint bizt.Ak.a Kbt. 71.§(6) bek.szerint nem rendel el újabb hp.-t arra vonatk.,ha a hp.-val az aj.tevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazd.szereplőt von be az elj.ba,és e gazd. szereplőre tekintettel lenne szüks.az újabb hp.
16) Ak.a szerz.telj.érdek.nem teszi lehetővé az önállóan ajánlatot tevő nyertesnek,v.mint a közös ajánlatot tevő nyert.-nek gazd.társ.,ill.jogi sz.(projekttárs.)létrehoz.
17)Ak.tárgyi közbesz.elj.során nem bizt.a részajánlattétel lehetőségét,tekintettel arra,hogy a besz.igény,a besz.tárgyának jellege,a szolg.természete és a kapcs.további körülmények,így az ellát.fel.egymásra ép.,a komplex projektfel.követelm.nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt.
18)A keretmegáll.alapján az adott közbesz.megval.a Kbt105.§(1)bek.a) pontja alapján,közvetlen megrend.útján kerül sor.
19)Ak.az ajánlattevők a felh.III.1.2)pont P/1pontja szerinti pénzügyi és gazd.,v.mint a fel.III.1.3)pont M/1-M/2pontja szer.műsz.,ill.szakmai alk.feltételeit és igazolását a min.aj.tevők hiv.jegyzékébe tört.felvétel feltételét képező min.szemp.-hoz kép.szigorúbban áll.meg.
20)Ak.nem alk.a Kbt.75.§(2) bek.e)pontját.
21)Ak.a felhívásIV.2.6)pontja vonatk.rögz.,h.az aj.köt.időtart.60 nap.
22)FAKSZ:dr.Csoboth Zília,lajstromszám:00146
23)Az ajánlatok összeáll.és benyújt.kapcs.felmerült összes költség aj.tevőt terheli.
24)Az ajánlatnak tart.kell a felhív.ban külön ki nem emelt egyéb nyilatk.,igazolásokat és más dok.,melyeket a Kbt.kötelezően előír.
25)A felhív.ban és a Közbesz.Dok.-ban nem szab.kérd.ben a Kbt.az ir.adó.
A további inf.a Közbesz.Dok.ban részletesen kifejt.ker.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Személyi állomány képzettsége, tapasztalata  50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ak. a legjobb ár-érték alapján értékeli az ajánlatokat.
A részszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:0-100
A pontszámok kiszámítása az 1.,2., valamint a 3. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszerével, a 4.
értékelési szempont esetében a pontozás és az egyenes arányosítás módszerével történik.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 103 - 248535
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Keretmegállapodás mérnöki feladatok ellátására.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/11/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47791783
Postai cím: Faludi Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: ajanlat@fober.hu
Telefon: +36 306633706
Internetcím(ek): (URL) www.fober.hu
Fax: +36 13415171
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Special Consult Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86169943
Postai cím: Bornemissza Tér 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: specialconsult@specialconsult.hu
Telefon: +36 202302016
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5278955894
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5278955894
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Műszaki ellenőri és tervezésmenedzsment és beruházáslebonyolítás és portfóliómenedzsment és eseti szakértői részfeladatok
ellátása. Épületvillamossági műszaki ellenőrzés,épületgépészeti műszaki ellenőrzés,atomtörvény hatálya alá tartozó közlekedési és
építményvillamossági műszaki ellenőrzés,atomtörvény hatálya alá tartozó közlekedési és építményvillamossági műszaki ellenőrzés,
nukleáris létesítménnyel összefüggő építmény építési munkáinak építési műszaki ellenőrzése, műszaki ellenőri és
tervezésmenedzsment és beruházáslebonyolítás és portfóliómenedzsment és eseti szakértői részfeladatok ellátása.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. Ajánlattevő neve: FS Konzorcium (FŐBER Zrt. és SPECIAL CONSULT Kft. közös ajánlattevők)
Ajánlattevő székhelye: 1138 Budapest, Faludi utca 3.
FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt., Magyarország 1138 Budapest, Faludi Utca 3. Adószáma: 12037984-2-41
2. Ajánlattevő neve: 3E International Beruházás-szervező Korlátolt Felelősségű Társaság , Magyarország 1123 Budapest, Alkotás Utca 55-61. 2. em. Adószáma: 13450027-2-43
3. Ajánlattevő neve: TSPC Mérnökiroda Kft. – TSPC Kft. közös ajánlattevő (9011 Győr, Ezerjó út 10.)
Nyertes ajánlattevő neve: FS Konzorcium (FŐBER Zrt. és SPECIAL CONSULT Kft. közös ajánlattevők)
Ajánlattevő székhelye: 1138 Budapest, Faludi utca 3.
FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt., Magyarország 1138 Budapest, Faludi Utca 3. Adószáma: 12037984-2-41
SPECIAL CONSULT Kft.
1119 Budapest, Bornemissza tér 12. adószám: 13387392-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)