Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/234
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2018.12.04.
Iktatószám: 22470/2018
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Szegedi Vízmű Zrt.
Teljesítés helye: Szeged, Tisza Lajos körút /Dugonics tér- Petőfi S. sgt.- Boldogasszony sgt. közötti útszakasz/, valamint Szeged, Honvéd tér megállóhely és Szeged, Tisza Lajos krt. (Gogol utca) megállóhely
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: KÉSZ Építő ZRt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07096
Postai cím: Széchenyi tér 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Botka László
Telefon: +36 62564363
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Szegedi Vízmű Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK07124
Postai cím: Tisza Lajos körút 88.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Istókovics Zoltán
Telefon: +36 62558855
E-mail: vizmu@szegedivizmu.hu
Fax: +36 62558800
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedivizmu.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szeged, Tisza Lajos körút Dugonics tér - Petőfi Sándor sgt. - Boldogasszony sgt. közötti útszakaszának és ivóvízhálózat rekonstrukciójának, valamint a Honvéd téri és Gogol utcai megállóhely rekonstrukciójának kivitelezése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szeged, Tisza Lajos körút Dugonics tér - Petőfi Sándor sgt. - Boldogasszony sgt. közötti útszakaszának és ivóvízhálózat rekonstrukciójának, valamint a Honvéd téri és Gogol utcai megállóhely rekonstrukciójának kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45233200-1
45233220-7
45233221-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szeged, Tisza Lajos körút /Dugonics tér- Petőfi S. sgt.-
Boldogasszony sgt. közötti útszakasz/, valamint Szeged, Honvéd tér megállóhely és Szeged, Tisza Lajos krt. (Gogol utca) megállóhely
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Szeged, Tisza Lajos krt. Petőfi Sándor sgt. - Boldogasszony sgt. közötti szakasza, Dugonics tér (Tisza L. krt.-Gogol u.) és Földvári u. (Honvéd tér) megállóhelyek, főbb munkanemei, tervezett mennyiségi adatai:
-Tükörkészítés, tömörítés (5351 m2)
- Homokos kavics ágyazat készítés 20 cm vastagságban, tömörítés (9078,2 m3)
- Talajstabilizáció, 20cm Ctt előkevert cementes homokstabilizáció készítés (30 m3)
- 0/50 zúzottkő réteg készítés 25 cm vastagságban, tömörítés (1270 m3)
- Ckt útalap készítés 20 cm vastagságban, tömörítés (336 m3)
- Klinker és kiselemes betonburkolat /azaz elemes térburkolat/ építés (3578 m2)
- Zúzalékos betonburkolat készítés 20 cm vastagságban (335 m3, azaz 1675 m2)
- Aszfalt burkolat készítése két rétegben 5-8 cm vastagságban (607,721 m3)
(Aszfalt burkolat készítése 5 cm vastagságban (3,44 m3, azaz 68,8 m2); Aszfalt burkolat készítése 6
cm vastagságban (258,085 m3); Aszfalt burkolat készítése 8 cm vastagságban (346,196 m3, azaz
4327,45 m2 /a 6 és 8 cm vastag réteg egymásra épül, így összesen 4396,25 m2/)
- Kiemelt szegély készítés 15*30*25 előregyártott betonelemekből monolit betongerendával (826 m)
- Süllyesztett útszegély készítés 15*20*40 előregyártott betonelemekből monolit betongerendával (877 m)
- Süllyesztett járdaszegély készítés 5*12*24 cm előregyártott klinker elemekből monolit betongerendával (1120 m)
- Esőbeálló elhelyezése (4 db)
- Aknafedlap és keret csere és szintreemelés, (15 db)
- 30x30 cm víznyelő akna építése, öntöttvas ráccsal (11 db)
- D600 csapadékvíz akna építése (1 db)
- D200 KG csatorna fektetése, földmunkával, bányahomok visszatöltéssel, tömörítéssel (67 m)
- Közlekedési táblák elhelyezése (41 db)
- Burkolatjel festések
- Kerékpártámasz elhelyezése (61 db)
- Taktilis sávok kiépítése
- Faültetés (54 db)
- Cserje/talajtakaró ültetése
Egyéb nagyobb léptékű beavatkozások:
- Bontási munkák (szegélykő 1017 m; burkolat, útalap 1859,67 m3; ágyazat 1856,64 m3, kiselemes burkolat 219 m2)
- Fakivágás
- Közvilágítás oszlopok, kábelek bontása és kialakítása
a műszaki dokumentációban részletezettek szerint.
Szeged, Tisza L. krt. (Petőfi S. sgt. - Boldogasszony sgt.) ivóvízhálózat rekonstrukciója, főbb
munkanemei, tervezett mennyiségi adatai:
- Útalapbeton bontása géppel új vezeték építéséhez (103,8 m3)
- Aszfalt burkolatú út vágása, aszfalt és beton aljzat 33 cm összréteg (839 fm) vezeték bontáshoz
- Aszfalt burkolatú út vágása (1211 fm) új vezeték építéshez
- Munkaárok dúcolás új vezeték építésnél (1770 m2)
- Munkaárok földkiemelése közművesített területen új vezeték építéséhez (794 m3)
- Ágyazat készítés nyers homokoskavics (106 m3)
- Visszatöltés csőzónába cső átmérő +30 cm (226 m3)
- Visszatöltés vezetéket környező + 30 cm-en túli szelvényben (358 m3)
- Fejtett föld felrakása szállító eszközre (905 laza m3)
- Tolózárakna építése monolit vasbetonból (4,3 m3)
- Két oldali bentmaradó vezeték injektálása (626 fm)
- Beton burkolatalap készítés új vezeték építéseknél (105 m3)
- Beton burkolatalap készítése út burkolat alá vezeték bontásoknál (80 m3)
a műszaki dokumentációban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1-15-SG1-2016-00001 projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
8245 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Átalányáras vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/14 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KÉSZ Építő ZRt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gutenberg utca 25-27.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6722
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 502228989
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45233200-1
45233220-7
45233221-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szeged, Tisza Lajos körút /Dugonics tér- Petőfi S. sgt.-
Boldogasszony sgt. közötti útszakasz/, valamint Szeged, Honvéd tér megállóhely és Szeged, Tisza Lajos krt. (Gogol utca) megállóhely
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Szeged, Tisza Lajos krt. Petőfi Sándor sgt. - Boldogasszony sgt. közötti szakasza, Dugonics tér (Tisza L. krt.-Gogol u.) és Földvári u. (Honvéd tér) megállóhelyek, főbb munkanemei, tervezett mennyiségi adatai:
-Tükörkészítés, tömörítés (5351 m2)
- Homokos kavics ágyazat készítés 20 cm vastagságban, tömörítés (9078,2 m3)
- Talajstabilizáció, 20cm Ctt előkevert cementes homokstabilizáció készítés (30 m3)
- 0/50 zúzottkő réteg készítés 25 cm vastagságban, tömörítés (1270 m3)
- Ckt útalap készítés 20 cm vastagságban, tömörítés (336 m3)
- Klinker és kiselemes betonburkolat /azaz elemes térburkolat/ építés (3578 m2)
- Zúzalékos betonburkolat készítés 20 cm vastagságban (335 m3, azaz 1675 m2)
- Aszfalt burkolat készítése két rétegben 5-8 cm vastagságban (607,721 m3)
(Aszfalt burkolat készítése 5 cm vastagságban (3,44 m3, azaz 68,8 m2); Aszfalt burkolat készítése 6 cm vastagságban (258,085 m3); Aszfalt burkolat készítése 8 cm vastagságban (346,196 m3, azaz 4327,45 m2 /a 6 és 8 cm vastag réteg egymásra épül, így összesen 4396,25 m2/)
- Kiemelt szegély készítés 15*30*25 előregyártott betonelemekből monolit betongerendával (826 m)
- Süllyesztett útszegély készítés 15*20*40 előregyártott betonelemekből monolit betongerendával (877 m)
- Süllyesztett járdaszegély készítés 5*12*24 cm előregyártott klinker elemekből monolit betongerendával (1120 m)
- Esőbeálló elhelyezése (4 db)
- Aknafedlap és keret csere és szintreemelés, (15 db)
- 30x30 cm víznyelő akna építése, öntöttvas ráccsal (11 db)
- D600 csapadékvíz akna építése (1 db)
- D200 KG csatorna fektetése, földmunkával, bányahomok visszatöltéssel, tömörítéssel (67 m)
- Közlekedési táblák elhelyezése (41 db)
- Burkolatjel festések
- Kerékpártámasz elhelyezése (61 db)
- Taktilis sávok kiépítése
- Faültetés (54 db)
- Cserje/talajtakaró ültetése
Egyéb nagyobb léptékű beavatkozások:
- Bontási munkák (szegélykő 1017 m; burkolat, útalap 1859,67 m3; ágyazat 1856,64 m3, kiselemes burkolat 219 m2)
- Fakivágás
- Közvilágítás oszlopok, kábelek bontása és kialakítása
a műszaki dokumentációban részletezettek szerint.
Szeged, Tisza L. krt. (Petőfi S. sgt. - Boldogasszony sgt.) ivóvízhálózat rekonstrukciója, főbb
munkanemei, tervezett mennyiségi adatai:
- Útalapbeton bontása géppel új vezeték építéséhez (103,8 m3)
- Aszfalt burkolatú út vágása, aszfalt és beton aljzat 33 cm összréteg (839 fm) vezeték bontáshoz
- Aszfalt burkolatú út vágása (1211 fm) új vezeték építéshez
- Munkaárok dúcolás új vezeték építésnél (1770 m2)
- Munkaárok földkiemelése közművesített területen új vezeték építéséhez (794 m3)
- Ágyazat készítés nyers homokoskavics (106 m3)
- Visszatöltés csőzónába cső átmérő +30 cm (226 m3)
- Visszatöltés vezetéket környező + 30 cm-en túli szelvényben (358 m3)
- Fejtett föld felrakása szállító eszközre (905 laza m3)
- Tolózárakna építése monolit vasbetonból (4,3 m3)
- Két oldali bentmaradó vezeték injektálása (626 fm)
- Beton burkolatalap készítés új vezeték építéseknél (105 m3)
- Beton burkolatalap készítése út burkolat alá vezeték bontásoknál (80 m3)
a műszaki dokumentációban és az 1. számú szerződésmódosításban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/14 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/11/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 502228989
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KÉSZ Építő ZRt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gutenberg utca 25-27.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6722
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/11/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
3.1. Felek megállapodnak abban, hogy a tervezett 20 cm homokos kavics ágyazat helyett 20 cm vastag aprított beton ágyazat kerül kiépítésre. Felek rögzítik, hogy a módosítás miatt Vállalkozónak többletköltsége nem keletkezik.
3.2. Felek megállapodnak, hogy a klinkerburkolatok alatti rétegrendben 25cm 0/50-es zúzottkő + 3cm 2/5-ös zúzottkő rétegrend helyett 15cm Ckt-4 + 3cm 2/5-ös zúzottkő, illetve parkoló esetében 4cm 2/5-ös zúzottkő kerül beépítésre. Felek rögzítik, hogy a módosítás miatt Vállalkozónak többletköltsége nem keletkezik.
3.3. Felek megállapodnak, hogy a parkolóba tervezett rétegrendben drain klinker burkolat helyett normál klinker burkolat kerül beépítésre. Felek rögzítik, hogy a módosítás miatt Vállalkozónak többletköltsége nem keletkezik.
3.4. Felek megállapodnak abban, hogy a Tisza Lajos krt. 79. szám előtti kerékpártároló geometriáját a maradó fák gyökérzetének védelme érdekében módosítják, illetve a Tisza Lajos 85-87. szám előtti autóbeállók szegélyvezetését ívesen lekerekített vonalvezetéssel alakítják ki. Felek rögzítik, hogy a módosítás miatt Vállalkozónak többletköltsége nem keletkezik.
3.5. Felek megállapodnak, hogy az 5. számú Változtatási javaslatban foglaltak szerint:
A Tisza Lajos krt. Dugonics tér felőli végén a járdasziget hosszában az aszfaltréteget cserélni kell; továbbá a Földváry utcai új buszmegálló mellett, az úttest többi részén az aszfaltréteg cseréje szükséges; továbbá a Templom melletti buszmegálló bazaltrétegét cserélni kell; továbbá a Tisza Lajos krt. - Szentháromság u. kereszteződésében a bazaltbeton buszsávot meg kell szakítani a páratlan oldalon, helyette aszfaltos pályaszerkezetet kell kialakítani a többi sávval megegyező formában. Kiss István tervező esőbeállókkal kapcsolatos jogdíja Vállalkozót nem terheli, továbbá a mért vízvételi helyek kiépítése nem képezi Vállalkozó feladatát.
3.6. Felek megállapodnak, hogy a 4. és 5. csomópontnál Vállalkozó feladatát képezi 18 m2 többlet felületet bontása és kiemelése feltárás miatt. Felek rögzítik, hogy a módosítás miatt Vállalkozónak többletköltsége nem keletkezik.
3.7. Felek megállapodnak, hogy az eredetileg tervezett Penter Gelbbunt klinkertégla helyett AKA Kamenz sárga klinkertégla kerül beépítésre. Felek rögzítik, hogy a módosítás okán a burkolatépítéssel kapcsolatos eredeti műszaki ütemterv befejezési idejének (2018. 09. 24.) 67 további nappal történő meghosszabbítása, így összességében a véghatáridő további 50 nappal történő meghosszabbítása indokolt.
3.8. A teljesítési határidőre kihatással lévő módosítások eredményeként a Vállalkozási szerződés 3.2. pontját Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
A teljes Létesítmény átadásának véghatárideje: 2018. 11. 30.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2.1. Vállalkozó a 2018. július 13-án kelt 1. számú Változtatási javaslatában előadta, hogy a 20 cm homokos kavics ágyazat helyett 20 cm vastag aprított beton ágyazat kerül kiépítésre, ugyanis annak tetején magasabb teherbírási érték mérhető, mint az azonos vastagságú homokos kavics ágyazaton, és ez kiselemes burkolat esetén kisebb süllyedési kockázatot eredményez.
A Változtatási javaslat indokaként rögzítésre került, hogy az ágyazat homokos kavicsról aprított betonra történő megváltoztatása - a réteg teherbírási értékének növelésével - a pályaszerkezet élettartamának meghosszabbodását eredményezi. A Változtatási javaslatban rögzítésre került, hogy a változásnak sem a költségvetésre sem a határidőre gyakorolt hatása nincs.
Tervező nyilatkozata szerint a javasolt műszaki megoldás az alátámasztó dokumentumok alapján műszakilag megfelelő, így a változtatást a Megrendelő részéről jóváhagyásra javasolja. Műszaki ellenőr jóváhagyó nyilatkozatában rögzítette, hogy a változtatás sem a szerződés határidejére, sem a szerződés összegére nincs kihatással, valamint a javasolt műszaki megoldás a tervezői nyilatkozat, valamint az alátámasztó dokumentumok alapján műszakilag megfelelő, így a Vállalkozó által kért változtatást a Megrendelő részéről jóváhagyásra javasolja.
2.2. Vállalkozó a 2018. július 26-án kelt 2. számú Változtatási javaslatában előadta, hogy a gyalogos járda, autóbeállók és parkolók rétegrendjének módosítása indokolt. A klinkerburkolatok alatti rétegrendben, a tervezett 25cm 0/50-es zúzottkő + 3cm 2/5-ös zúzottkő rétegrend helyett 15cm Ckt-4 + 3cm 2/5-ös zúzottkő, illetve parkoló esetében 4cm 2/5-ös zúzottkő beépítése javasolt.
A Változtatási javaslat indokaként rögzítésre került, hogy a közműszolgáltatók elhúzódó hálózatfejlesztő munkái miatt a klinkerburkolat építési munkái elhúzódnak, ennek hatását enyhítő, fenntartható munkahelyi rend és környezet kialakítása indokolt. Továbbá az ideiglenes gyalogos útvonalak magasabb szintű biztosítása, illetve a burkolási munkák idejére várható csapadékos időjárás kezelhetősége miatt szükséges a rétegrend módosítása. A rétegrend változatlanul hagyása esetén, burkolat hiányában balesetveszélyes környezet alakulna ki, a szemcsés réteg csapadék általi szétmosásával is számolni kellene. A Változtatási javaslatban rögzítésre került, hogy a rétegrendi módosítás többletköltséget eredményez, melyet Vállalkozó nem kíván érvényesíteni a Megrendelő felé. A változásnak nincs hatása a határidőre.
Tervező nyilatkozata szerint a javasolt műszaki megoldás az alátámasztó dokumentumok alapján az eredetileg tervezettel műszakilag egyenértékű, így a változtatást a Megrendelő részéről jóváhagyásra javasolja. Műszaki ellenőr jóváhagyó nyilatkozatában rögzítette, hogy a változtatás sem a szerződés határidejére, sem a szerződés összegére nincs kihatással, valamint a javasolt műszaki megoldás a tervezői nyilatkozat valamint az alátámasztó dokumentumok alapján az eredetileg tervezettel műszakilag egyenértékű, így a Vállalkozó által kért változtatást a Megrendelő részéről jóváhagyásra javasolja.
2.3. Vállalkozó a 2018. augusztus 23-án kelt 3. számú Változtatási javaslatban előadta, hogy a parkolóba tervezett rétegrendben jelölt drain klinker burkolat helyett műszakilag egyenértékű normál klinker burkolat beépítése javasolt. A burkolat vastagsága nem változik.
A Változtatási javaslat indokaként rögzítésre került a tervben kiírt klinker burkolat kapcsán, hogy attól a Vállalkozó nem kívánt eltérni a burkolatépítési munkák megkezdése előtt, de vis maior helyzet alakult ki. A tervezett Semmelrock Penter Gelbbunt típusú klinker burkolat gyártását leállította a gyártó. Jelenleg a piacon nem elérhető a kiírásban szereplő drain klinker burkolat. A Build Material Kft. által forgalmazott AKA Kamenz sárga klinker bemutatásra került Megrendelőnek, amely színében és méretében (240 x 118 x 52 és 240 x 118 x 71 mm) is elfogadásra került. Az újonnan kiválasztott termékhez sem tud a gyártó drain típust biztosítani. A Változtatási javaslatban rögzítésre került, hogy a változásnak sem a költségvetésre sem a szerződéses határidőre gyakorolt hatása nincs.
Tervező nyilatkozata szerint a javasolt műszaki megoldás az alátámasztó dokumentumok alapján az eredetileg tervezettel műszakilag egyenértékű, így a változtatást a Megrendelő részéről jóváhagyásra javasolja. Műszaki ellenőr jóváhagyó nyilatkozatában rögzítette, hogy a változtatás sem a szerződés határidejére, sem a szerződés összegére nincs kihatással, valamint a javasolt műszaki megoldás, a tervezői nyilatkozat, valamint az alátámasztó dokumentumok alapján egyenértékű a tervezettel, alkalmas a burkolatok kiépítésére, így a Vállalkozó által kért változtatást a Megrendelő részéről jóváhagyásra javasolja.
2.4. Vállalkozó a 2018. augusztus 27-én kelt 4. számú Változtatási javaslatban előadta, hogy a Tisza Lajos krt. 79. szám előtti kerékpártároló geometriáját a maradó fák gyökérzetének védelme érdekében szükséges módosítani, illetve a Tisza Lajos 85-87. szám előtti autóbeállók szegélyvezetését, a használhatóság érdekében javasolt íves vonalvezetéssel lekerekíteni.
A Változtatási javaslat indokaként rögzítésre került, hogy a jelzett kerékpártároló geometriáját a maradó fák védelme érdekében módosítani, növelni szükséges úgy, hogy a terv szerinti mennyiségben elhelyezhetőek legyenek a kerékpártámaszok. Az autóbeállók esetében, az úthoz való csatlakozásnál a derékszögű szegélyvezetés a használhatóságot csökkenti, ezért Vállalkozó javasolja lekerekített, íves vonalvezetés alkalmazását, mely könnyebbé teszi a behajtást. A Változtatási javaslatban rögzítésre került, hogy a változtatás minimális többletköltséget eredményez, melyet Vállalkozó nem kíván érvényesíteni, a szerződéses határidőre gyakorolt hatása nincs.
Tervező nyilatkozata szerint a javasolt műszaki megoldások az alátámasztó dokumentumok alapján az eredetileg tervezettel műszakilag egyenértékűek, illetve jobbak, így a változtatást a Megrendelő részéről jóváhagyásra javasolja. Műszaki ellenőr jóváhagyó nyilatkozatában rögzítette, hogy a változtatás a szerződés határidejére nincs kihatással, valamint a javasolt műszaki megoldás, a tervezői nyilatkozat, valamint az alátámasztó dokumentumok alapján egyenértékű a tervezettel, így a Vállalkozó által kért változtatást a Megrendelő részéről jóváhagyásra javasolja.
2.5. Vállalkozó a 2018. szeptember 3-án kelt 5. számú Változtatási javaslatban részletezte, hogy milyen változtatások indokoltak, melyek a következők:
I. A Tisza Lajos krt. Dugonics tér felőli végén, az útburkolat rossz állapota miatt javasolt a járdasziget hosszában az aszfaltréteg cseréje;
II. A Földváry utcai új buszmegálló mellett, az úttest többi részén javasolt az aszfaltréteg cseréje, annak rossz állapota miatt;
III. A Templom melletti buszmegálló bazaltrétegének cseréje javasolt, annak rossz állapota miatt;
IV. A Tisza Lajos krt. - Szentháromság u. kereszteződésében javasolt a bazaltbeton buszsáv megszakítása a páratlan oldalon, helyette aszfaltos pályaszerkezet kialakítása javasolt a többi sávval megegyező formában;
V. Esőbeállókkal kapcsolatos tervezői jogdíj Vállalkozó általi fizetésének elmaradása javasolt;
VI. Mért vízvételi helyek kiépítésének elhagyása javasolt, a tervezés időszükséglete miatt.
A Változtatási javaslatban a változtatások indokaként pontonként az alábbiak kerültek rögzítésre:
I. A kiviteli tervek 2015-ben készültek. A tervezés óta az útburkolat állapota jelentősen leromlott ezen a szakaszon, ezért az új aszfaltréteg jobb csatlakoztatása érdekében javasolt az aszfaltréteg cseréje a járdasziget hosszában, mindkét oldalon.
II. Földváry utcai buszmegálló átépítése során, az új bazaltbeton burkolat mellett 0,5 m széles sávban, előtte és mögötte 3-3 m hosszban betervezésre kerültek útmegerősítések, új útalap és aszfalt réteg építésével. Ezek csatlakoznak a megmaradó aszfaltos pályaszerkezetekhez. A tervezés óta eltelt idő alatt ezen felületek állapota leromlott. A megfelelő csatlakozások érdekében javasolt a meglévőnek tervezett felületek aszfaltrétegének cseréje.
III. A Templom melletti buszmegálló bazaltbeton felülete a tervezés óta eltelt idő alatt leromlott, sarkai töredezettek, a járművek (trolibusz) terhelése alatt egyes részei mozognak, ezért javasolt a bazaltbeton réteg újraépítése, a Földváry u-i hoz hasonló módon.
IV. A nagymértékű keresztező forgalom mellett nagy az esélye a bazaltbeton forgalmi sáv sérülésének, különösen a beton és aszfalt csatlakozás mentén. Az esetleges sérülések javítása nehézkes, a forgalom jelentős és tartós korlátozása mellett oldható meg. A bazaltbeton sáv megszakítása javasolt a forgalomirányító lámpa felállási vonalán túl, a kereszteződés előtt, így a fékezési és indulási terhelések, erőátadások a bazaltbeton felületen történnek.
V. A tervezői jogdíjat Megrendelő rendezte Tervezővel.
VI. A vízvételi helyek kiépítését sem a vízvezeték rekonstrukciós tervek, sem az útépítési tervek nem tartalmazzák. A megépítéshez terv és annak engedélyeztetése szükséges. A kivitelezésre rendelkezésre álló időkereten belül ez nem megvalósítható.
A Változtatási javaslatban rögzítésre került, hogy az 1.1, 1.2, 1.3 változtatásokból keletkező többletköltségekre fedezetet nyújt az 1.4, 1.5, 1.6 változtatások elmaradó költsége, a többletmunkák kismértékű költségnövekedést Vállalkozó nem kívánja érvényesíteni Megrendelő felé. A változásnak nincs hatása a határidőre.
Tervező nyilatkozata szerint a javasolt műszaki megoldások az alátámasztó dokumentumok alapján az eredetileg tervezettel műszakilag egyenértékűek. A mért vízvételi helyek kialakítását a vízrekonstrukció terveiben kellett volna szerepeltetni, a tervezés és engedélyezés ideje meghaladja a kivitelezésre rendelkezésre álló időt. A Vállalkozó által javasolt változtatást a Megrendelő részéről jóváhagyásra javasolja. Műszaki ellenőr jóváhagyó nyilatkozatában rögzítette, hogy a változtatás sem a szerződés határidejére, sem a szerződés összegére nincs kihatással, valamint a javasolt műszaki megoldások megalapozottak és egyenértékűek, így az alátámasztó dokumentumok alapján a Vállalkozó által kért változtatást a Megrendelő részéről jóváhagyásra javasolja.
2.6. Vállalkozó a 2018. szeptember 5-én kelt 6. számú Változtatási javaslatban előadta, hogy az ivóvíz hálózat rekonstrukciója során a 4. és 5. csomópontnál bizonytalan adatszolgáltatás eredményeként 18 m2 többlet felületet kellett bontani és kiemelni feltárás miatt. A Változtatási javaslat indokaként rögzítésre került, hogy a csatlakozó hálózati vezetéket a feltárás során meg kellett keresni. A Változtatási javaslat mellékleteként csatolt Vállalkozói nyilatkozatban kifejtésre került, hogy a feltárás többlet munkát igényelt, melyre az elmaradó vizes műtárgyak költsége szolgálhat fedezetül. A fentiek alapján a Változtatási javaslatban rögzítésre került, hogy a változtatásnak nincs hatása a költségvetésre és a határidőre.
Megrendelő nyilatkozata szerint a javasolt műszaki megoldás az alátámasztó dokumentumok alapján műszakilag megfelelő, így a változtatást a Megrendelő részéről jóváhagyásra javasolja. Műszaki ellenőr jóváhagyó nyilatkozatában rögzítette, hogy a változtatás sem a szerződés összegére, sem a szerződés határidejére nincs kihatással, valamint a javasolt műszaki megoldás, a Megrendelői nyilatkozat, valamint az alátámasztó dokumentumok alapján az előre nem tervezhető többlet feladatok mennyisége megfelelő, ezen feladatok elvégzésének szükségessége megalapozott, így a Vállalkozó által kért változtatást a Megrendelő részéről jóváhagyásra javasolja.
2.7. Vállalkozó a 2018. augusztus 28-án kelt 1. számú Vállalkozói követelésében előadta, hogy a kivitelezési munkálatok során a tervekben szereplő Penter Gelbbunt klinkertégla gyártását megszüntették. A klinkertégla pótlására tett egyeztetések eredményeként Megrendelő az AKA Kamenz sárga klinkertéglát fogadta el.
A Vállalkozói követelés indokaként rögzítésre került, hogy a betervezett Penter Gelbbunt klinkertégla megrendelését követően több héttel később a termék gyártója a szállítást - vis maior helyzetre hivatkozva - visszamondta, tekintettel arra, hogy a tervezett típus alapanyagául szolgáló bányák kiürültek és emiatt a termék gyártását megszüntették. A Megrendelői oldal és egyéb Közreműködő Szervezetek, illetve a Vállalkozó a kialakult helyzet mihamarabbi feloldására több alkalommal is rendkívüli egyeztetést tartott ahol a műszakilag egyenértékű és a lehető leghamarabb elérhető termék kiválasztásra került. Ez a folyamat a véghatáridő tartására visszafordíthatatlan hatást gyakorolt. A változásnak költségvetésre gyakorolt hatása nincs, mivel a Penter Gelbbunt és az AKA Kamenz klinkertéglák azonos árkategóriájú termékek.
Tervező nyilatkozata szerint a javasolt AKA Kamenz klinkertégla a vonatkozó műszaki előírásoknak megfelelő, a tervben szereplő termékkel egyenértékű. A javasolt klinker az alátámasztó műszaki dokumentáció alapján műszakilag megfelelő, így a változtatást a Megrendelő részéről jóváhagyásra javasolja. Műszaki ellenőr jóváhagyó nyilatkozatában rögzítette, hogy a javasolt klinker a vonatkozó műszaki előírásoknak megfelel. A gyártó részéről bejelentett vis maior helyzet után Vállalkozó Megrendelő döntése alapján elkészítette módosított ütemtervét. Az eredeti és a módosított ütemterv összevetéséből kiderül, hogy a burkolatépítési munkák kezdési - befejezési időpontjában 67 nap különbség van. Mivel a burkolatváltás nem Vállalkozó hibájából alakult ki, határidő módosítás megalapozott. Műszaki ellenőr az alátámasztó dokumentumok alapján a Vállalkozó által kért, 2018. november 30-i teljesítési határidőt (műszaki átadás-átvétel megkezdése) a Megrendelő részéről jóváhagyásra javasolja.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 502228989 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 502228989 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A vállalkozási szerződés módosítására a hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § rendelkezéseinek figyelembe vételével került sor.
A vállalkozási szerződés fenti módosítással nem érintett pontjait a Felek változatlan formában és tartalommal hatályban lévőnek tekintik.
Felek a szerződést közös megegyezéssel 2018. október 11-i visszamenőleges hatállyal módosítják.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/01 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben