Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/244
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.12.15.
Iktatószám:22723/2020
CPV Kód:79710000-4
Ajánlatkérő:Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Teljesítés helye:HU311,HU312,HU313,HU321,HU322,HU323,HU331,HU332,HU333;HU110,HU120;HU211,HU212,HU213,HU221,HU222,HU223,HU231,HU232,HU233
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.01.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) bek b) pont szerinti szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Központosított közbeszerzés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15714893
Postai cím: Szabolcs Utca 37-43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Márta
Telefon: +36 17956179
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Fax: +36 17950251
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozbeszerzes.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozbeszerzes.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001279782020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001279782020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bek b) pont szerinti szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Központosított közbeszerzés
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EÜ intézmények őrzése szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR001279782020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Központosított közbeszerzési keretmegállapodások (továbbiakban: KM) kötése a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: KEF Kr.) hatálya alá tartozó (I. fejezet) fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmények, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények részére őrzés-védelmére irányuló szolgáltatás nyújtására.
Őrzési és egyéb vagyonvédelmi feladatok ellátása (személyvédelem, objektumvédelem, rendezvénybiztosítás, járőrszolgáltatás) és portaszolgálat nyújtása az alanyi kör üzemeltetési és/vagy ellátási körébe tartozó ingatlanokban.
KEF Kr. hatálya alá tartozó intézmények adatai megközelítőleg:
Összesen kb. 93 db fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény, 372 db telephely, összesen 3.587.068 m2 alapterület.
A keretmegállapodás keretösszege (1-3 rész összesen): 200 000 000 000 HUF
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Fekvőbeteg Eü int. őrzési szolg –Kelet-Mo
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
További tárgyak:79713000-5
79715000-9
79992000-4
98341120-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311,HU312,HU313,HU321,HU322,HU323,HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Kelet -Magyarország, az Intézmények (168/2004. (V.25.) Kr. hatálya alá tartozó, és az önként csatlakozó intézmények) székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt magyarországi teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Központosított közbeszerzési keretmegállapodás (továbbiakban: KM) kötése a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó (1.§ (2d)-(2h) pontok) fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmények , illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények részére őrzési és egyéb vagyonvédelmi feladatok ellátása (személyvédelem, objektumvédelem, rendezvénybiztosítás, járőrszolgáltatás) és portaszolgálat nyújtására.
Kelet-Magyarország területén lévő (egyes telephelyek tekintetében eltérés lehetséges) épületekben teljes körű élőerős személy- és vagyonvédelmi szolgáltatások végzése (személyvédelem, objektumvédelem, rendezvénybiztosítás, járőrszolgáltatás), és portaszolgálat nyújtása a közbeszerzési dokumentum mellékletét képező Őrzés_KM_szolgáltatások.xlsx fájl szerint. Valamennyi sorra (szolgáltatásra) kötelező az ajánlattétel. A szolgáltatások tartalmát a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása tartalmazza.
Jelenleg a KEF Kr. hatálya alá tartozó intézmények (kötelezően csatlakozó szerveztet) Kelet-Magyarországon nagyságendileg:
28 db fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény, 116 db telephely, összesen 1.236.771 m2 alapterület.
A KM hatálya alatt integrációs folyamat, önként csatlakozó Intézmény belépése, szervezeti átalakítás és/vagy feladatellátás átadás eredményeként épületek bevonásával, illetve a meglévő épületek kikerülésével a szerződés tárgya szerinti szolgáltatás mennyisége változhat.
Az eljárás egy ajánlattevővel történő keretmegállapodás megkötésére irányul. [Kbt.104.§ (3)] Az egyedi szerződések megkötésére vagy megrendelésre a Kbt.105.§ (1) bek. b) pontja szerint kerülhet sor.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
A rész keretösszege: 65 000 000 000 HUF
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Fekvőbeteg Eü int. őrzési szolg –Bp és Pest megye
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
További tárgyak:79713000-5
79715000-9
79992000-4
98341120-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU120 A teljesítés fő helyszíne: Budapest és Pest megye, az Intézmények (168/2004. (V.25.) Kr. hatálya alá tartozó, és az önként csatlakozó intézmények) székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt magyarországi teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Központosított közbeszerzési keretmegállapodás (továbbiakban: KM) kötése a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó (1.§ (2d)-(2h) pontok) fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmények, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények részére őrzési és egyéb vagyonvédelmi feladatok ellátása (személyvédelem, objektumvédelem, rendezvénybiztosítás, járőrszolgáltatás) és portaszolgálat nyújtására.
Budapest és Pest megye területén lévő (egyes telephelyek tekintetében eltérés lehetséges) épületekben teljes körű élőerős személy- és vagyonvédelmi szolgáltatások végzése (személyvédelem, objektumvédelem, rendezvénybiztosítás, járőrszolgáltatás), és portaszolgálat nyújtása a közbeszerzési dokumentum mellékletét képező Őrzés_KM_szolgáltatások.xlsx fájl szerint. Valamennyi sorra (szolgáltatásra) kötelező az ajánlattétel. A szolgáltatások tartalmát a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása tartalmazza.
Jelenleg a KEF Kr. hatálya alá tartozó intézmények (kötelezően csatlakozó szerveztet) Budapesten és Pest megyében nagyságrendileg:
28 db fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény, 118 db telephely, összesen 1.010.905 m2 alapterület.
A KM hatálya alatt integrációs folyamat, önként csatlakozó Intézmény belépése, szervezeti átalakítás és/vagy feladatellátás átadás eredményeként épületek bevonásával, illetve a meglévő épületek kikerülésével a szerződés tárgya szerinti szolgáltatás mennyisége változhat.
Az eljárás egy ajánlattevővel történő keretmegállapodás megkötésére irányul. [Kbt.104.§ (3)] Az egyedi szerződések megkötésére vagy megrendelésre a Kbt.105.§ (1) bek. b) pontja szerint kerülhet sor.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
A rész keretösszege: 70 000 000 000 HUF
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Fekvőbeteg Eü int. őrzési szolg –Nyugat-Mo
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
További tárgyak:79713000-5
79715000-9
79992000-4
98341120-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU212,HU213,HU221,HU222,HU223,HU231,HU232,HU233 A teljesítés fő helyszíne: Nyugat -Magyarország, az Intézmények (168/2004. (V.25.) Kr. hatálya alá tartozó, és az önként csatlakozó intézmények) székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt magyarországi teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Központosított közbeszerzési keretmegállapodás (továbbiakban: KM) kötése a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó (1.§ (2d)-(2h) pontok) fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmények, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények részére őrzési és egyéb vagyonvédelmi feladatok ellátása (személyvédelem, objektumvédelem, rendezvénybiztosítás, járőrszolgáltatás) és portaszolgálat nyújtására.
Nyugat-Magyarország területén lévő (egyes telephelyek tekintetében eltérés lehetséges) épületekben teljes körű élőerős személy- és vagyonvédelmi szolgáltatások végzése (személyvédelem, objektumvédelem, rendezvénybiztosítás, járőrszolgáltatás), és portaszolgálat nyújtása a közbeszerzési dokumentum mellékletét képező Őrzés_KM_szolgáltatások.xlsx fájl szerint. Valamennyi sorra (szolgáltatásra) kötelező az ajánlattétel. A szolgáltatások tartalmát a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása tartalmazza.
Jelenleg a KEF Kr. hatálya alá tartozó intézmények (kötelezően csatlakozó szerveztet) Nyugat-Magyarországon nagyságrendileg:
37 db fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény, 138 db telephely, összesen 1.294.176 m2 alapterület.
A KM hatálya alatt integrációs folyamat, önként csatlakozó Intézmény belépése, szervezeti átalakítás és/vagy feladatellátás átadás eredményeként épületek bevonásával, illetve a meglévő épületek kikerülésével a szerződés tárgya szerinti szolgáltatás mennyisége változhat.
Az eljárás egy ajánlattevővel történő keretmegállapodás megkötésére irányul. [Kbt.104.§ (3)] Az egyedi szerződések megkötésére vagy megrendelésre a Kbt.105.§ (1) bek. b) pontja szerint kerülhet sor.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
A rész keretösszege: 65 000 000 000 HUF
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok (valamennyi rész vonatkozásában):
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság (Valamennyi rész vonatkozásában):
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a gazdasági szereplő nem szerepel az Alkotmányvédelmi Hivatal által a biztonsági követelményeknek megfelelő gazdasági szereplőkről vezetett listán (jegyzéken), továbbá Ajánlattevő nem rendelkezik az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti engedéllyel.
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (valamennyi rész esetében) minimumkövetelményei:
P1. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján a jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján a közbeszerzés tárgyából (őrzési és/vagy egyéb vagyonvédelmi feladatok és/vagy portaszolgálat nyújtása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el legalább a: 10.000.000.000,- HUF összeget.
P2. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a saját, illetve jogelődje adózott eredménye (a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója alapján) az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évek közül egynél több évben negatív volt, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (Valamennyi rész esetében: őrzési és/vagy egyéb vagyonvédelmi feladatok és/vagy portaszolgálat nyújtása) származó, ÁFA nélkül számított árbevétele nem éri el a: 10.000.000.000,- HUF összeget.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (valamennyi rész esetében) minimumkövetelményei:
M.1. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de 6 évnél (72 hónap) nem régebben megkezdett, összesen
M1.1.
legalább 1 db olyan élőerős őrzés-védelmi referenciával, amelyet minimum 12 hónapon keresztül folyamatosan (azaz megszakítás nélkül), szerződésszerűen teljesített, és legalább 20 különböző (fizikailag nem érintkező) helyszínen végzett, helyszínenként legalább 2 fő személy- és vagyonőr 0–24 órás folyamatos szolgálatba állításával.(egy referenciából teljesíthető)
M.1.2.
legalább 1 db, legalább 12 hónap egybefüggő, őrzési feladatok nyújtására vonatkozó referenciával, mely referencia közintézményben teljesített őrzés-védelmi szolgáltatás ellátásáról szól.(egy referenciából teljesíthető)
M.1.3.
legalább 1 db, legalább 12 hónap időtartamig folyamatosan (azaz megszakítás nélkül) teljesített szolgáltatásról (portaszolgálat és járőrszolgálat) szóló referenciával, amely legalább 5 portaszolgálati és 5 járőrszolgálati őrhelyre vonatkozott.(egy referenciából teljesíthető)
M.1.4.
legalább 1 db, legalább 6 hónapon keresztül folyamatosan teljesített személy- és vagyonvédelmi, valamint recepciós feladatok ellátására vonatkozó referenciával, amely keretében az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti érvényes, üzemeltetési engedély birtokában végzett ionizáló sugárzást kibocsájtó röntgenberendezéssel végrehajtott csomag és/vagy postai küldemény átvizsgálást vagy röntgenberendezés felügyeletet. (egy referenciából teljesíthető)
Egy referencia a fenti követelmények közül többet (akár mindegyik követelményt) is kielégíthet. Ajánlatkérő szerződésszerű teljesítésként csak az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciát fogad el.
Ajánlatkérő az alkalmasság igazolásánál az objektum szinonimájaként az ingatlan, ingóság, vagyon meghatározásokat elfogadja.
M.2.A KR. 21.§(3) bek. b) pontja alapján Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
M.2./a) legalább 5 fő, aki a 2005. évi CXXXIII. törvény 1. § (3) bekezdés d) pontja szerinti biztonságszervező szakképesítéssel (vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel) és annak megszerzését követően megszerzett legalább 24 hónap biztonságszervezői szakmai gyakorlattal rendelkező szakember (szakmai vezető).
M.2./b) legalább 1 fő, aki legalább középfokú iskolai végzettséggel (érettségivel) és legalább 36 hónap személy és vagyonőri gyakorlattal rendelkezik.
M.2./c) legalább 1 fő, aki alapfokú iskolai végzettséggel és legalább 36 hónap személy- és vagyonőri gyakorlattal rendelkezik.
M.2./d) legalább 1 fő, aki rendelkezik érvényes, az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott, legalább alapfokozatú sugárvédelmi képzettséggel vagy azzal egyenértékű képzettséggel.
Egy szakember egy részben csak egy alkalmassági követelményt igazolhat, ugyanakkor egy szakember több részre is bemutatható!
Az M.2./a) és M.2./d) pontokban előírt szakemberek vonatkozásában Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 65. § (10) bekezdését valamennyi rész esetében, azaz tekintettel az elvégzendő feladatok alapvető fontosságára és az intézményekben elhelyezett kiemelt fontosságú és értékű eszközparkra, Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdés alapján előírja, hogy az ajánlattevő – közös ajánlattétel esetén valamely közös ajánlattevő – köteles maga elvégezni a szerződés alapján az M.2./a) és M.2./d) pontokban előírt alkalmassági követelmény szerinti szakemberek által ellátandó feladatokat (e feladatokat nem végezheti alvállalkozó!). Erre figyelemmel az ajánlattevő az M.2./a) és M.2./d) pontok szerinti alkalmassági minimumkövetelmények igazolásához nem támaszkodhat más szervezet (személy) kapacitására, az előírt szakembereket az ajánlattevővel munka-, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló állományából kell biztosítania.
M.3.
a Kr. 21.§(3) bek. i) pontja alapján Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az ajánlattétellel érintett részenként legalább 15-15 db, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság által kiállított, legalább az ajánlattétellel érintett rész (1. és/vagy 2. és/vagy 3. rész) megyéire (ajánlati felhívás II.2.3) pontjaiban felsorolt) kiterjedő hatályú, rádióengedélyhez kötött működésű, minimum 1 Watt sugárzási teljesítményű, UHF frekvenciatartományban működő digitális rádió adó-vevő készülékkel.
Részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumban (KD).
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: - 2005. évi CXXXIII. törvény - a személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (Szvmt)
- 22/2006.(IV.25.) BM rendelet – a Szvmt. végrehajtásáról
- 162/2014.(VII.8.) Korm. rend. - a vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj megállapítására vonatkozó eljárási szabályokról
- az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi részben: A KM-os eljárás második része eredményeként kötendő egyedi szerződésekben kiköthető biztosítékokat, kötbéreket és egyéb rendelkezéseket a KM tartalmazza részenként külön-külön.
A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ellenérték kiegyenlítése az egyedi szerződésekben előírtak szerint, a jogszabályoknak megfelelően havonként kiállított eredeti számla ellenében, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdései szerinti szabályok alkalmazásával, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, banki átutalással történik. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. § -ra.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok:
Ptk., Kbt., Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező KM tervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány, pontszám:0-10
Részszempont:
1. Az ellenszolgáltatás nettó összege (értékelt súlyozott átlagár HUF), súlyszám: 60 (módszer: fordított arányosítás)
2. Minőségi (szakmai) ajánlat: A keretmegállapdás keretében a személy és vagyonőrök ellenőrzésére alkalmazni kívánt módszerek, műszaki megoldások kidolgozottsága (a kidolgozottság mértéke és szakmai megfelelősége) , súlyszám: 40, módszer: sorba rendezés, fordított arányosítás
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumban (KD).
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2021/01/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.AK rögzíti, hogy a 168/2004. (V. 25.) Kr. hatálya alá tartozó (I. fejezet), illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények a keretmegállapodásban részes ajánlattevőkkel szerződéskötésre jogosult AK-k.
2.Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben (ekr.gov.hu) történik figyelemmel a Kbt. 40.§(1) bek.-ben foglaltakra. Az EKR használatához a 424/2017.(XII.19.) Kr. 6.§-a szerinti regisztráció szükséges. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk és útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/ oldalakon. A tárgyi közbeszerzési eljárásban mindennemű kommunikáció kizárólag az EKR-en keresztül történik. Az EKR-en kívüli kommunikáció joghatás kiváltására nem alkalmas! A 424/2017. (XII.19.) Kr. 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
3.Az AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat képviseleti jogának és a közös ATkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35.§ (2a) bekezdése alapján vizsgálja.
4.A KM alapján az egyedi szerződések megkötésére a Kbt. 105.§ (1) bekezdés b) pontjában foglalt módon kerülhet sor.
5.AK AT és a közös ajánlatot tevő nyertesek részére gazdálkodó szervezet létrehozását nem teszi lehetővé.
6. Az ajánlat összeáll.- nak megkönny. érdekében AK az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) nyilatkozatmintákat bocsát AT rendelk-re. AK kéri, hogy a .docx form.-ban rendelk.-re bocs. mintákat használja AT, melyeket jelszó nélkül olvasható, de nem mód. .pdf file-ban szüks. feltölt. az EKR-be.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT alábbi nyilatkozatait: a Kbt. 66. § (2) és (5) bek, Kbt. 67. § (4) bek. szerinti dokumentumokat, nyilatkozatot a Kbt. 66. § (6) bekezdése (nemleges is), Kbt. 65. § (7) bek. (opcionális) bekezdés alapján EKR űrlapon ATnek (kapacitást nyújtó szervnek) az ajánlatában be kell nyújtania az ESPD-t. A nyilatkozatok benyújtásával kapcsolatban AK felhívja AT figyelmét a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezésekre.
8.A Kbt.41/A.-41/B.§ alapján a benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és formai követelményeket a KD tartalmazza.
9. Közös aj.tétel esetén csatolni kell közös ATk által cégszerűen aláírt közös ATi megállapodást.
10.AK a Kbt.71.§-a szerint biztosít hiánypótlást, figyelembe véve a 424/2017 Kr. 11.§ (2) és (3) bekezdéseit. A Kbt. 71.§ (6) esetén (korábban nem szereplő gazdasági szereplő bevonása) AK teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.
11. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját!
12. AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
13. Irányadó idő: HU, Budapest, CET, GMT+1.
14.FAKSz neve és lajstromszáma: Urbán Márta: 00594, dr. Gáspár Emőke: 00565, Gyergyai László: 00593, Mile Márk: 00578
15.Ajánlati biztosíték: Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához nem kötött.
16.A KM hatálya alatti beszerzések finanszírozásához szükséges fedezet a 168/2004. (V. 25.) Kr. hatálya alá tartozó (I. fejezet), illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények költségvetésében áll rendelkezésre.
17.A karakterkorlátra tekintettel a KD további nyilatkozatokat tartalmazhat, melyeket az ajánlatban be kell nyújtani.
18. AK a IV.2.6) pontban jelölt „1” alatt 30 naptári napot ért.
19. Biztosítás: Valamennyi rész vonatkozásában: AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a nyertes AT-nek a szerződés(ek) teljesítéséhez legkésőbb a keretmegállapodás megkötésének időpontjára rendelkeznie kell a hatályos jogszabályoknak megfelelő, legalább 300.000.000.- Ft/év és 80.000.000.- Ft/káresemény értékű, személy- és vagyonvédelmi tevékenységre (személyvédelem, objektumvédelem, rendezvénybiztosítás) kiterjedő szakmai felelősségbiztosítással (a biztosításnak hatályosnak kell lennie az egész keretmegállapodás időtartama alatt).
20. Valamennyi rész esetében: AK felhívja ATk figyelmét, hogy a nyertes ATnek a szerződés teljesítéséhez legkésőbb a keretmegállapodás megkötésének időpontjáig és a szerződés(ek) teljesítése alatt rendelkeznie kell a szervezetnél működő, élőerős személy- és vagyonvédelmi szolgáltatások végzése és röntgensugárzást alkalmazó biztonságtechnikai berendezésekkel végrehajtott ellenőrzésre is kiterjedő MSZ EN ISO 9001:2009 vagy EN ISO 9001:2008 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerrel, MSZ ISO 14001:2015 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszerrel, MSZ ISO 27001:2014 szabvány szerinti információ biztonsági irányítási rendszerrel, MSZ 28001:2008 szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerrel vagy ezekkel egyenértékű, az Európai Unió bármely tagállamában akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal.
21. Az ajánlathoz csatolni kell az AT - közös ajánlattétel esetén valamennyi AT -, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban. (AK kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad (nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá).
22. Értékelés módszere valamennyi rész esetében: legjobb ár-érték arány, pontszám:0-10 Részszempont: 1. Ellenszolgáltatás nettó összege (értékelt súlyozott átlagár HUF), súlyszám:60(módszer: ford. arányosítás) AK rögzíti, hogy az ártáblázat végösszege kizárólag az ajánlatok összehasonlításának alapjául szolgál! 2. Minőségi (szakmai) ajánlat: A keretmegáll. keretében a személy és vagyonőrök ellenőrzésére alkalmazni kívánt módszerek, műszaki megoldások kidolgozottsága (a kidolgozottság mértéke és szakmai megfelelősége), súlyszám:40, módszer: sorbarendezés, ford. arányosítás). Részletesen a KD-ban.
23. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt., és végrehajt. rend.-ek rendelk.-ei az irányadók. A megkötött szerződésre a Ptk. rendelk.-eit kell alkalm.
Folyt. Vl.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.3) pont folytatása:
24. Valamennyi rész vonatkozásában: ATnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ATnek, az ajánlatban a vagyonvédelmi tevékenységre megjelölt alvállalkozónak (tov.AV), kapacitást biztosító más szervezetnek (tov. KSZ)) az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a gazdasági társaság, valamint a szerződés teljesítéséhez bevonásra kerülő AV-(k), személyek és vagyonőrök megfelelnek a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. tv-ben foglalt valamennyi követelménynek.
AT-nek (közös ajánlattétel esetén valamennyi AT-nek, az ajánlatban a vagyonvédelmi tevékenységre megjelölt AV-k, KSZ-nek együttesen) az érvényes „mások vagyonának hivatásszerű fegyveres őrzésére” vonatkozó működési engedélye egyszerű másolatban történő benyújtásával az ajánlatában igazolnia kell, hogy rendelkezik az ajánlat benyújtásával érintett rész valamennyi megyéje és a 2. rész esetében Budapest vonatkozásában hatályos fegyveres őrzésre vonatkozó hatósági engedéllyel. A működési engedélyt AK a Kbt. 71.§(8) bek. b) pontja szerinti szakmai ajánlatnak tekinti.
25. AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni az alábbiak és a dokumentáció szerint.
Valamennyi rész vonatkozásában: Az AT-knek az ajánlat részeként minőségi (szakmai) ajánlatot kell benyújtania, amelyben az ajánlati felhívás II.2.5) pontjában a minőségi (szakmai) ajánlat értékelési részszempont esetében köteles részletes ajánlatot tenni, ellenkező esetben az ajánlata érvénytelennek minősül. A minőségi (szakmai) ajánlatot AK legfeljebb 50 oldal terjedelemben kéri.
Az ajánlatban be kell mutatni, hogy AT miként képes végrehajtani az ionizáló sugárzást létrehozó röntgenberendezés folyamatos, megszakítás nélküli üzemeltetését vagy felügyeletét, melyet AK a Kbt. 71 §(8) bek. b) pontja szerinti szakmai ajánlatnak tekint. A cégszerűen aláírt nyilatkozatban objektív módon alá kell támasztani a röntgenberendezés folyamatos, megszakítás nélküli üzemeltetést vagy felügyelet. részletesen: KD-ban.
26. AK felhívja ATk figyelmét, hogy a nyertes ATnek, közös ATk valamennyi ATjének, valamint alvállalkozó(k)nak a szerződés(ek) teljesítése során is teljesíteni kell az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) által a biztonsági követelményeknek megfelelő gazdasági szereplőkről vezetett listán (jegyzéken) szereplés követelményét. A listán (jegyzékben) való szereplés a keretmegáll. teljes időtartama alatt fenn kell, hogy álljon. AK ennek megszegését olyan súlyos szerződésszegésnek tekinti, amely a további együttműködést kizárja.
27. ATknek kitöltött ártáblázatot kell csatolniuk ajánlatukhoz (szakmai ajánlat) cégszerűen aláírva pdf. formátumban (eltérés esetén irányadó!) és xls. formátumban, ajánlattétellel érintett részenként külön-külön!
28. AT a keretmegáll.ban meghat. adatszolgáltatási és egyéb – AK felé fennálló – kötelezettségei teljesítésének biztosítása érdekében adatszolgáltatási biztosítékot bocsát AK rendelkezésére (részenként külön-külön). Az adatszolgáltatási biztosíték mértéke 10.000.000.- Ft.
29. Közbeszerzési díj a 168/2004. (V. 25.) Kr. 12. és 14. §.-aiban szerint. A közbeszerzési díj alapja az Intézményi beszerzések ÁFA nélkül számított értéke, mértéke 2%+ÁFA.
A Kbt. 50. § (2) bekezdés j) pontja szerinti többváltozatú (alternatív) ajánlat NEM tehető.
A Kbt. 50.§ (2) bekezdés r) bekezdés szerint az Ajánlatok bontása: Hely: https://ekr.gov.hu/
Ajánlatok bontása a Kbt.68.§ (1),(1b),(1c) és a 424/2017.Kr.15.§-ának (2)bek alapján az EKRben történik. A bontási eljárásra a 424/2017.Kr.15.§-ának (3), valamint a Kbt. 68. §(4),(6) bek-ei szerint kerül sor. AK felhívja a figyelmet közös AT-k esetén a Kbt.35.§(5)bek-re.
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKRen keresztül nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, EKR azonosító: EKR001279782020
Dátum: 2021.01.14. Helyi idő: 10:00 óra., Bontás az EKR-ben 12:00 óra.
A Kbt. 50.§ (2) bekezdés s) pontja szerinti ajánlati kötöttség: 1 hónap (30) nap
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)