Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/249
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.12.27.
Iktatószám: 22761/2018
CPV Kód: 79342000-3
Ajánlatkérő: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Teljesítés helye: Országos
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: (vezető tag): KEIOK Kft.-(tag): Perfektum PR Kft.
Ajánlatkérő típusa: Kbt. 5. § (1) bek. e szerinti gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15784
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kővári-Csótó Emese
Telefon: +36 306249351
E-mail: kovari-csoto.emese@mav.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mav.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5. § (1) bek. e szerinti gazdasági társaság
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vasúti szolgáltatások
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: MÁV Zrt. közlekedésbiztonsági projektjei elnevezésű, IKOP-2.1.0-15-2016-00019 azonosítási számú projekthez kapcsolódó PR- és tájékoztatási tevékenység ellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79342000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
MÁV Zrt. közlekedésbiztonsági projektjei elnevezésű, IKOP-2.1.0-15-2016-00019 azonosítási számú projekthez kapcsolódó PR- és tájékoztatási tevékenység ellátása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 59000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: MÁV Zrt. közlekedésbiztonsági projektjei elnevezésű, IKOP-2.1.0-15-2016-00019 azonosítási számú projekthez kapcsolódó PR- és tájékoztatási tevékenység ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79342000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés helye: Országos
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Nyomtatott tájékoztatók elkészítése és lakossági terjesztése
1.1 Kiadványok tervezése és gyártása
A sorompó programhoz kapcsolódó médiakampány keretében a megvalósuló/megvalósult fejlesztésekről, beruházásokról szórólapokat készítünk és terítünk az érintett helyszíneken.
Az ajánlati árat úgy kell meghatározni, hogy az tartalmazza a kiadványok grafikai tervezését, tördelését, szerkesztését, két korrektúra-fordulót a Megrendelővel, lektorálást, nyomdai előkészítést és gyártást, valamint a kiadványok kreatív szövegírását, és a legyártott termék Megrendelő székhelyére történő szállítását.
A Vállalkozó feladata az egyes megjelenésekhez kötődően figyelemfelhívó, letisztult, jól azonosítható kreatív irányvonalak kidolgozása, finomhangolása, mutációk készítése, figyelemmel a „KTK 2020” előírásaira
1.2 Hostess promóciók lebonyolítása
Vállalkozó feladata az alábbi paraméterek mentén felépülő aktivitás megszervezése és lebonyolítása:
- helyszín: előre rögzített helyszíneken (felújított vasútállomás, közlekedésbiztonságilag kockázatos helyszín stb.), időtartam: napi 4 óra, évenként 2-3 alkalom
- hostess igény: helyszínenként és időpontonként 2 fő, egyedileg brandingelt pólóban
- feladat: Információk megosztása az utazóközönséggel a vasúti közlekedéssel kapcsolatos biztonsági kockázatokról, figyelemfelhívás a biztonságos közlekedésre, továbbá tájékoztatás a fejlesztésekről a Megrendelő információi alapján
A teljesítés elfogadása: a hostess promóció szerződésszerű lebonyolítása, melyet igazoló fotókkal kell alátámasztani. Minden aktivitási napról legalább 2 igazoló fotónak (összesen legalább 20 fotó) kell készülnie, melyet egy példányban, elektronikus adathordozón (CD, DVD) kell átadni Megrendelő székhelyén.
2. Rendezvényszervezési feladatok
Összesen 5 db esemény (1 nyitó, egy záró és 3 tematikus rendezvényszervezés)
A Vállalkozó feladata rendezvény megszervezése, teljes körű előkészítése és lebonyolítása beleértve a rendezvényekkel kapcsolatos szállítási feladatokat és a szükséges humán erőforrás biztosítását is. A rendezvényekről dokumentációs célú fényképeket kell készíteni.
Rendezvény szervezéséhez kapcsolódó általános feladatok:
- a helyszín méretének és jellegének (kültéri, beltéri) megfelelő hangosítás és egyéb szükséges technikai berendezés biztosítása.
- catering szolgáltatás
- VIP-meghívó készítése és kiküldése esemény előtt két héttel, a meghívó telefonos nyomon követése, előzetes regisztráció
- szakmai beszámoló készítése
- adott esetben fellépők, moderátorok közvetítése
Amennyiben a Megrendelő igényli, a következő további technikai feltételek biztosítása:
- prezentációs technológia biztosítása
- CD és pendrive olvasására alkalmas laptop biztosítása
- projektor biztosítása
Megvalósítandó rendezvények:
Nyitórendezvény, záró rendezvény, projekt látogatás (study tour)
2.1. Ünnepélyes projektnyitó rendezvények
A Megrendelő által kijelölt helyszíneken projektnyitó rendezvények szervezése.
Résztvevők száma: 50-100 fő
A Vállalkozó feladata:
- a rendezvényre meghívandók, értesítendők címlistájának, adatbázisának összeállítása, a rendezvényekre meghívottak regisztrációjának kezelése, feldolgozása és összesítése, a meghívandó partnerek számára meghívó kiküldése e-mailen
- hangosítás biztosítása a helyszínen, valamint 2-2 álló és mozgó mikrofon, laptop, projektor, vetítővászon biztosítása
- rendezvénydekoráció biztosítása: legalább 1 db roll-up és 1 db molinó
- catering biztosítása a helyszínen
- személyzet igény: a résztvevői létszámnak megfelelő felszolgálók, 2 fő host vagy hostess
2.2 Projektmérföldkövekhez kapcsolódó események, nyílt napok szervezése (study tour)
A projektmérföldkövekhez kapcsolódó sajtólátogatás szervezése legalább 20 fő részére, a projekt által érintett helyszínek szemléletes bemutatására.
A Vállalkozó feladata:
- hangosítás biztosítása, a helyszín igényeinek megfelelően
- meghívók gyártása és postázása
- a rendezvényre meghívottak regisztrációjának kezelése, feldolgozása és összesítése
- a teljes látogatás lebonyolítása, az utazás szervezése és költségeinek viselése
- kapcsolattartás és egyeztetés az érintettekkel: projektvezető, kivitelező, helyi önkormányzat
- Interjúlehetőség biztosítása a helyi érintettek és a projektvezető szakértők bevonásával
- rendezvénydekoráció biztosítása
- catering
- az eseményt követően sajtóközlemény megírása és kiküldése a sajtólistára
- személyzet igény: 2 fő host vagy hostess
2.3 Ünnepélyes projektzáró rendezvények
A Megrendelő által kijelölt helyszíneken projektzáró rendezvények szervezése.
Résztvevők száma: 50-100 fő
A Vállalkozó feladata:
- a rendezvényre meghívandók, értesítendők címlistájának, adatbázisának összeállítása, a rendezvényekre meghívottak regisztrációjának kezelése, feldolgozása és összesítése, a meghívandó partnerek számára meghívó kiküldése e-mailen
- hangosítás biztosítása a helyszíneken, valamint 2-2 álló és mozgó mikrofon, laptop, projektor, vetítővászon biztosítása
- rendezvénydekoráció biztosítása
- catering biztosítása a résztvevők részére
- személyzet igény: a résztvevői létszámnak megfelelő felszolgálók, 2 fő host vagy hostess
2.4. Rendezvényekhez kapcsolódó reklám-, ajándéktárgyak készítése
A Megrendelővel egyeztetett és elfogadott kreatív ötletek alapján projektnépszerűsítő ajándéktárgyak készítése. Az ajánlati árat úgy kell meghatározni, hogy az tartalmazza a tervezés és kivitelezés költségét, valamint az ajándéktárgyak Megrendelő székhelyére történő szállítását.
3.Fotódokumentáció készítése
Vállalkozó feladata a szerződés időtartama alatt a projektről, ill. a kapcsolódó eseményekről fotóarchívum készítése, 300 dpi, digitális, *.jpg kiterjesztéssel, RGB és CMYK formátumban. A Megrendelő alkalmanként minimum 25-50 db fotót választ ki a fotóarchívum részére.
Az ajánlati árat úgy kérjük megadni, hogy az tartalmazza a fotózáshoz szükséges eszközök, a fotós költségét, valamint a Megrendelő által kiválasztott képek jogdíjmentes és korlátlan felhasználását.
4. Médiakommunikációs és PR feladatok
4.1. Média és PR stratégia és médiaterv készítése
Összesen 1 db, kb. 1.500.000 forint értékben
Vállalkozó feladata a projekt ütemtervéhez kapcsolódó, a projekt célcsoportjait elérő hirdetési és PR stratégia és hozzá kapcsolódó médiaterv összeállítása. A stratégia és a médiaterv összeállítása során a Vállalkozónak figyelembe kell vennie a projektek célcsoportjainak egyedi igényeit. Megrendelő célja, hogy a projektek közvetlenül, lokális környezetben érjék el a célközönséget.
A médiatervet az alábbiakra tekintettel kérjük elkészíteni:
A megvalósítandó biztonsági kampány esetében ajánlatkérő kommunikációs tevékenységének célcsoportja a 14 évesnél idősebb korosztály. A beszerzés keretében a lakossági célcsoport elérése és megszólítása a cél országos és helyi médiumokkal történő költséghatékony együttműködés kialakítása révén, lehetőleg társadalmi célú megjelenések formájában. Kiemelt ajánlatkérői cél, hogy a projekt céljának bemutatása lehetőleg lokális környezetben érje el a célközönséget.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a tervezéshez kapcsolódó költséget, beleértve a rebrief, a változatok bemutatását és két korrektúra-fordulót.
4.2. Kreatív tervezés és médiavásárlás
Vállalkozó feladata a projektek ütemtervéhez kapcsolódó, a Megrendelő által elfogadott médiaterv alapján a projektek célcsoportjait elérő elsősorban társadalmi célú hirdetések kreatív tervezése, gyártása és vásárlása. A kreatív anyagok összeállítása során a Vállalkozónak figyelembe kell vennie az uniós projekthez kapcsolódó megjelenítési kötelezettségeket, a grafikai tervezés során eleget kell tennie a Megbízó által megfogalmazott formai és tartalmi követelményeknek. Megrendelő célja, hogy a projekt közvetlenül, lokális környezetben érje el a célközönséget.
4.3. Médiaelemzés
Vállalkozó feladata a projektről megjelent összes hír, beszámoló, interjú folyamatos nyomon követése, összegyűjtése, kielemzése, majd a Megrendelő rendelkezésére bocsátása. Vállalkozó havi rendszerességgel köteles összegyűjteni, kielemezni a projektmunkálatok megvalósítási szakaszát követően a publikált sajtómegjelenéseket és Megrendelő rendelkezésére bocsátani.
Megrendelő külön kérésére Vállalkozó az egyes megjelenéseket köteles legkésőbb azok publikálását követő 48 órán belül a Megrendelő rendelkezésére bocsátani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kreatív, tervezési díjak (média vonatkozású - TV, rádió, online, print, közterület -, PR, nyomdai anyagok, internetes felületek kapcsán) (nettó HUF) 600
2 Nyomdai díjak (a táblázatban szereplő nettó ajánlati egységárak összege) ( nettó Ft)  500
3 Kedvezmény mértéke a médiavásárlás tekintetében, országos napilapokban történő kereskedelmi megjelenés vonatkozásában (%)  215
4 Kedvezmény mértéke a médiavásárlás tekintetében, országos napilapokban történő TCR megjelenés vonatkozásában (%)  430
5 Kedvezmény mértéke a médiavásárlás tekintetében, megyei napilapokban történő kereskedelmi megjelenés vonatkozásában (%)  300
6 Kedvezmény mértéke a médiavásárlás tekintetében, megyei napilapokban történő TCR megjelenés vonatkozásában (%)  600
7 Kedvezmény mértéke a médiavásárlás tekintetében, heti-, havi- és szakmai lapokban történő kereskedelmi megjelenés vonatkozásában (%) 140
8 Kedvezmény mértéke a médiavásárlás tekintetében, heti-, havi- és szakmai lapokban történő TCR megjelenés vonatkozásában (%) 285
9 Kedvezmény mértéke a médiavásárlás tekintetében, televízióban történő kereskedelmi megjelenés vonatkozásában (%)  715
10 Kedvezmény mértéke a médiavásárlás tekintetében, televízióban történő TCR megjelenés vonatkozásában (%)  1430
11 Kedvezmény mértéke a médiavásárlás tekintetében, rádióban történő kereskedelmi megjelenés vonatkozásában (%) 295
12 Kedvezmény mértéke a médiavásárlás tekintetében, rádióban történő TCR megjelenés vonatkozásában (%) 590
13 Kedvezmény mértéke a médiavásárlás tekintetében, közterületi és belterületi felületeken történő kereskedelmi megjelenés vonatkozásában (%) 186
14 Kedvezmény mértéke a médiavásárlás tekintetében, közterületi és belterületi felületeken történő TCR megjelenés vonatkozásában (%)  372
15 Kedvezmény mértéke a médiavásárlás tekintetében, online felületeken történő kereskedelmi megjelenés vonatkozásában (%)  177
16 Kedvezmény mértéke a médiavásárlás tekintetében, online felületeken történő TCR megjelenés vonatkozásában (%)  369
17 Egyéb kedvezmények kereskedelmi kampány megjelenés vonatkozásában (%) 300
18 Egyéb kedvezmények TCR kampány megjelenés vonatkozásában (%) 550
19 Ellenszolgáltatás a rendezvényszervezési, lebonyolítási óradíjakra vonatkozóan (nettó Ft)  350
20 Ellenszolgáltatás a rendezvényszervezési technika, berendezés, dekoráció vonatkozóan (nettó Ft)  250
21 Ellenszolgáltatás a rendezvényszervezési vendéglátásra (catering) vonatkozóan (nettó Ft)  550
22 Gyártási díjak (nettó Ft) 600
23 Felszámított ügynökségi jutalék mértéke a közvetített rendezvényszervezési, produkciós díjakra és BTL szervezői díjakra vonatkozóan (%)  300
24 Ellenszolgáltatás reklámajándéktárgy leszállítására vonatkozóan (nettó Ft)  500
25 A szerződésben rögzített feladatok meghiúsulása esetére vállalt nem teljesítési kötbér mértéke, Megrendelő által a Vállalkozónak felróható okból a teljes szerződéstől történő elállása 250
  Költség szempont –
  Ár szempont – Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-2.1.0-15-2016-00019
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: MÁV Zrt. közlekedésbiztonsági projektjei elnevezésű, IKOP-2.1.0-15-2016-00019 azonosítási számú projekthez kapcsolódó PR- és tájékoztatási tevékenység ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
x A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: (vezető tag): KEIOK Kft.-(tag): Perfektum PR Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1126 Budapest, Tóth Lőrinc u. 31.- 1036 Budapest, Perc u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
E-mail: tender@keiok.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL) http://www.keiok.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13320047-2-43
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Young-Trinity-SPRINT Konzorcium (Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Kft.-Trinity International Communications Kft.-SPRINT Nyomdaipari Szolgáltató és Ügynöki Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1037 Budapest, Kiscelli u. 104.-1037 Budapest, Kiscelli u. 104.-3516 Miskolc, Ács utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL) https://youngandtrinity.hu/hu
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 14288148-2-41
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 59000000 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: (vezető tag): KEIOK Kft.-(tag): Perfektum PR Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1126 Budapest, Tóth Lőrinc u. 31.- 1036 Budapest, Perc u. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1126
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13320047-2-43

Hivatalos név: Young-Trinity-SPRINT Konzorcium (Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Kft.-Trinity International Communications Kft.-SPRINT Nyomdaipari Szolgáltató és Ügynöki Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1037 Budapest, Kiscelli u. 104.-1037 Budapest, Kiscelli u. 104.-3516 Miskolc, Ács utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14288148-2-41

Hivatalos név: We Love Kreatív Reklámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1036 Budapest, Lajos u 118-120. 4. em. 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12802359-2-41

Hivatalos név: Shortcut Communications Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1092 Budapest, Ferenc körút 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1092
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12980545-2-43

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/12/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az összegezés kiküldését követően a Vasúti átjárókban eseményvezérelt videómegfigyelő rendszerek telepítése és illesztése a sorompóberendezésekhez közbeszerzési eljárás eredménytelen lett figyelemmel arra, hogy a becsült értéket jelentősen meghaladó mértékű volt a legkedvezőbb ajánlat is. Az Irányító Hatósággal folytatott egyeztetés eredményeképpen arról született döntés, hogy a Támogatási Szerződés módosításával a projektelem törlésre kerül. A VPR (Videós pályafelügyeleti rendszer) felszerelésére alkalmas, országos jelentőségű, országos törzshálózati és országos mellékvonali vasúti hálózatra dízelmotoros önjáró vasúti jármű szállítása, beszerzése és üzembe helyezése és a VPR mérőrendszer (a vasúti felépítmény állapotát diagnosztizáló képalkotó, képelemző és értékelő rendszer) beszerzésére és üzembe helyezésére közbeszerzései eljárások megindítására a mai napig nem kerülhetett sor.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény a 131. § (9) bekezdés a következőképpen rendelkezik:
„Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel szemben csak abban az esetben mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól, valamint a nyertes ajánlattevő az (5) bekezdésben meghatározott időtartam alatt akkor mentesül szerződéskötési kötelezettsége alól (szabadul ajánlati kötöttségétől), ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye.”
A támogatási szerződésben foglalt ellátandó projektek kommunikációjánál Ajánlatkérő nem tudja garantálni a lehívási kötelezettséget, tárgyi közbeszerzés műszaki tartalmában nevesített feladatok teljesítése nem biztosított.
A fenti indokok részben az összegezés beálltát követően, azonban teljes egészében Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül álló körülmények, amelyek miatt Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére az abban foglalt követelmények szerint nem lenne képes.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges