Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/228
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.11.27.
Iktatószám: 22850/2019
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: VTT Velencei-tavi Terület- és Településfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: Magyarország, Kápolnásnyék, Vörösmarty Mihály utca 31-31/A (hrsz. 57.), 33. (hrsz. 56.), 35. (hrsz. 55.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Fenyő KHT Lakossági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;GREEN ART Kerttervező, Kivitelező és Kerskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: VTT Velencei-tavi Terület- és Településfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94862131
Postai cím: Fő Utca 28.
Város: Kápolnásnyék
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2475
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szuromi Barbara
Telefon: +36 708825481
E-mail: szuromi.barbara@vttnonprofit.hu
Fax: +36 17002238
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.culture.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kivitelezés emlékház
Hivatkozási szám: EKR000409582019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kivitelezés emlékház
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112712-9
További tárgyak: 45212313-3
45223300-9
45236230-1
45236290-9
45237000-7
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Magyarország, Kápolnásnyék, Vörösmarty Mihály utca 31-31/A (hrsz. 57.), 33. (hrsz. 56.), 35. (hrsz. 55.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a Vörösmarty Mihály Emlékkiállítás muzeális kiállítóhely rekonstrukciójához szükséges építési kivitelezési tevékenység vonatkozásában
A nyertes ajánlattevő a következő feladatok elvégzésére vállalkozik:
A) Építési munkák
1. Vörösmarty Mihály emlékház rekonstrukciója (műemléki azonosító 3667, törzsszám 1711)
nettó 247,47 m2 alapterületen, amely felújítása az alábbi főbb tevékenységeket foglalja magában:
Építészeti munkák:
- padlásfödém munkálatai,
- belső válaszfalak átépítése, vakolat,
- homlokzati nyílászárók cseréje,
- tetőjavítás munkálatai,
- homlokzatfelújítás munkálatai,
- utólagos falszigetelés,
- belső nyílászáró felújítás
- asztalos munkák,
- belső aljzatok felújítása.
Gépészeti munkák:
- fűtésszerelés munkálatai,
- vízellátás munkálatai.
Épületvillamos munkák:
- erősáramú munkák,
- villámvédelem felújítása,
- vagyonvédelmi hálózat kiépítése.
Az ajánlatkérő teljesítési részhatáridőt ír elő, ami a szerződéskötéstől számított 130. nap. A teljesítési részhatáridőre a kiállító- és bemutatóterekben (02, 03, 04, 05, 09, 10 jelű kiállítóterekben és 08 jelű bemutató konyha helyiségben) az építőmesteri-, szakági-, épületgépészeti- és épületvillamossági munkák teljeskörűen el kell készüljenek.
2. kertépítési munkák
Kertfelújítási, kertépítési munkák 12.171 m2 alapterületen, amely az alábbi részfeladatok elvégzését foglalják magukban:
- előkészítő és bontási munkálatok,
- tómeder kialakítása,
- út- és járdafelületek kialakítása (szórt-, stabilizált-, térkő-, és bazalt kiskockakő burkolatok),
- szabadtéri színpad és nézőtér építése,
- kerítések építése,
- parkberendezési tárgyak elhelyezése,
- közműépítési munkák,
- kerti locsolóhálózat kiépítése,
- növénytelepítési és kertészeti munkák.
(A továbbiakban: Létesítmény)
B) Az ajánlatkérő a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti kivitelezési dokumentációt bocsát az ajánlattevők rendelkezésére, mindazonáltal az egyes kiegészítő tervezési faladatok ellátása a nyertes ajánlattevő feladata az alábbiak szerint:
A kiviteli tervezés körébe nem tartozó - adott esetben - szükséges részlet- és gyártmánytervek elkészítése.
C) Vizsgálatok, műszaki átadás-átvétel: Az ajánlatkérő a Létesítményt az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet és a szeződéstervezet vonatkozó rendelkezései szerint veszi át.
A Ptk.6:247.§ (2) bekezdés szerint határidőben teljesít a vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik. Az átadás-átvétel időtartama harminc nap. A Ptk.6:247.§ (2) bekezdés szerinti teljesítési határidőnek a jelen felhívás II.2.7) pont szerinti időtartam utolsó napja számít, azaz az átadás-átvételnek legkésőbb ezen a napon meg kell kezdődnie.
A részletes közbeszerzési műszaki leírást, a pontos mennyiségeket az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
Az ajánlatkérő úgy a teljesítési részhatáridő, mint a teljesítési véghatáridő vonatkozásában előteljesítést elfogad.
Az ajánlatkérő tartalékkeretet a szerződésben nem határoz meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 160
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
09622 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kivitelezés emlékház
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/23 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fenyő KHT Lakossági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39525563
Postai cím: Balassa Utca 2
Város: Kápolnásnyék
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 2475
Ország: Magyarország
E-mail: erika@fenyokht.hu
Telefon: +36 309023569
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: GREEN ART Kerttervező, Kivitelező és Kerskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44271002
Postai cím: Hermánd Utca 9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: greenart@greenart.hu
Telefon: +36 209555810
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 279494122
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112712-9
További tárgyak: 45212313-3
45223300-9
45236230-1
45236290-9
45237000-7
45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Magyarország, Kápolnásnyék, Vörösmarty Mihály utca 31-31/A (hrsz. 57.), 33. (hrsz. 56.), 35. (hrsz. 55.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a Vörösmarty Mihály Emlékkiállítás muzeális kiállítóhely rekonstrukciójához szükséges építési kivitelezési tevékenység vonatkozásában
A nyertes ajánlattevő a következő feladatok elvégzésére vállalkozik:
A) Építési munkák
1. Vörösmarty Mihály emlékház rekonstrukciója (műemléki azonosító 3667, törzsszám 1711)
nettó 247,47 m2 alapterületen, amely felújítása az alábbi főbb tevékenységeket foglalja magában:
Építészeti munkák:
- padlásfödém munkálatai,
- belső válaszfalak átépítése, vakolat,
- homlokzati nyílászárók cseréje,
- tetőjavítás munkálatai,
- homlokzatfelújítás munkálatai,
- utólagos falszigetelés,
- belső nyílászáró felújítás
- asztalos munkák,
- belső aljzatok felújítása.
Gépészeti munkák:
- fűtésszerelés munkálatai,
- vízellátás munkálatai.
Épületvillamos munkák:
- erősáramú munkák,
- villámvédelem felújítása,
- vagyonvédelmi hálózat kiépítése.
Az ajánlatkérő teljesítési részhatáridőt ír elő, ami a szerződéskötéstől számított 130. nap. A teljesítési részhatáridőre a kiállító- és bemutatóterekben (02, 03, 04, 05, 09, 10 jelű kiállítóterekben és 08 jelű bemutató konyha helyiségben) az építőmesteri-, szakági-, épületgépészeti- és épületvillamossági munkák teljeskörűen el kell készüljenek.
2. kertépítési munkák
Kertfelújítási, kertépítési munkák 12.171 m2 alapterületen, amely az alábbi részfeladatok elvégzését foglalják magukban:
- előkészítő és bontási munkálatok,
- tómeder kialakítása,
- út- és járdafelületek kialakítása (szórt-, stabilizált-, térkő-, és bazalt kiskockakő burkolatok),
- szabadtéri színpad és nézőtér építése,
- kerítések építése,
- parkberendezési tárgyak elhelyezése,
- közműépítési munkák,
- kerti locsolóhálózat kiépítése,
- növénytelepítési és kertészeti munkák.
(A továbbiakban: Létesítmény)
B) Az ajánlatkérő a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti kivitelezési dokumentációt bocsát az ajánlattevők rendelkezésére, mindazonáltal az egyes kiegészítő tervezési faladatok ellátása a nyertes ajánlattevő feladata az alábbiak szerint:
A kiviteli tervezés körébe nem tartozó - adott esetben - szükséges részlet- és gyártmánytervek elkészítése.
C) Vizsgálatok, műszaki átadás-átvétel: Az ajánlatkérő a Létesítményt az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet és a szeződéstervezet vonatkozó rendelkezései szerint veszi át.
A Ptk.6:247.§ (2) bekezdés szerint határidőben teljesít a vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik. Az átadás-átvétel időtartama harminc nap. A Ptk.6:247.§ (2) bekezdés szerinti teljesítési határidőnek a jelen felhívás II.2.7) pont szerinti időtartam utolsó napja számít, azaz az átadás-átvételnek legkésőbb ezen a napon meg kell kezdődnie.
A részletes közbeszerzési műszaki leírást, a pontos mennyiségeket az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza, illetve a módosítással érintett tételek vonatkozásában a műszaki ellenőr által készített kimutatás tartalmazza.
Az ajánlatkérő úgy a teljesítési részhatáridő, mint a teljesítési véghatáridő vonatkozásában előteljesítést elfogad.
Az ajánlatkérő tartalékkeretet a szerződésben nem határoz meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 358
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 288215405
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fenyő KHT Lakossági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39525563
Postai cím: Balassa Utca 2
Város: Kápolnásnyék
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 2475
Ország: Magyarország
E-mail: erika@fenyokht.hu
Telefon: +36 309023569
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: GREEN ART Kerttervező, Kivitelező és Kerskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44271002
Postai cím: Hermánd Utca 9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: greenart@greenart.hu
Telefon: +36 209555810
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/11/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A módosítást követően a szerződés 3.1. pontja az alábbi tartamúra változik
3.1 A felek jelen Szerződés szerinti kiviteli munkák és valamennyi vállalkozói kötelem teljesítésének ellenértékét fix átalányáras vállalkozói díjban határozzák meg.
A Szerződéses Ár (mint vállalkozói díj) nettó 288.215.405,-forint, azaz nettó kettőszáznyolcvannyolcmillió-kettőszáztizenötezer-négyszázöt forint, mely a közbeszerzési dokumentumokban foglalt teljes műszaki tartalom megvalósításának az ellenértéke.
Jelen Szerződésben a Felek tartalékkeretet nem kötnek ki.
Az ÁFA a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetendő.
A Megrendelő a Szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. A fedezet forrása az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatás, a támogatási intenzitás 100% az elszámolható költségek körében.
A módosítást követően a szerződés 4.2. pontja az alábbi tartamúra változik
4.2. A teljesítés legkésőbbi határideje, azaz a teljesítési véghatáridő: a szerződéskötést követő 358 nap.
A Ptk.6:247.§ (2) bekezdése szerint határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvétel a teljesítési időtartamon belül megkezdődött, kivéve ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a rendeltetésszerű használatot akadályozó hiányok és hibák miatt meghiúsul.
A teljesítés a Létesítménynek a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a Szerződésnek megfelelő megvalósítását jelenti.
A felek a Vállalkozó Szerződés szerinti szolgáltatását a Létesítmény tekintetében – jelen Szerződés alapján – oszthatatlannak tekintik, a kárveszély viselése a sikeres műszaki átadás-átvételt követően száll át a Megrendelőre.
A teljesítési véghatáridő kötbérterhes.
Az eredeti műszaki tartalom elmaradó tételeit, valamint a módosított műszaki tartalmat, annak árait és megvalósításának egyéb feltételeit a műszaki ellenőr által készített indoklás tartalmazza, mely jelen Szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezi annak fizikai csatolása nélkül is.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. Vállalkozó az építési területen, a közbeszerzési tervdokumentációban nem jelzett módon, a területen elszórva több helyen, földdel eltakart vegyes építési-kommunális hulladékot talált. A hulladékot a szondázó kutatás után fel kell tárni, el kell szállítani. A hulladék a növényültetési területek (l. parképítés) érintettsége miatt az ütemterv szempontjából kritikus úton van. A növényültetéseket már nem lehet a 2019. évben elvégezni, a növények elültetésére rendelkezésre álló idő időközben eltelik. Vállalkozó az elültetett növények esetében eredési garancia vállalására kötelezett. Az elültetésre a következő vegetációs ciklusban kerül sor.
2.A kiállítás tervezését és megvalósítását végző PIM a belső terek kialakításában módosításokat irányzott elő. Ennek fő oka, hogy a kivitelezés megkezdését, a bontások elvégzését követően derült fény a műemlék épület belső terének eredeti kialakítására, amit a kiállítás megépítése során tudományos és műemlékvédelmi szempontból követni kell.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 279494122 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 288215405 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A teljesítési határidő a Ptk.6:247.§ (2) bekezdés szerint értelmezendő, azaz határidőben teljesít a vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik. Az átadás-átvétel időtartama harminc nap. A Ptk.6:247.§ (2) bekezdés szerinti teljesítési határidőnek a felhívás II.2.7) pont szerinti időtartam utolsó napja számít, azaz az átadás-átvételnek legkésőbb ezen a napon meg kell kezdődnie.
A szerződésmódosítás kiállításvilágításra vonatkozó része megfelel a Kbt.141.§ (2) bekezdés rendelkezéseinek is.
VI.2.2. pont részletes kifejtése:
1. A Vállalkozó tájékoztatta a Megrendelőt arról, hogy az építési területen, a közbeszerzési tervdokumentációban nem jelzett módon, a területen elszórva több helyen, földdel eltakart vegyes építési-kommunális hulladékot talált. Megrendelő felkérte Vállalkozót a teljes mennyiség pontos felmérésére így a pótmunka igény bejelentésére. Vállalkozó ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy a területen elszórtan fellelt vegyes hulladék felmérése (szondázása) és azt követő elszállítása a növényültetési területek érintettsége miatt az ütemterv szempontjából kritikus úton van. A felmérés és az elszállítás kb. 1 hónap többlet kivitelezési átfutási időt igényel, emiatt ugyanakkor a növényültetéseket már nem lehet a 2019. évben elvégezni tekintettel a növények vegetációs idejére, arra, hogy a növények elültetésére rendelkezésre álló idő időközben eltelik. Vállalkozó az elültetett növények esetében eredési garancia vállalására kötelezett. A fentiekre tekintettel a Vállalkozó 2020. május 15-i teljesítési határidőt tud vállalni.
A területen elszórtan elhelyezett, feltárt hulladék elszállítása szükségszerű. Ennek pótmunka költségét a Megrendelő - a Szerződésmódosítás mellékletét képező, attól elválaszthatatlan – műszaki ellenőri indoklásban megadott, elmaradóként kezelt költségvetések terhére tudja biztosítani.
2. A kiállítás tervezését és megvalósítását végző, Petőfi Irodalmi Múzeum (a továbbiakban: PIM) a megvalósítandó kiállításra tekintettel 2019.09.30-án írt levelében a kivitelezés műszaki tartalmának megváltoztatását irányozta elő az alábbiak szerint:
a) a 04 és a 05 kiállítótér között nem történjen meg a B-01 konszignációs jelű meglévő ajtó felújítása, maradjon a szabadnyílás a meglévő és megmaradó szabadnyílások mintájára. Ennek alapvető indoka, hogy a meglévő nyílászáró tokszerkezet alatti, illetve a környező falszerkezet vakolat alatti falszövetének feltárását követően egyértelmű bizonyítást nyert, hogy ez az ajtó egy utólagos beépítésű (nem eredeti) nyílászáró volt. A kiállítással szemben támasztott tudományos igény, az eredetiség, autentikusság megköveteli, hogy a kiállítási terek belső kialakítása a lehető legjobban megidézze a kiállítással bemutatni kívánt kor állapotait.
b) a kiállítás világításának ERCO típusú sínes rendszerű lámpatestekből történő megvalósítása;
A Megrendelő az építési területen elszórtan fellelt építési hulladékra nem számíthatott. Az földdel takart volt, és elszórt, fizikai értelemben sem volt látható (növénytelepítés vonatkozásában). A PIM a Felek Szerződésben fennálló jogviszonyában harmadik félnek minősül. A felújítás alatt álló épületben megvalósítandó kiállítás tartalmáért, tudományos színvonaláért, a tudásanyag közvetítéséért a felelőséget a PIM viseli. A Megrendelő számára kellő gondossággal eljárva sem volt előre látható, hogy a PIM, mint harmadik fél módosítások előirányzásával fog élni. (kiállítási megvilágoítás, belső tér kialakításának módosítása). Külön kiemelendő, hogy a kiállítási terek kis mértékű építészeti átalakítását az tette szükségessé, hogy a kivitelezés megkezdését követően, addig takarásban lévő épületrész megbontására került sor, így a módosítást kiváltó körülmény fizikai értelemben sem volt előre látható.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben