Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/234
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.05.
Iktatószám:22986/2019
CPV Kód:71245000-7
Ajánlatkérő:HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Teljesítés helye:Harkány
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.01.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98217353
Postai cím: PETŐFI SÁNDOR UTCA 2-4.
Város: HARKÁNY
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7815
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Markovics Boglárka
Telefon: +36 75480202
E-mail: jegyzo@harkany.hu
Fax: +36 72480518
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.harkany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001495522019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001495522019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gyógyászati épület és egyéb tervezési feladatok
Hivatkozási szám: EKR001495522019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71245000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervező feladata a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő területén létrehozandó gyógyászati épület, annak főbejárata, illetve a strand főbejárata és a két főbejárat beléptetési rendszerének tervezési feladatainak ellátása. Nyertes ajánlattevő feladat az engedélyes tervek elkészítése, az építési engedélyeztetési eljárás során Ajánlatkérő képviseletében történő eljárás az engedély megszerzése iránt, valamint a kivitelei tervek elkészítése és Ajánlatkérő részére történő átadása.
A tervezendő gyógyászati épület össz alapterülete: 2431 m2
A részletes tervezési műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák. Az elkészült tervanyagok véglegesítése előtt a Vállalkozó köteles jóváhagyatni a tervdokumentációkat a Megrendelővel.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Gyógyászati épület és egyéb tervezési feladatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Harkány
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Új Gyógyászati szárny (épület): A gyógyfürdő I. épületéhez kapcsolódóan új gyógyászati épület készül mely a jövőben emelt szintű, gyógyászati, balneológiai szolgáltatásokat nyújt. A tervezett épület földszint és egy emelet kialakítású. A földszinti bejárati előcsarnok, mint várakozó előtérként és vendégirányítási centrumként fog a jövőben üzemelni. Innen közvetlenül lehet az emeletre jutni a vendégforgalmi lépcsőházon keresztül, illetve személylifttel. Ugyancsak az előcsarnokból nyílóan, önálló fürdőcsarnokba kerül egy gyógymedence és a súlyfürdő medencés kezelő helyiségek. A földszintre kerülnek azon kezelő terek is melyekbe vizes gyógyászati berendezéseket helyeznek el (gyógyvizes kádfürdő, tangentor, stb.). A vendégek a földszinti balneológia terekhez kapcsolódó öltözőket és vizesblokkokat használhatják a jövőben. Ugyancsak a földszintre kerülnek, önálló gazdasági és személyzeti bejárón keresztül elérhetően az épületet kiszolgáló gazdasági, raktározási, gépészeti, valamint dolgozói szociális helységei. A kiszolgáló helyiségcsoport blokkjából önálló személyzeti lépcsőházon keresztül is el lehet érni az emeletet. Az emeleten épülnek ki a létesítmény egyéb gyógyászati helyiségei. A kezelő helyiségek a személyzet által használt közlekedő folyosóról és a vendég közlekedőkről egyaránt megközelíthetőek legyenek. Így elkerülhető a vendégforgalom és a szolgálati, gazdasági útvonalak kereszteződése. Az emeletre is ki kell építeni a megfelelő kapacitású vendég, illetve dolgozói szociális és vizes blokkokat. A létesítmény emeleti vendég közlekedőjéhez kapcsolódjanak a szállodához és az I. gyógyászati épülethez vezető gyalogos hidak.
Strand főbejárat: A jelenlegi korszerűtlen főbejáratok helyett új beléptető épületet kíván Ajánlatkérő létrehozni a Kossuth Lajos utca felé, mely főbejárat és annak beléptető rendszerének tervezése a feladat.
Új Gyógyászati szárny (épület) főbejáratának tervezési munkái: A Gyógyászati szárny (épület) főbejáratához ugyanazon beléptetőrendszert kell tervezni, mint a Strand főbejáratához!
A részletes feladatleírást és helyiséglistát a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő a gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátja a gyógyszárny vonatkozásában rendelkezésére álló megvalósíthatósági tanulmányt a megalapozott ajánlattétel elősegítése érdekében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.2.1/ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó) 20
2 Az M.2.2/ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó) 15
3 Az M.2.3/ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 170
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
ATnek az AF III.1.3.) M.2. pontjában előírt Szakemberek szakmai önéletrajzát az ajánlathoz, 0nál nagyobb megajánlás esetén
az ajánlattételi határidőig csatolni kell a 2-4. ért. résszemp-ra tett megajánlás alátámasztására. Ha AT fenti dokumentumot
az ajánlattételi határidőig ajánlatában nem csatolja (v a SZE-t egyéb módon nem nevezi+), úgy az ajánlata a Kbt.73.§ (1)bek e) pontja szerint érvénytelen

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT (közös AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalm ig-ában olyan gazdasági szereplő(GSZ
), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-e és a Kbt. 63. § (1) bek-e szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. AK kizárja az eljárásból azt
az AT-t (közös AT-t), alvállalkozót, alkalm ig-ában részvevő GSZ-t, aki részéről a kizáró ok (KO) az elj során következett be [Kbt. 74. § (
1) bekezdés b) pont]. Igazolási mód: AT, az alkalm ig-ában részt vevő GSZ a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr) 4.§ (
1)-(2) bek szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62-63. §
szerinti KO-ok hiányát, valamint hogy e mellett megfelel a Kbt. 65. § alapján az AK által meghatározott alkalm-i követelményeknek. AT
köteles az alkalm ig-ában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában az ESPD-t benyújtani a Kbt. 62-63. §-ban foglalt
KO-ok hiányának ig-a érdekében. Az ESPD-ben a GSZ köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben a Kbt. 62-63.§ szerinti Ko-ok nem
állnak fenn, továbbá köteles megadni az AK által az elj-sal kapcsolatban előírt egyéb információkat. A nyil-nak tartalmaznia kell annak
megjelölését, hogy a 69.§ (4) bek-e szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69.§ (11) bek-e szerinti
adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és elérhetőségeket. [Kr. 6.§ (1) - (2) bekezdés]. AK a KO-ok előzetes ellenőrzése során
elfogadja az ESPD-ba foglalt nyilatkozatot.[Kr 4-5.§]A dok.-ok, igazolások benyújtása KR 1.§ (7)bek és 7.§ alapján is lehetséges. A Kbt.
67. § (4) bek-e alapján az AT-nek (közös AT-nek) azon alvállalkozók tekintetében,amelyek nem vesznek részt alkalm ig-ában, nyil-nia
kell, hogy a szerz telj-éhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-e szerinti KO-ok hatálya alá eső alvállalkozót. A KO-ok fenn nem
állását a Kbt. 69. § (4) bek-e alapján az igazolások benyújtására felhívott GSZ-knek a Kr. 8-14. § és 16. § rendelkezései szerint kell
ig-nia. Amennyiben az AT cégkivonata szerint a cégügyében el nem bírált mód van folyamatban,az ajánlathoz a Kr. 13. §-a alapján
csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az AT országában a vált.bej-i jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott vált.bej-i kérelmet és az
annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy vele szemben vált.bej-i elj
van-e folyamatban. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra. Az ajánlatban vmennyi ig-t és dokumentumot
magyar nyelven kell benyújtani. AK a fordítások esetén AT általi felelős magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának helyességéért
az AT felel. AK elsődlegesen a fordítás szövegét vizsgálja. AK elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyil-okat,iratokat, ig-okat is. Kbt
. 69.§ (11a) bek alkalm. Szakmai tevékenység végzésére von. alkalm.: Igazolási mód: Előzetes ig azESPD-ban: ATknek a szakmai
alkalm-ot – ide nem érve a Kbt.69.§ szerinti utólagos ig-i kötelezettség telj-ét – az ajánlatában az ESPD benyújtásával kell előzetesen
ig-nia, hogy az előírt alkalm-i feltételnek megfelel. AK a Kr 2.§(1)bek c)pontja és az (5) bek alapján az alkalm-i követelmények előzetes
ig-ára elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyil-át. Erre tekintettel AT az ESPD IV. rész „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni. Uólagos ig.:
SZ.1./ A Kr. 26. § (1) bekezdés b) pontja alapján AT-nek (közös AT-nek) az ajánlatához csatolnia kell a szervezeti, kamarai tagságról
szóló igazolást. [Kbt. 65. § (1)bek c) pont; Kr. 26. § (1) bek b) pont; 322/2015. X.30.) Korm.rendelet 8. § (1) bek]. A 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 8.§ (2) bek-e alkalmazandó a nem Mo-on letelepedett GSZ tekintetében.
Alkalm.min.követelm.:
Alkalmatlan az AT(közös AT-k), ha nem rendelkezik (együttesen nem rendelkeznek):SZ.1./ a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt szervezeti, kamarai tagsággal.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az AT-k által az ajánlatban benyújtandó ig-ok: Az AT-k a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot - ide nem érve a Kbt. 69. § szerinti
utólagos igazolási kötelezettség teljesítését - EEKD benyújtásával igazolhatják. AK felhívja a T. AT-k figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.
) Korm. rendelet (KR) 2. § (1) bek c) pontja és az (5) bek rendelkezései alapján az alkalm-i követelmények előzetes igazolására
elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyil-át. Erre tekintettel AT az EEKD IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni. Az EEKDban
foglalt információk valóságtartalmáért az AT-k felelnek. A Kbt. 69. § (4) bek-e alapján az értékelési szempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető AT, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (6) bek-e alapján az értékelési sorrendben azt követő legkedvezőbb
AT által az utólagos ig-i kötelezettség körében, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások:
M.1./ Az AF feladásától visszafelé számított 3 éven belül szerz.szerűen teljesített, de maximum 6 éven belül megkezdett, jelentősebb
közb tárgykörében tejesített tervezéseit ismertető, a KR 22. §-a szerint kiállított ref. – igazolás vagy – nyil, amelynek tartalmaznia kell
legalább: a) a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, b) az szolg tárgyát, valamint menny-ét, leírását, c) a saját telj tárgyát,
valamint menny-ét, és rövid leírását, az AT által végzett telj arányát abban az esetben, ha a ref.igazolás több kötelezett telj-ről szól, d)
a telj idejét (a kezdő és a befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve); e) a ref tárgyára vonatkozó menny-i adatokat, és
a saját telj arányát (a saját telj arányát abban az esetben kell megadni, amennyiben az igazolás több kötelezett közös telj-ről szól és a
telj oszthatatlan); f) arra vonatkozó info-t, hogy a telj az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e; g) a ref-ról információt
nyújtó személy nevét és elérhetőségét, [Kbt. 65. § (1) bek. b) pont; KR 21. § (3) bek. a) pont, valamint a KR 22. § (3a-3b) és (5) bek. és
23. §]. M.2./ annak a szakembernek (szervezetnek) a megnevezése, képzettsége és szakmai tapasztalata ismertetésével, akit AT be
kíván vonni a telj-be [Kbt. 65. § (1) bek b) pont; KR 21. § (3) bek b) pont]. A szakemberek bemutatása során csatolandók: a) szakmai
gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával, mely tartalmazza - adott esetben - a szakember jelenlegi
munkahelyét is; Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét, a szakmai önéletrajzot olyan részletezettséggel csatolják, amelyből
egyértelműen kiderül az M.2. pontban előírt alkalmasság teljesülése, azaz adja meg a korábbi tervezési munkák kezdési és befejezési
időpontját is - év/hónap pontossággal. b) SZE végzettséget igazoló dokumentumok (iskolai bizonyítványok) egyszerű másolata; c
) a szakember által aláírt rendelkezésre állás tekintetében tett nyilatkozat. Amennyiben a bemutatott SZE szerepel a
szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzéki/kamarai számot AT megadhatja. Ez esetben az életrajz és a végzettséget igazoló okirat csatolása nem kötelező, azt a kamarai névjegyzékben szereplés ténye igazolja. Az AK a KR 24. § (1)
bek-e szerinti igazolásokat is elfogad az M.1.-M.2./ pontban meghatározott ig-i módok helyett, illetve mellett. A 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 8.§ (2) bekezdésére figyelemmel a nem Mo-on letelepedett GSZnek - vagy az általa az adott tervezési munka
elvégzésére foglalkoztatott szakembernek- nyertessége esetén legkésőbb a szerz megkötésének időpontjában szerepelnie kell az
építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Alkalm
még a Kbt. 65.§ (7) és (9) bek-ben írtak. Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös
AT-k együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasságot igazoló szervezetek igénybevételére tárgyi eljárásban a Kbt. 65.§ (10) bekezdése
szerinti korlátozó feltétel nem alk.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik (együttesen nem rendelkeznek):
M.1./ az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított maximum 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciával: 1 db minimum 1000 m2 nettó alapterületű épület engedélyezési és
kiviteli terv generáltervezői referenciával.
M.2./ legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel:
M.2.1/ legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet I. tervezés 2. rész 2. E) pontjában meghatározott (É – építészeti tervezési szakterület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M.2.2/ legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet I. tervezés 2. rész 28. E) pontjában meghatározott (G – építmények gépészeti tervezési szakterület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M.2.3/ legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet I. tervezés 2. rész 29. E) pontjában meghatározott (V –
építményvillamossági tervezési szakterület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság
megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati
idővel rendelkező szakemberrel vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal
egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerz-t bizt mellékköt-ek: Késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási kötbér, jótállás (36 hónap). Fiz-i felt: AK 10% előleget
biztosít. A tervezési díj az igazolt szerz.sszerű rész és végtelj-t követően a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek-ben és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2)
bek-ben foglaltak szerint 30 napon belül,számla ellenében, átutalással, forintban (HUF) kerül kifizetésre: 1.részszla: Az eng terv Megrendelő által meghat pldszámban történő átadását követő napon.Összege:az eng terv készítésére von-ó tervezői díj és arra von-ó jogdíj 100 %-a. 2.részszla (végszámla): A kiviteli terv Megrendelő által meghat pldszámban történő átadását követő napon. Összege: a kiviteli terv készítésére von-ó tervezői díj és arra von-ó jogdíj 100 %-a. Részletesen a KD-ban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/01/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/01/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik, melyre a Kbt 68. §. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK a Közb- Dok-okat az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé. 2. Kieg. táj: A kieg. táj nyújtására a Kbt. 56.§(1)-(6)
bek-eiben, valamint a közb. dok-ban foglaltak az irányadók. AK jelen elj-ban helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.3. Ajánlatok
benyújtása: Az ajánlatoknak az aj.tételi határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell elektronikusan beérkeznie. 4. Az ajánlat
formai feltételei: Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie. Az elektronikus formában
benyújtott ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem mód-hatónak kell lennie. 5. AT az EKR-ben elektronikus űrlap formájában
köteles benyújtani az ajánlat részeként: Felolvasólapot, Kbt. 62. (1) bek k) pont kb) és kc) alpont,Kbt. 66. § (2) bek., Kbt. 67.§ (4) bek.szerinti nyil-ot, vált.bej-i eljárásra vonatkozó nyil-ot, ESPD-t csat. 6. Az ajánlathoz csatolandó az ATk, valamint az alkalmasság
igazolásában részt vevő egyéb szervezetek esetében aláíró aláírását igazoló aláírási címpéldánya, aláírásmintája, meghatalmazott
esetén meghatalmazás.7.Folyamatban lévő vált.bej-i elj esetén csatolandó a vonatkozó vált.bej-i kérelem egyszerű másolata
elektronikus feladás esetén az ehhez kapcsolódó dok-ok nem hitelesített másolata is. 8. AK jelen elj-ban ajánlati biztosítékot nem ír elő
.9. Az alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ATk hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest AK szigorúbban határozta meg.10. AK előírja, a nyertes ATnek a szerz.kötés időpontjában
rendelkeznie kell legalább 20 000 000,- HUF/év,és 5 000 000,- HUF/kár összegű tervezési munkára vonatkozó - az altervezői keresztfelelősségre is kiterjedő tervezői felelősségbiztosítással.11. AK az
eljárásban a Kbt.75.§ (2) bek e) pontját nem, a Kbt. 81.§ (4)-(5)bek-ét alkalmazza.12. Az AF IV.2.6. pontjában írt ajánlati kötöttség
időtartamát a Kbt. 81.§ (11) bek-kel összhangban kell értelmezni. 13. Kbt.73 § (5) bek szerinti tájékoztatás a KD-ben. 14. Ajánlattevők/Közös
ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot) 15.Tervező dok-ai:
AK jelen eljárás keretében megkötendő vállalkozási szerz telj-e során keletkező, szerzői jog védelme alá eső alkotásokon területi korl.
nélküli, kizárólagos és 3. személy számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások átdolgozására is. 16. Üzleti titok: a Kbt. 44.§ (1) bek-e alapján lehetséges,az EKR-ben erre
szolgáló funkciót alkalmazza. 17. AK a bármely elj-i cselekmény kapcsán benyújtandó dok. tekintetében az EKR rendelet szerint tekinti
azt határidőn belül. 18. Irányadó jog: Kbt., figyelemmel a 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet előírásaira és Ptk. 19.
FAKSZ: Dr. Turi Ákos (00416) 20. A felhívás II.2.7. pontjában megjelölt szerződéses időtartam akként értelmezendő, hogy nyertes
ajánlattevő ezen időtartam alatt az engedélyezési és kiviteli terv szerződésszerű
teljesítésére köteles, míg ezt követően köteles rendelkezésre állni, együttműködni a tervek későbbi megvalósítási szakaszában,
kiemelten a kivitelezőkiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásokban és feladata a tervezői művezetés is, melyre figyelemmel jelen
eljárásban a szerződés teljesítésének véghatárideje azonos a projekt lezárásának időpontjával.
Részajánlat kizárásának indokai: A tervezési szolgáltatás megrendelése egy helyrajzi számon tervezendő, műszaki és funkcionális szempontból összefüggő épület valamint annak főbejárata komplexum engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére irányul, mely részekre nem bontható. A strand főbejáratát és a gyógyszárny főbejáratát Ajánlatkérő ugyanazon beléptetőrendszerrel kívánja megépíttetni (tekintettel arra, hogy a gyógyszárnyból is megközelíthető a strand területe), így azok egységes tervezése szükséges.
Pontozás: részszempontonként 0-10 pont. 1. értékelési részszemp fordított arányosítás, 2-4. részszemp egyenes arányosítás
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ rendelkezései szerint.
VI.3) pont folytatása:
Feltételes eljárás! A Kbt. 53. § (6) bek szerint AK – ha a legkedvezőbb AT által megajánlott nettó ajánlati ár a rendelkezésre álló
fedezet összegét meghaladja, vagy a közbeszerzési eljárás eredményeként aláírandó szerződés aláírási időpontjára tekintettel a
teljesítésre meghatározott határidő 2020. december 31. napját követően jár le - jelen eljárásban foglalt beruházás többletfinanszírozása,
vagy a jelen eljárás tárgyát képező projektelem megvalósulási időpontjának módosítása érdekében a támogatás alapját képező
kormányhatározat módosítása iránti kérelmet fog benyújtani. Ha AK a támogatást és/vagy a projektelem megvalósulási időpontjának
módosítását támogató nem hagyja jóvá, vagy - a fedezet tekintetében - az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, azt olyan
körülménynek kell tekinteni, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (6) bek].Ajánlatkérő a fentieket a
megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák