Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/230
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.11.29.
Iktatószám: 23247/2021
CPV Kód: 79400000-8
Ajánlatkérő: Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: HU212,HU213,HU232,HU323,HU331,HU332
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Modern Oktatási Eszközök Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tev.
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23733251241
Postai cím: Naphegy Tér 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Göttlinger Anita
Telefon: +36 703237327
E-mail: gottlinger.anita@psol.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://djnkft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tev.

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Digitális Tudásközpontok szakmai felkészítése
Hivatkozási szám: EKR000559762021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79400000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében “Digitális Tudásközpontok felkészítése a szakmai feladatellátásra, az üzemszerű működtetés szakmai támogatása a GINOP-3.1.6-20-2021-00001 Digitális élményközpontok hálózatának továbbfejlesztése és központi minőségbiztosítása” című projekt keretében”
Jelen beszerzés tárgya a GINOP-3.1.6-20 kiemelt projektben létrehozandó 6 db új Digitális Tudásközpont szakmai feladatellátásra való felkészítéséhez és üzemszerű működtetésének támogatásához szükséges szolgáltatások beszerzése.
Nyertes Ajánlattevő ennek megfelelően az alábbi főbb feladatcsoportok szerint kell, hogy nyújtsa a szolgáltatásokat:
1. A Tudásközpontok feladatellátásra való felkészítése és a szakmai működés folyamatba épített fejlesztő célú támogatása
Tudásközpontonként 4 fő, összesen 24 fő számára komplett szakmai és működési felkészítés megtartása. A teljes felkészítési program legalább 180 óra/fő, amiből legalább 2880 óra digitális pedagógiai alapképzés (pl. 3D nyomtatás, robotika, konstruktív pedagógia, alkotó pedagógia) és legalább 1080 óra digitális oktatási alapképzés (pl. digitális kompetencia, digitálizáció társadalmi hatásai, oktatási eszközök készségszintű használata).
2. A Tudásközpontok oktatástechnológiai és demonstrációs eszközparkjának működtetési támogatása.
Mellékletben megadott eszközök üzembe helyezése, telepítése, konfigurálása, betanítása. (az oktatási eszközök használatára vonatkozó elméleti és gyakorlati tudáselemek beépítése az oktatók, animátorok, program-megvalósítók 1. pont szerinti felkészítésébe, illetve az eszközök kezelésének folyamatba épített szakmai támogatásának biztosítása (az 1. pontban meghatározott feladatok integráns részeként). Hardverek havi és szoftverek negyedéves karbantartása. Helpdesk működtetése, távoli segítségnyújtás, garanciális és nem garanciális ügyintézés.
3. Pályaorientációs célú munkaszocializációs- és munkaerőpiaci felmérési rendszer biztosítása, a rendszer működtetésének támogatása
A projekt időtartama alatt helyszínenként legalább 500 db, összesen legalább 3000 db műszaki dokumentációban előírt specifikáció szerinti diagnosztikai eszközzel elvégzett és elektronikusan kiértékelt munkaszocializációs és munkaerőpiaci mérés elvégzése.
Megvalósítási helyszínek:
A Tudásközpontok tervezetten az alábbi városokban kerülnek kialakításra: Veszprém, Tata, Kaposvár, Kecskemét, Békés, Nyíregyháza.
A részletes műszaki feltételeket és feladatokat a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza.
Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdésének eleget tevő, a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: Egyéb közbeszerzési dokumentumok) készít.
Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy a Közbeszerzési dokumentumok fogalmi köre alatt az Ajánlati felhívást, valamint az Egyéb közbeszerzési dokumentumokat érti együttvéve.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 198000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Digitális Tudásközpontok szakmai felkészítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79400000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212,HU213,HU232,HU323,HU331,HU332 A teljesítés fő helyszíne: Tervezetten: Veszprém, Tata, Kaposvár, Kecskemét, Békés, Nyíregyháza
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen beszerzés tárgya a GINOP-3.1.6-20 kiemelt projektben létrehozandó 6 db új Digitális Tudásközpont szakmai feladatellátásra való felkészítéséhez és üzemszerű működtetésének támogatásához szükséges szolgáltatások beszerzése.
Nyertes Ajánlattevő ennek megfelelően az alábbi főbb feladatcsoportok szerint kell, hogy nyújtsa a szolgáltatásokat:
1. A Tudásközpontok feladatellátásra való felkészítése és a szakmai működés folyamatba épített fejlesztő célú támogatása
Tudásközpontonként 4 fő, összesen 24 fő számára komplett szakmai és működési felkészítés megtartása. A teljes felkészítési program legalább 180 óra/fő, amiből legalább 2880 óra digitális pedagógiai alapképzés (pl. 3D nyomtatás, robotika, konstruktív pedagógia, alkotó pedagógia) és legalább 1080 óra digitális oktatási alapképzés (pl. digitális kompetencia, digitálizáció társadalmi hatásai, oktatási eszközök készségszintű használata).
2. A Tudásközpontok oktatástechnológiai és demonstrációs eszközparkjának működtetési támogatása.
Mellékletben megadott eszközök üzembe helyezése, telepítése, konfigurálása, betanítása. (az oktatási eszközök használatára vonatkozó elméleti és gyakorlati tudáselemek beépítése az oktatók, animátorok, program-megvalósítók 1. pont szerinti felkészítésébe, illetve az eszközök kezelésének folyamatba épített szakmai támogatásának biztosítása (az 1. pontban meghatározott feladatok integráns részeként). Hardverek havi és szoftverek negyedéves karbantartása. Helpdesk működtetése, távoli segítségnyújtás, garanciális és nem garanciális ügyintézés.
3. Pályaorientációs célú munkaszocializációs- és munkaerőpiaci felmérési rendszer biztosítása, a rendszer működtetésének támogatása
A projekt időtartama alatt helyszínenként legalább 500 db, összesen legalább 3000 db műszaki dokumentációban előírt specifikáció szerinti diagnosztikai eszközzel elvégzett és elektronikusan kiértékelt munkaszocializációs és munkaerőpiaci mérés elvégzése.
Megvalósítási helyszínek:
A Tudásközpontok tervezetten az alábbi városokban kerülnek kialakításra: Veszprém, Tata, Kaposvár, Kecskemét, Békés, Nyíregyháza.
A részletes műszaki feltételeket és feladatokat a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza.
Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdésének eleget tevő, a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: Egyéb közbeszerzési dokumentumok) készít.
Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy a Közbeszerzési dokumentumok fogalmi köre alatt az Ajánlati felhívást, valamint az Egyéb közbeszerzési dokumentumokat érti együttvéve.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. Felhívás M.2.1) pontja szerinti többletszakember (fő, min.0, max.2)  15
2 2.2. Felhívás M.2.3) pontja szerinti többletszakember (fő, min.0, max.2)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-3.1.6-20-2021-00001 Digitális Élményközpontok hálózatának továbbfejlesztése és központi minőségbiztosítása című projekt
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 132 - 351114
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/11/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Modern Oktatási Eszközök Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12428063242
Postai cím: Salgótarjáni Út 12-14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
E-mail: benedeczki.zoltan@moeprojekt.hu
Telefon: +36 308333195
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 189333333
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 198000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: 1. PredicTeen-Solution Kft. (3525 Miskolc, Szent Anna utca 12/B.) alvállalkozó által:
1.1. Munkaszocializációs- és munkaerőpiaci felmérési rendszer biztosítása, a rendszer működtetésének támogatása feladatok ellátása;
1.2. A felhívás III.1.3. M.2.3. pont szerinti szakember bevonása a teljesítésbe (pályaválasztási/pályaorientációs műszaki rendszerek üzemeltetése);
1.3. "2.2. Felhívás M.2.3) pontja szerinti többletszakember" értékelési szempontra megajánlott szakemberek bevonása a teljesítésbe (pályaválasztási/pályaorientációs műszaki rendszerek üzemeltetése);
2. AISS Technologies Kft. (1143 Budapest, Ilka utca 50.) alvállalkozó által:
2.1. A felhívás III.1.3. M.2.4. pont szerinti szakember bevonása a teljesítésbe (informatikai gyakorlattal rendelkező szakember - informatikai feladatok ellátása)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. Az eljárás eredményes.
2. A nyertes ajánlattevő adószáma: 12428063-2-42
3. Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
3.1. Modern Oktatási Eszközök Kft. (1087 Budapest, Salgótarjáni út 12-14.), adószáma: 12428063-2-42
3.2. SULISZERVIZ Kft. (4029 Debrecen, Pacsirta utca 12.), adószáma: 13044828-2-09
4. Az eljárás során nem kerültek figyelembe vételre környezetvédelmi vagy szociális szempontok.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148 § -ban meghatározottak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/11/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)