Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/29
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.02.11.
Iktatószám: 23522/2018
CPV Kód: 45100000-8
Ajánlatkérő: Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye: Sopron 01164/2; 01164/3; 01164/4; 01164/5; 01164/6; 01164/8; 01164/9; 01164/10; 01164/11; 01164/12; 01164/13; 01164/14; 01164/15; 01164/16; 01164/17; 01164/18; 01164/20; 01166; 01167; 01179 hrsz-ek
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: TVG-INVEST Ingatlanbefektetési, Építési Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Turizmusfejlesztés közfeladatot ellátó szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Turizmusfejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60636874
Postai cím: Új Utca 4
Város: Sopron
NUTS-kód: HUZ
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Korossy Emese
Telefon: +36 306268408
E-mail: velencetax@velencetax.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://sopronferto-turisztikai-zrt.itthon.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://sopronferto-turisztikai-zrt.itthon.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Turizmusfejlesztés közfeladatot ellátó szerv
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Turizmusfejlesztés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fertő tavi vízitelep területelőkészítési munkái
Hivatkozási szám: EKR000772442018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45100000-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Összesen 145.416 m2 nád aratása és fakivágási terv szerint 254 db fa kivágása, a fás terület gyökértelenítése.
A terület Natura 2000 védelem alatt áll, így a munkavégzés során figyelemmel kell lenni a környv-i előírásokra és az illetékes hatóság által kiadott környezetvédelmi engedélyre.
Szállítási útvonalnak a csatolt szerződéstervezet szerint a Sopron 0218, 0219, 0220 és 0222 hrsz alatt bejegyzett ingatlanokat kötelező igénybe venni. Ennek oka, hogy az elkerülő utak igénybevételével biztosítható, hogy az építési forgalommal járó zajterhelés és a környezeti terhelés nem Sopron, Fertőrákos és Balf lakott belterületén jelentkezik, hanem nem lakott területen. A megjelölt ingatlanok tulajdonosa és kezelője, Sopron MJV hozzájárult azok igénybevételéhez és kifejezetten támogatja ezt a megoldást. Építési munka célja: vízjogi létesítési, építési és környezetvédelmi engedélyek alapján elvégzendő mély-és magasépítési, vízépítési munka munkaterületének előkészítése.
továbbiak a pdf AF-ben.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 87657214 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Fertő tavi vízitelep területelőkészítési munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45100000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Sopron 01164/2; 01164/3; 01164/4; 01164/5; 01164/6; 01164/8; 01164/9; 01164/10; 01164/11; 01164/12; 01164/13; 01164/14; 01164/15; 01164/16; 01164/17; 01164/18; 01164/20; 01166; 01167; 01179 hrsz-ek
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Összesen 145.416 m2 nád aratása és fakivágási terv szerint 254 db fa kivágása, a fás terület gyökértelenítése.
A terület Natura 2000 védelem alatt áll, így a munkavégzés során figyelemmel kell lenni a környezetvédelmi előírásokra és az illetékes hatóság által kiadott környezetvédelmi engedélyre.
Szállítási útvonalnak a csatolt szerződéstervezet szerint a Sopron 0218, 0219, 0220 és 0222 hrsz alatt bejegyzett ingatlanokat kötelező igénybe venni. Ennek oka, hogy az elkerülő utak igénybevételével biztosítható, hogy az építési forgalommal járó zajterhelés és a környezeti terhelés nem Sopron, Fertőrákos és Balf lakott belterületén jelentkezik, hanem nem lakott területen. A megjelölt ingatlanok tulajdonosa és kezelője, Sopron MJV hozzájárult azok igénybevételéhez és kifejezetten támogatja ezt a megoldást.
Építési munka célja: vízjogi létesítési, építési és környezetvédelmi engedélyek alapján elvégzendő mély-és magasépítési, vízépítési munka munkaterületének előkészítése.
Építési munka elvégzésének helyszíne: Sopron 01164/2; Sopron 01164/3; Sopron 01164/4; Sopron 01164/5; Sopron 01164/6; Sopron 01164/8; Sopron 01164/9; Sopron 01164/10; Sopron 01164/11; Sopron 01164/12; Sopron 01164/13; Sopron 01164/14; Sopron 01164/15; Sopron 01164/16; 01164/17; Sopron 01164/18; Sopron 01164/20; Sopron 01166; Sopron 01167; Sopron 01179.
Építési munka kivitelezésének véghatárideje: a kivitelezési szerződés aláírását követő 75 nap.
Ajánlatkérőnek kiemelt érdeke fűződik ahhoz, hogy a tárgyi feladat a vállalkozási szerződés aláírását követő 75 nap végére maradéktalanul elkészüljön, ezért a nyertes Ajánlattevő köteles a vállalkozási szerződés aláírását követő 75. nap 16:00 óráig befejezni a kivitelezést a megkötött szerződésnek mindenben megfelelően.
A vállalkozó köteles 2019. április 30-ig a nádmentes állapotot a munkaterület utókezelésével biztosítani.
Teljesítés helye:
Sopron, a Fertő tavi jelenlegi vízitelep területe, az alábbi ingatlanok: Sopron 01164/4; Sopron 01164/8; Sopron 01164/9; Sopron 01164/10; Sopron 01164/11; Sopron 01164/12; Sopron 01164/13; Sopron 01164/14; Sopron 01164/15; Sopron 01164/16; 01164/17; Sopron 01164/18; Sopron 01166; Sopron 01167.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 75 naptári nap átfutási időhöz képest (előírt határidő) vállalt rövidebb teljesítési határidő vállalása (naptári nap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár nettó HUF-ban megadva (egyösszegű átal Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Érvénytelen az ajánlat:Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja, a Kbt. 73. §-a (6) bekezdésének c) pontjával összhangban:
nettó 90.000.000,- HUF.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Fertő tavi vízitelep területelőkészítési munkái
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TVG-INVEST Ingatlanbefektetési, Építési Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50751204
Postai cím: Zimay László Utca 12
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: tiszavg@t-online.hu
Telefon: +36 309436487
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +76 505100
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12869848203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 90000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 87657214
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Gózon János egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55977113
Postai cím: Kossuth L. Utca 22/A
Város: Dunapataj
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6328
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 43984071223

Hivatalos név: TVG-INVEST Ingatlanbefektetési, Építési Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50751204
Postai cím: Zimay László Utca 12
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12869848203

Hivatalos név: ARMA-ÉP Szerelő és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26836870
Postai cím: Szolnokihegy tanya 78/c
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13794626203

Hivatalos név: Modus Vivendi Építőipari Beruházó- és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45250912
Postai cím: Kossuth 13
Város: Imrehegy
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6238
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10482254203

Hivatalos név: WOODTECH CSOPORT Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22500474
Postai cím: Kövecses Dűlő 0201/90.
Város: Kőszeg
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9730
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11300201218

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/10/11 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
1. számú ajánlat:
Ajánlattevő neve: Gózon János egyéni vállalkozó
Ajánlattevő székhelye: 6328 Dunapataj, Kossuth L. u. 22/a.
Ajánlattevő adószáma: 43984071-2-23
1. Ajánlati ár nettó HUF-ban megadva (egyösszegű átalányár): 87.948.066,-Ft
2. 75 naptári nap átfutási időhöz képest (előírt határidő) vállalt rövidebb teljesítési határidő vállalása (naptári nap): 72 nap
2. számú ajánlat:
Ajánlattevő neve: TVG-INVEST Kft.
Ajánlattevő székhelye: 6000 Kecskemét, Zimay László u. 12.
Ajánlattevő adószáma: 12869848-2-03
1. Ajánlati ár nettó HUF-ban megadva (egyösszegű átalányár): 87.657.214,-Ft
2. 75 naptári nap átfutási időhöz képest (előírt határidő) vállalt rövidebb teljesítési határidő vállalása (naptári nap): 70 nap
3. számú ajánlat:
Ajánlattevő neve: ARMA-ÉP Kft.
Ajánlattevő székhelye: 6000 Kecskemét, Szolnokihegy tanya 78/c.
Ajánlattevő adószáma: 13794626-2-03
1. Ajánlati ár nettó HUF-ban megadva (egyösszegű átalányár): 88.564.052,-Ft
2. 75 naptári nap átfutási időhöz képest (előírt határidő) vállalt rövidebb teljesítési határidő vállalása (naptári nap): 73 nap
4. számú ajánlat:
Ajánlattevő neve: Modus Vivendi Kft.
Ajánlattevő székhelye: 6238 Imrehegy, Kossuth u. 13.
Ajánlattevő adószáma: 10482254-2-03
1. Ajánlati ár nettó HUF-ban megadva (egyösszegű átalányár): 88.976.357,-Ft
2. 75 naptári nap átfutási időhöz képest (előírt határidő) vállalt rövidebb teljesítési határidő vállalása (naptári nap): 74 nap
ÉRVÉNYTELEN AJÁNLATTEVŐ:
WOODTECH CSOPORT Kft. (9730 Kőszeg, Kövecses dűlő 0201/90., adószáma: 11300201-2-18)
Az érvénytelenség indoka: Az ajánlatkérő megállapította, hogy az ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. §-ának (1) e) pont szerint érvénytelen, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő ajánlata nem felel meg az ajánlattételi felhívásban, illetve a Kbt.-ben foglaltaknak.
Szociális és környezetvédelmi szempontok nem kerültek érvényesítésre.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges