Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/28
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.02.08.
Iktatószám: 2422/2019
CPV Kód: 45111000-8
Ajánlatkérő: Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye: Sopron, a Fertő tavi jelenlegi vízitelep területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: TVG-INVEST Ingatlanbefektetési, Építési Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Turizmusfejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60636874
Postai cím: Új Utca 4
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Korossy Emese
Telefon: +36 306268408
E-mail: velencetax@velencetax.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://sopronferto-turisztikai-zrt.itthon.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://sopronferto-turisztikai-zrt.itthon.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Turizmusfejlesztés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fertő tavi vízitelep területelőkészítés 2. ütem
Hivatkozási szám: EKR001101302018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111000-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A 2. szakasz területelőkészítési munkáinak elvégzése két ütemben valósul meg. Két ütemben összesen 126 563 m2 nád aratása és fakivágási terv szerint 17 670 m2 területen a megjelölt fák kivágása, és összesen 54 780 m2 fás, bokros terület cserjeirtása és gyökértelenítése az alábbiak szerint:
i. az első ütemben összesen 49762 m2 nád irtása, fakivágási terv szerint 5536 m2-en a megjelölt 2 db fa kivágása, és 27024 m2 fás bokros terület cserjeirtása és gyökértelenítése.
ii. a második ütemben összesen 76801 m2 nád irtása, fakivágási terv szerint 12134 m2-en a megjelölt 4 db fa kivágása, és 27756 m2 fás bokros terület cserjeirtása és gyökértelenítése.
A terület Natura 2000 védelem alatt áll, így a munkavégzés során figyelemmel kell lenni a környezetvédelmi előírásokra és az illetékes hatóság által kiadott környezetvédelmi engedélyre.
Szállítási útvonalnak a csatolt szerződéstervezet szerint a Sopron 0218, 0219, 0220 és 0222 hrsz alatt bejegyzett ingatlanokat kötelező igénybe venni. Ennek oka, hogy az elkerülő utak igénybevételével biztosítható, hogy az építési forgalommal járó zajterhelés és a környezeti terhelés nem Sopron, Fertőrákos és Balf lakott belterületén jelentkezik, hanem nem lakott területen. A megjelölt ingatlanok tulajdonosa és kezelője, Sopron MJV hozzájárult azok igénybevételéhez és kifejezetten támogatja ezt a megoldást.
Építési munka célja: vízjogi létesítési, építési és környezetvédelmi engedélyek alapján elvégzendő mély-és magasépítési, vízépítési munka munkaterületének előkészítése.
Építési munka elvégzésének helyszíne: Sopron 01164/1, Sopron 01164/2; Sopron 01164/3; Sopron 01164/5, Sopron 01164/6b,d; Sopron 01164/8; Sopron 01164/10; Sopron 01164/11; Sopron 01164/13; Sopron 01164/14; Sopron 01164/17; Sopron 01164/18; Sopron 01164/20.
Építési munka kivitelezésének véghatárideje: 2019. december 15, azzal, hogy az ajánlatkérőnek kiemelt érdeke fűződik ahhoz, hogy a tárgyi feladat első üteme legkésőbb a vállalkozási szerződés hatályba lépését követő 45 nap végére maradéktalanul elkészüljön, ezért a nyertes Ajánlattevő köteles a vállalkozási szerződés hatályba lépését követő 45 nap 16:00 óráig befejezni az első ütem kivitelezését a megkötött szerződésnek mindenben megfelelően. Felhívjuk a figyelmet ugyanakkor arra, hogy a minőségi értékelési részszempontra figyelemmel az ajánlattevők ennél az ajánlatkérő számára kedvezőbb vállalást is tehetnek.
A vállalkozó köteles az első ütem területe tekintetében 2019. április 30-ig a nádmentes állapotot a munkaterület utókezelésével biztosítani.
2019. április 30. és 2019. szeptember 30. között a kiviteli munkák végzésére nincs lehetőség.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 117419309 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Fertő tavi vízitelep komplex fejlesztés területelő
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Sopron, a Fertő tavi jelenlegi vízitelep területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 2. szakasz területelőkészítési munkáinak elvégzése két ütemben valósul meg. Két ütemben összesen 126 563 m2 nád aratása és fakivágási terv szerint 17 670 m2 területen a megjelölt fák kivágása, és összesen 54 780 m2 fás, bokros terület cserjeirtása és gyökértelenítése az alábbiak szerint:
i. az első ütemben összesen 49762 m2 nád irtása, fakivágási terv szerint 5536 m2-en a megjelölt 2 db fa kivágása, és 27024 m2 fás bokros terület cserjeirtása és gyökértelenítése.
ii. a második ütemben összesen 76801 m2 nád irtása, fakivágási terv szerint 12134 m2-en a megjelölt 4 db fa kivágása, és 27756 m2 fás bokros terület cserjeirtása és gyökértelenítése.
A terület Natura 2000 védelem alatt áll, így a munkavégzés során figyelemmel kell lenni a környezetvédelmi előírásokra és az illetékes hatóság által kiadott környezetvédelmi engedélyre.
Szállítási útvonalnak a csatolt szerződéstervezet szerint a Sopron 0218, 0219, 0220 és 0222 hrsz alatt bejegyzett ingatlanokat kötelező igénybe venni. Ennek oka, hogy az elkerülő utak igénybevételével biztosítható, hogy az építési forgalommal járó zajterhelés és a környezeti terhelés nem Sopron, Fertőrákos és Balf lakott belterületén jelentkezik, hanem nem lakott területen. A megjelölt ingatlanok tulajdonosa és kezelője, Sopron MJV hozzájárult azok igénybevételéhez és kifejezetten támogatja ezt a megoldást.
Építési munka célja: vízjogi létesítési, építési és környezetvédelmi engedélyek alapján elvégzendő mély-és magasépítési, vízépítési munka munkaterületének előkészítése.
Építési munka elvégzésének helyszíne: Sopron 01164/1, Sopron 01164/2; Sopron 01164/3; Sopron 01164/5, Sopron 01164/6b,d; Sopron 01164/8; Sopron 01164/10; Sopron 01164/11; Sopron 01164/13; Sopron 01164/14; Sopron 01164/17; Sopron 01164/18; Sopron 01164/20.
Építési munka kivitelezésének véghatárideje: 2019. december 15, azzal, hogy az Ajánlatkérőnek kiemelt érdeke fűződik ahhoz, hogy a tárgyi feladat első üteme a vállalkozási szerződés hatályba lépését követő 45 nap végére maradéktalanul elkészüljön, ezért a nyertes Ajánlattevő köteles a vállalkozási szerződés hatályba lépését követő 45 nap 16:00 óráig befejezni az első ütem kivitelezését a megkötött szerződésnek mindenben megfelelően. Felhívjuk a figyelemet ugyanakkor arra, hogy a minőségi értékelési részszempontra figyelemmel az ajánlattevők ennél az ajánlatkérő számára kedvezőbb vállalást is tehetnek.
A vállalkozó köteles az első ütem területe tekintetében 2019. április 30-ig a nádmentes állapotot a munkaterület utókezelésével biztosítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 AT az első ütem tekintetében előírt 45 naptári napos átfutási időhöz képest hány nappal vállal rövidebb teljesítési határidőt?a 45 naptári napból levonandó naptári napok számának megjelölésével 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár nettó HUF-ban megadva (egyösszegű átal Súlyszám - 70
x Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: Az ajánlattevő az első ütem tekintetében előírt 45 naptári napos átfutási időhöz képest hány nappal vállal rövidebb teljesítési határidőt? (a 45 naptári napból levonandó naptári napok számának megjelölésével)
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Érvénytelen az ajánlat: Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja, a Kbt. 73. §-a (6) bekezdésének c) pontjával összhangban:
nettó 118.000.000,- HUF.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Fertő tavi vízitelep komplex fejlesztés területelő
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TVG-INVEST Ingatlanbefektetési, Építési Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50751204
Postai cím: Zimay László Utca 12
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: tiszavg@t-online.hu
Telefon: +36 309436487
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +76 505100
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12869848203
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 118000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 117419309
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MEGA-SPED Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37800442
Postai cím: Szolnoki hegy 118.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU33
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11424688203

Hivatalos név: TVG-INVEST Ingatlanbefektetési, Építési Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50751204
Postai cím: Zimay László Utca 12
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12869848203

Hivatalos név: WOODTECH CSOPORT Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22500474
Postai cím: Kövecses Dűlő 0201/90.
Város: Kőszeg
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9730
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11300201218

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/18 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges