Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/2
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.03.
Iktatószám:24421/2018
CPV Kód:45215100-8
Ajánlatkérő:Szent Lázár Megyei Kórház
Teljesítés helye:3100 Salgótarján, Füleki út 54-56. szám alatt, 2302 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.02.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kórház
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szent Lázár Megyei Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24746706
Postai cím: Füleki Út 54-56
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mohácsi Ildikó
Telefon: +36 302892331
E-mail: imohacsidr@gmail.com
Fax: +36 12010184
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szlmk.hu/new5/index.php
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000988892018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000988892018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kórház
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: új Onkológiai Centrum építése
Hivatkozási szám: EKR000988892018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
AK területén közvetlenül a 9. emeletes fő épület és a 4. emeletes gyermekgyógyászati épület közé foghíj beépítéssel, azokhoz csatlakozva, alapjaikat megerősítve, területen futó közműveik kiváltása után, talajvizes területen új Onkológiai Központra vonatkozó kiviteli tervek elkészítésének tervezési, valamint a kivitelezési (új építési) munkálatainak elvégzése Vállalkozási szerződés keretében. Az általános építési szabályoktól eltérő, föld alatti, mélyépítési bunkernek orvostechnológiai és sugárvédelmi követelményeknek is meg kell felelnie.
A kivitelezés, magas- és mélyépítési, sugárvédelmi-, tereprendezési-, közmű csatlakozási , erős- és gyengeáramú-, épületgépészeti-, orvostechnológiai-, belső építészeti- és kertészeti munkák a KDban, a jogerős építési engedéllyel ellátott kivitelezési tervdokumentációban részletezett műszaki tartalom és szerződéses feltételek alapján. A kivitelezés a Kórház folyamatos működése mellett, téli időjárási viszonyokat is figyelembe véve valósítandó meg.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: új Onkológiai Centrum építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39715300-0
További tárgyak:45111200-0
45111290-7
45112000-5
45112700-2
45200000-9
45210000-2
45215100-8
45231400-9
45331200-8
77300000-3
79932000-6
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56. szám alatt, 2302 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
AK területén közvetlenül a 9. emeletes fő épület és a 4. emeletes gyermekgyógyászati épület közé foghíj beépítéssel, azokhoz csatlakozva, alapjaikat megerősítve, területen futó közműveik kiváltása után, talajvizes területen új Onkológiai Központra vonatkozó kiviteli tervek elkészítésének tervezési, valamint a kivitelezési (új építési) munkálatainak elvégzése Vállalkozási szerződés keretében. A földalatti szinten speciális sugárterápiás berendezések környezetének kialakítása, összesen 4 emeletes, nettó. 3478,28 m2 szint-alapterületű (az alsó besugárzó-kezelő (bunker) szint: 1021,98 m2, a fsz: 856,54 m2, I. em.: 518,26 m2, a II. em: 518,26 m2, a III. emeleti (részben gépészeti) szint: 543,78 m2, IV. em. (füstmentes lépcsőház): 19,46 m2). Az általános építési szabályoktól eltérő, föld alatti, mélyépítési, sugárterápiás besugárzó berendezések elhelyezésére szolgáló bunkernek orvostechnológiai és sugárvédelmi követelményeknek is meg kell felelnie.
Az onkológiai központ új épületének hátulsó részén, az építési területen átfolyó patak lefedése utáni átfolyás biztosítására 187,3 fm csőszerkezet kerül lefektetésre. Az ajánlattevő feladat ezen felül az épület mellett folyó patak medrének módosítása, vasbeton szerkezettel lefedése, az új épület miatt szükséges parkolók kialakítása érdekében a patakot lefedő hídpálya feletti töltésen 6 m széles és 150 m hosszú út mellett, mindkét oldalon 84, illetve az egyik oldalon további 20 személygépkocsi parkolóhely kialakítása támfalak építésével, továbbá a hozzávezető utak építése.
Nyertes ajánlattevő feladat továbbá a jogerős építési engedéllyel ellátott, kivitelezési ajánlat adására alkalmas tender szintű dokumentáció alapján az új Onkológiai Központra és annak környezetére vonatkozó kiviteli tervek elkészítése is, amelynek keretében 8 papíralapú példány + 1 példány digitális példány CD/DVD, vagy pen-drive adathordozón elhelyezett, .pdf és szerkeszthető .dwg formátumban történő áradása szükséges, legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő legfeljebb 90 naptári napon belül. A kivitelezés tartalmaz magas- és mélyépítési, sugárvédelmi-, tereprendezési-, közmű csatlakozási , erős- és gyengeáramú-, épületgépészeti-, orvostechnológiai-, belső építészeti- és kertészeti munkákat, amelyek részletes műszaki tartalmát és feltételeit a Közbeszerzési Dokumentumok, a jogerős építési engedéllyel ellátott kivitelezési tervdokumentáció tartalmazza. A kivitelezés a Kórház folyamatos működése mellett, téli időjárási viszonyokat is figyelembe véve valósítandó meg! Tervezői művezetést az Ajánlatkérő biztosítja. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem határoz meg.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel az építési beruházás egyrészt olyan épület építési munkálataira irányul, - amely egy helyrajzi számon helyezkedik el, folyamatosan működő Kórház területén található, minek következtében a teljesítés közbeszerzés részekre bontása sem műszaki, sem a gazdasági ésszerűség, sem pedig a zavartalan betegellátás biztosításának követelményével nem összeegyeztethető, különös tekintettel a szerződés teljesítésének záros végső határidejére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. Műszaki ütemterv minősége, megalapozottsága 15
2 2.2. Kivitelezés térbeli organizációja 15
3 2.3. MSZ EN ISO 9001:2015 vagy ezzel egyenértékű tanúsítvány megléte (KDban részletezettek szerint) 10
4 2.4. M/2.1. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 20 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatban csatolni kell a 2.4. értékelési szempont alátámasztása érdekében M/2.1. szakember többlet tapasztalatát alátámasztó szakmai önéletrajzot és AT nyilatkozatot a D.339/2015, a D.339/2017, és a D. 358/2017. számú KDBi határozatok értelmében és tartalommal. Ha AT a IV.2.2. határidőig nem nyújtja be a dokumentumokat, ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pont szerint érvénytelen.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró ok(KO):Eljárásban nem lehet ajánlattevő(AT),alvállalkozó(AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSZ),akivel szemben a Kbt.62.§(1)-(2)bek szerinti KO valamelyike fennáll.
Ajánlatkérő (AK) kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, alk. igazolásában résztvevő GSZt,aki részéről a KO az eljárás során következett be. ATnek az ajánlatában a Kbt. 67.§(1)-(2)bek., valamint a 321/2015.(X. 30.)Korm. r. 1.§(1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum(Továbbiakban:EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy nem tartozik az előírt KOk hatálya alá.
Az AK által a Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján a KOkra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ATnek a 321/2015.(X. 30.) Korm.r. 8.§ 10.§ és 12-16.§-ának megfelelően kell igazolnia. Közös AT-k esetén valamennyi AT köteles külön EEKD benyújtására.
A Kbt. 62.§(1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az AT-nek nyilatkoznia kell, hogy a 2017. évi LIII. törvény (Pmtv) 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot kell benyújtani. Ha a GSZnek nincs Pmtv. 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Az igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69.§(11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a KOk hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a GSZ ezek elérhetőségét az EEKDban megjelölte.
Amennyiben az AT az alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a KOk fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó GSZ részéről az EEKD-t.Azon AVk tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában, az AT a Kbt.67.§(4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. AK felhívja a figyelmet a Kbt.64.§(1)-(2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá a 74.§(1) bekezdésére. A kizáró okokra és az alk. követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK –ellenkező bizonyításig– az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. AK felhívja a figyelmet a 321/2015.(X. 30.) Korm. r. 16.§-ára is. AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdésben foglaltakat.
Szakmai tev. végzésére von. alk: a) az ajánlatban megjelölt, ép. kiv. tev.-t végző GSZ szerepeljen az Étv. szerinti, ép. kiv. tev.-t végzők névjegyzékében, illetve a nem Mo-on letelepedett GSZ esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában. b)AK előírja AT vonatkozásában az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzéskében szereplés követelményét, ill. nem Mo.-on letelepedett AT esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásban szereplés, vagy ott előírt engedély, jogosítvány, vagy szervezeti-, kamarai tagsággal rendelkezés követelményét.
Ig. mód:
A Kbt. 65.§(1) bek. c) pontja szerinti alk.köv.-t az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolni. AK elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát -IV. rész α pont kitöltésével- részletes információk kérése nélkül.
A Kbt. 69.§(4)-(7)bek. alapján felhívott AT-k tekintetében a nyilvántartásban szerepléstényét -amennyiben a Kbt.69.§(11) bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincs mód- a nyilvt. kivonatának, a nyilvt. vezető szerv által kiállított ig.-nak vagy a nyilvt.-ban szereplés tényét igazoló dok.-nak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
A nem Mo-on letelepedett GSZ esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevők által az ajánlatban benyújtandó igazolások: Ajánlattevőknek a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot – ide nem értve a Kbt.69. § szerinti utólagos igazolási kötelezettség teljesítését – az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő felhívja a tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés rendelkezései alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Erre tekintettel Ajánlattevő az
EEKD IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni. Az EEKDban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevők felelnek. A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb ajánlattevő által az utólagos igazolási kötelezettség körében, a gazdasági és pénzügyi alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások: P.1./ Az Ajánlattevőnek 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát az Ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (magas- és mélyépítési tevékenységből) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont] Ha az Ajánlattevő a P.1./ pontban előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény teljesítése és igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdése szerint járhat el. Az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdése és (7) bekezdése szerinti igazolásokat is elfogad a P.1/ pontban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett. Ebben az esetben felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (5) bekezdés, a 30. § (4) bekezdés rendelkezéseire. Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt, az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. (7) bekezdései, valamint a (11) bekezdése is irányadó. Ajánlatkérő ezúton hívja fel a gazdasági szereplők figyelmét, a Kbt. 69. § (4) bekezdés rendelkezése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés rendelkezései alkalmazandóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): AK alkalmatlannak minősíti ATt (vagy közös ATket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek): P.1./ az Ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magas- és mélyépítési tevékenységből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a vizsgált időtartam alatt nem éri el összesen a 2.700.000.000,- HUF (Kettőmilliárd hétszázmillió forint) összeget.
Amennyiben az ajánlattevő működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adattal, az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben), úgy a tevékenysége megkezdése óta mérlegfordulónappal lezárt üzleti évek nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.
Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint a P.1./ pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 1. §(1) bek. szerint az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül. Ajánlatkérő az EEKD egyszerű kitöltése alatt a IV. rész α pontjának kitöltését érti.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ATk az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni: M.1./ az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki átadás – átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgykörében teljesített építési munkáit ismertető, a (321/ 2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3)bek szerint a szerződést kötő másik fél által kiállított referenciaigazolással amelynek tartalmaznia kell legalább legalább a következő adatokat:
• a szerződést kötő másik fél megnevezését (és kapcsolattartási adatai);
• a teljesítés idejét, (olyan pontossággal, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a teljesítés a felhívás feladását közvetlen megelőző öt évben történt; a kezdő és befejező időpont év-hónap-nap pontossággal megadva););
• a teljesítés helyét;
• az építési beruházás tárgyát;
• az építési beruházás mennyiségét;
• nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került és amelyből az ajánlatevő alkalmassága egyértelműen megállapítható.Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140.§(9) bekezdésében meghatározottakra is. (Kérjük emiatt korábbi a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy az alkalmasság minimumkövetelményeiben megadott mértékegységben).
M/2.1.-M/2.2. nyilatkozatát azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) felelősöknek a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe; [Kbt. 65. § (1) bekezdés b ) pont; KR. 21. § (2)bek b) pont] A szakember bemutatása során a képzettséget és gyakorlatot alátámasztó, a szakember saját kezű aláírását tartalmazó önéletrajza, valamint a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat csatolandó. Ha a megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint a felhívás adott pontjában előírt jogosultsággal rendelkezik, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat igazolására egyéb dokumentum csatolása nem szükséges. AK a KR 24. § (1),(2) bek szerinti igazolásokat is elfogad az M1/-M.2./ pontokban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett.AT az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt.65 § (7), (9) és (11)bek szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet.A Kbt. 65. § (10) bek szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó.A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12 . § (2)bek rendelkezései alkalmazandó
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az AT (vagy közös AT), ha nem rendelkezik (együttesen nem rendelkeznek): M.1./olyan, az AF
feladásától visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki átadás – átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett referenciával, M.1.1./amely legalább 2.300 m2 alapterületű, legalább 3 szintes építmény építésére vonatkozott és tartalmazott foghíj (azaz 2 épület közé, azok alapjainak megerősítésével történő) beépítést, továbbá tartalmazott épületgépészeti, villamos szerelési, tereprendezési-, közmű csatlakozási , erős- és gyengeáramú-, belső építészeti- és kertészeti munkát, valamint szomszédos épület(ek) alapmegerősítését, és új vb. szerkezetű lift kivitelezését; M.1.2./ amely a 1997. évi CLIV. tv. 3.§ g) pontja szerinti intézménynél, annak folyamatos működése mellett teljesített föld alatti bunker kialakítása érdekében mélyépítési munkára vonatkozott, és amely orvostechnológiai és technológiai sugárvédelmi szakági kivitelezési munkát is tartalmazott;
Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelést legfeljebb 3 szerződésből igazolhatja.
M/2.1. legalább 1 fő OT-M-Sz, OT-M-T, OT-R-T, OT-R-Sz, Magyar Mérnöki Kamarai jogosultsággal rendelkező, orvostechnológiai műszaki tervezési jogosultsággal rendelkező mérnök szakemberrel, aki legalább 1 db onkológiai lineáris gyorsító bunker vagy brachyterápiás bunker tervezését végezte,
M/2.2. - legalább 1 fő É-1 Magyar Építészmérnöki Kamarai jogosultsággal rendelkező építész vezető tervező szakemberrel, aki legalább 7 év tervezői jogosultsággal rendelkezik, és legalább 1 db egészségügyi intézményben megvalósított projektre vonatkozott a tervezési tapasztalata.
Az alkalmassági feltételek kapcsán kapacitást nyújtó szervezet igénybevételére a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésnek megfelelően van lehetőség.
Ajánlatkérő az M/1.1.-M/1.2, valamint M/2.1.-M/2.2 műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
Egy szakember megfelelőség esetén több pozícióba jelölhető.Szakember tekintetében ajánlatkérő a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséget, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalatot meghaladó feltételt nem ír elő alkalmassági követelményként, hanem azt a 2.4. értékelési részszempontként értékeli az M.2.1./ pont tekintetében, a szakember többlet szakmai tapasztalatát. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes AT legkésőbb a szerződés megkötésének
időpontjára (ezt követően a szerződés időtartama alatt) az M/2.1 és M/2.2. pont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről gondoskodik. A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és ebben az esetben AK a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M/1.1-M/1.2, valamint M/2.1.-M/2.2. pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ATk együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Előleg max. mértéke a teljes nettó ellenszolgáltatás 10%-a, elszámolása a végszámla kifizetéséig kell megtörténjen. AK nem határoz meg tartalékkeretet. A beszerzés 1577/2018. (XI. 15.) Korm. hat. alapján 100%-ban támogatásból valósul meg utófinanszírozás szabályai szerint. A kifizetésre a Kbt. 135.§(1)-(3) és (5)-(6)bek, a Ptk 6:130§ (1) -(2)bek, alvállalkozó igénybevétele esetén 322/2015(X.30.) KR 32/A§ és 32/B§ irányadók. ÁFA finanszírozása a hatályos jogszabályok előírásai szerint AK 5 db rész- és 1 db végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja a nettó szerződéses érték 25%- 40%-60%-75%-90%-100%-át elérő megvalósult teljesítés esetén. Késedelmi kötbér 1%/naptári nap,max 20%. hibás teljesítési kötbér: hibás teljesítéssel érintett nettó vállalkozói díj 1%/nap, meghiúsulási kötbér: a teljes nettó vállalkozói díj 25%. Teljes körű jótállás 12hónap. Jótállási biztosíték a Kbt.134.§(6)bek a) pontja szerint, mértéke a nettó vállalkozói díj 3 %-a.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/02/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/02/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az EKR-ben - https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik melyre a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) AK a KDt az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé. 2)Kieg táj: a Kbt.56.§ (1)-(5) és (7) bek és KD szerint.3)AK Helyszíni bejárást tart. Címe: 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56. Találkozási pont: ugyan ott. Időpont: 2019.01.10. 10:00. 4)Ajánlatok benyújtása:Az ajánlattételi határidő lejártáig az EKR rendszerben. 5)Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek, jelszó nélkül olvashatónak,de nem módosíthatónak kell lennie. AT árazott költségvetésüket excel(.xls) formátumban is csatolják. Érvénytelen az ajánlat,ha AT az ajánlatához nem nyújtja be az árazott költségvetést. 6) Közös ajánlattétel:Ha több ATközösen nyújtott be ajánlatot,akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell.7) AT az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni: a) Felolvasólapot b)Kbt.66.§ (2) szerinti, c) 62.§(1) k) kb) és kc) szerinti nyilatkozat, d) vált.bej. nyilatkozat; e) EEKD; f) Kbt. 67. § (4) nyilatkozat. 8)ATnek,valamennyi közös ATnek ajánlatában be kellnyújtania:Kbt. 66§(6), 67.§(1),(3) és (4), 65.§(7),134.§(5) szerinti nyilatkozatokat,(Kbt.66. § (6) és 65. § (7)bek esetében nemleges tartalmú nyilatkozat benyújtása is kötelező) -kötelezettségvállalást tartalmazó okirat az alk. igazolásában részt vevő GSZ részéről Kbt.65.§ (7) -nyilatkozat a 322/2015.(X.30.) Korm.rend. 26.§ alapján,Kbt. 134. § (5) bek alapján nyilatkozat az előírt biztosíték rendelkezésre bocsátásáról, ISO tanúsítvány másolata. 9) Az ajánlathoz csatolandó az ATk,valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ esetében aláíró közjegyző által hitelesített, vagy a Ctv. 9. § (3) bek szerinti aláírását igazoló aláírási címpéldánya,aláírásmintája,meghatalmazott esetén meghatalmazás is.10) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolandó a vonatkozó változásbejegyzési kérelem egyszerű másolata. Elektronikus feladás esetén az ehhez kapcsolódó dok-ok nem hitelesített másolata is.11)Formai kötöttség Kbt.47.§(2) bekezdése és az EKR rendelet 10. § rendelkezései szerint.12)Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással. 13)Fordítás:AK a fordítások esetén AT általi felelős magyar fordítást is elfogadja.14) A csatolandó dokumentumok teljes jegyzékét a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 15) AT köteles - legkésőbb a szerz.kötés időpontjára- a vállalási díjnak megfelelő értékű összkockázati építésbiztosítássa (szerelés biztosítási rész nélkül) felelősség biztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, min200e,- Ft, max 400eFt/káresemény, és min100M Ft/év limitösszeggel 16)ÜT: AT a Kbt.44.§ alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót kell alkalmazza, és nyilatkozat benyújtásával indokolni köteles. 20) AK a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében. 21) AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot valamint a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdést. Az ajánlati kötöttség IV.2.6. pontban megadott időtartama Kbt.81.§(11) bekezdés alapján 60 nap. 22) Értékelés:Kbt.76.§(2)c) alapján.Értékelés során adható pontszám:0- 100 pont.Értékelés módsz.: Az összesített nettó ár tekintetében fordított arányosítás, a 2.1.-2.2 minőségi szempontok tekintetében a szakmai ajánlat sorberendezése alapján felállított rangsor alapján fordított arányosítás, a 2.3. ért. szempont: abszolút értékelés - pontozás, a 2.4. szempontnál egyenes arányosítás. Részletek a KDban .23) Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben irányadó jog: Kbt.; 424/2017.(XII.19.) Kr., 322/2015(X.30.) Kr, 321/ 2015 (X.30.) Kr., 24)A karakterkorlátozásra tekintettel további részletes feltételek a KDban kerülnek közzétételre. 25)
A beszerzés forrása a 1577/2018. (XI. 15.) Korm. határozattal biztosított támogatás. 26) FAKSZ: dr. Mohácsi Ildikó (00282)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148 § rendelkezései alapján
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák