Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/250
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.12.28.
Iktatószám: 24510/2018
CPV Kód: 42612000-9
Ajánlatkérő: Alu-spán Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: 8066 Pusztavám, Petőfi S. utca 146.;8066 Pusztavám, Petőfi S. utca 146.;8066 Pusztavám, Petőfi S. utca 146.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: NCT IPARI ELEKTRONIKAI KFT.;Haas Factory Outlet a Division of Bartec GmbH.;NCT IPARI ELEKTRONIKAI KFT.
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szerszám és célgép gyártás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Alu-spán Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20522667
Postai cím: Petőfi S. Utca 146.
Város: Pusztavám
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8066
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fürst Henriett
Telefon: +36 204754049
E-mail: furst.h@alu-span.com
Fax: +36 22577001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.alu-span.com/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Szerszám és célgép gyártás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „CNC megmunkáló központok és esztergagép beszerzése az Alu-spán Kft. részére a GINOP-1.2.1-16-2017-00559 azonosító számú projekt keretében”
Hivatkozási szám: EKR000634302018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42612000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„CNC megmunkáló központok és esztergagép beszerzése az Alu-spán Kft. részére a GINOP-1.2.1-16-2017-00559 azonosító számú projekt keretében”
I. rész – 5 tengelyes, billenőfejes CNC vezérlésű megmunkáló központ beszerzése
II. rész – CNC vezérlésű univerzális megmunkáló központ beszerzése
III. rész – Hagyományos esztergagép beszerzése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 234947910 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 5 tengelyes, billenőfejes CNC vez. megmunkáló közp
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42612000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8066 Pusztavám, Petőfi S. utca 146.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. rész – 5 tengelyes, billenőfejes CNC vezérlésű megmunkáló központ beszerzése
1 darab 5 tengelyes, billenőfejes CNC vezérlésű megmunkáló központ leszállítása, üzembe helyezése és telepítése az alábbi főbb paraméterekkel:
Löketek: X legalább 4100 mm
Y legalább 2700 mm
Z legalább 900 mm
A legalább +/- 110° / 1°
C legalább -90 - +180° / 1°
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a nyertes Ajánlattevőnek a gép meghibásodása esetére elektronikus úton történő hibabejelentési lehetőséget, továbbá a jótállás teljes időtartama alatt 0-24- órában rendelkezésre álló szervizelési lehetőséget kell biztosítania. Reakcióidő nyertes Ajánlattevő megajánlása szerint.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a nyertes Ajánlattevőnek a gép leszállítását, üzembehelyezését és telepítését követően 1 fő részére kétszer 4 órában betanítást kell biztosítania.
A beszerzendő áru részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 I.2. A gép összes villamos elemére vállalt többletjótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap, max. 24 hónap):  10
2 I.3. A helyszíni hibajavításra vállalt reakcióidő (munkaóra)(min. 6 munkaóra, max. 24 munkaóra): 10
3 I.4. A megmunkáló központ rendelkezik-e 19" érintőképernyős színes, grafikus LCD érintőképernyővel? (Igen/Nem) 5
4 I.5. A megmunkáló központ rendelkezik-e abszolút, közvetlen mérőrendszerrel? (Igen/Nem) 5
5 I.6. A megmunkáló központ rendelkezik-e EtherCAT alapú periféria kezeléssel? (Igen/Nem) 5
6 I.7. Vezérlő hátterének kapacitása (GB) (min. 80 GB, max. 120 GB):  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – I.1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF): Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00559
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: CNC vezérlésű univerzális megmunkáló központ
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42612000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8066 Pusztavám, Petőfi S. utca 146.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. rész – CNC vezérlésű univerzális megmunkáló központ beszerzése
1 darab CNC vezérlésű univerzális megmunkáló központ leszállítása, üzembe helyezése és telepítése az alábbi főbb paraméterekkel:
Mozgástartomány:
X tengely min. 760 [mm]
Z tengely min. 508 [mm]
Beépített integrált körasztal (4. és 5. tengely) körasztal átmérő min. 500 mm
Körasztal teherbírása: min 300 kg
T-hornyok száma a körasztalon min. 7 darab
B-tengely mozgástartománya: +110°/ -35°
Körasztal max. sebessége: max. 50 °/sec
Tengelyek (X,Y,Z) gyorsjárati sebessége min.30,5 m/perc
Szimultán 5 tengelyes mozgás/megmunkálás
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a nyertes Ajánlattevőnek a gép meghibásodása esetére a jótállás teljes időtartama alatt szervizelési lehetőséget kell biztosítania. Reakcióidő minimum 2 munkanap, maximum 4 munkanap.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a nyertes Ajánlattevőnek maximum 4 fő részére 1 nap betanítást kell biztosítania a gép telepítését követő 5 naptári napon belül.
A beszerzendő áru részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 II.2. Az Y tengely mozgása (mm) (min. 450 mm, max. 508 mm) 10
2 II.3. A direkt hajtású főorsó teljesítménye (kW) (min. 20,1 kW, max. 22,4 kW) 5
3 II.4. A főorsó nyomaték @2.000 1/perc fordulatszámnál (Nm) (min. 110 Nm, max. 122 Nm) 10
4 II.5. Szerszámon keresztüli hűtés nyomása (bar) (min. 18 bar, max. 21 bar)  5
5 II.6. A megmunkáló központ rendelkezik-e programozható hűtőfolyadék-szórófejjel? (Igen/Nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – II.1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF): Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00559
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Hagyományos esztergagép
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42621000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 8066 Pusztavám, Petőfi S. utca 146.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
III. rész – Hagyományos esztergagép beszerzése
1 darab hagyományos nagy sebességű és nagy pontosságú esztergagép leszállítása, üzembe helyezése és telepítése az alábbi főbb paraméterekkel:
Ágy szélesség: legalább 350 mm
Felső szán lökete: legalább 135 mm
Ágy feletti elforduló átmérő: legalább 460 mm
Keresztszán feletti elforduló átmérő: legalább 280 mm
Híd feletti elforduló átmérő: legalább 620 mm
Híd nyílás szélessége: legalább 200 mm
Főorsó tengely magassága a gépalaptól: legalább 1070 mm
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a nyertes Ajánlattevőnek a gép meghibásodása esetére elektronikus úton történő hibabejelentési lehetőséget, továbbá a jótállás teljes időtartama alatt 0-24- órában rendelkezésre álló szervizelési lehetőséget kell biztosítania. Reakcióidő nyertes Ajánlattevő megajánlása szerint.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a nyertes Ajánlattevőnek a gép leszállítását, üzembehelyezését és telepítését követően 1 fő részére kétszer 4 órában betanítást kell biztosítania.
A beszerzendő áru részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 III.2. A gép összes villamos elemére vállalt többletjótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap, max. 24 hónap):  10
2 III.3. A helyszíni hibajavításra vállalt reakcióidő (munkaóra)(min. 6 munkaóra, max. 24 munkaóra): 10
3 III.4. Esztergagép tömege (kg) (min. 1300 kg, max. 1900 kg) 10
4 III.5. Esztergagép alkalmas-e a kereszttengely előtolására? (Igen/Nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – III.1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF): Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00559
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 5 tengelyes, billenőfejes CNC vez. megmunkáló közp
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NCT IPARI ELEKTRONIKAI KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39539650
Postai cím: Fogarasi U 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
E-mail: nct@nct.hu
Telefon: +36 14676309
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12158791242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 175459645
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 172768295
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: NCT IPARI ELEKTRONIKAI KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39539650
Postai cím: Fogarasi U 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12158791242

Hivatalos név: Haas Factory Outlet a Division of Bartec GmbH.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42689106
Postai cím: Am Prettachfeld 6.
Város: Leoben
NUTS-kód: AT
Postai irányítószám: 8700
Ország: Ausztria
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): ATU47525806

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: CNC vezérlésű univerzális megmunkáló központ
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Haas Factory Outlet a Division of Bartec GmbH.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42689106
Postai cím: Am Prettachfeld 6.
Város: Leoben
NUTS-kód: AT
Postai irányítószám: 8700
Ország: Ausztria
E-mail: anita.jambor@bartec.co.at
Telefon: +43 384225289
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): ATU47525806
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 58257109
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 53533340
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: NCT IPARI ELEKTRONIKAI KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39539650
Postai cím: Fogarasi U 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12158791242

Hivatalos név: Haas Factory Outlet a Division of Bartec GmbH.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42689106
Postai cím: Am Prettachfeld 6.
Város: Leoben
NUTS-kód: AT
Postai irányítószám: 8700
Ország: Ausztria
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): ATU47525806

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Hagyományos esztergagép
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NCT IPARI ELEKTRONIKAI KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39539650
Postai cím: Fogarasi U 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
E-mail: nct@nct.hu
Telefon: +36 14676309
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12158791242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9353698
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8646275
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: NCT IPARI ELEKTRONIKAI KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39539650
Postai cím: Fogarasi U 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12158791242

Hivatalos név: Haas Factory Outlet a Division of Bartec GmbH.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42689106
Postai cím: Am Prettachfeld 6.
Város: Leoben
NUTS-kód: AT
Postai irányítószám: 8700
Ország: Ausztria
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): ATU47525806

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/10/27 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges