Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/2
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.03.
Iktatószám:24658/2018
CPV Kód:45122000-8
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:6411 Zsana, 0192/4 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.02.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:támogatott szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:geotermikus távhő ellátás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46282392
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Módos István
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/
 
Hivatalos név: Zsana Geoterm Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89071722
Postai cím: Dr. Nagy Mór Utca 38
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Illés Károly
Telefon: +36 304297049
E-mail: info@zsanageoterm.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001150492018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001150492018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: geotermikus távhő ellátás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Zsana távhő
Hivatkozási szám: EKR001150492018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45122000-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
KEHOP-5.3.2-17-2017-00008 azonosítószámú, Geotermikus energiahasznosítás Kiskunhalason és Zsanán tárgyú pályázat keretében egy termelő és egy visszasajtoló kút létesítése, és a kapcsolódó geotermikus fűtési rendszer tervezése, kivitelezése vállalkozási szerződés keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Zsana távhő
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45120000-4
További tárgyak:45122000-8
45231110-9
45232142-9
71240000-2
76431000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6411 Zsana, 0192/4 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db 2300m talpmélységű termelő kút és 1 db 2000 m talpmélységű visszasajtoló kút fúrása. A termálvíz a telepített vízkezelési technológia után földbe fektetett hőszigetelt vezetéken jut el a visszasajtoló kút területén létesített hőközpontba.
A hőközponttól a hőfogyasztókig új földbe fektetett távfűtési vezetékhálózatot kell lefektetni, és új fogyasztói alhőközpontokat kell kialakítani. A projektbe bevont hőfogyasztók Kiskunhalas és Zsana településeken találhatók, együttes hőigényük 20 MW.
Előszigetelt termál csővezeték: NA 350 4 000 fm
Előszigetelt távfűtési csővezetékek -NA 25 1 000 fm
Előszigetelt távfűtési csővezetékek- NA 32 800 fm
Előszigetelt távfűtési csővezetékek- NA 50 2 500 fm
Előszigetelt távfűtési csővezetékek- NA 65 1 800 fm
Előszigetelt távfűtési csővezetékek -NA 80 4 100 fm
Előszigetelt távfűtési csővezetékek -NA 100 2 100 fm
Előszigetelt távfűtési csővezetékek- NA 125 3 900 fm
Előszigetelt távfűtési csővezetékek -NA 150 4 800 fm
Előszigetelt távfűtési csővezetékek -NA 200 13 000 fm
Előszigetelt távfűtési csővezetékek -NA 350 32 000 fm
A teljes rendszert irányítástechnikával és központi távfelügyelettel kell ellátni.
1.Visszasajtoló kút (2000m talpmélység): A GEOTERM-1 kútban az 1100-1200 m és az 1750-1800 m közötti perforációk kizárása után a 1850 - 1900 m közötti nyitott szakaszon belül középsőtriász dolomit található, átlagosan 3 %-os repedezett porozitással. Legalább 4 1/2” -os vagy annál nagyobb átmérőjű, előre réselt, befenekelt betétcsövet kell a kútba építeni 2000 m-ig.
2.Termelő kút (2300m talpmélység): A fúrás tervezetten 1200 m-ig függőlegesen mélyül úgy, hogy a 9 5/8” -os saru a felső-alsó-pannon határ (1150 m) alá kerüljön. Tervezetten a fúrás a 8 1/2” -os szelvénytől kezdődően irányított ferdefúrásként mélyül. A dolomittető elérése után a fúrás 6” -os átmérővel halad a produktív rétegben. Ez a szakasz nyitott marad, kivéve, ha próbatermeltetés során a lyukfal fellazul. Ebben az esetben 4 1/2” -os réselt cső kerül beépítésre a termelőkúthoz hasonlóan.
3.Termál hőközpont: A termál hőközpont a visszasajtoló kút melletti épületben kap helyet. Ide kell telepíteni a több hőcserélőből álló termál hőcserélő blokkot, melyen keresztül a termálvíz hőtartalmát átadjuk a kiépítendő távfűtési rendszereknek. A hőcserélők főbb paraméterei:
Teljesítmény20 MW
Szükséges felületi túlméretezés 10%
Összes maximális térfogatáram termál oldalon400 m3/h
Összes maximális térfogatáram távfűtési oldalon280 m3/h
Hőcserélő megengedett maximális ellenállása 0,3 bar
Hőcserélő típusa szerelhető lemezes
Hőcserélő járatainak száma egyjáratú
Csatlakozás karimás
4.Termál távvezeték hálózat: A termelő kút és a visszasajtoló kút helyszíne között a termálvíz szállítására termál távvezeték hálózatot kell megépíteni. Az előremenő termálvíz szállítására alkalmas csővezeték előszigetelt, 16 bar nyomásfokozatú cső. A visszatérő termálvíz szállítására alkalmas csővezeték 25 bar nyomásfokozatú cső.. A nyomvonal mentén 2 db szakaszoló aknát kell építeni,
Tervezési hőmérsékletek: 140oC
Maximális termálvíz térfogatáram:400 m3/h
Maximális áramlási sebesség a csővezetékekben:0,5-1,5 m/s
Nyomásveszteség a csővezetékekben: 50-300 Pa/m
5.Alhőközponti technológia
Az alhőközpontokat a fogyasztók gépészeti helyiségeiben lehet kialakítani.
Lemezes hőcserélőket kell beépíteni mind a fűtésekhez, mind a használati melegvíz ellátáshoz.
6.Távfűtési távvezeték hálózat: A hőközpont és a fogyasztók alhőközpontjai között távfűtési távvezeték hálózatot kell megépíteni. Szállító gerincvezeték készül Kiskunhalasig és Zsanáig, a településeken belül pedig elágazó, bekötő vezetékhálózat rendszert kell kivitelezni.
A távfűtési vezetékre vonatkozó főbb műszaki paraméterek:
Tervezési hőmérsékletek:120°C
Maximális térfogatáram a kiskunhalasi gericvezetéken:180 m3/h
Zsanai gerincvezetéken:100 m3/h
Maximális áramlási sebesség a csővezetékekben:0,5-1,5 m/s
Nyomásveszteség a csővezetékekben:50-30Pa/m
Folyt.:II.2.11 pontban a karakterkorlátra tekintettel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. M.2/1) pont szerinti szakember alk. köv.felüli felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges többlet szakmai gyakorlata (0-36)hó 20
2 2.2.M.2/2) pont szerinti szakember alk. köv.felüli tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges többlet szakmai gyakorlata (0-36)hó 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.3.2-17-2017-00008
II.2.14) További információ:
II.2.4)pt. folyt.:7.Hőközpont
1 helyiségből álló időszakos emberi tartózkodásra alkalmas 300 m2-es épület megtervezése és megépítése szükséges a visszasajtoló kút mellé, melyben a termál és a távfűtési rendszer több eleme kap helyet. A hőközpontot olyan szellőző rendszerrel kell ellátni, hogy a hőközpontban a belső hőmérséklet ne emelkedjen 35°C fölé.
Részleteket a közb. doku. tartalmazzák.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok:
Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság (alk.) igazolásában olyan gazd.-i szereplő, aki a Kbt. 62.§(1)-(2) bek.eiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Kbt.74.§(1)bek.a) és b)pontjai irányadók.
A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT(k), valamint adott esetben az alk. igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni az alábbiak szerint:
A Kbt.67.§(1)bek. alapján AT – vmint adott esetben az alk. igazolásában részt vevő szervezet - köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet(Kr.)II. fejezetében foglaltak szerint. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. (a továbbiakban: EKR rendelet) 12. § (2) bek.re, valamint az EKR rendelet 13. §-ra.
Az EEKD-t a Kr.4.§ és 6-7.§ alapján kell kitölteni.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kb. 64. § és a Kr. 4. § (3) bek-re és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésére.
Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alk. igazolásában a Kbt.67.§(4) bek. alapján ATnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt.62.§(1)-(2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt.69.§(4)-(6)bek. alapján a felhívott AT a Kr.8,10,12-16.§ szerint kell igazolnia, h. nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tev. végzésére vonatkozó alk. előírása:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1) bek. és 2.§(5) bek. megfelelően – AK elfogadja a gazd.-i szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. §(4)bek. alapján. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. (a továbbiakban: EKR rendelet) 12. § (2) bek.re, valamint az EKR rendelet 13. §-ra.
NY.1.) -NY.2.)
AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§(11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69.§(11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(7),(9) és 69.§(11) bek. is irányadók.
Follyt.: III.1.2) pontban
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: III.1.1)pont folytatása:
NY.1.) Alkalmatlan az AT, amennyiben az építőipari kivitelezést végző gazdasági szereplő az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazd-i szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek.).
NY.2.) Alkalmatlan AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik(Kbt.65.§(1)bek.c) pont és 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 8.§(1)bek).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): -
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67. §(1)-(3) bek., valamint a Kr.1.§(1) bek. és 2.§(5) bek. megfelelően – AK elfogadja ajánlattevő (AT), közös AT, kapacitást biztosító szervezet egyszerű nyilatkozatát is, azaz az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. (a továbbiakban: EKR rendelet) 12. § (2) bek.re, valamint az EKR rendelet 13. §-ra. Jelen dok-ok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4)bek. alapján:
M.1) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr.21.(2) bek. a) pontja alapján csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett referenciák (továbbiakban: ref) ismertetését.
A ref.-át a Kr.22.§(3),(5) bek. szerint kell igazolni.
Az igazolásnak tartalmaznia kell:
• szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),
• építési beruházás tárgya (az alkalmassági (alk.-i) minimumköv.-re figyelemmel),
• teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező időpont) és helye
• építési beruházás mennyisége (az alk.-i minimumköv.-re figyelemmel)
• valamennyi olyan adat, amelyből az alk.-i követelmény teljesülése megállapítható,
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 23. § (1) bek. is irányadó.
M.2.) A Kbt. 65.§(1) bek. b) pontja és a Kr.21.§(2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek kapcsán csatolandók:
a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevéről és hogy melyik alk.-i köv.-re kívánja bemutatni őket, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlat benyújtása időpontjában,;
b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt tapasztalata egyértelműen kiderül);
c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dok-ok egyszerű másolata;
d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy AK a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható.
Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.
A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében AT csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát.
M.3) A Kbt. 65.§(1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdésének h) pontja alapján ajánlattevő nyújtsa be a teljesítéshez a rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség leírását. A leírásban ajánlattevő jelölje meg az eszköz rendelkezésre állásának módját (tulajdon, bérlet, lízing, stb.) és csatolja a rendelkezésre állást igazoló dokumentumot (eszköznyilvántartó lap, bérleti szerződés, stb.).
A Kbt. 65.§(6) bek. alapján az előírt alk.-i köv.-nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bek.-ei és a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett alábbi referenciamunkával:
M.1.1. min. 1 db 1500 métert elérőmélyfúrási referenciával
M.1.2. min. 15.000 fm közművezeték építési és/vagy átépítési és/vagy rekonstrukció tárgyú referenciával, amelyből
- min. 3000 méter távhővezeték építés és/vagy átépítési és/vagy rekonstrukció
- min. 1000 méter min. NA350 távhővezeték építés és/vagy átépítési és/vagy rekonstrukció
Fenti alkalmassági követelményeket ajánlattevő több szerződéssel is igazolhatja azzal, hogy az M.1.1 pontot (min. 1 db 1500 m) egy szerződéssel kell igazolni.
M/2) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M/2.1) min. 1 fő projektvezető, aki rendelkezik 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti távhővezetékek és berendezések építése szakterületen MV-TH vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
M/2.2). min. 1 fő, aki rendelkezik 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti energiaellátási építmények tervezési szakterület hőenergetikai építmények tervezési részszakterületen EN-HŐ vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
M/2.3). min. 1 fő, aki rendelkezik 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti építmények gépészeti tervezési szakterületen G vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
M/2.4). min 1 fő, aki rendelkezik 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti építménygépészeti szakterületen MV-ÉG vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal.
Egy szakember több alkalmassági követelmény esetében is bemutatható.
M.3) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M3.1.) legalább:
- 1 db olyan mélyfúrásra alkalmas fúróberendezéssel, amelynek maximális kivételes koronaterhelés minimum 160 tonna. horogkapacitás: minimum 110 tonna, a fúróberendezés alkalmazható kútfúrásra 5 colos fúrócsővel minimum 2300 m-ig
- iszapszivattyú: legalább 2 db, teljesítménye: legalább 900 – 3000 l/min. nyomása: 150-300 bar
- kitörésgátló: legalább 13 5/8 col és 4200 psi dupla zárási hellyel
M.3.2.) a fúróberendezéshez nem rendelkezik legalább az alábbi tartozékkal:
- 5 col átmérőjű fúrócső
- 6 colos átmérőjű súlyosbító készlet
- 8 colos átmérőjű súlyosbító készlet
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi/meghiúsulási kötbér:szerz. szerint;Teljesítési/Jótállási biztosíték:nettó vállalkozói díj5%-a.
Előleg visszafizetési bizt.:nettó vállalkozási díj10-át meghaladó előleg igénylése esetén,Kbt.134.§ (6) a) pont alapján. ATköteles nyilatkozatot csatolni a biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsájtásáról. Jótállás:projekt átvételétől 36 hó,Szavatosság: AK előírja, hogy AT köteles a fúrási kútszerkezet vonatkozásában, valamennyi termelő és visszasajtoló kútra legalább 5év szavatosságot vállalni, a12/1988.(XII.27.)ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet II.mell.6.pontja alapján.A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt.135.§ (1),(2),(5)-(6) bek.,322/2015.(X.30.)Kr. 32. §,amennyiben nyertes AT alvállalkozót nem vesz igénybe Ptk.6:130.§ (1)-(2) bek.,AVigénybevétele esetén a322/2015.(X.30.)Kr. 32/A.és32/B §-a,a 272/2014. (XI.5.)Kr.ben meghatározott utófinanszírozás szabályai szerint, ha a TSZ eltérően nem rendelkezik.ElőlegKbt.135.§(8) bek.szerint30%Foly.II.2.9)
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/02/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/02/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.Az ajánlatok bontása az EKR Rendelet 15. §-ának (2), (4) és (5) bekezdése alapján.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Az adható pontszám az értékelési részszempontok esetén 0,00-10,00 pont. Ért. módszere: 1. – ár: fordított arányosítás, 2.1,2.2 egyenes arányosítás
2.Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
-Az ajánlatban az EKR Rendelet 11. §-ának (1) bekezdése alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.
-amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás másolati példánya
-ajánlattevő a Kbt. 66. § (2) bek.ben foglaltaknak megfelelő nyil.
-Az ATknek az EKR Rendelet 20. §-ának (4) bekezdése alapján külön nem kell nyilatkozniuk a Kbt. 66. §-ának (4) bekezdésében foglaltakról.
-ATknek a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyil. (nemleges tartalommal is)
-nyil. a Kbt. 65. § (7) bek. alapján, (nemleges tartalommal is)
-értékelési szempontok alátámasztását (részletesen KD)
-közös ATi megállapodás, amely tartalmazza a KD-ban leírtakat.
3.AK a Kr. 30. § (4) bek. szerint felhívja ATk figyelmét, h az alk.feltételeit és igazolását a III.1.1)-3) pontok vonatkozásában a Kr. 28. § (3) bek.hez képest szigorúbban állapítja meg.
4.A Kbt. 71. § (6) bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be úgy Ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
5.AK legkésőbb a szerződéskötés időpontjára min. évi 100M Ft/év és min. 50M Ft/káresemény mértékű tervezési és min. évi 500M Ft/év és min. 100M Ft/káresemény mértékű építési-szerelési, fel.biz-i szerződés meglétét írja elő.
6.AK a IV.2.6) pont esetében 2 hónap alatt 60 napot ért.
7.FAKSZT: dr. Pete Judit OO353
8.AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e.) pontját.
9.AK nem szervez helyszíni bejárást.
10. AK felhívja a figyelmet, hogy a158/2016.(VI.13.)KR-ben foglaltak szerint a NFP más AK nevében folytatja le a közbesz. eljárást a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás alapján. A szerződést megrendelőként a Zsana Geoterm Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft. írja alá.
11. AK felhívja az ATk figyelmét arra, hogy amennyiben eltérnek a jóváhagyási tervtől, bizonyítaniuk kell, hogy a megvalósult beruházás képes hozni a VK által, a támogatási szerződésben vállalt indikátorokat:ÜHG megtakarítás (tonna/év):30 302,070;Megújuló energia felhasználás(GJ/év):468 000,000;További kapacitás megújuló energia előállítására (MW):20;
12. A Kbt. 135.§ (12) bek.ben foglaltakra is tekintettel, Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy támogatásra irányuló igényt (pályázatot; támogatási szerződés-módosítást, vagy változásbejelentést) nyújt/nyújtott be. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés módosítását vagy változásbejelentés el nem fogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében Ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (6) bek. és a Ptk. 6:116.§(1) bek. alapján felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét biztosító Támogatási Szerződés nem kerül megkötésre, vagy - amennyiben releváns- a Támogatási Szerződés módosítása nem kerül aláírásra vagy a változásbejelentést nem kerül elfogadásra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. Ajánlatkérő a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki.
Folyt.:VI.4.3) pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.
Kiegészítés a felhívás VI.3. pontjához:
13. AK az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az olvasható és nem szerkeszthető pdf formátumot jelöli meg.
14. AK felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKR Rendelet 6. §-ának (1) bekezdése].
15.AK felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük az EKR Rendelet 10. §-ának (1)-(3) bekezdéseiben foglaltakra.
16.AT az alkalmassági követelményeknek való megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolása az EKR Rendelet 12. §-ának (2) bekezdése alapján is történhet.
17.AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét az EKR Rendelet 13. §-a alapján vizsgálja.
18.A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) valamint a vonatkozó végrehajtási rendeletek az irányadók. Ajánlatkérő e körben kifejezetten felhívja a figyelmet az EKR Rendelet alkalmazására.
19.Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont M.2.) pont szerinti szakemberek a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.
20.További feltétel, hogy ajánlattevő a szerződés megkötéséig rendelkezzen az alábbi szakemberekkel:
1. min. 1 fő, aki rendelkezik 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti építményvillamossági tervezési szakterületen V vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal;
2. min. 1 fő, aki rendelkezik 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti építész tervezési területen É vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal;
3. min. 1 fő, aki rendelkezik 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti villamossági szakterületen MV-VI vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal;
4. min. 1 fő, aki rendelkezik 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti építési szakterületen MV-É vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal;
21. AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös Ajánlattevők, sem önálló Ajánlattevők vonatkozásában.
II.1.6)pont folytatása:
Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét azonban megállapította, hogy mivel a beruházás egy műszaki-gazdasági funkcionális egységet alkot ezért nem bontható részekre. Tekintettel arra, hogy a 2 db kút (egy termelő és egy visszasajtoló) egy kútpárként képes csak működni, melyek elválaszthatatlan részét képezi a csőhálózat, amely a kutak közötti vizet szállítja, illetve a nyomásszabályozó egységek. A termelő egység és a vizet szállító távhővezetékek egy műszaki berendezésnek számítanak, a teljesítményük csak együttes tervezés és kiépítés esetén optimalizálható és költséghatékony.
III.2.2) pont folytatása:
A részszámlák kiállításakor a KEHOP 5.3.2-17 felhívásnak megfelelően a Tervezés, valamint a Beruházáshoz kapcsolódó költségek elkülönítését biztosítani szükséges.
Résszámlázás biztosított a szerz.terv. szerint (tervezési feladatokra is külön részszámla).
A támogatás intenzitása 60%.
Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetés devizaneme: HUF
A részletek a közbesz. dok.-ban.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák