Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2006/140
Beszerzés tárgya: Építési beruházás; Kivitelezés; Szt. Gellért gyógyfürdő, 1118 Budapest, Kelenhegyi út 2–4.; (Az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (8-as minta) KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2006.12.06.
Iktatószám: 24916/2006
CPV Kód: 45.00.00.00-7; 45.21.00.00-2; 45.26.27.00-8; 45.22.32.00-8; 45.31.00.00-3; 45.35.00.00-5; 29.22.16.10-3; 45.21.51.10-1
Ajánlatkérő: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Teljesítés helye: Szt. Gellért gyógyfürdő, 1118 Budapest, Kelenhegyi út 2–4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Kalotherm Építészeti és Épületgépészeti Zrt. Postai cím: Nefelejcs u. 2.
Ajánlatkérő típusa: Egyéb
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		####140-C1C.rtf#### 

Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. tájékoztatója az eljárás eredményéről (24916/2006)

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Postai cím: Népfürdő u. 38.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok)
Címzett: Műszaki Osztály
Telefon: 452-4500
Fax: 452-4501
E-mail: –
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 
www.budapestgyogyfurdoi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): –

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Központi szintű: –
Közjogi szervezet: –
Regionális/helyi szintű: –
Egyéb: X

I.3) AZ AJÁNLATKÉRŐ MÁS AJÁNLATKÉRŐK NEVÉBEN FOLYTATJA-E LE A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁST?
Igen: –
Nem: X

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Egyösszegű vállalkozási szerződés

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
[Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának]
a) Építési beruházás: X
Kivitelezés: X
Tervezés és kivitelezés: –
Kivitelezés bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően: –
Építési koncesszió: –
A teljesítés helye
Szt. Gellért gyógyfürdő, 1118 Budapest, Kelenhegyi út 2–4.
NUTS-kód: HU101
b) Árubeszerzés: –
Adásvétel: –
Lízing: –
Bérlet: –
Részletvétel: –
Ezek kombinációja/Egyéb: –
A teljesítés helye: –
NUTS-kód: –
c) Szolgáltatás: –
Szolgáltatási kategória száma: –
(Az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió: –
A teljesítés helye: –
NUTS-kód: –

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése: –
Keretmegállapodáson alapuló szerződés megkötése: –
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések: –

II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
A rekonstrukcióval érintett terület mélypince és pinceszint 310 m2, alagsor 1935 m2, földszint 734 m2, férfi, női termál, kórházi szárny és pezsgőfürdő 1770 m2, galériaszint 680 m2, korszerűsítésre kerül 4 db gyógymedence, 2 db gyógyvizes súlyfürdő és 2 db hideg vizes merülőmedence összesen 367 m2 vízfelülettel, a rekonstrukció során a gyógyfürdő akadálymentesítése is elkészül, lift, rámpa, hidraulikus medencébeemelőberendezés telepítésével.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
45.00.00.00-7
További tárgy(ak):
45.21.00.00-2
45.26.27.00-8
45.22.32.00-8
45.31.00.00-3
45.35.00.00-5
29.22.16.10-3
45.21.51.10-1
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben): –

II.2) A SZERZŐDÉS(EK) ÉRTÉKE
II.2.1) A szerződés(ek) értéke
(Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye megnevezésű szakaszt kérjük kitölteni)
Érték 1 336 753 000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül: X
Áfával: –
Áfa (%): –

III.2.2) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása: –

III.2.3) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása: –
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1.1) A közbeszerzési törvény VI. fejezete szerinti eljárás esetén:
Nyílt: X
Meghívásos: –
Gyorsított meghívásos: –
Versenypárbeszéd: –
Egyszerűsített eljárás: –
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos: –
Gyorsított tárgyalásos: –
Hirdetmény nélküli tárgyalásos: –

IV.1.1.2) A közbeszerzési törvény VII. fejezete szerinti eljárás esetén: –

IV.1.1.3) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, a hirdetmény nélküli egyszerűsített eljárás, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása: –

IV.1.1.4) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás: X
Időszakos előzetes összesített tájékoztató: –
Előminősítési hirdetmény: –

IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás: X

IV.2.2) Sor került-e elektronikus árlejtésre?
Igen: –
Nem: X

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben): –

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre?
Igen: –
Nem: X

V. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A szerződés száma: –
Megnevezése: Szt. Gellért gyógyfürdő műemléki rekonstrukciója

V.1) A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA: 2006/11/27 (év/hó/nap)

V.2) A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK SZÁMA: 4

V.3) A NYERTES AJÁNLATTEVŐ NEVE ÉS CÍME
Hivatalos név: Kalotherm Építészeti és Épületgépészeti Zrt.
Postai cím: Nefelejcs u. 2.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1078
Ország: Magyarország
Telefon: 322-4494
Fax: 352-1595
E-mail: – 
Internetcím (URL): –
V.4) A SZERZŐDÉS ÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték 1 300 000 000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül: X
Áfával: –
Áfa (%): –
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték 1 336 753 000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül: X
Áfával: –
Áfa (%): –
A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
1 336 753 000 /
a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
2 189 523 000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül: X
Áfával: –
Áfa (%): –

V.5) VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ-E ALVÁLLALKOZÓK, ILLETVE HARMADIK SZEMÉLYEK IGÉNYBEVÉTELE A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉHEZ?
Igen: X
Nem: –
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték áfa nélkül: –
Pénznem: –
Arány (rész): …(%)
Nem ismert: X

V.6) A SZERZŐDÉST OLYAN AJÁNLATTEVŐVEL KÖTÖTTÉK-E MEG, AKI TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLATOT TETT?
Igen: –
Nem: X

V.7) VOLT-E ÉRVÉNYTELEN AJÁNLAT AZON AZ ALAPON, HOGY AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS KIRÍVÓAN ALACSONY VOLT?
Igen: –
Nem: X

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

VI.1) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS-E?
Igen: –
Nem: X

VI.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
VI.2.1) Az eredményhirdetés időpontja: 2006. november 16.
VI.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka: –
VI.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 96. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése: középvállalkozás.
VI.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege: –
VI.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott részajánlatok száma
– Kalotherm Zrt.,1078 Budapest, Nefelejcs u. 42., Magyarország
– Tempero Zrt., 1136 Budapest, Balzac u. 17–19., Magyarország
– Európai Építő Zrt., 1056 Budapest, Molnár u. 19., Magyarország
– ZÁÉV Zrt., 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 9–11., Magyarország, Hérosz Zrt., 1095 Budapest, Hídépítő u. 1–12., Magyarország; (közös ajánlat)
VI.2.6) Az egyszerűsített eljárást megindító hirdetmény közzétételének napja és hivatkozás a hirdetményre (adott esetben): –
VI.2.7) Az ajánlatkérő tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos egyszerűsített eljárást alkalmazott? (adott esetben): –
VI.2.8) A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerűsített eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: –
VI.2.9) Mivel a nyílt közbeszerzési eljárás során nem érkezett az ajánlatkérő rendelkezésére álló pénzügyi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlat, így a Kbt. 254. § (1) bekezdés a) pontban foglaltak alapján a Kbt. 254. § (2)–(6) bekezdésekben meghatározottak szerint ajánlatkérő az első három legkedvezőbb ajánlattevőt újabb ajánlattételre hívta fel.
Az újabb ajánlattételre felkért ajánlattevők: Európai Építő Zrt., Kalotherm Zrt., ZÁÉV Zrt.–Hérosz Zrt. (közös ajánlattevők).

VI.3) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA 
2006/11/16 (év/hó/nap)