Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/147
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2014.12.17.
Iktatószám: 25064/2014
CPV Kód: 45210000-2;45212000-6;45212314-0
Ajánlatkérő: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 3535 Miskolc, Tapolca-rét utca Hrsz: 32819/3 illetve 32817/2, 32818/2, 32819/4, 32819/5
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Zeron zrt.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Városház tér 8.
Város/Község: Miskolc
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Sömjéni Éva
Telefon: +36 46512701
E-mail: somjenieva@miskolcph.hu
Fax: +36 46348801
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://miskolc.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés keretében a Miskolc-Diósgyőr, Lovagi tornák tere és Vásártér építése az ÉMOP-2.1.1/A.-09-2f-2011-0002 azonosító számú pályázat keretében” tárgyú építési beruházás megrendelése
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
3535 Miskolc, Tapolca-rét utca Hrsz: 32819/3 illetve 32817/2, 32818/2, 32819/4, 32819/5
NUTS-kód: HU311
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Építési beruházás
„Vállalkozási szerződés keretében a Miskolc-Diósgyőr, Lovagi tornák tere és Vásártér építése az ÉMOP-2.1.1/A.-09-2f-2011-0002 azonosító számú pályázat keretében” tárgyú építési beruházás megrendelése”
Lovagi tornák tere:
Az épület felépítése földszint plusz 1 szint. A nyugati oldalon elhelyezkedő „kapuház” is földszint+ 1 szintes. A nagy fedett lelátószektor földszintes, fölötte lépcsőzetes nézőtér-szerkezetű. A délkeleti oldalon egy öltözőépület lesz kialakítva. A nyugati oldalon többfunkciós udvar és fedettnyitott szín kiszolgáló létesítményekkel kerül kialakításra. A lelátók közrefognak egy hatalmas vízszintes területet, ahol lovagi tornák esetén küzdőtér; szabadtéri színház esetén mobil ülőhelyek, mobil lelátó és mobil színpad szolgál. Az északi lelátó keleti végében helyezkedik el a szabadtéri színház igazgatási blokkja, míg a déli lelátó keleti végénél nyer elhelyezést a színészöltöző épülete. Az igazgatási épületrész észak felé egy kis terecskére néz. Keleti oldalon kis átkötő vegyes forgalmú utca oldja meg a színpad hátsó díszletfeltöltését. Ennek az utcának terve, burkolása nem feladata jelen kiviteli tervünknek. A provizórikus színpad mögött egy épített „páholy”/ podeszt kerül kialakításra. Ez a műtárgy 4x16 m befoglaló alapterületű és 1,2 m magasan áll ki a terep síkjából. Alatta 2,25 m belmagasságú alagsori helyiségsor szolgál elektromos helyiségként és raktárként. A podeszt földből kinyúló homlokfalai téglaburkolatosak. Tetejére díszletszerűen középkori sátrak húzhatóak lovagi tornák esetén. A nyugati oldalon egy 9 m széles (RR fatartó) hagyományos ácsszerkezettel rendelkező fedett-nyitott szín építése valósul meg. Ezt az esővédő és gyülekezési helyet, ami egyben többcélú nagyterem is, kiszolgáló helyiségek határolják északi és déli oldalán. Az északi oldalon egy kisebb porta (figyelő szolgálat helyisége) és egy orvosi szoba - vizesblokkokkal - kerül kialakításra. A déli oldalon kétnemű öltöző készül a földszinten elsősorban a lovasok számára. Az öltözők fölött társalgó és konyha szolgál. A fedett-nyitott szín nyugati oldalról galériás. Az orvosi szoba és a porta feletti rész csak padlás. A két hosszú lelátósor közepén nagykapuk jelölik ki a küzdőtér/nézőtér közepét - a középkori utca vonalát. Ez a sáv ugyanúgy gyeptéglázott, mint az egész küzdőtér, színházi előadáskor ez a sáv szektorelválasztó szerepet kap.
A szerkezetek vegyes monolit (és előregyártott) vasbeton valamint Porotherm rendszerek alkalmazásával épülnek. A falak Porotherm 30 ill. 38 N+F téglából, 25-ös és 38-as kisméretű téglából, a födém monolit vasbeton, a lelátók lépcsőzetes födémei 822,67 m2 alapterületű előre gyártott vasbeton szerkezetű vízszintesen teherhordó előregyártott vasbeton szerkezetek. A lelátók tetőszerkezete hőszigetelés nélküli deszkázat lécbetétes előpatinázott antracit színű Rheinzink lemezfedéssel. A fedélszerkezet primer tartói konzolos ragasztott fa szerkezetek, ugyancsak ragasztott fa készül a másodlagos fióktartónak. A nyílászárók egyedi fém (Jansen) ajtók-ablakok. Az Északi szárny alatt feltárt kikövezett csatornát a padlósík alatt fogjuk látni, mint egy műtárgyat. A terem kerámia burkolata itt átlósan megszakad és 112,7 m2 alapterületű üvegfödém készül. A tervszerinti acélszerkezetre 5 rtg. 1 cm-es ragasztott üveg kerül kialakításra. A belső terek padlóburkolatai szürke greslapok mindenhol egyforma 20/40-es az egyszerű kategóriából. A közlekedőkön és a lépcsőkön 3 cm vastag bogácsi vagy azzal műszakilag egyenértékű kőburkolat készül. A közforgalmú helyeken a falburkolatok első osztályú putnoki vagy azzal műszakilag egyenértékű kisméretű téglából készülnek, smírolt felülettel. Ez valósul meg a homlokzaton is azzal a különbséggel, hogy ott a lábazatot lezáró kő fölött készül ez a minőség. Az építendő épület-együttes nem műemlék épület, hanem műemléki jelentőségű városrészben, középkori műemlék épület telkével szomszédos telken épülő új épületegyüttes. Helyiségek nettó alapterülete összesen: 3216,56 m2. Az épületek összes bruttó (falakkal együttes) szintterülete összesen: 3880,64 m2.
Vásártér:
A diósgyőri Vár mellett, a jelenlegi strand területének egy részéből kerül kialakításra a „Vásártér”, a tervezett Lovagi Tornák terének fogadóépülete előtt, a János utca, és a Tapolca-rét utcák által határolt területen. A csaknem 1600 m2-es terület elsősorban arra hívatott, hogy méltó helyetbiztosítson a Várjátékok ideje alatt rendezendő kirakodóvásároknak. A meglévő aszfaltburkolat helyére, gránitszürke A-Beton „Antic” vagy azzal műszakilag egyenértékű kockakő kerül, mintegy kijelölve a gk. célforgalom irányát. A strand jelenlegi füves területeinek- a leendő, tulajdonképpeni Vásártér helyére, a megfelelő feltöltés és tereprendezés után, szintén A-Beton vagy azzal műszakilag egyenértékű burkolat kerül, homok színben. A tér északi oldalán - egy jelenleg is meglévő fa megtartásával - rövid, szellősen elhelyezett fasor alakítandó ki, a fák körül burkolati síkban elhelyezett növényrácsos megoldással. K.-i, és Ny-i oldalán egy-egy növénysziget készül. A zöldfelületek természetes paravánként lehatárolják a tér körvonalait. A terület K-i oldalán meglévő vizesblokk mellé -a kerítés tövébe- egy esőbeálló kerül. Fedett-nyitott szín jellegű kialakítással: kőlábazaton álló faoszlopokkal, enyhe hajlású ácsolt félnyereg tetővel. Az ereszcsatorna és a tetőfedés anyag megegyezik a mellette lévő épületével. A vizesblokk tér felőli falának közepére egy öntöttvas falikút kerül elhelyezésre, előre gyártott homokszínű műkő hátlappal. Az ivóvíz csatlakozás az épület meglévő hálózatáról megoldható. A terület csapadék hálózata is bővítésre kerül. A tér körvonala mentén több új víznyelő kerül elhelyezésre.
Ajánlatkérő a fent leírtakkal minden szempontból egyenértékű termékeket, technológiát is elfogad a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése alapján, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt.
A kivitelezést Miskolc Diósgyőr városrészben, lakóövezetben, kiemelt turisztikai fontosságú környezetben, a Diósgyőri vár várárok területe mellett, a várárokból induló természetes vízfolyás közvetlen szomszédságában és a Szinva patak közvetlen vízgyűjtő területén kell megvalósítani, mely miatt a kivitelezési munkák során fokozottan ügyelni kell a környezet védelmére és a környezeti terhelések legnagyobb mértékű csökkentésére. Ennek teljesítésére a megvalósítás során a környezet védelme érdekében alkalmazni kell az MSZ EN ISO 14001:2005 szerinti környezetirányítási rendszert vagy annak egyenértékűen megfelelő intézkedéseket.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak: 45212000-6
45212314-0
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 826963581
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
Ajánlatkérő az „Vállalkozási szerződés keretében a Miskolc-Diósgyőr, Lovagi tornák tere és Vásártér építése az ÉMOP-2.1.1/A.-09-2f-2011-0002 azonosító számú pályázat keretében”” tárgyú építési beruházás megrendelése tárgyában eredménytelen - Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt - közbeszerzési eljárást folytatott le. Az eljárást megindító felhívás a Közbeszerzési Értesítőben 2013. május 23-án, 8774/2013. számon jelent meg. A nyílt eljárás eredménytelenségének indoka a Kbt 76. § (3) bekezdés szerint, hogy egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot.
Jelen esetben az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást (Kbt. 94. § (2) bekezdés a) pontja szerint) alkalmazhat, ha a nyílt, a meghívásos eljárás a 76. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja alapján eredménytelen volt, feltéve, hogy a felhívásban, a dokumentációban vagy az ismertetőben foglalt feltételek időközben lényegesen nem változtak meg és az ajánlatkérő a tárgyalásra a nyílt eljárás … összes ajánlattevőjét meghívja.
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Nettó vállalkozói díj (HUF-ban) 60
Teljesítés vállalt időtartama (A kivitelezés megvalósítása a szerződéskötést követő első hivatalos munkanaptól a hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvétel napjával bezárólag számítva egész naptári napokban; a legkedvezőtlenebb időtartam 365 nap, ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 260 nap) 20
Napi késedelmi kötbér (a nettó vállalkozói díj %-ában, két tizedes jegyig megadva, ajánlati elem minimum értéke: 0,10%/nap) 10
Meghiúsulási kötbér vállalása (a nettó vállalkozói díj %-ában, két tizedes jegyig megadva, ajánlati elem minimum értéke: 5,00%, legkedvezőbb szintje: 15,00%) 5
Teljes körű jótállás a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva (minimum: 36 hónap, ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 48 hónap) 5
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 8774 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2013/05/23 (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2014/07/17 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Zeron zrt.
Postai cím: Meggyesalja u. 5., I/3.
Város/Község: Miskolc
Postai irányítószám: 3530
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 826963581 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): 18 , 0 (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
ÉPKAR Zrt. (1112 Budapest, Németvölgyi út 146.)
MV-ÉP/ÉG FMV ellátása, MV ÉP/ÉV FMV ellátása, 8 fő kőmüves, 3 fő lakatos, 2 fő bádogos, 3 fő épületgépész, 5 fő festőmázoló, 3 fő asztalos, 1t teherbírású kisteherautó, 3 fő ács-állványozó, 500 m2 homlokzati állvány, 3 fő villanyszerelő, 1 fő munkavédelmi szakember, 1 fő minőségbiztosítási szakember, földmunka, bontás, alapozás, szerkezetépítés, falazás, előregyártott elemek szerelése, zsaluzás, hő és vízszigetelési munkák, ácsmunkák, szárazépítés, asztalos- és lakatosszerkezetek szerelése, üvegezés, aljzatolás és rétegrend képzés, homlokzati munkák, vakolás és rabicolás, tetőfedés, bádogozás, festés, mázolás, hideg- melegburkolás, égéstermék elvezető készítés, akadálymentesítés, erős- és gyengeáramú szerelések, vízeláttás-csatornázás, szellőzés- és fütésszerelés, gázszerelés, szennyviz-, csapadékvíz és viziközmű hálozat szerelés, tér- és kőburkolat építés, alépítményi erősáramú munkák, esőbeálló és falikút építési munkák, irtás, favédelem, al- és felépítményi munkák, kertészeti munkák
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
Zeron Zrt. (név) 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 5., I/3. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

FK-RASZTER Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (név) 3533 Miskolc, Felsőszinva u. 73. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

STRABAG-MML Kft. (név) 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület) (cím)
(székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
ÉMOP-2.1.1/A.-09-2f-2011-0002
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2014/01/07 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/12/15 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------