Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/140
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.12.07.
Iktatószám: 25084/2015
CPV Kód: 45234100-7;45234116-2;45213321-9;45221200-4;45234115-5;45231400-9;71240000-2
Ajánlatkérő: NIF Zrt.
Teljesítés helye: Magyarország, Jász-Nagykun-Szolnok megye és Hajdú-Bihar megye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: K-P-2011 Konzorcium
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közlekedési infrastruktúrafejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: NIF Zrt.
Postai cím: Váci út 45
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: K-P-2011 Konzorcium
Postai cím: Haraszti út 44.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1239
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet x
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): közlekedési infrastruktúrafejlesztés
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés keretében a Kisújszállás (kiz.) - Püspökladány (bez.) vasúti vonalszakasz vasúti pálya, vasúti műtárgy és vasúti felsővezeték, utak építési munkái, valamint a kapcsolódó ideiglenes vasúti biztosítóberendezési, vasúti üzemi épületek magasépítészeti, ideiglenes távközlési, külön szintű közút-vasútkeresztezések műtárgyépítési, közműkiváltási, kábelkiváltási munkák kiviteli tervezése és elvégzése, ill. vasúti üzemi épületek és vasúti rakodó építmények bontásának tervezése és elvégzése.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Kivitelezés
x Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Magyarország, Jász-Nagykun-Szolnok megye és Hajdú-Bihar megye
NUTS-kód HU321, HU322
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2011/06/10 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Vállalkozási szerződés keretében a Kisújszállás (kiz.) - Püspökladány (bez.) vasúti vonalszakasz vasúti pálya, vasúti műtárgy és vasúti felsővezeték, utak építési munkái, valamint a kapcsolódó ideiglenes vasúti biztosítóberendezési, vasúti üzemi épületek magasépítészeti, ideiglenes távközlési, külön szintű közút-vasútkeresztezések műtárgyépítési, közműkiváltási, kábelkiváltási munkák kiviteli tervezése és elvégzése, ill. vasúti üzemi épületek és vasúti rakodó építmények bontásának tervezése és elvégzése.
- Hézagnélküli vágány átépítése 60 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljjal: 64 312 vm, amely 32,156 km 60 rendszerű kétvágányú pálya.
- Hézagnélküli vágány átépítése 54 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljjal: 13 697 vm.
- Hagyományos vágány átépítése 54 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljjal: 683 vm.
- Karcag és Püspökladány állomásokon peronépítési munkák: 17 328 m2.
- Karcag és Püspökladány állomásokon perontetők, előtetők építési munkái: 4 470 m2.
- Karcag és Püspökladány állomásokon peronliftek építései: 7 db.
- Karcag állomás átépítése során 2 csoport új B60-800ag, 2 csoport új B60-800eg, 9 csoport új B60-XI, 7 csoport új B54-XI, , 9 csoport új B54-XIII. rendszerű kitérő beépítésére kerül sor.
- Püspökladány állomás átépítése során 3 csoport új B60-800, 13 csoport új B60-XI, 19 csoport új B54-XI, 1 csoport új B54-XIV, 3 csoport új B54-XIII. rendszerű kitérő beépítésére kerül sor.
- Kettő vagy több vágányt keresztező, szintbeli vasúti-közúti keresztezést biztosító útátjáró építése:14 db.
- Állomási biztosítóberendezési kábelalépítmény építés: 24 070 m.
- Szintbeli keresztezések útépítései 60-300 m hosszakban: 14 db út.
- Külön szintű keresztezések (közúti aluljáró vagy közúti felüljáró) útépítései 300-600 m hosszban: 4 db út.
- Kiegészítő útépítések 400m: 1 db út.
- 25 kV 50 Hz rendszerű nyíltvonali felsővezeték hálózat átépítése oszlop, tartó és munkavezeték bontással és új beépítésével: 64 300 m.
- 25 kV 50 Hz rendszerű állomási felsővezeték hálózat átépítése oszlop, tartó és munkavezeték bontással és új beépítésével: 29 200 m.
- 100 kVA teljesítményű oszloptranszformátorok kiépítése: 6 db. (Karcag állomáson 3 db, Püspökladány állomáson 3db)
- 25 kV 50 Hz rendszerű villamos felsővezeték energia távvezérlés (HETA) kiépítése állomáson (külsőtéri szerelvények telepítése, belső téri szerelvények telepítése, áramellátás): 2 db állomáson. (Kisújszállás és Püspökladány)
- Karcag állomáson MÁV 120/25 kV-os transzformátorállomás rekonstrukciója belsőtéri kapcsoló kivitellel, digitális védelemmel és irányítástechnikával: kiviteli tervkészítés és kiviteli tervjóváhagyatás, valamint a rekonstrukciós munkák elvégzése 1db transzformátorállomás esetén.
- Gyalogos aluljáró építése állomáson: 2 db. (Karcag és Püspökladány állomásokon 1-1 db)
- Vasúti terhet viselő közúti aluljáró építése: 1db Karcag állomáson a 3401 sz. út átvezetése, 1db Karcag-Püspökladány állomás között a nyílt vonalon a püspökladányi Mikszáth u. átvezetése, 1 db Püspökladány állomáson a püspökladányi Baross u. átvezetése.
- Közúti terhet viselő, vasutat keresztező közúti előregyártott vasbetongerendás híd építése: 1db (Kisújszállás-Karcag állomás között a nyílt vonalon a 34103 sz. út átvezetése).
- Nyíltvonali 40 mny. rácsos vasúti acélhíd felújítás (Apavári Csatornahíd): 1 db.
- 1,00- 8,00 m ny. vb. teknőhíd felújítása: 10 db.
- 0,80- 1,50 m ny. csőáteresz felújítása: 2 db.
- 2,00 m ny. kerethídépítés: 2 db.
- Zajárnyékoló fal építése: 5 446 m2
- A jelenlegi biztosítóberendezés átalakítása az építési fázisoknak megfelelően: Karcag állomáson 27 csoport kitérőt és 5 db siklasztósarut vezérlő, Püspökladány állomáson 59 csoport kitérőt és 5db siklasztósarut vezérlő jelfogó függéses biztosító berendezés.
- Villamos váltófűtés kiépítése: 68 csoport kitérőben.
- Állomási villamos energiaellátás, térvilágítás kiépítése főelosztó cserével, peron és előtető világítás, aluljáró világítás kiépítése, illetve átalakítása: 2 db állomáson (Karcag és Püspökladány állomás).
- Állomási előtér rendezése, P+R, B+R parkoló építése: Karcag és Püspökladány állomáson.
- Pályaépítési fázisok követését szolgáló biztosítóberendezés, távközlés, kábelkiváltás elő- és kiviteli terveinek elkészítése, váltófűtés kiviteli terveinek elkészítése, pályaépítési fázisokhoz tervek elkészítése és engedélyeztetése.
- A Kisújszállás (kiz.) - Püspökladány (bez.) vasúti vonalszakasz kapcsolódó ideiglenes vasúti biztosítóberendezési, vasúti üzemi épületek magasépítészeti, villamos munkák (térvilágítási, energiaellátási, peronvilágítási, aluljáró világítási), felsővezetéki energia-távvezérlési (HETA), villamos váltó-fűtési, ideiglenes távközlési, különszintű közút-vasútkeresztezési műtárgyépítési (közúti aluljáró és közúti felüljáró), közmű keresztezési, közműkiváltási, kábelkiváltási, állomási előtér térrendezési-kialakítási munkák elő- és kiviteli terveinek készítése és az elő- és kiviteli tervek engedélyeztetése, valamint a kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzése.
- Peronaluljáró liftek, perontetők és előtetők kiegészítő tervezése, engedélyeztetése, valamint a kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzése: 2 állomáson (Karcag, Püspökladány állomás).
- A Kisújszállás (kiz.) - Püspökladány (bez.) vasúti vonalszakasz korszerűsítéséhez kapcsolódó szükséges vízjogi engedélyek megszerzése és vízrendezési feladatok elvégzése a kivitelezés során.
- A Kisújszállás (kiz.) - Püspökladány (bez.) vasúti vonalszakasz korszerűsítéséhez kapcsolódóan a kivitelezési technológiához és a forgalom biztonság biztosításához szükséges provizórikus létesítmények kiviteli tervezése, a provizórikus létesítmények kiviteli terveinek az engedélyeztetése és a provizórikus létesítmények kivitelezése.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45234100-7
További tárgyak: 45234116-2
45213321-9
45221200-4
45234115-5
45231400-9
71240000-2
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 4997442362 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés 2015/12/03 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
x Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Nettó ajánlati ár 75
100 000 tonna új zúzottkő vasúton történő szállításának vállalása 5
Helyszínelőkészítés, helyszínbiztosítás 1
Ajánlattevő vállal-e a szerződésben előírt kötelező jótállási időn (36 hónap) túl további 6 hónap jótállási időt? 5
5. Anyagok/termékek legalább 80%-os vasúti szállításának vállalása mind útvonalhosszat, mind az anyagok/termékek mennyiségét tekintve 0,75
6. Ajánlattevő vállalja, hogy a vágány melletti ideiglenes párhuzamos szállító utakat kizárólag a földmunkás technológiával készülő rövid ívkorrekciós szakaszokon vesz igénybe; a nagygépes alépítményjavító géplánc alkalmazásával épített nyíltvonali szakaszokon párhuzamos szállító utat nem vesz igénybe 2,5
7. Mérnök által véleményezett, a Megrendelő által jóváhagyott harmadik félnek okozott kár 60 napon belüli rendezésére történő kötelezettség Ajánlattevő általi vállalása (a mun-katerület átadás és a műszaki átadás- közötti időszakban bejelentett igények esetében) 3
nyíltvonali vágányszakaszokon végzett folyamatos nyíltvonali vágányzári napok számá-hoz (507 nap) képest nyíltvonali vágányzári idő megtakarítás 4,5
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2010 /S 254 - 390729
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2010/12/31 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 38365 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2011/01/03 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2011 /S 116 - 190797
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2011/06/18 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 14788 / 2011 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2011/06/22 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti nettó szerződéses ár 4997442362,-Ft
Módosított Szerződéses Ár (nettó): 50.099.080.053,-Ft
Szerződéses Megállapodás 7. pontja alatt található, Kötbérterhes részteljesítési határidők megnevezésű táblázat 3. sorszámmal jelzett sorában szereplő 2014.10.30. napjában meghatározott kötbérköteles részhatáridő 2015.07.30-ra módosul
IV.1.3) A módosítás indoka:
Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítás indokaként az alábbiakat kívánják rögzíteni:
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (továbbiakban NIF Zrt.) által 2010-ben, nyílt közbeszerzési eljárás keretein belül meghirdetett „Kisújszállás (kiz.) - Püspökladány (bez.) vasúti vonalszakasz vasúti pálya, vasúti műtárgy és vasúti felsővezeték, utak építési munkái, valamint a kapcsolódó ideiglenes vasúti biztosítóberendezési, vasúti üzemi épületek magasépítészeti, ideiglenes távközlési, külön szintű közút-vasútkeresztezések műtárgyépítési, közműkiváltási, kábelkiváltási munkák kiviteli tervezése és elvégzése” projekt magába foglalta a Püspökladány állomáson található Fűtőház bontását is. A vonalszakasz felújítása során, Püspökladány állomáson a személyforgalmi vágányok kerülnek átépítésre. A vágányok közé peronok épülnek, a fővágányok tengelytávolsága 12,0 m-re változik. A 12,0 m vágánytengely távolsággal tervezett IV. és VI. vágány, valamint a közé épülő peron miatt a vágányok elhúzásra kerülnek, így az új nyomvonalon található üzemi épületet (régi fűtőház) a tervek szerint el kell bontani. A püspökladányi Fűtőház bontásának a tervezett technológiája hagyományos bontás volt. A közbeszerzési eljárásban kiadásra került ajánlatkérési dokumentáció részét képező Engedélyezési Tervdokumentáció 2007-2008 évben a MÁV Zrt. részéről végleges elfogadásra került a MÁV Zrt. igények bedolgozásával. A Püspökladány állomás korszerűsítését tartalmazó Engedélyezési Tervdokumentáció 2009. július 10-én az NKH Kiemelt Ügyek Osztályától KU/VF/8/9/2009 (1.sz. melléklet) számon Létesítési Engedélyt kapott, mely Engedélyhez a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljáró szakhatóságként hozzájárult. Hozzájárulásában műemléki védettséget, ezzel kapcsolatos kötelezettséget, ill. tiltó rendelkezést nem említett és nem fogalmazott meg az állomás magasépítményeinek bontásával kapcsolatosan. Az NKH Kiemelt Ügyek Osztálya a Határozatában rögzítette, hogy a Fűtőházat a Vasúti Engedélyezési Tervekben rögzítettek szerint el kell bontani, a vonatkozó magasépítési bontási engedélyt a vonatkozó magasépítési tervek benyújtásával az illetékes építésügyi hatóságtól kell megkérni a kivitelezés során.
A Vállalkozó a Szerződésének megfelelően a bontási terveket 2013 évben ütemezetten elkészítette és benyújtotta a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalához. Azonban az illetékes Kormányhivatal a bontást megtiltotta, arra hivatkozva, hogy a Fűtőház műemléki védettség alatt áll.
Az előzőek okán a Vállalkozó a NIF Zrt. felé akadályt közölt és kérte a helyzet tisztázását és a további feladatainak megrendelői megfogalmazását. (2. számú melléklet)
A 2611/2 helyrajzi számú ingatlan (fűtőház) vonatkozásában sem a földhivatal közhiteles nyilvántartásában (3. számú melléklet) sem a MÁV Zrt. nyilvántartásaiban sem a korábbi tervezési és jóváhagyási diszpozícióiban sem a Püspökladány Önkormányzatának nyilvántartásaiban sem szerepel az épület védettsége, ezért a tárgyi védettség és további teendők tisztázása érdekében a NIF Zrt. a Műemlékvédelem Legfelsőbb Szervezetével, a Belügyminisztériummal (Továbbiakban BM), a MÁV Zrt-vel és a Püspökladány Önkormányzatával egyeztetést tartott 2013. augusztus15-én. A 2013. augusztus15-én megtartott tárgyaláson mind az Önkormányzat, mind pedig a MÁV Zrt. megerősítette, hogy nincs tudomásuk a műemléki védettségről. A NIF Zrt. ezért indítványozta a tárgyi építmény védettség alóli kivonását az ügyben kialakult projektkockázatok okán. A BM azonban megerősítette a 273/1990 sz. OMF Határozat tényét és nyilatkozta, hogy a védettségről 1991-ben a MÁV Zrt-t is hivatalosan értesítette annak ellenére, hogy a projekt előkészítés és kivitelezés során a MÁV Zrt. erről a tényről nem tudott. A BM a műemléki védettség megszüntetésétől elzárkózva, de egyetlen kiútként definiálta a tárgyi építmény un. „műemlékvédelmi bontásának és védett helyre történő áthelyezésének” a lehetőségét, amely során a BM forrásbiztosítással nem tud közreműködni, azt a felektől várja el. A BM javasolta, hogy a NIF Zrt. olyan un. „Áthelyezési Kérelem” benyújtásával kezdeményezze a folyamatot, amelyben a költségviselő szervezet is megnevezésre kerül, mert ennek hiányában nem áll módjukban közreműködni és minden további munka tiltás alatt áll. (BM Emlékeztető NIF ikt. B-41516/2013 4.sz. melléklet).
2013. augusztus 16-án a NIF Zrt. tájékoztatta a Mérnököt és a Vállalkozót az előzőekről és indítványozta, hogy vizsgálják felül Püspökladány átépítésének átütemezhetőségét 2015. évre tervezett vágányzárakkal a munkaterület jelenlegi hiánya és a probléma megoldási folyamatok várható elhúzódása és adhoc kényszerűsége okán. Az ütemterv közbenső határidejeinek átütemezése nem befolyásolhatja a projekt véghatáridőt.
2013.október 1-jén a NIF Zrt. kérelmezte a BM felé a fűtőház áthelyezésének elvi engedélyezését és további helyszíni egyeztetésre hívja meg a BM-et, a MÁV Zrt-t és az Püspökladány Önkormányzatot a feladatok további alábontása érdekében. 2013. október 09.-én Püspökladány állomáson helyszíni feladategyeztetésre és koordinációra került sor a BM, a Lechner Lajos Tudásközpont (Lechner Lajos Tudásközpont 2013. április 15.-től működő műemlékvédelmi szakhatóság), Debrecen Kormányhivatala, a MÁV Zrt., az Önkormányzat és a NIF Zrt. részvételével. Az egyeztetésen a BM megfogalmazza az ügymenet bonyolításához szükséges metodikát és a konkrét feladatokat. (5. számú melléklet) A legfontosabb előfeltétele az áthelyezési engedély kiadásának az úgynevezett Örökségvédelmi Hatósági Engedély megszerzése, melyet a kezdeményező NIF Zrt.-nek kell megszereznie. Az Örökségvédelmi Engedélykérő benyújtásához azonban Műemlékvédelmi Kutatói Dokumentációt kell készíttetni és azt az Engedélykérőhöz mellékelni kell. Mindezt Műemlékvédelmi Kutatói Dokumentációt a kérelem benyújtása előtt véleményeztetni és jóvá hagyatni kell a Lechner Lajos Tudásközponttal. A Műemlékvédelmi Kutatói Dokumentáció tartalmi részét a vonatkozó jogszabály szerint kell elkészíttetni az arra jogosult közreműködővel.
2013. szeptember 07-én NIF Zrt. írásos kérelmet küldött az NFÜ részére (NIF ikt. K-18551/2013) tárgyi munkák végzéséhez szükséges forrásbiztosítás céljából a Támogatási Szerződésen belüli költségátcsoportosítást kezdeményezve. 2013. október 09-én az NFÜ részéről a tárgyi munkákhoz szükséges forrásátcsoportosítás engedélyezésre került. A Műemlékvédelmi Kutatói Dokumentáció készítésére a szerződés 2013. december 04.-én került megkötésre a Nemzeti Múzeum Örökségvédelmi Főosztálya (Továbbiakban NÖK) és a NIF Zrt. között.
2014. február 17.-én a Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala (Továbbiakban Örökségvédelmi Hivatal) kiadta az Örökségvédelmi Hatósági Engedélyt az NÖK Műemlékvédelmi Kutatói Dokumentáció Első Része alapján. (6. számú melléklet)
Az Örökségvédelmi Hivatala által 2014. február hó 17. napján kiadott a fűtőház áthelyezésére és azt megelőző bontásra vonatkozó engedélyező határozatában a Mozdonyszín tekintetében előírta új „áthelyezési technológia” alkalmazását, ami lehetővé teszi az épület felmérési- és roncsolásos kutatási feladatainak elvégzését, azok dokumentálását, továbbá meghatározza a műemléki védelem alatt álló épület bontásának pontos technológiai részleteit, többek közt a bontásból kikerülő sértetlen nagyméretű téglák tisztítását, a tetőszerkezetből kikerülő hasznosítható faanyagok tisztítását és faanyagvédelmi kezelését, a beépítésre alkalmas eredeti anyagok (nagyméretű tégla, tetőszerkezeti faanyagok, füstfogók, füstelvezetők, bádog lámpatest, építéskorabeli ablakok, egyéb szerelvények, valamint az épületkutatás során előkerülő további -megőrzésre alkalmas- eredeti elemek) deponálását és megfelelő védelméről való gondoskodást, annak érdekében, hogy az anyagokban állagromlás ne következhessen be. Előírja továbbá, hogy a kikerülő és az áthelyezés során felhasználandó anyagokat az épület újraépítésének leendő helyszínére kell szállítani és ott megfelelő módon deponálni és tárolni szükséges.
Az Örökségvédelmi Hivatal határozatában foglaltaknak megfelelően alkalmazandó technológia a Mozdonyszín vonatkozásában jelentős mértékben eltér a közbeszerzési eljárás során kiadásra került ajánlatkérési dokumentációban szereplő technológiától, melyből adódóan jelentősen megemelkednek a bontás költségei és megnő a bontás időtartama is. Az épület bontás tervezett kezdése az Örökségvédelmi Hivatallal lefolytatott egyeztetések miatt 2013. szeptember 1-ről 2014. március elejére tolódott, ezért az állomás átépítésének a MÁV Zrt. részéről már korábban elfogadott organizációs tervének teljes átütemezése vált szükségessé.
Vállalkozó benyújtotta Igénybejelentését 2014. március 14-én 2014-0450-L-MVM-K-SKP iktatási számon, Változtatáskezelését 2014. szeptember 23-án (NIF iktatási szám: B-50229/2014) amelyet Mérnök és Megrendelő felülbírált (NIF iktatási szám: K-17970) 2014. október 8-án (7. sz. melléklet).
A fentiekre tekintettel a műemléki bontási technológia miatt a pótmunka elfogadott értéke: nettó 127.637.691,-Ft, azaz nettó százhuszonhétmillió-hatszázharminchétezer-hatszázkilencvenegy forint.
Eredetileg Püspökladány állomás vágányhálózata, a vágányzári fázisoknak megfelelően 2014. március 1-től 2014. október 31-ig tartó időszakban épült volna át, de az épület bontásból adódó változtatások miatt Püspökladány állomás vágányhálózatának átépítése a módosított vágányzári fázisoknak megfelelően, 2014. június 1. - 2015. április 26. közötti időszakra tolódott szükségszerűen. Ezen vágányzári fázisok változtatásából adódóan a Baross utcai külön szintű aluljáró építését is át kellett ütemezni, továbbá a vágányzári fázisok változtatása miatt az átépített állomásrészen 2014. decembere és 2015. márciusa közt szükségszerűen forgalombiztonsági pályafelügyeletet és téli üzemet kell biztosítania a Vállalkozónak. A Szerződéses Megállapodás kötbérköteles határidők 3. pontjában a Püspökladány állomás befejezésének indokaként rögzített feltétel (nem indulhat meg Fegyvernek - Örményes állomás átépítése) módosul, mivel a Fegyvernek- Örményes állomás kivitelezésének vágányzári ütemezése 2013. évben áttervezésre került a fentiek okán. A fűtőház bontása miatt, a módosított vágányzári ütemterv értelmében a Fegyvernek állomás átépítési munkái az eredeti szerződés szerinti ütemezéshez képest előrehozottan történik.
Az Örökségvédelmi Hivatal Határozatában foglaltaknak megfelelő a tárgyi fűtőház műemlékvédelmi áthelyezése (a műemlékvédelmi szakközeg által felügyelt bontással) 2014. március 05-én kezdődött el és 2014. július 02-én ért véget a Fűtőházból kikerülő bontott anyagok elszállításával a leendő újraépítés helyszínére a Magyar Vasúttörténeti Parkba. Eredeti ütemterv szerint az épület hagyományos bontása 2013.10.01-2013.12.20. között történt volna meg. A többlet idő a megjelölt időponttól számítandó tehát 2013.12.20-2014.07.02. (194 nap) plusz a 2014/15 évi téli technológiai leállás 2014.12.13-2015.03.02. (78 nap) így a változásból eredő csúszás összesen 273 nap.
A fentiekben részletesen kifejtett a szerződés megkötése után felmerült körülmények miatt a Vállalkozó a Püspökladány állomás átépítését nem tudta az eredeti szerződésben meghatározott határidőre befejezni. A pótmunka a szerződéskötéskor előre nem látható okok következtében jelentkezett, így a szerződéses ár és a Püspökladány állomás átépítésére meghatározott határidő módosításának elmaradása a Vállalkozó lényeges jogos érdekét sérti, a Felek számára jelentős érdeksérelemmel járna.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/04/27 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A szerzdésmódosítás tartalmával egyetért
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/12/04 (év/hó/nap)