Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.10.
Iktatószám:25286/2019
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány
Teljesítés helye:Szeged, Vörösmarty u. 3. (3990 Hrsz.), volt Bartók Béla művelődési ház Projektvezetés helyszíne: 6721 Szeged, Kelemen László u 3. I. em. 3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91153940
Postai cím: Lechner Tér 15
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6721
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Takács Anita
Telefon: +36 62950305
E-mail: info@nobel-szeged.hu
Fax: +36 62950305
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nobel-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szeged Szent-Györgyi Diákotthon kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000203762018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szeged Szent-Györgyi Diákotthon kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szeged, Vörösmarty u. 3. (3990 Hrsz.), volt Bartók Béla művelődési ház
Projektvezetés helyszíne: 6721 Szeged, Kelemen László u 3. I. em. 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db meglévő, műemléki védettségű épület átalakítása, felújítása, korszerűsítése, tetőtéri szinttel történő bővítése.
A tervezett épület összes hasznos alapterület 2234 m2.
Ebből átalakítás, felújítás, korszerűsítés alapterülete mintegy 1800 m2, tetőtéri bővítés alapterülete 434 m2.
Meglévő eredeti funkció: művelődési ház, új tervezett funkció: kollégium.
Kialakítandó szobaegységek száma 38 db.
1 db új, 1000 kg teherbírású biztonsági akadálymentes személyfelvonó létesítése.
100 adagos konyhaüzem kialakítása.
Műemléki törzsszám és nyilvántartási azonosító:
2711 [3519], 2711 [13363], MJT 11286 [11378],
MK 2655 [26510], MK 2680 [26569]
Régészeti nyilvántartási azonosító: 37508 kiemelten védett lelőhely, 78527 lelőhely
A kivitelezést régészeti felügyelet mellett kell megvalósítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 20 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18255 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szeged Szent-Györgyi Diákotthon kialakítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/02 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98504497
Postai cím: Kálvária Sgt 87/B.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
E-mail: somogyi.gabor@ferroep.hu
Telefon: +36 302790982
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 62553134
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1548560585
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szeged, Vörösmarty u. 3. (3990 Hrsz.), volt Bartók Béla művelődési ház
Projektvezetés helyszíne: 6721 Szeged, Kelemen László u 3. I. em. 3.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db meglévő, műemléki védettségű épület átalakítása, felújítása, korszerűsítése, tetőtéri szinttel történő bővítése.
A tervezett épület összes hasznos alapterület 2234 m2.
Ebből átalakítás, felújítás, korszerűsítés alapterülete mintegy 1800 m2, tetőtéri bővítés alapterülete 434 m2.
Meglévő eredeti funkció: művelődési ház, új tervezett funkció: kollégium.
Kialakítandó szobaegységek száma 38 db.
1 db új, 1000 kg teherbírású biztonsági akadálymentes személyfelvonó létesítése.
100 adagos konyhaüzem kialakítása.
Műemléki törzsszám és nyilvántartási azonosító:
2711 [3519], 2711 [13363], MJT 11286 [11378],
MK 2655 [26510], MK 2680 [26569]
Régészeti nyilvántartási azonosító: 37508 kiemelten védett lelőhely, 78527 lelőhely
A kivitelezést régészeti felügyelet mellett kell megvalósítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 20 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1548560585
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98504497
Postai cím: Kálvária Sgt 87/B.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
E-mail: somogyi.gabor@ferroep.hu
Telefon: +36 302790982
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 62553134
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Módosítás indoka:
A Vállalkozási szerződés 3.3. pontja a következőket rögzítette: „A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező munka pénzügyi fedezete Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított pályázati forrásból részben rendelkezésre áll, illetve rendelkezésre fog állni.”
A Megrendelő rögzíti, hogy a szerződés pénzügyi fedezetét biztosító pályázati forrás folyósítása, rajta kívül álló okok miatt akadályba ütközött, így a folyamatos munkavégzéshez szükséges pénzügyi fedezet jelenleg nem áll rendelkezésére A felek a szerződés 4.2. pontja alapján a folyamatos munkavégzést akadályozó fedezethiányra figyelemmel, az akadályoztatás előre nem látható időszakára a teljesítési határidőt felfüggesztik olyan műszaki állapotban, amely az épület állagmegóvását biztosítja. A Vállalkozó az akadályoztatást tudomásul veszi és a felfüggesztést azzal fogadja el, hogy a felek egymással a jelen szerződésmódosításban rögzítettek szerint a már teljesített szolgáltatásokkal és az állagmegóváshoz szükséges kivitelezés költségével elszámolnak.
Módosítás
1. Módosítás tárgya: A felek a 3. részszámla benyújtását nem a kivitelezés elvárt műszaki készültségéhez, hanem a szerződésmódosítás dátumához kötik. A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó jogosult a jelen szerződésmódosításig a 3. részszámlában elszámolni a tényleges teljesítés mértékének megfelelő vállalkozói díjat. Ennek alapján a Vállalkozó jogosult a jelen szerződésmódosítás kelte szerinti teljesítéssel 3. részszámlaként nettó 156.310.734,-Ft és az ezzel együtt elszámolt nettó 21.106.410,-Ft pótmunka összegről részszámlát benyújtani. A felek a 3. részszámla mértéke tekintetében – a kivitelezés felfüggesztésére tekintettel – a szerződést módosítják, azt a a műszaki készültség 10,6%-os mértékében fogadnak el.
2. Módosítás tárgya: Az előzetes műszaki ütemtervtől eltérően a Vállalkozó a jelen szerződésmódosítás napjától csak olyan építési munkákat végez, amely biztosítja, hogy a kivitelezés felfüggesztése időpontjában az ingatlan állagmegóvása a lehető legteljesebb mértékben megvalósuljon. Ennek körében befejezi az épület tetőszerkezetének és külső utcafronti homlokzatának kivitelezését, és egyéb szükséges munkákat. Az állagmegóváshoz elengedhetetlen műszaki munka ellenértékéről a Vállalkozó jogosult 4. számú részszámlát benyújtani, ezen munkák befejezését követően, a felek által kölcsönösen elfogadott műszaki készültséggel arányosan. A Vállalkozó elfogadja, hogy a szerződés módosítására alapot adó körülmény, azaz a támogatás folyósításának akadálya miatt a Megrendelő a 4. részszámlával bezárólag legfeljebb a már megkapott támogatási összeg erejéig, azaz nettó 119.203.834,- Ft összeg megfizetésére képes.
A módosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján jogszerű, mivel
- a kivitelezés fedezetét biztosító forrás folyósításának akadályát a Megrendelő nem látta előre, annak megszerzése érdekében minden érdekkörébe tartozó kötelezettsége megtett.
- a szerződésmódosítás az ellenérték vonatkozásában nem eredményez növekedést,
- a szerződés semmiben nem érintette a szerződés általános jellegét.

VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Megrendelő rögzíti, hogy a szerződés pénzügyi fedezetét biztosító pályázati forrás folyósítása, rajta kívül álló okok miatt akadályba ütközött, így a folyamatos munkavégzéshez szükséges pénzügyi fedezet jelenleg nem áll rendelkezésére.
A felek a szerződés 4.2. pontja alapján a folyamatos munkavégzést akadályozó fedezethiányra figyelemmel, az akadályoztatás előre nem látható időszakára a teljesítési határidőt felfüggesztik
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 1548560585 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1548560585 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben