Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/249
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.12.22.
Iktatószám: 26378/2022
CPV Kód: 45212220-4
Ajánlatkérő: Magyar Testgyakorlók Köre Budapest
Teljesítés helye: 1087 BUDAPEST, KEREPESI ÚT 17. HRSZ 38831
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2023.02.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: támogatott szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Testgyakorlók Köre Budapest
Nemzeti azonosítószám: 19804651242
Postai cím: Brüll Alfréd Utca 2. 38852/6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csajkás Tamás
Telefon: +36 709436587
E-mail: csajkas.tamas@mtk1888.hu
Fax: +36 17808358
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001875252022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001875252022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MTK Sportpark tervezése és kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR001875252022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212220-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
MTK Sportpark tervezése és kivitelezése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: MTK Sportpark kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112720-8
További tárgyak: 45210000-2
45212000-6
45212221-1
45212225-9
45000000-7
71322000-1
71334000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1087 BUDAPEST, KEREPESI ÚT 17. HRSZ 38831
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beruházás természetben a Budapest VIII. kerület Kerepesi út 17. szám alatt található, 38831 helyrajzi számú ingatlanon valósul meg, előkészítése a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja megvalósításának előkészítéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1371/2019. (VI. 25.) Korm. határozat, illetve annak későbbi módosítása szerint zajlik. A beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket a Kormány 150/2019. (VI. 25.) Korm. rendeletében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította.
Az MTK Sportpark fejlesztés előkészítéseként a telekalakítás megtörtént, a bontási- és kármentesítési munkálatok lezajlottak.
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a C épület, az E-F Hidak és a Kültéri rekreációs sportpályák (kispályás futball és teniszpályák) megvalósítása, továbbá a Kiviteli Tervdokumentációban szereplő épületgépészeti rendszer és az ahhoz kapcsolódó elektromos rendszer nem képezik a tárgyi kivitelezési feladat részét. A kivitelezési tervdokumentáció bizonyos tervlapjain és a kapcsolódó műszaki leírásokban ezzel kapcsolatos adatközlést kérjük figyelmen kívül hagyni.
A Beruházás főbb alapadatai:
•Telek alapterülete (38831 hrsz.): 94.654 m2
•Összes beépített nettó alapterület (fedett nyitottal együtt): 21.260 m2 (opcióval együtt)
•Összes beépített földszinti bruttó alapterület: 12.614,69 m2 (opcióval együtt)
B épület: Multifunkciós csarnok, amely nemzetközi szintű sportesemények megrendezésére alkalmas.
•Alapterület: nettó 14.785 m2 + fedett nyitott 2.771 m2, 3 szint (Összesen: nettó 17.556 m2)
•Befogadóképesség: maximum 4900 fő
•Funkciók:
1. szint: Multifunkciós csarnok két részre osztva: nagycsarnok és kiscsarnok, bejáratok, sportolói öltözők, konyha, sajtó, kiegészítő funkciók;
2.szint: bejáratok, előcsarnok, étterem, VIP lounge, Sakk-bridzs szakosztály, kiegészítő funkciók;
3.szint: skyboxok.
C épület: nem része a tárgyi kivitelezési feladatnak, az épület helyén füvesítés történik
D épület: Gazdasági épület
•Alapterület: 113m2, 1 szint
•Funkciók: Gazdasági funkció, szabadtéri pályák karbantartó eszközeinek gazdasági kiszolgáló épülete, géptároló, -mosó
E-F Hidak: nem részei tárgyi kivitelezési feladatnak
G plató
•Alapterület: 2880 m2
•Funkciók: városi tér, alatta fedett parkoló
Kültéri területek:
•Alapterület: 82.040 m2 (platóval együtt)
•Funkciók:
o A és B épületet összekötő emelt szintű városi tér, bejárati közösségi tér alatta fedett parkolóval;
o szabadtéri pályák, pihenőterület, zöldfelületek, parkolók, utak, 2 db élőfüves labdarúgó pálya, játszótér, kültéri fitness, park, felszíni parkolók.
Kültéri rekreációs sportpályák (kispályás futball és teniszpályák) megvalósítása nem képezik tárgyi kivitelezési feladat részét, a pályák helyén füvesítés történik.
Tervezési feladatok és mennyiség (részletek a jóváhagyási tervben):
A Kiviteli Tervdokumentációban szereplő gázkazánok és gázellátó hálózat elhagyásával a teljes gépészeti rendszer tervezése, a hőtermelés termál kutas melegvíz ellátó rendszerrel történő megtervezése. A termál vizes ellátó rendszer részeként termálkút pár(ok) létesítése, felszíni termál gépészeti technológia vezetéképítéssel, a kapcsolódó villamos és irányítástechnológiai hálózattal. A telepített termálkút hivatott fedezni a teljes létesítmény fűtési és használati melegvíz fűtési energia igényét a lehető legnagyobb mértékben. A B épület tetején betervezett napelemes rendszeren felül a beruházási telken egy további 250 kW-os naperőmű megtervezése, és létesítése, a megújuló forrásból származó energiatermelés növelése érdekében.
A fenti tervezési feladatok megvalósításához szükséges valamennyi engedélyezési, vagy engedély-módosítási feladatokban az engedélyezéshez szükséges dokumentációk előállítása, és közreműködés az engedélyek beszerzésében.

Nyertes ajánlattevő tevékenyégét a vonatkozó jogszabályoknak, különösen, de nem kizárólagosan az építőipari kivitelezői tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően köteles végezni.
Amennyiben a Szerződés bármely része vagy dokumentuma, vagy akár a Jóváhagyási Terv vagy a Beruházás részletes kivitelezési Tervdokumentációja meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad, egyben köteles is elfogadni. Az egyenértékűség elfogadásának követelménye alól kivételt képez a Jóváhagyási terv által leírt műszaki tartalom, amely műszaki tartalomra nézve pontosan a Jóváhagyási Tervben meghatározott műszaki megoldásokat kell a nyertes ajánlattevőnek megvalósítania (azzal, hogy a Jóváhagyási Tervben konkrét gyártmányok vagy termékek megnevezése nem szerepel). Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
Nyertes ajánlattevő köteles a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának tárgyát képező építési beruházást a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint, illetve a megrendelői követelményekben és a műszaki dokumentációban meghatározott mennyiségi és minőségi meghatározás szerint a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett, továbbá a nyertesként kihirdetett ajánlat tartalmának megfelelően megvalósítani.
Ajánlattevő feladata kiterjed a műszaki dokumentációban meghatározott valamennyi feladatra, abban az esetben is, ha azt a
szerződéstervezet kifejezetten nem tartalmazza; illetve esetleges azon feladatokra is, amelyeket a szerződéstervezet tartalmaz,
azonban a műszaki dokumentáció kifejezetten nem rögzít.
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M.2.1) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 5
2 M.2.2) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 5
3 M.2.3) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 5
4 M.2.4) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 5
5 Többlet jótállás időtartama a felhívás III.2.2) pontjában meghatározott mindhárom jótállás típus vonatkozásában (0-24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 600
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opció 1.
A épület: Központi épület
• Alapterület: nettó 2745 m2 + fedett nyitott 846 m2, 6 szint
• Funkciók: Parkolók, Bejárat, Kávézó, Lobby, Látogatóközpont, Apartmanok, MTK központi irodák, MTK központi vezetőségi irodák
Opció 2.
Konyhatechnológia A Épület
• Földszinti kávézó konyhatechnológiája
Opció 3.
Konyhatechnológia B Épület
• Földszinti konyhaüzem, emeleti étterem – tálalókonyha, földszinti büfék, földszinti VIP catering, 1. emeleti büfék, 2. emeleti SKY BOX bár helyiségeinek konyhatechnológiája
Opció 4.
LED perimeter
• Pályák körüli mozgó (hirdető) palánk, Led perimeter, különböző sportágak pályáinak lehatároló elemei és egyben hirdetési felület is. Méretei: 200x80x20/50 cm puha élvédővel, kábelezéssel és minden szükséges kiegészítővel együtt kompletten, beüzemelve, letesztelve, oktatással
• 100 méter
Opció 5.
Felvonók A Épület
• Az L1, L2, L11, és L12-es jelű felvonó megvalósítása
Opció 6.
Felvonó B épület
• Az L4-es jelű felvonó megvalósítása
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Jelen felhívás II.2.7) pontjában Ajánlatkérő munkanap alatt naptári napot ért.
Jelen felhívásban alkalmazott rövidítések: AK=Ajánlatkérő, AT=Ajánlattevő, ALK IG=alkalmasság igazolásában részt vevő,
AV=Alvállalkozó, GSZ=gazdasági szereplő, EEKD=egységes európai közbeszerzési dokumentum

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT, AV, és nem vehet részt az ALK IG olyan GSZ, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
AK a Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, vagy az ALK IG részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bek meghatározott kizáró ok az eljárás során köv. be. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1.§ (1) alapján AT-nek (közös AT esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó GSZ teszi) és a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti ALK IG szervezetnek/személynek (képviseletében az AT nyújtja be) az ajánlatban az ajánlat benyújtásakor az EKR által generált EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az előzetes igazolások során az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Kbt. 67.§ (4) szerint AT-nek azon AV tekintetében, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában, nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR által generált űrlap, közös ajánlattétel esetén külön nyilatkozat közös ajánlattevői tagok által). AK a Kbt. 69.§ (4)-(6) szerint jár el a bírálat során.
A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolás benyújtására felhívott GSZ-nek a Kr. 8.,10.,12- 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bek. foglaltakra.
AT folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást és az erről szóló nyilatkozatot csatolja (nemlegesség esetén is nyilatkozni szükséges erről, elektronikus űrlap formájában)
SZ.1. A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) K.r. 21.§ (1) bek. alapján AK előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
SZ.2. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. Kr. 8.§(1) alapján Ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A névjegyzékben szereplés tényét ajánlatkérő az elérhető adatbázisokból ellenőrzi. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal rendelkezés tényét - amennyiben a Kbt.69.§(11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód –a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak, ill. engedély vagy jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolásának egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
A Kr. 1.§ (1) alapján az AT-nek az ajánlatában az ajánlat benyújtásakor az EEKD IV. rész alfa pont kitöltésével szükséges előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbi alk köv.-eknek azzal, hogy az alk köv-ekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.
Az ALK IG-ra a Kbt. 65.§ (7),(9), (11) és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bek is irányadók.
A nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi, ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartás szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Az ajánlatkérő előírja továbbá, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
SZ.1. Alkalmatlan az AT, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.
SZ.2. Alkalmatlan az AT, ha az ajánlata alapján a gazdasági szereplők az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékben nem szerepelnek, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bek alapján ajánlattevőnek/közös ajánlattevőknek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A Kr.2. § (5) bek alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pontkitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bek szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének vonatkozásában az ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek külön EEKD
űrlapot kell benyújtania a Kbt. 41/A. § (5) bekezdés figyelembevételével.
A Kr. 3. § (3)-(4) bek értelmében ajánlattevőnek a kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában is be kell nyújtania a külön EEKD űrlapot az ajánlatban, amelyben csak azon alkalmassági feltételek vonatkozásában kell nyilatkozni, melyeket ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmassága igazolásához.
A bírálat során megkövetelt igazolásmód (ajánlatkérő felhívása alapján):
P.1.: A Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján mutassa be az ajánlati felhívás feladását megelőző mérlegfordulónappal lezárt három üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítési tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát évenkénti bontásban attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő a P.1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ha az ajánlattevő a P.1. pont szerinti árbevételi adatot azért nem tudja az ajánlatkérő által előírt teljes időszakra vonatkozóan megadni, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működésének megkezdését követő időszakra vonatkozó árbevételi adattal jogosult igazolni. A később létrejött gazdasági szereplők vonatkozásában az ajánlatkérő nem határoz meg a minden ajánlattevő tekintetében irányadótól eltérő árbevételi követelményt.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben az közbeszerzés tárgyából (magasépítési tevékenység) származó- általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a nettó 11.000.000.000,- Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bek alapján ajánlattevőnek/közös ajánlattevőknek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A Kr. 2. § (5) bek alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bek szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének vonatkozásában az ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek külön EEKD űrlapot kell benyújtania a Kbt. 41/A. § (5) bekezdés figyelembevételével. A Kr. 3. § (3)-(4) bek értelmében ajánlattevőnek a kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában is be kell nyújtania a külön EEKD űrlapot az ajánlatban, amelyben csak azon alkalmassági feltételek vonatkozásában kell nyilatkozni, melyeket ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmassága igazolásához.
A bírálat során megkövetelt igazolásmód (ajánlatkérő felhívása alapján):
M.1. A Kbt. 65.§ (1) b) és a Kr. 21.§ (2) a) pontok alapján a felhívás feladását megelőző 8 év (96 hónap), legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése, azaz a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolás csatolása. A Kr. 21. § (2a) bekezdés alapján: AK az AF feladását megelőző 8 évben (96 hónap) befejezett, de legfeljebb 11 éven (132 hónap) belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
M.1.1.), M1.2.) pontok tekintetében:
Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a referencia (építési beruházás) tárgyát, mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy abból az alk. köv-nek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját és a műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontját, év/hónap/nap bontásban);
- a teljesítés helyét;
- a szerződést kötő másik fél megnevezését (nevét és székhelyét);
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
- saját teljesítés arányát.
A referenciákból az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésnek is egyértelműen ki kell derülniük. Befejezettnek minősül a referencia, ha a tárgyát képező beruházás sikeres (rész)műszaki átadás-átvételére jelen AF feladását megelőző 96 hónapban került sor. AK e körben felhívja a figyelmet a Kr. 21. § (2a) bek. b) pontjára valamint a Kr. 21/A.§-ra
M.2. A Kbt. 65.§ (1) b) és a Kr. 21.§ (2) b) pontok alapján EKR űrlap benyújtása azoknak a szakembereknek a megnevezésével, végzettségük illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe.
A bemutatott szakember(ek)nek csatolni(uk)a kell:
- saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot, amelyből a szakember végzettsége, előírt szakmai tapasztalat megléte, az ajánlat benyújtáskori munkáltatója minden kétséget kizáróan megállapítható. A szakmai gyakorlat időtartamát év, hónap pontossággal szükséges megadni, az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai gyakorlati idejébe. Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában rendelkezik az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal és az alkalmassági követelménynek a jogosultság meglétével kíván megfelelni, úgy elegendő az előírt jogosultság megszerzésének időpontját feltüntetni a szakmai önéletrajzban, tapasztalatok részletezése nem szükséges.
- végzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata. Amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában rendelkezik az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal és az alkalmassági követelménynek a jogosultság meglétével kíván megfelelni, abban az esetben szükséges csatolni a jogosultság megszerzéséről szóló határozat másolatát.
- az adott szakember nyilatkozatát, hogy a teljesítés időtartama alatt rendelkezésre fog állni és AT nyertessége esetén a benyújtott ajánlatban megjelölt pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fog.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdéseire, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra. Továbbá AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (7) bekezdésben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.1)
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző 96 hónapon belül befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 132 hónapon belül megkezdett legalább 1 db, legalább nettó 11 000 m2 (fedett-nyitott terek nélkül) csarnok építésére vonatkozó referenciával.
Csarnok alatt AK az alábbiakat érti:
Csarnokszerkezetű (nagyfesztávú) fedett, minden oldaláról zárt létesítmény.
M.1.2)
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző 96 hónapon belül befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 132 hónapon belül megkezdett legalább 1 db, legalább 3500 fő befogadására képes sportlétesítmény szerkezetépítésére vonatkozó referenciával.
Sportlétesítmény alatt AK az alábbiakat érti:
Bármilyen sportépület, sportpálya, sport céljára hasznosított terület.
Sportépület alatt AK az alábbiakat érti:
Magasépítési tevékenységgel, sportolási tevékenység céljából létrehozott épület.
M.2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberek mindegyikével:
M.2.1) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-É jogosultsággal vagy a
jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
M.2.2) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-ÉG jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
M.2.3) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-ÉV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
M.2.4) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti VZ-VG jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
Az M.1.1) - M.1.2) pontban előírt referencia követelményeknek való megfelelés több szerződéssel igazolható.
Ugyanazon referencia bemutatható mind az M.1.1), mind pedig az M.1.2) alpont vonatkozásában, amennyiben valamennyi előírt kritériumnak megfelel.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az M.2.1)-M.2.4) alkalmassági követelmények tekintetében kizárólag annak a szakembernek a tapasztalatával igazolható az alkalmasság, akinek a szakmai többlettapasztalata értékelési szempontként értékelésre kerül.
A bemutatott szakemberek között az átfedés megengedett (ha az adott szakember megfelel valamennyi előírt követelménynek).
Ajánlatkérő a szakemberek tekintetében a párhuzamos szakmai tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe.
Ajánlatkérő elfogadja a fenti jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel egyenértékű szakképzettséget is, mely egyenértékűséget az Ajánlattevőnek igazolnia kell.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződést megerősítő biztosítékok: teljesítési biztosíték (tartalékkeret és ÁFA nélkül számított vállalkozási díj 5 %-a), jótállási biztosíték (tartalékkeret és ÁFA nélkül számított vállalkozási díj 3 %-a), előleg-visszafizetési biztosíték (tartalékkeret és ÁFA nélkül számított vállalkozási díj 5%-át meghaladó mértékben igénybe vett előleg esetén az 5%-ot meghaladó részre), késedelmi-, hibás és speciális hibás teljesítési-, meghiúsulási kötbér. A biztosítékok egyeztetett szövegezésű bankgaranciával vagy biztosítói kötelezvénnyel kiválthatók.
Késedelmi kötbér mértéke: A Késedelmi Kötbér mértéke a kötbéralap 0,5%-a (fél százaléka) a késedelem 1-5. (elsőtől az ötödik) naptári napjaira, a 6. (hatodik) késedelmes naptári naptól kezdődően pedig a kötbéralap 1%-a (egy százalék).
Hibás teljesítés miatti kötbér mértéke: A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkarészre eső vállalkozói díj nettó, ÁFA nélkül számított összegének napi 0,5 %-a, mindazon napokra számítva, amikor a hiba fennáll, azzal, hogy a kötbér maximuma 20 (húsz) napi tétel.
Speciális hibás teljesítési kötbér: mértéke 500 000 000 Ft.
Meghiúsulási kötbér mértéke: A kötbér alapja a Szerződés szerinti teljes (a Szerződés megkötésekor lehívott opciók – amennyiben azok lehívására sor kerül – díjával növelt), Tartalékkeret és ÁFA nélkül számított vállalkozói díj. A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 20%-a (húsz százalék).
Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a hatályos jogszabályokban és szerződésben előírt munka- és tűzvédelmi, valamint környezetvédelmi szabályok valamelyikét nem tartja be, úgy kötbérfizetéssel tartozik Ajánlatkérő felé.
A kötbér összegét és a kötbérrel szankcionált munka- és tűzvédelmi, valamint környezetvédelmi szabálysértések felsorolását tételesen közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Jótállás: nyertes Ajánlattevő ajánlata szerint. A megajánlott többletjótállás mértéke kiterjed/hozzáadódik mind a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti 5 évre (60 hónap), a 4. számú melléklete szerinti 10 évre (120 hónap), valamint az AK által általános jótállásként meghatározott 3 évre (36 hónap.).
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A megvalósítás pénzügyi fedezetét AK hazai támogatásból biztosítja.
Előleg: a szerződés tartalékkeret és ÁFA nélkül számított értékének legfeljebb 30 %-a.
Az előleg összege a részszámlákban arányosan számolandó el akként, hogy először a pénzügyi biztosítékkal nem fedezett rész
kerül levonásra.
Tartalékkeret: nettó vállalkozási díj 1 %-a.
A számlák benyújtása, az ellenérték kifizetése: Nyertes ajánlattevő havonta egyszer, utólagos jelleggel, az adott naptári hónapban ténylegesen teljesített és leigazolt előrehaladás (beleértve a szerződésben részletezett tárolási nyilatkozatokkal leigazolt anyagbeszerzéseket is) mértékének megfelelően nyújthatja be a részszámláit. Végszámla a szerződés szerinti 100%-os műszaki készültség esetén a nettó vállalkozási díj minimálisan 10%-ának megfelelő összegben bocsátható ki.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a teljesítésigazolásnak és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésben, a 322/2015. Kr. 32/A. §-ban foglaltak szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül banki átutalással egyenlíti ki a Kbt. 135. § (3) bekezdésben foglaltak alapján. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamat érvényes. A pénznem: HUF. A fizetési feltételekre vonatkozó részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:
- 2007. évi CXXVII. tv;
- 2011. évi CXCV. tv;
- 2013. évi V. tv 6:130. § (1)-(2) bekezdései, 6:155. §;
- 2015. évi CXLIII. tv. 27/A. §, 135. § (1), (3), (5)-(6) bekezdései;
- 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2023/02/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2023/02/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontására a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdéseiben és a 424/2017. Korm r. 15. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR-ben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: e-mail: csajkas.tamas@mtk1888.hu.
2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.
3. Az AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös AT-k vonatkozásában.
4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
5. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján a KD-ban részletezettek szerint.
6. AK helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat.
8. Az ajánlatban szakmai ajánlat benyújtása szükséges az 1. értékelési részszempont tekintetében (árazott költségvetés). Az egységárakat pozitív egész számban kell megadni.
9. AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti alvállalkozókra vonatkozó információk EKR űrlapon való feltüntetését, valamint a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat ajánlatban történő benyújtását (nemleges tartalommal is).
10. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően. AK nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és a hiánypótlás ezen szereplővel kapcsolatban válik szükségessé.
11. Az előírt alkalmassági feltételek és igazolási módok minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.
12. AK alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontját.
13. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
14. AK a Kbt. 81. § (5) bek.-t alkalmazza.
15. Ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. AK a nem magyar nyelven benyújtott dok. AT általi fordítását is elfogadja.
16. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell közös ajánlatevők által cégszerűen aláírt közös AT megállapodást.
17. AK IV.2.6) pontban meghatározott 2 hónap alatt 60 napot ért.
18. A nyertes AT-nek a szerződéstervezetben részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő teljeskörű (C.A.R.= "Construction All Risks") építési-szerelési biztosítással kell rendelkeznie , amelynek a kárfizetési limitje: 2 500 000 000 Ft / kár/év és 500 000 000 Ft / káresemény. Az ajánlatához csatolni kell AT szándéknyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy AT nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást megköti, vagy meglévő felelősségbiztosítását a feltételeknek megfelelően kiterjeszti.
A nyertes AT-nek továbbá a szerződéstervezetben részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő tervezői biztosítással kell rendelkeznie , amelynek a kárfizetési limitje: 100 000 000 Ft / kár/év és 100 000 000 Ft / káresemény. Az ajánlatához csatolni kell AT szándéknyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy AT nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást megköti, vagy meglévő felelősségbiztosítását a feltételeknek megfelelően kiterjeszti.
19. Ajánlati biztosíték 25.000.000,-HUF. Az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK K&H Bank Zrt-nél vezetett 10401093-49555755-56491017 fizetési számlájára történő befizetésével pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerz. alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Igazolása: készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén a garancia/kezességvállaló nyilatkozat, biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény.
A garancialevél, a kezességvállalásról szóló dok. valamint a kötelezvény tekintetében AK előírja és kiemelten is felhívja a figyelmet, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat),elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek!
Az igazolást az ajánlatban csatolni szükséges.
20. AT nyertessége esetén rendelkeznie kell magasépítési tevékenységre vonatkozó ISO 9001 rendszertanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű szabvány szerinti rendszertanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékával, ha a nyertes AT – neki fel nem róható okokból – nem volt lehetősége az említett tanúsítványt az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a nyertes AT bizonyítja, hogy ezen intézkedések egyenértékűek az alkalmazandó rendszer által előírtakkal. Amennyiben a Szerződés hatálybalépésekor nyertes AT nem rendelkezik ISO 9001 rendszertanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű szabvány szerinti rendszertanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékaival, abban az esetben AK ezt a szerződéskötéstől való visszalépésének minősíti és a Kbt. 131. § (9) bekezdése alapján a Közbeszerzési Eljárás második helyezettjével köti meg a Szerződést, amennyiben azt a Közbeszerzési Eljárásban általa kiadott összegezésben megnevezte.
21. Részajánlattételre nincsen lehetőség, tekintettel arra, hogy jelen építési beruházás, olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely gazdasági műszaki szempontból költséghatékonyabban megoldható az építés részegységekre való szétbontása nélkül, egységes koordinációval. Ajánlatkérő szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő az érvényesíthető és esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye. Így a munkálatok összehangolása egyszerűbb, a javítás és a karbantartás pedig olcsóbb, így költséghatékonyabb a beszerzés. Az egymásra épülő feladatok ellátásának több kézbe adása rontaná a kivitelezési feladatok komplex ellátását, illetve a projekt megvalósítását nehezítené, sőt adott esetben meg is hiúsíthatná.
22. AK felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Kr. (a továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bek.- ben foglaltakra.
23. Az értékelési szempontok: Pontozás: 0-10, Módszerek: az 1. részszempont: fordított arányosítás, a Minőségi kritérium 1- 4. értékelési részszempontokra és 5. részszempont arányosítás. Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
Folytatás a VI.4) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai szerint.
A VI.3) pont folytatása:
24. Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 34/A. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a szerződés teljesítési feltételeként előírja, hogy a nyertes ajánlattevő biztosítani köteles az Üvegkapu alkalmazását a teljesítés során.
25. Eljáró FAKSZ: Dr. Bodor Tímea (lajstromszám: 01115)
26. Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/12/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák