Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/142
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.12.11.
Iktatószám: 26380/2015
CPV Kód: 45453100-8;45315100-9;45350000-5
Ajánlatkérő: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Polgármesteri Hivatal Hrsz.: Szekszárd 1741/1,1741/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Béla király tér 8.
Város/Község: Szekszárd
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens
Címzett: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens
Telefon: +36 74504184
E-mail: kuglics.krisztina@szekszard.hu
Fax: +36 74510251
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Millennium köz 1.
Város/Község: Zalaegerszeg
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail: vallalkozas@zaev.hu
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0206 azonosítószámú projekt keretében
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala energetikai
korszerűsítésére.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Polgármesteri Hivatal Hrsz.: Szekszárd 1741/1,1741/2
NUTS-kód HU233
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/04/27 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Vállalkozási szerződés a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0206 azonosítószámú projekt keretében
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala energetikai
korszerűsítésére az alábbiak szerint:
A 2670 m2 alapterületű 5 épületrészből és műemléki védettség alatt álló szekszárdi Városháza
épületegyüttesének az energetikai korszerűsítése.
Az „A” jelű épületszárnyban, a jelenlegi főépületben a zárófödém hőszigetelése készül, a
homlokzati nyílászárók műemléki felújítása, külső szárny felújítása illetve cseréje egyrétegű
hagyományos üvegezéssel, a belső ablakszárnyak cseréje hőszigetelő üvegezéssel. A
homlokzatvakolatok a sérült helyeken javításra kerülnek, homlokzatfestés készül a jelenlegi
állapot és szín megtartásával.
A „B” jelű épületszárnyban a lapostető felújítása készül hő- és vízszigetelés készítésével, a
homlokzati nyílászárók cseréje történik hőhídmentes alumínium szerkezetekkel, a lapostetőnnapelemek kerülnek elhelyezésre önálló acél tartószerkezettel, leterheléssel. A belső
közlekedő-lépcső felett hőhídmentes alumínium szerkezetű bevilágító készül hőszigetelő
üvegezéssel. A homlokzaton nem éghető kőzetgyapot hőszigetelés készül, a földszinten és az
ablaksávok között vakolt felülettel, egyéb felületeken rozsdamentes acél tartóvázra szerelt
ragasztott biztonsági üvegburkolattal és az I. és II. emeleti ablakok előtt rozsdamentes acél
tartóvázra szerelt biztonsági üveg lamella árnyékolókkal.
A „C” jelű épületszárnyban a zárófödém hőszigetelése készül, a homlokzati nyílászárók műemléki
felújítása, külső szárny felújítása ill. cseréje egyrétegű hagyományos üvegezéssel, a belső
ablakszárnyak cseréje hőszigetelő üvegezéssel. A homlokzaton EPS hőszigetelés készül dryvit
rendszerrel, vakolt, festett felülettel. A tető délkeleti oldalán acél vázszerkezetre napelemek
kerülnek elhelyezésre.
A „D” jelű épületszárnyban a zárófödém hőszigetelése készül, a homlokzati nyílászárók cseréje
történik hőszigetelő üvegezéssel illetve korszerű hőszigetelt szekcionált kapukkal. A
homlokzaton EPS hőszigetelés készül dryvit rendszerrel, vakolt, festett felülettel. A tető délnyugati
oldalán acél vázszerkezetre napelemek kerülnek elhelyezésre.
„E” jelű épületszárnyban az udvar felőli homlokzat átalakításával hőszivattyú kerül telepítésre. A
fenti munkák miatt több teherhordó szerkezet ellenőrzése és megerősítése szükséges. Az
épületegyüttes új fűtési rendszert kap új gépészeti vezetékrendszer kiépítésével. Az elsődleges
energiatermelést két 44,4 kW teljesítményű levegő-víz hőszivattyú, a másodlagos
energiatermelést kondenzációs gázkazán biztosítja. A hőleadók új fan-coilok, melyek az
épületrészek nyári hűtését is szolgálják.
A „B”, „C”, „D” és „E” épület tetejére összesen 287 db 245-250 Wp napelem kerül telepítésre,
78,98 kWp összteljesítményre. A „C” és „D” épület cserépfedésű nyeregtető, a „B” és az „E” épület
lapostető fedéssel készül. A tetőre kerülő napelemek tartószerkezete ennek megfelelő
kialakítású. A napelemek 7 db inverterre dolgoznak.
Az épület meglevő villámvédelmi hálózattal rendelkezik, ez a napelemes rendszer kiépítésével
módosul. A napelemek védelmére felfogórudak rendszerét kell kiépíteni. A felfogó rendszert be
kell kötni a meglevő földelő rendszerbe. A földelést szükség szerint ki kell egészíteni. Az
épületegyüttes elektromos energiaellátásának biztosításához új 4x150 mm2 átmérőjű méretlen
csatlakozókábel terveztetése és kiépítése szükséges. A belső elektromos hálózat felújítása és
átalakítása szükséges új elosztószekrények, mérőhelyek kialakításával, új vezetékek építésével, a
beépítésre kerülő új gépészeti- és napelemes rendszereknek megfelelően. A világítási rendszer
elavult világítótestei korszerű energiatakarékos lámpatestekre lesznek kicserélve.
Amennyiben az ajánlattételi dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat,
vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. A
részletes feladatokat, tervezett mennyiségeket a dokumentáció és az annak részét képező
árazatlan költségvetések, valamint az engedélyes és kiviteli tervek tartalmazzák.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
További tárgyak: 45315100-9
45350000-5
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 349627666 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2015/05/08 (év/hó/nap)
Befejezés 2015/11/30 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) 90
Késedelmi kötbér mértéke (%) 10
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1750 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/02/02 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 7209 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/05/04 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti:
"4.1.A Vállalkozó teljesítésének véghatárideje a munkaterület átadás-átvételének napjától
számított 206. nap. A munkaterület átadásának határideje: szerződéskötéstől számított legkésőbb 5. munkanap."
Módosított:
"4.1.A Vállalkozó teljesítésének véghatárideje a munkaterület átadás-átvételének napjától számított 221. nap. A munkaterület átadásának határideje: szerződéskötéstől számított legkésőbb 5. munkanap."
IV.1.3) A módosítás indoka:
A Polgármesteri Hivatalt érintő kivitelezési munkák során a teljesítmény bővítés, illetve új fogyasztási hely létesítés kivitelezési munkáinak elvégzéséhez az új csatlakozó kábel kiépítése miatt áramszünet biztosítása, valamint új mérőóra bekötése szükséges, amelyet az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt., mint szolgáltató végez. Az áramszolgáltató a szükséges fejlesztéseket a projekt jelenleg hatályos Támogatási szerződése szerinti befejezési időpontig nem tudta elvégezni.
Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. értesítése alapján, a Polgármesteri Hivatal csatlakozó földkábelének kivitelezéséhez szükséges áramszünetet 2015.12.12-én tartja meg.
A projekt keretében megvalósuló gépészeti, villamos berendezések üzembe helyezése, arról mérési jegyzőkönyvek, beüzemelési jegyzőkönyvek készítése csak végleges, 2015 12.12. után rendelkezésre álló villamos hálózatról történhet. Tehát a napelemes rendszer üzembe helyezése, mérési rendszer kiépítése, a végleges villamos csatlakozás rendelkezésre állását követően valósulhat meg, amely a kivitelezési munkák befejezéséhez szükséges.
A kivitelezési munkák lezárása legkorábban december 15-én történik meg.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/11/26 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Egyetért a hirdetményben foglaltakkal.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/12/08 (év/hó/nap)