Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/246
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma: 2022.12.19.
Iktatószám: 26516/2022
CPV Kód: 71000000-8
Ajánlatkérő: Kiskőrös Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 6200 Kiskőrös, Erdőtelki út 17.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.12.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kiskőrös Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15724784203
Postai cím: Petőfi Sándor Tér 1.
Város: Kiskőrös
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rudolf Róbert Márton
Telefon: +36 203986762
E-mail: kozbeszerzes@budaporta.hu
Fax: +36 203986762
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kiskoros.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001902972022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001902972022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: "Rónaszéki Fürdő - előkészítési szakasz"
Hivatkozási szám: EKR001902972022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
"Rónaszéki Fürdő - előkészítési szakasz" - A kiskőrösi Rónaszéki Fürdő és környezetének hosszú távú koncepció tervének; építési, előzetes vizsgálati és vízjogi létesítési engedélyezési tervének és kiviteli terv szintű tervének elkészítése, valamint az építési engedély, az előzetes vizsgálati határozat és a vízjogi létesítési engedély megszerzése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: "Rónaszéki Fürdő - előkészítési szakasz"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6200 Kiskőrös, Erdőtelki út 17.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beruházás tárgya a Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő és környezetének (továbbiakban: fürdő) hosszú távú koncepció tervének elkészítése, majd azon belül a fürdő építési, előzetes környezetvédelmi vizsgálati és vízjogi létesítési engedélyezési tervének, majd kiviteli terv szintű tervének elkészítése, valamint az építési engedély, az előzetes vizsgálati határozat és a vízjogi létesítési engedély megszerzése. A tervezési feladat különösen az alábbi szakterületekre terjed ki: Építészeti tervezési ("É"); tartószerkezeti tervezés ("T"); gépészeti tervezési ("G"); építményvillamossági tervezés ("V") és vízgazdálkodási építmények tervezés, területi vízgazdálkodás építmények tervezés részszakterület ("VZ-TER").
A Kiskörösi Rónaszéki Gyógyfürdő és környezetének tervezett főbb paraméterei, funkciói:
- megvalósítás helyszíne: 2723, 2724, 2712/12 (meghatározott területrész) 2725/2, 2725/3, 2725/4, 2725/5,2725/6, 0559;
- összes tervezett szintfelület maximális mennyisége 6.000 - 7.000 m2;
- összes tervezett vízfelület maximális mennyisége 1.500 - 2.000 m2;
- recepció és előtér;
- öltözők és vizes blokkok;
- 3 generációs fedett fürdő az alábbi funkciókkal: gyógyászat, uszoda, wellness;
- 3 generációs fedett fürdő az alábbi medencetípusokkal: gyógytornamedence, gyógymedence, úszómedence, tanmedence, élménymedence, melegvizes medence, csúszdamedence, gyerekmedence, merülő medence. Legalább egy medence kiúszóval és kültéri résszel is rendelkezik.
- Uszoda részleg minimális funkciói: vízilabda lebonyolítására is alkalmas úszómedence, mérete 25,00 × 33,33 m, mellette tanmedence és lelátó, mely alatt technikai helyiségek, valamint sportöltöző és csoportos öltöző kerül kialakításra
- Vizes gyógyászati részleg minimális gyógyászati funkciók: gyógyvizes gyógymedence, gyógyvizes kádfürdő, iszappakolás, súlyfürdő, orvosi gyógymasszázs, víz alatti vízsugármasszázs, víz alatti csoportos gyógytorna, komplex fürdőgyógyászati ellátás.
- Igény szerint gyógyászati részleg reumatológiai rendelővel, fizioterápiás teremmel, masszázs szobával, egyéni gyógytorna szobával.
- Wellness részleg minimális funkciói: sókamra, infraszauna, fényterápia, aromaterápia, finnszauna, bioszauna, tepidárium, masszázsszoba és egyéb kezelők.
- beltéri csúszdák;
- pihenőfelületek;
- gyermek játszóház;
- büfé beltéri és kültéri teraszos fogyasztótérrel;
- iroda és személyzeti szociális blokk;
- épület üzemeltetési helyiségei;
- parkolók;
- megközelítési és szállítási utak;
- tereprendezés és zöldfelület rendezés, parkosítás, utcabútorok stb.;
- üzemeltetéshez szükséges eszközök meghatározása.
A tervezendő fürdőnek a rendelkezésre álló termálvizet az alábbiak szerint kell hasznosítani: A fürdő hőigényét az elérhető legmagasabb mértékben a rendelkezésre álló termálvíz alkalmazásával kell kielégíteni; az energetikai koncepciót a termálvízre kell alapoznia tervezőnek.
A tervezett fürdő vízigényeit saját vízbázisra alapozottan kell kielégíteni. Nyertes ajánlattevő feladata a vízbázisokhoz kapcsolódó meglévő infrastruktúra felmérése és a tervezett fürdő létesítmény fenntartásához szükséges műtárgyak vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése.
Nyertes ajánlattevő feladata továbbá a fürdő elfolyóvizeit pihentető és ülepítő rekreációs célzatú tó vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése [vízgazdálkodási építmények tervezés, területi vízgazdálkodás építmények tervezés részszakterület ("VZ-TER")], mely feladatot Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás kiemelten fontos munkarészének tekinti (alapvető, kritikus fontosságú feladatnak), ezért előírja, hogy a Kbt. 65. § (10) bekezdés szerint ezen tervezési munkát az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike köteles elvégezni (azaz alvállalkozói részvétel ezen tervezési feladatnál nem megengedett).
Nyertes ajánlattevő feladata továbbá árazott tervezői költségbecslés készítése, valamint a tervdokumentációk alapján lefolytatandó építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárásban a terveket érintő műszaki-szakmai kérdések megválaszolása a szükséges határidőre, valamint jogos ajánlattevői igény, észrevétel esetén a tervek szükséges módosítása is (feltárt hiba kijavítása, szükséges kiegészítés megtétele, stb.), a közbeszerzési eljárásban, mint a közbeszerzés tárgya szerinti szakértői feladatok ellátása Bíráló Bizottsági tagként.
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6. § szerinti adatok/információk részeként kiadott "Tervezési Program - Műszaki Dokumentáció"-ban kerültek kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Vállalt teljesítési határidő (legjobb 300 naptári nap, legkedvezőtlenebb 365 naptári nap). 10
2 3. Az M.2.1.) pont szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0 db, maximum 10 db) 10
3 4. Az M.2.2.) pont szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0 db, maximum 10 db) 10
4 5. Az M.2.3.) pont szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0 db, maximum 10 db) 10
5 6. Az M.2.4.) pont szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (igen/nem) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 40
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 365
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. A II.2.5) Értékelési szempontok ponthoz: A "2. Vállalt teljesítési határidő (legjobb 300 naptári nap, legkedvezőtlenebb 365 naptári nap)" értékelési szempontnál Ajánlatkérő az ajánlattevő által vállalt teljesítési határidőt értékeli. A Kbt. 77. § (1) bek. alapján az ajánlati elem legkedvezőbb szintje a 365 naptári nap, amelyre és az annál még kedvezőbb (rövidebb) vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad Ajánlatkérő. A legkedvezőtlenebb megajánlás a 365 naptári nap, melynél kedvezőtlenebb (azaz hosszabb) az adott ajánlati elem nem lehet.
2. A II.2.5) Értékelési szempontok ponthoz: A "3. Az M.2.1.) pont szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0 db, maximum 10 db)" értékelési szempontnál Ajánlatkérő azt értékeli, hogy az M.2.1.) pont szerinti szakember, építész tervezőként hány db olyan tervezési projektben vett részt/szerzett szakmai tapasztalatot, melynek tárgya uszoda és/vagy fürdő engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése volt.
3. A II.2.5) Értékelési szempontok ponthoz: A "4. Az M.2.2.) pont szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0 db, maximum 10 db)" értékelési szempontnál Ajánlatkérő azt értékeli, hogy az M.2.2.) pont szerinti szakember, tartószerkezeti tervezőként hány db olyan tervezési projektben vett részt/szerzett szakmai tapasztalatot, melynek tárgya uszoda és/vagy fürdő engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése volt.
4. A II.2.5) Értékelési szempontok ponthoz: A "5. Az M.2.3.) pont szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0 db, maximum 10 db)" értékelési szempontnál Ajánlatkérő azt értékeli, hogy az M.2.3.) pont szerinti szakember, épületgépész tervezőként hány db olyan tervezési projektben vett részt/szerzett szakmai tapasztalatot, melynek tárgya uszoda és/vagy fürdő engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése volt.
5. A szakemberek többlettapasztalatára vonatkozó, 3., 4., 5. értékelési szempontoknál a Kbt. 77. § (1) bek. alapján az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 10 db projekt, amelyre és az annál még kedvezőbb (rövidebb) vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad Ajánlatkérő. A legkedvezőtlenebb megajánlás 0 projekt, melyre ajánlattevő 0 pontot kap.
6. A II.2.5) Értékelési szempontok ponthoz: "Az M.2.4.) pont szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (igen/nem)" értékelési szempontnál Ajánlatkérő azt értékeli, hogy az M.2.4.) pont szerinti szakember vízgazdálkodási
építmény tervezőként részt vett-e már olyan projektben, melynek tárgya fürdő elfolyóvizeit pihentető és ülepítő rekreációs célzatú tó vízjogi létesítési engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése volt. Az értékelés során az IGEN megajánlás 10 pontot ér, a NEM megajánlás 0 pontot ér, Ajánlatkérő a pontkiosztás módszerét alkalmazza.
7. A II.2.7) ponthoz: A teljesítési határidő/a szerződés időtartama 365 naptári nap, azaz a II.2.7) pontban feltüntetettek alatt naptári napot, 365 naptári napot kell érteni. A teljesítési határidő értékelési szempont.
8. A 3. – 6. számú minőségi értékelési részszempontnál - a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pont szerint - a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata került értékelésre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
SZ.1.) Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek. szerint az alkalmasság vizsgálata körében a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Építész Kamara, vagy a Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (Kr.) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai
közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Utólagos igazolás a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra: Ajánlattevő/alkalmasságot igazoló cégszerűen aláírt nyilatkozata az országos szakmai kamara szerinti nyilvántartási számáról. A nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi. A nyilvántartásokban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum csatolása szükséges. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén továbbá a Kbt. 69. § (11) bek. szerint történik az alkalmasság igazolása.
Ajánlatkérő felhívja érdeklődő gazdasági szereplők/ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (9) bekezdésére, mely szerint ezen alkalmassági követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot (azaz a kivitelezési munkálatok elvégzését), amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.
Kizáró okok:
Az eljárásban Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okokat alkalmazza. Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek ajánlatához csatolni kell a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdés szerinti,
kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (továbbiakban: EEKD). Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevőnek csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, nemleges tartalmú nyilatkozat benyújtását kéri Ajánlatérő (Kr. 13. §).
Öntisztázás: A Kbt. 64. §-a szerint. Utólagos igazolás: Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására ajánlattevő köteles a Kr. 8. §, 10. §, 12.-16. § szerint igazolni a kizáró okok fenn nem állását. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja tekintetében benyújtandó az ajánlattevő nyilatkozata a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosairól, valamint ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; ha van ilyen szervezet, az ajánlattevő azt nyilatkozatban megnevezi (cégnév, székhely), továbbá nyilatkozik, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn. A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok vonatkozásában közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtása szükséges.
Az előírt kizáró okok igazolási módját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § - 7. § alapján történik.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlata tekintetében fennáll-e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési vagy koncessziós szerződés odaítélésére vonatkozó tilalom.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bek. szerint igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró okok hiányát vagy a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek. szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (Kr.) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai
közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Utólagos igazolás a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra:
G.1.) Ajánlattevő köteles benyújtani a megelőző kettő, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó a közbeszerzés tárgyából (uszoda és/vagy fürdőépület tervezése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont]. Amennyiben az ajánlattevő az előírt árbevétellel azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdését kell alkalmazni. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§-ában valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia.
G.2.) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Kr. 19. § (1) bek. a) pontja szerint, a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozatot - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - az alábbi tartalommal:
- az ajánlattevő mely számlaszámokkal rendelkezik;
- számláján az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban volt-e 30 napot meghaladó sorbaállítás.
Ajánlatkérő sorbaállítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat ("sorbaállítás") érti. Amennyiben az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban szűnt meg az ajánlattevő(k)nek vagy az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetnek számlája, úgy ezen pénzügyi intézménytől is szükséges nyilatkozatot csatolni.
G.3.) Ajánlattevő/alkalmasságot igazoló szervezet köteles benyújtani az eljárást megindító felhívásban meghatározott, szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolását (biztosítási kötvényét) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés d) pontja szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): G.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a közbeszerzés tárgyából (uszoda és/vagy fürdőépület tervezése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem éri el a 275.000.000,- HUF értéket. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás megküldését közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó ár-bevételének kell megfelelnie az előírt minimum-követelménynek.
G.2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben bármely pénzforgalmi számláján (megszűnt is) 30 napot meghaladó sorbaállítás volt az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított 12 hónapban.
G.3.) Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik tervezésre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, melynek mértéke (kártérítési limit) legalább 50 millió Ft./káresemény és legalább 240 millió Ft./év.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (Kr.) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai
közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Utólagos igazolás a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra:
M.1.) Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három évben - az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően - teljesített legjelentősebb tervezés tárgyú referenciamunkákat a Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontjában és (3a) bekezdésében, a 21/A. §-ában, valamint a 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint. A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak, illetve az ajánlattevő nyilatkozatának tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését (név és cím), a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím), a szerződés tárgyának rövid leírását (olyan részletességgel, melyből az alkalmassági feltételnek valómegfelelés egyértelműen megállapítható), a teljesítés idejét (kezdő és befejezésének időpontja év, hónap, nap megadásával), a tervezés tárgyának helyét/címét (hrsz. feltüntetésével), nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az M.1.2.) pont szerinti referenciakövetelménynél további kötelező tartalmi elem az érvényes építési engedély dátuma, az azt kiadó szervezet/hatóság neve.
M.2.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek meg kell neveznie a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembert az alkalmassági követelményre való hivatkozással, továbbá meg kell jelölni a bemutatott szakember jogviszonyát az ajánlattevővel, csatolni a szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti, a szakmagyakorláshoz szükséges képesítési minimumot vagy azzal egyenértékű szakképzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát, és a szakember szakmai önéletrajzának a szakember által saját kezűleg aláírt példányát, amelyből az előírt szakmai gyakorlati idővel való rendelkezés megállapítható. A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat bemutatásának kezdő és befejező időpontját év/hó bontásban szükséges megadni. Az alkalmasság ellenőrzése érdekében a szakmai gyakorlatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni a teljesítés során ellátott szerepkört (beosztás), az elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését. Az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok nem adandók össze. Amennyiben a szakember az ajánlat benyújtásakor már rendelkezik az M.2. alpont szerinti vonatkozó jogosultsággal, abban az esetben az alkalmasság igazolásához a szakmagyakorláshoz szükséges képesítési minimumot vagy azzal egyenértékű szakképzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát nem szükséges benyújtani, elegendő a szakember kamarai nyilvántartási számáról, jogosultságának első megszerzéséről és a kamarai nyilvántartás internetes elérhetőségének helyéről az ajánlatban nyilatkozni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, használt vizek keveredését és pihentetését szolgáló rekreációs célzatú pihenő tó tervezésére vonatkozó referenciával.
M.1.2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, termálvizet is hasznosító, legalább 4500 m2 szintfelületű és legalább 1100 m2 vízfelületű uszoda és/vagy fürdőépület tervezésére vonatkozó, érvényes építési engedélyt szerzett referenciával.
M.2.) Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt alábbi
SZAKEMBEREKKEL:
- M.2.1.) Legalább 1 fő olyan vezető tervező szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti É építész tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik (vezető tervező alatt olyan szakember értendő, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 13. § (2) bek. szerinti vezető tervezői szakmai címmel rendelkezik).
- M.2.2.) Legalább 1 fő olyan vezető tervező szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti T tartószerkezeti tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik (vezető tervező alatt olyan szakember értendő, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 13. § (2) bek. szerinti vezető tervezői szakmai címmel rendelkezik).
- M.2.3.) Legalább 1 fő olyan vezető tervező szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti G Épületgépész tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik (vezető tervező alatt olyan szakember értendő, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 13. § (2) bek. szerinti vezető tervezői szakmai címmel rendelkezik).
- M.2.4.) Legalább 1 fő olyan tervező szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti VZ-TER (Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület, területi vízgazdálkodás építmények tervezési részszakterület) tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. A II.2.4) pontban előírtakra tekintettel ezen alkalmassági feltétel igazolásánál ajánlattevő nem támaszkodhat más szervezet kapacitására.
A szakemberek közötti átfedés megengedett, azonban a tervezési feladat összetettségére, több szakágra kiterjedő természetére és a rövid projekt-határidőre (és teljesítési határidőre) tekintettel a szakemberek közötti átfedést csak az alábbi korlátozással engedi meg Ajánlatkérő: Az előírt alkalmassági követelményeket (4 szakember) minimum 3 különböző szakemberrel teljesítheti ajánlattevő, azaz 1 szakember maximum 2 pozícióra (2 alkalmassági követelmény igazolására) ajánlható meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF). Nyertes ajánlattevő legfeljebb a tervezői díj 20 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételére jogosult, a szerződéstervezetben rögzítettek szerint. Fizetési feltételek, számlázási ütemezés: Nyertes ajánlattevő 20 % előleg igénybevételére jogosult, valamint 4 db részszámlát (előleg igénybevételével további 1 db előlegszámlát) és 1 db végszámlát jogosult benyújtani a szerződéstervezetben rögzítettek szerint.
A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján, ha nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést, ajánlatkérő kötbérre (késedelmi, hibás teljesítési és/vagy meghiúsulási) jogosult a szerződéstervezetben rögzítettek szerint.
Kötelező jótállási idő: 36 hónap.
Irányadó jogszabályi rendelkezések: Kbt. 135. § (1), (5)-(6); 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §; Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés. A számláknak meg kell felelnie a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos további részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Tárgyi eljárás fedezetét biztosító Támogatói Okirat (TO) 2022.03.30. napján lépett hatályba, ezt követően kezdhette meg Ajánlatkérő a tervezési program (TP) elkészítését (mely a KD része, jelen eljárás jogszabály által előírt, kötelező dokumentuma). Ajánlatkérő a TP elkészülte, valamint a Közreműködő Szervezet és a Képviselő-testület jóváhagyása után indíthatta csak meg jelen közbeszerzési eljárását. A TO 7.2. pontjában rögzített mérföldkő szerint 2023.12.31. napjáig az engedélyezési és kiviteli terveknek el kell készülniük, valamint az építési és vízjogi engedélyeket meg kell szerezni (azaz a tervezési szerződést teljesíteni kell). Tekintettel a szerződés teljesítési határidejére (365 naptári nap) és a közbeszerzési eljárás lefolytatásának időigényére; Ajánlatkérőnek kivételesen sürgősen kell jelen eljárását lefolytatnia, mert a tervezési szerződést mihamarabb meg kell kötnie ahhoz, hogy a TO szerinti mérföldkőt betarthassa Ajánlatkérő.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/12/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/12/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan beérkezett ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ban foglaltaknak, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdés szerinti vizsgálatot követően megállapította, hogy a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt az alábbiak okán: - A tervezési szolgáltatás műszaki egységet képez, ezért részfeladatokra történő felosztása sem munkaszervezési, sem hatékonysági szempontból nem előnyös Ajánlatkérő számára. - A tervezési munkák egymással szükségszerűen összefüggő munkákból állnak (a teljesítések egymásra épülnek), céljuk szerint összefüggnek, így a beszerzés funkcionális egységet alkot. - A részajánlattétel biztosítása, az egyes részekre történő külön szerződések létrejötte a beszerzés tárgyának sajátosságai miatt a megvalósítást, a szavatossági, jótállási (tervfelelősségi) igények érvényesítését veszélyeztetné.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját alkalmazza.
3. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit alkalmazza.
4. Ajánlatkérő - a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 30. § (4) bekezdése alapján - felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételeket és igazolásait a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
5. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: dr. Fekete Júlia (01088) és dr. Rudolf Róbert Márton (01049).
6. Kiegészítés a IV.2.6) ponthoz: az ajánlati kötöttség időtartama alatt 30 napot ért ajánlatkérő.
7. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: 4.500.000,- Ft. (azaz négymillió-ötszázezer forint). Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) és igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Igazolás: Átutalási megbízás, vagy bevételi pénztárbizonylat, garancialevél garanciaszerződés, vagy kezességi szerződés vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó okirat. A vonatkozó dokumentumot az ajánlat részeként csatolni szükséges.
Pénzösszeg befizetése estén a befizetés Ajánlatkérő K & H Banknál vezetett 10400621-00033593-00000005 számlaszámára történhet.
8. Ajánlatkérő nem írja elő, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását.
9. Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
10. Ajánlatkérő szakmai ajánlatot kér be, melynek tartalma: 1. Beépítési Koncepció elkészítése 1:250-as léptékben. 2. Látványtervek a tervezett koncepció bemutatására. 3. Felszín alatti vizek hőtartalmának hasznosíthatósági koncepciója. 4. Használtvizek elhelyezésének koncepciója. A szakmai ajánlattal szemben támasztott részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A szakmai ajánlatot Ajánlatkérő az az ajánlatok szakmai megalapozottságának biztosítása miatt kéri be. A szakmai ajánlat nem képezi az értékelés tárgyát.
11. A Kbt. 27/A. § értelmében ajánlatkérő fogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
12. Hiánypótlás: Ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem rendel el, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/12/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák