Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/37
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.02.21.
Iktatószám: 2692/2020
CPV Kód: 66112000-8
Ajánlatkérő: Iparművészeti Múzeum
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: MUSEUM COMPLEX Szállítmányozó és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Iparművészeti Múzeum
Nemzeti azonosítószám: AK16587
Postai cím: Üllői út 33-37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fehér Julianna
Telefon: 06 70/902-1065
E-mail: feher.julianna@imm.hu
Fax: 06 1 2175838
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.imm.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.imm.hu/

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási-, Szállítmányozási-, Letéti megőrzési és Bérleti szerződés az Iparművészeti Múzeum (IMM) épületének rekonstrukciója idejére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66112000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási-, Szállítmányozási-, Letéti megőrzési és Bérleti szerződés az Iparművészeti Múzeum (IMM) épületének rekonstrukciója idejére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60000000-8
További tárgyak: 79920000-9
63120000-6
92521200-1
70130000-1
70310000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 1091 Budapest, Üllői út 33-37.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Az IMM vagyonkezelésében, vagy bármely más jogcímen (pl. letét, tartós letét, kölcsön, stb.) őrizetében lévő kulturális javak, azaz a múzeum leltárában szereplő az IMM épületében elhelyezett valamennyi műalkotás (a továbbiakban: „műtárgyak”), ill. a múzeumi szervezet elhelyezésének biztosítása az IMM épületének rekonstrukciója idejére:
A. műtárgyak szállításra és letéti tárolási-megőrzésre(azaz letéti raktározásra)előkészítése, csomagolása, oda- (megőrzési helyre), és vissza- (IMM épületébe) szállítása (együttesen szállítmányozás), a nyertes ajánlattevő által elkészített, ajánlatkérővel egyeztetett, ütemezés, szállítási- és raktározási- terv szerint;
B. forgalomtechnikai terv készítése,engedélyeztetése,költségek viselésével;
C. a felsorolt célok biztosítására az előírt méretű területeket magába foglaló helyiség, vagy ezeket összességében tartalmazó helyiségek, rendelkezésre bocsátása, és ezekben előírtak szerinti letéti raktározási ill. bérleti szolgáltatás nyújtása:
a. min 2.260m2 nagy belmagasságú (min.3,70 m), szigorú műtárgyvédelmi elvárások szerint beállítható hőmérsékletű és páratartalmú, múzeumi standard szerinti terület letéti raktározás céljára;
b. min3.401m2 normál belmagasságú (min.2,60 m), szigorú műtárgyvédelmi elvárások szerint beállítható hőmérsékletű és páratartalmú, múzeumi standard szerinti terület letéti raktározás céljára;
c. min2.489m2 normál (min.2,60 m) belmagasságú terület irodák és egyéb használat céljára, bérlet keretében.
A területek közvetlen beltéri összeköttetése biztonsági okból nélkülözhetetlen: a műtárgyak a felügyelt területet nem hagyhatják el;
D. teljesítéshez szükséges technikai felszerelések, eszközök, berendezések, személyzet biztosítása;
E. a teljesítés irányítása, és ehhez szükséges kulcsszemélyzet - szállítmányozás irányításához: 8 fő műtárgy kezelő/technikus/műtárgycsomagoló és 2 fő szállítási- vagy szállítmányozási-, -szervező vagy -koordinátor gyakorlattal bíró -M3) alk. felt. szerinti- szakember;letéti raktározás szakmai ellenőrzésére,ill. a kiadás/átadás-átvétel biztosítására: (munkaidőben, előre egyeztetett időpontokban, 320 óra/hó mértékben)2 fő műtárgy kezelő/technikus/műtárgycsomagoló szakember - biztosítása. (A szállítmányozáshoz, ill. a letéti raktározáshoz előírtak teljesíthetők ugyanazon szakemberrel, ha az előírtaknak megfelel.)Ajánlatkérő a Kbt. 65.§(10) bek.alapján előírja, hogy ezen pont szerinti alapvető fontosságú feladatot, maga az ajánlattevő, vagy-közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike, kell,hogy teljesítse.
Szállítmányozás és letéti raktározás mennyisége:50.240 db specifikáció szerinti műtárgy-csomag, melyekben
• Ötvös osztályhoz tartozó több mint 12.000
• Textil osztályhoz tartozó több mint 20.000 (ezen belül több nagyméretű, mely műtárgyvédelmi okok miatt csak a hosszabbik oldalára hengerelve szálítható, tárolható - pl. a 3. leltári számmal szereplő 52,8168 m2 méretű szőnyeg),
• Bútor osztályhoz tartozó több mint 4.000,
• Kerámia osztályhoz tartozó (pl. kőagyag/cserép/porcelán)több mint 21.000,
• Kis gyűjteményekhez tartozó több mint 3.800,
• azaz több mint 62.000 leltári számú tételként nyilvántartott, nagy értékű - pl.: 52.2801.1. leltári számmal szereplő, 1.540.000.000 HUF biztosítási értékű - műtárgyat érint. (Az egyes leltári számok szerinti tételekben egy vagy több darab műtárgy szerepel.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/12/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 006 - 009689

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási-, Szállítmányozási-, Letéti megőrzési és Bérleti szerződés az Iparművészeti Múzeum (IMM) épületének rekonstrukciója idejére
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/12/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: MUSEUM COMPLEX Szállítmányozó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kozma utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1108
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1358440000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 3. számú szerződés módosításának időpontja: 2019. december 17.
Jelen módosítás jogszabályi alapja a Kbt. 141. § (4) bekezdésének b) pontja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +3618828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +3618828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/17 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66112000-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 60000000-8
További tárgyak: 79920000-9
63120000-6
92521200-1
70130000-1
70310000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 1091 Budapest, Üllői út 33-37.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az IMM vagyonkezelésében, vagy bármely más jogcímen (pl. letét, tartós letét, kölcsön, stb.) őrizetében lévő kulturális javak, azaz a múzeum leltárában szereplő az IMM épületében elhelyezett valamennyi műalkotás (a továbbiakban: „műtárgyak”), ill. a múzeumi szervezet elhelyezésének biztosítása az IMM épületének rekonstrukciója idejére:
A. műtárgyak szállításra és letéti tárolási-megőrzésre(azaz letéti raktározásra)előkészítése, csomagolása, oda- (megőrzési helyre), és vissza- (IMM épületébe) szállítása (együttesen szállítmányozás), a nyertes ajánlattevő által elkészített, ajánlatkérővel egyeztetett, ütemezés, szállítási- és raktározási- terv szerint;
B. forgalomtechnikai terv készítése,engedélyeztetése,költségek viselésével;
C. a felsorolt célok biztosítására az előírt méretű területeket magába foglaló helyiség, vagy ezeket összességében tartalmazó helyiségek, rendelkezésre bocsátása, és ezekben előírtak szerinti letéti raktározási ill. bérleti szolgáltatás nyújtása:
a. min 2.260m2 nagy belmagasságú (min.3,70 m), szigorú műtárgyvédelmi elvárások szerint beállítható hőmérsékletű és páratartalmú, múzeumi standard szerinti terület letéti raktározás céljára;
b. min3.401m2 normál belmagasságú (min.2,60 m), szigorú műtárgyvédelmi elvárások szerint beállítható hőmérsékletű és páratartalmú, múzeumi standard szerinti terület letéti raktározás céljára;
c. min2.489m2 normál (min.2,60 m) belmagasságú terület irodák és egyéb használat céljára, bérlet keretében.
A területek közvetlen beltéri összeköttetése biztonsági okból nélkülözhetetlen: a műtárgyak a felügyelt területet nem hagyhatják el;
D. teljesítéshez szükséges technikai felszerelések, eszközök, berendezések, személyzet biztosítása;
E. a teljesítés irányítása, és ehhez szükséges kulcsszemélyzet - szállítmányozás irányításához: 8 fő műtárgy kezelő/technikus/műtárgycsomagoló és 2 fő szállítási- vagy szállítmányozási-, -szervező vagy -koordinátor gyakorlattal bíró -M3) alk. felt. szerinti- szakember;letéti raktározás szakmai ellenőrzésére,ill. a kiadás/átadás-átvétel biztosítására: (munkaidőben, előre egyeztetett időpontokban, 320 óra/hó mértékben)2 fő műtárgy kezelő/technikus/műtárgycsomagoló szakember - biztosítása. (A szállítmányozáshoz, ill. a letéti raktározáshoz előírtak teljesíthetők ugyanazon szakemberrel, ha az előírtaknak megfelel.)Ajánlatkérő a Kbt. 65.§(10) bek.alapján előírja, hogy ezen pont szerinti alapvető fontosságú feladatot, maga az ajánlattevő, vagy-közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike, kell,hogy teljesítse.
Szállítmányozás és letéti raktározás mennyisége: 57330 db specifikáció szerinti műtárgy-csomag, melyekben
• Ötvös osztályhoz tartozó több mint 12.000
• Textil osztályhoz tartozó több mint 20.000 (ezen belül több nagyméretű, mely műtárgyvédelmi okok miatt csak a hosszabbik oldalára hengerelve szállítható, tárolható - pl. a 3. leltári számmal szereplő 52,8168 m2 méretű szőnyeg),
• Bútor osztályhoz tartozó több mint 4.000,
• Kerámia osztályhoz tartozó (pl. kőagyag/cserép/porcelán/tetőelemek) több mint 21.000,
• Kis gyűjteményekhez tartozó több mint 3.800,
• azaz több mint 62.000 leltári számú tételként nyilvántartott, nagy értékű - pl.: 52.2801.1. leltári számmal szereplő, 1.540.000.000 HUF biztosítási értékű - műtárgyat érint. (Az egyes leltári számok szerinti tételekben egy vagy több darab műtárgy szerepel.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/12/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2559002430
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: MUSEUM COMPLEX Szállítmányozó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kozma utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1108
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Szerződés 3.2, 9.1.1, 9.1.6 pontja és 2. számú melléklete.
2.1. A Szerződés 3.2. pontja fent előadottakra tekintettel az alábbi rendelkezéssel egészül ki:
„….
Letevő megrendeli, Letéteményes elvállalja továbbá a Szerződés 3. számú módosításának M/III/1. számú mellékletét képező, Iparművészeti Múzeumban tárolt Hopp Ferenc - Ázsia Művészeti Múzeum gyűjtemény (a továbbiakban: Hopp Ferenc Gyűjtemény) műtárgyainak elszállításra alkalmas, megfelelő csomagolási, rakodási, illetve szállítási feladatát az 1091 Budapest, Üllői út 33-37. szám alatti főépületből a Letéteményes 1106 Budapest, Jászberényi út 55. szám alatt található raktárépületébe legkésőbb a 3. számú szerződésmódosítás hatályba lépését követő 3 (három) napon belül. A Felek megerősítik, hogy a Hopp Ferenc Gyűjtemény vonatkozásában a Letéteményes kizárólag csomagolási, rakodási és szállítási feladatokat köteles ellátni, a Szerződés a Hopp Ferenc Gyűjtemény vonatkozásában letéti megőrzési, illetve raktározási tevékenységre nem terjed ki.”.
2.2. A Szerződés 9.1.1. pontja fent előadottakra tekintettel az alábbi rendelkezéssel egészül ki:
Szerződés pontja: 3.2
Megnevezés :Hopp Ferenc Gyűjtemény átadásának előkészítése, csomagolása és a tárolási helyre történő szállítmányozási feladatainak ellátása

Nettó díj
A Szerződés 3. számú módosításának M/III/2. számú mellékletben meghatározott díj.
Számlázási gyakorisága, kifizetés:
Havonta összesített tételes elszámolás alapján kiállított teljesítésigazolás alapján nyújtható be szabályszerűen kiállított számla; kifizetés a szabályszerűen kiállított számla igazolt kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül
2.3. A szerződés 9.1.6. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki:
„Letéteményes a Hopp Ferenc Gyűjteménnyel kapcsolatos csomagolási feladatai kapcsán - az erre vonatkozó szerződésmódosítás aláírásával egyidejűleg - a Kbt. 135.§ (8) bekezdés szerint kérheti - erre vonatkozó Előlegbekérő benyújtásával - előleg kifizetését legfeljebb a Hopp Ferenc Gyűjtemény átadásának előkészítése, csomagolása és a tárolási helyre történő szállítmányozási feladatainak ellátása vonatkozásában megállapított díj 10 %-ának megfelelő összegben, azaz 28.816.126 forint összegben, amelyet a Letevő az erre vonatkozó szerződésmódosítás aláírását követő tíz (10) napon belül köteles kifizetni a Letéteményes részére. Az előleg összege a Hopp Ferenc Gyűjtemény átadásának előkészítése, csomagolása és a tárolási helyre történő szállítmányozási feladatainak ellátása vonatkozásában kiállított számlákból kerül egyenlő arányban elszámolásra.”.
2.4. A Szerződés mellékletét képező Műszaki Leírás, illetve Költségvetés jelen okiratban foglaltakra tekintettel jelen okirat mellékletét képező kiegészítő Műszaki Leírás (Hopp Ferenc Gyűjtemény tételei), illetve Költségvetés (Árajánlat) alapján egészül ki.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Az eredeti Szerződéssel beszerzésre került, és azóta is a teljesítési helyen meglévő, üzemképes állapotú műtárgysüllyesztő szerkezet Letéteményes tulajdonát képezi, melynek hiányában a raktárakból történő elszállítás a múzeumi liftek üzemképtelen volta miatt lehetetlenné válna. Egy új műtárgysüllyesztő tervezése, engedélyeztetése, legyártása és telepítési helyen történő összeszerelése hosszú hónapokat venne igénybe.
Letéteményes az általa tervezett és kivitelezett forgalomtechnikát mind a mai napig fenntartotta. Az eredeti Szerződéssel megtervezett és kivitelezett, jelen pillanatban is meglévő forgalomtechnika felmondása, és másik fél által történő engedélyeztetése és kivitelezése szintén akár több hónapra akadályozhatja a műtárgyak elszállítását, különös figyelemmel arra, hogy a Letéteményes korábban több, mint 2 hónappal a forgalomtechnikai terv beadását követően kapott engedélyt a kivitelezésre.
Karakterkorlátozás miatt további részletek a 3. sz szerződésmódosításban.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2270841170 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2559002430 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben