Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/36
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.02.20.
Iktatószám:2729/2018
CPV Kód:42991230-0
Ajánlatkérő:MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Teljesítés helye:HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.03.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15459
Postai cím: Könyves Kálmán körút 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pénzes Anikó
Telefon: +36 30 343 1950
E-mail: penzes.aniko@mav-start.hu
Fax: +36 1 5111981
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://mavcsoport.hu/mav-start/bemutatkozas/bemutatkozas-mav-start-zrt
A felhasználói oldal címe (URL): www.mavcsoport.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/beszerzesi-hirdetmenyek/folyamatban (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Jegykiadó automaták beszerzése adásvételi szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42991230-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Jegykiadó automaták beszerzése adásvételi szerződés keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Jegykiadó automaták beszerzése adásvételi szerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő magyar nyelvű értékesítési felülettel rendelkező jegykiadó automatákat kíván beszerezni telepítéssel és üzembe helyezéssel, a közösségi közlekedés kiszolgálása vagy egyéb közösségi közlekedésben történő működés/működtetés kiszolgálása érdekében, bővítve a jegyértékesítési pontok számát az utazóközönség részére.
Ajánlatkérő jelen eljárás részeként 275 db „K&B”, pénzfestő rendszerrel rendelkező és 100 db „B”, opcióként 80 db „K&B” és 30 db „B” jegykiadó automatát kíván beszerezni, telepítéssel és üzembe helyezéssel. Valamint a „K&B” automaták alapmennyiségéhez 55 db Üzemi Kazettakészletet és 5 db „K&B” Üzemeltetési Készletcsomagot, 5 db „B” Üzemeltetési Készletcsomagot kíván ajánlatkérő beszerezni. Opcióként a „K&B” automaták opciós mennyiségéhez 16 db Üzemi Kazettakészletet, valamint 2 db „K&B” Üzemeltetési Készletcsomagot és 2 db „B” Üzemeltetési Készletcsomagot kíván ajánlatkérő beszerezni.
A „K&B” Automata jelenti a készpénz és bankkártya elfogadására is alkalmas jegykiadó automatákat.
A „B” Automata jelenti a kizárólag bankkártya elfogadására alkalmas jegykiadó automatákat.
Az Üzemeltetési Készlet a karbantartási tevékenységhez közvetlenül nem kötődő, elsősorban harmadik fél által okozott károk (pl. vandalizmus, baleset, vis major) elhárításához szükséges egységek, alkatrészek összességét jelenti. Az Üzemeltetési Készletcsomag az Üzemeltetési Készlet egységeinek, termékeinek csoportját jelenti, melyet a nyertes Ajánlattevő a Szerződés szerinti ütemezésnek megfelelően köteles adott darabszámú Automata-leszállítások esetén leszállítani. A „K&B” Üzemeltetési Készletcsomag jelenti a „K&B” Automatákhoz, míg a „B” Üzemeltetési Készletcsomag a „B” Automatákhoz szállítandó Üzemeltetési Készletcsomagokat.
A jegykiadó automaták, az Üzemi Kazettakészletek, valamint az Üzemeltetési Készletcsomagok jellemzőit és az azokkal kapcsolatos elvárásokat a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időtartama [hónap] (min. 36 hónap, maximum 48 hónap) 8
2 Az Első 10 db „K&B” és első 5 db „B” automata Fizikai Átadás-átvételének teljesítési határideje [naptári nap] (min. 60 naptári nap, maximum 120 naptári nap) 10
3 A „K&B” Automatákban, az Üzemi Kazetta-készletekben és a K&B Üzemeltetési Készletcsomagokban található bankjegykassza kapacitása bankjegykasszánként [db] (min. 1000 db, maximum 1400 db) 2
4 Töltődő-ürülő és ürülő érmetár kapacitás [db, automatánként] (minimum 7200 db 5 Ft-os érme, maximum 9000 db 5 Ft-os érme) 4
5 A„K&B” automaták esetében deep standby üzemmód során az automata fogyasztása fűtés nélküli állapotban [Watt] (maximum 50 W, 20 W vagy annál kedvezőbb egyaránt maximum pontot kap) 2
6 A „K&B” típusú automatákban, a „K&B” Üzemeltetési Készletcsomagokban található információs (másodlagos, távoli tartalom menedzsment működést támogató) monitor mérete [coll] (min. 22 coll, max.29 coll  2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 76
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 42 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő jelen eljárás részeként 275 db „K&B”, pénzfestő rendszerrel rendelkező és 100 db „B”, opcióként 80 db „K&B” és 30 db „B” jegykiadó automatát kíván beszerezni, telepítéssel és üzembe helyezéssel. Valamint a „K&B” automaták alapmennyiségéhez 55 db Üzemi Kazettakészletet és 5 db „K&B” Üzemeltetési Készletcsomagot, 5 db „B” Üzemeltetési Készletcsomagot kíván ajánlatkérő beszerezni. Opcióként a „K&B” automaták opciós mennyiségéhez 16 db Üzemi Kazettakészletet, valamint 2 db „K&B” Üzemeltetési Készletcsomagot és 2 db „B” Üzemeltetési Készletcsomagot kíván ajánlatkérő beszerezni.
Az opciós jog AK általi gyakorlásának lehetőségét a Szerződés hatályba lépésének napjától kezdődően számított 42 hónap időtartamon belül kell biztosítani.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program
II.2.14) További információ:
Ár értékelés alszempontjai/súlysz.:
7.„K&B”jegykiadó automata nettó egységára [HUF/db] /40
8.„B”jegykiadó automata nettó egységára [HUF/db] /22
9.Üzemi kazettakészlet nettó egységára [HUF/db] /3
10.„K&B”jegykiadó automata üzemeltetési készletcsom. nettó egységára [HUF/db] / 7
11.„B”jegykiadó automata tartalék üzemeltetési készletcsom. nettó egységára [HUF/db] /4
Részletes leírást a KD tartalmazza

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban:AT), vagy alvállalkozó (továbbiakban:AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki (amely) a Kbt.62.§ (1)-(2)bek-ben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 74.§ (1)bek. b)pontja alapján az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, AV-t vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A megkövetelt igazolási mód:
Az igazolási módokra a 321/2015.(X.30.)Korm.r (továbbiakban:Kr.) 1-16.§-okban foglaltak értelemszerűen irányadók.
AT-nek ajánlatában a Kr. II.Fej-nek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban:EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2)bek. hatálya alá. AK az EEKD-t a KD részeként, elektronikus formában rendelkezésre bocsátja.
AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok előzetes igazolására vonatkozóan kizárólag az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben AK nem veszi figyelembe és nem értékeli az ajánlatban adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az előírt kizáró okokhoz kapcsolódó igazolást, egyéb-nem a Kr. 4.§ (1) bek-nek megfelelő-nyilatkozatot, dokumentumot.
AV és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában (továbbiakban: AIRSZ) (adott esetben):
A Kr. 15.§ szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
Az AT ajánlatában-amennyiben alvállalkozót vesz igénybe-a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot is köteles benyújtani arra vonatkozóan, hogy az érintett részek tekintetében nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62.§ (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t.
A Kr. 7.§-a szerinti esetben értelemszerűen a gazdasági szereplő azon nyilatkozatának kell az ajánlati felhívás közzététele napjánál későbbi keltezésűnek lennie, melyben a gazdasági szereplő arról nyilatkozik, hogy valamely korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált EEKD-ban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által jelen közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. AK felhívja a figyelmet, hogy az AT-nek az EEKD formanyomtatványának újbóli felhasználása esetén a Kr. 7.§ (2)bek. szerint kell eljárnia.
A Kbt. 62.§ (1)bek. a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
AK a Kbt. 62.§ (1)bek. q) pontjában meghatározott kizáró ok fenn nem állását az ajánlattétel napján ellenőrzi.
A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az AK kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69.§ (4)-(6)bek-ben foglaltak szerint:
- a Magyarországon letelepedett AT-k esetében a Kr. III. Fej. 8.§-ban meghatározottak,
- a nem Magyarországon letelepedett AT-k esetében a Kr. III. Fej. 10.§-ában meghatározottak szerint.
A további feltételeket a KD tartalmazza.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak értelemszerűen irányadók, a 307/2014. Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésére figyelemmel.AT-nek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. és a 69. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, melyet AK a KD-kal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsát.AK felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az alkalmassági követelmény előzetes igazolására vonatkozóan kizárólag az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben AK nem tudja figyelembe venni és nem értékeli az ajánlatban, adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az igazolni kívánt alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolást, egyéb - nem a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésének megfelelő - nyilatkozatot, dokumentumot.AK a Korm. r. 2. § (5) bek. alapján jelzi, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolása érdekében elfogadja AT vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet EEKD-ban feltüntetett egyszerű nyilatkozatát az előírt alkalmassági követelmény tekintetében (AT-nek csak az EEKD IV. részének α pontját kell kitöltenie, a IV. rész további pontjait nem.)Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az AK kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint.P/1.Az AT-nek csatolnia kell a cégszerűen aláírt nyilatkozatát a Kr.19.§ (1)bek. c)pontja alapján az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a teljes-általános forgalmi adó nélkül számított-árbevételéről,attól függően,hogy AT mikor jött létre,ill. mikor kezdte meg tevékenységét.Ha AT a fenti irattal azért nem rendelkezik,mert olyan jogi formában működik,amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges,az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely,az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.Az érintett AT kieg.táj. kérése során köteles alátámasztani,hogy olyan jogi formában működik,amely tekintetében a beszámoló,ill. árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági köv. és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt.65.§(6-8),valamint(11)bek-i, valamint a Kbt.69.§(4)bek., valamint a Kr.3.§ 2)-(3)bek-i megfelelően alkalmazhatók.P/2. AT-nek csatolnia kell a cégszerűen aláírt nyilatkozatát a Kr.19. § (1)bek. c)pontja alapján az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti (azaz közösségi közlekedést kiszolgáló vagy egyéb közösségi közlekedésben történő működést/működtetést kiszolgáló jegykiadó automatákból származó) általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről,attól függően, hogy AT mikor jött létre,ill. mikor kezdte meg tevékenységét.Ha AT a fenti irattal azért nem rendelkezik,mert olyan jogi formában működik,amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági köv. és igazolási mód helyett bármely,az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.Az érintett AT kieg.táj. kérése során köteles alátámasztani,hogy olyan jogi formában működik,amely tekintetében a beszámoló,ill. árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági köv. és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt.65.§ (6)-(8),(11),a Kbt.69.§ (4)bek.,Kr. 3§ (2)(3) bek alk.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1.
Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évében a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a nettó 2 000 000 000 Ft-ot.
P/2.
Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évében a beszerzés tárgya szerinti (azaz közösségi közlekedést kiszolgáló vagy egyéb közösségi közlekedésben történő működést/működtetést kiszolgáló jegykiadó automatákból származó) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a nettó 500 000 000 Ft-ot
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AT-nek ajánlatában a Kr.II.Fej-nek megfelelően,az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy megfelel a Kbt.65.§ alapján az AK által meghatározott alk.köv-nek,melyet AK a KD-kal együtt elektr.formában rendelkezésre bocsát.AK a Kr.2.§(5)bek. alapján jelzi,hogy az alk.köv-ek előzetes igazolása érdekében elfogadja AT vagy az AIRSZ EEKD-ben feltüntetett egyszerű nyilat-át az előírt alk.tekintetében (csak az EEKD IV.részének α pontját kell kitöltenie,IV.rész további pontjait nem.
AK felhívja a gazd.szereplők figyelmét,hogy az alk.köv. előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás ajánlattételi szakaszában kizárólag az EEKD-ban foglalt nyilat-ot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére.A gazd.szereplő által ajánlatában az AK Kbt.69.§(4)-(6) szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az AK figyelmen kívül hagyja,és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően,kizárólag azon AT-k tekintetében vonja be a bírálatba,amely AT-ket AK az igazolások benyújtására kívánt felhívni.Amennyiben az AT az igazolásokat korábban benyújtotta,az AK nem hívja fel az AT-t az igazolások ismételt benyújtására,hanem úgy tekinti,mintha a korábban benyújtott igazolásokat az AK felhívására nyújtották volna be-és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
Az alk.köv-ekre vonatkozó igazolásokat az AK felhívására szükséges benyújtani,a Kbt.69.§(4)-(6)bek-ben foglaltak alapján,az alábbiak szerint:
M/1.A Kr.21.§(1)bek.a)pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6évben (azaz 72hónapban) teljesített,legjelentősebb,vasúttársaságnál vagy egyéb közösségi közlekedésben jegykiadó automata szállítására vonatkozó ref-áinak ismertetését a Kr.22.§(1)-(2)bek.szerinti formában igazolva,minimálisan az alábbi tartalommal: a szerződést kötő másik fél megnev;kapcsolattartó személy neve és elérhetősége;a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év/hó/nap pontossággal);a szállítás tárgyának ismertetését (olyan részletezettséggel,hogy abból megállapítható legyen az alk.feltételeknek való megfelelés);a ref. szerinti szállítás mennyiségi adata (saját teljesítés mértéke a vizsgált időszakban);nyilat. arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
A bemutatott ref-ákkal szemben köv,hogy azok befejezett,szerződésszerűen teljesített szállításra vonatkozzanak,és a teljesítés időpontja a vizsgált időszakra essen.
AK az alk.köv-nek való megfelelés igazolása során kizárólag a vizsgált időszak (eljárást megindító felhívás feladását megelőző hat év,azaz hetvenkét hónap) alatt teljesített (befejezett),de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző kilenc éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
M/2.A Kr.21.§(1)bek.b)pontja alapján AT nyilat-a azoknak a szakembereknek(szervezeteknek) a megnev-vel,képzettségének/végzettségének ismertetésével,vmint szakmai tapasztalatának ismertetésével,akik(amelyek) a teljesítés során bevonásra kerülnek.A szakemberek képzettségét/végzettségét a képzettséget/végzettséget igazoló okirat(ok) egyszerű másolati példányának bemutatásával szükséges igazolni.A szakmai tapasztalatot a szakember(ek) saját kezűleg aláírt önéletrajzának bemutatásával kell igazolni,mely kiterjed a megszerzett szakmai tapasztalat ismertetésére (munkáltató/projekt megnev,a szakember beosztása,ellátott feladatok rövid bemutatása,gyakorlat kezdete(év,hónap,nap),vége(év,hónap,nap),a szakember közreműködésével megvalósított, a szakmai tapasztalat szempontjából releváns munkák rövid tartalmi bemutatása).Az alk.igazolása körében csatolni kell továbbá a szakember(ek) kifejezett nyilat-át arra vonatkozóan,hogy AT nyertessége esetén rendelkezésre állnak és közreműködnek a teljesítésben.M/3.A Kr.21.§(1)bek.h)pontja alapján AT-nek rendelkezzen a beszerzés tárgya szerinti áru mintapéldányával,melyet AK felhívására AK székhelyén bemutat és AK részére átad.Előzetes igazolásaként az EEKD-ban foglalt nyilat-ot tudja AK figyelembe venni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): AK a Kr.2.§ (5)bek. alapján jelzi,hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolása érdekében elfogadja AT vagy az AIRSZ EEKD-ben feltüntetett egyszerű nyilatkozatát az előírt alkalmasság tekintetében (csak az EEKD IV.részének α pontját kell kitöltenie,IV.rész további pontjait nem).
Alkalmas az AT, ha rendelkezik:
M/1. Amennyiben a Kr. 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (azaz visszafelé számított 72 hónapban) legjelentősebb, szerződésszerűen teljesített vasúttársaságnál vagy egyéb közösségi közlekedésben történő működést/működtetést kiszolgáló, legalább 100 db jegykiadó automata szállítására, telepítésére és üzembe helyezésére vonatkozó referenciával.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. AK felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 65. § (7) bekezdésére.
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(7), és (11) bekezdései, valamint a Kr. 3. § (2)-(3) bekezdés rendelkezései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
AK tájékoztatásul közli, hogy a- közös AT-ként (konzorcium tagjaként) vagy AV-ként teljesített referencia esetében az AK a referenciát bemutató által teljesített teljesítési részeket fogadja el.
M/2. Amennyiben a Kr. 21. § (1) bekezdésének b) pontja alapján rendelkezik minimálisan az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
minimum 2 fő, jegykiadó / jegyértékesítő automaták gyártásában vagy telepítésében vagy üzemeltetésében legalább 36 hónapos gyakorlattal,, felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) műszaki (mérnökinformatikus, gazdaságinformatikus, programtervező, programozó matematikus, villamosmérnök, gépészmérnök) vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakemberrel.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. AK felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 65. § (7) bekezdésére.
M/3. A Kr. 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján rendelkezik minimálisan az alábbi funkciókkal rendelkező mintapéldánnyal: készpénzes fizetési folyamat kezelése, bankkártyás fizetési folyamat kezelése, nyomtatási folyamat kezelése, felügyeleti funkciók, karbantartási funkciók.
Az M/3 alkalmassági követelmény részletes kritériumait a KD-ok 4. kötete tartalmazza.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem határoz meg a részvételre vonatkozóan objektív szabályokat és kritériumokat.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
AK előírja előleg-visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátását (szállítói finanszírozás esetén a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján fennállhat mentesség), előír késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbéreket, valamint jótállást.
A fentiekkel kapcsolatos részletes feltételeket a KD részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a számla végösszegét a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti szervezet számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül, banki átutalással fizeti meg a Kbt. 135. § (5) bekezdése szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint. A kifizetés forintban történik.
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §-ában irányadó.
A részletes fizetési feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Projektazonosító: IKOP (Ajánlatkérő nem rendelkezik támogatási szerződéssel)
Finanszírozási forma: tervezetten szállítói finanszírozás
Támogatási intenzitás: tervezetten 100 %
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/03/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/03/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 260 sz. tárgyaló.)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint.
A bontás során Ajánlatkérő a Kbt. 68. § (4) és (6) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) AK az ajánlattétel elősegítése érdekében rendelkezésre bocsát KD, amely tartalmazza az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az AT-k részére szükséges információkról szóló tájékoztatást,az ajánlat részeként benyújtandó igazolások,nyilatkozatok jegyzékét,az EEKD mintáját, valamint a további ajánlott igazolás- és nyilatkozatmintákat.A KD-t AK az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától, korlátlanul és teljes körűen, elektronikus úton, térítésmentesen teszi hozzáférhetővé a gazdasági szereplők számára.A KD-t ajánlatonként legalább egy AT-nek, vagy az ajánlatban megnevezett AV-nak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. A KD „elérése” alatt AK az erre a célra rendszeresített regisztrációs adatlap kitöltését,AK kapcsolattartója részére történő megküldését és annak a kapcsolattartó általi visszaigazolását érti,vagy regisztrációs adatlap megküldés és ajánlatkérői visszaigazolás hiányában AT-nek csatolnia kell egy cégszerűen aláírt nyilatkozatot ajánlatához,arról hogy a honlapon elérhető dokumentumokat az ajánlattételi határidő előtt elérte letöltötte.Az AT felelőssége, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig AK honlapját rendszeresen figyelemmel kísérje és szükség esetén a folyamatában későbbiekben feltöltött dokumentumokat (pl.kieg.táj.) letöltse.AK felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárásban az AT köteles azt bizonyítani, hogy a közbeszerzési dokumentumokat elérte.A KD „elérése” az érvényes ajánlattétel feltétele.
2) Az ajánlattal szemben támasztott formai és benyújtási követelményeket a KD tartalmazza.
3) A Kr.13.§ tekintettel AT ajánlatban nyilatkozni köteles arról,hogy vele szemben van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás.Amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban,akkor csatolandó az elektronikusan kitöltött változásbejegyzési kérelem kinyomtatott változata és a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott változata,cégszerűen aláírva.
4) AT-nek be kell nyújtania a Kbt.66.§ (4) és (6)bek. szerinti nyilatkozatait.
5) AK a Kr.30.§(4)szerint ezúton tájékoztatja az AT-ket,hogy jelen közbeszerzési eljárásban mind a P/1.,P/2,M/1.,M/2,M/3 alk.min.köv-ket szigorúbban határozta meg a minősített AT-k jegyzékébe kerülés követelményeihez képest,ezért a minősített AT-knek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alk-kat.
6) AK a Kbt.73.§ (4)bek-re tekintettel előírja,hogy AT-k tájékozódjanak a környezetvédelmi,szociális és munkajogi követelményekről.
7) II.2.5. kiegészítése:Adható pontszámok-szempontonként 0-10.A 2.,5.,7.,8.,9.,10.,11.résszempontnál fordított arányosítás,1.,3.,4.,6.résszempontnál egyenes arányosítás.Az értékelés részletes leírását a KD-ok tartalmazzák.
8) Az AT-nek nyilatkoznia kell a környezetvédelmi termékdíjról az ajánlat részeként, mely összeg nem képezi az ajánlati ár részét, annak megfizetése vagy arról való gondoskodás nyertes AT-t ezen felül terheli.
9) Jelen ajánlati felhívásban és a KD-ban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos Kbt.,Kr.,a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015.(X.27.)Korm.rend., a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm.rendelet és a hatályos Ptk. előírásai irányadóak. (amennyiben ezek alkalmazása bármely oknál fogva szükséges).
10) AK felhívja továbbá a figyelmet, hogy a IV.2.6) pontban megadott 2 hónap alatt az AK 60 napot ért.
11) AK jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt.75.§(2)e)pontja szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.
12) Az eljárásba bevont faksz: Támis Norbert,Lajstromszám:00109
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148-149. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/02/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák