Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/35
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.19.
Iktatószám:3110/2019
CPV Kód:42100000-0
Ajánlatkérő:Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:Derecske, Köztársaság u. 90.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:CE Dynamic Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közterület és intézményfenntartás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62637011
Postai cím: Köztársaság Út 90.
Város: Derecske
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4130
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Végső Zoltán
Telefon: +36 54410005
E-mail: info@devag.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közterület és intézményfenntartás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kotró rakodó gép beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001142752018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42100000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kotró rakodó gép beszerzése MOTOR Motorigény Tier 4 Final (AdBlue rendszerrel) Nettó teljesítmény min. 70 kW 1600-2000 ford/ perc Max. nyomaték min 400 Nm 1800 ford/perc Lökettérfogat max. 4,5 l Hengerek száma max. 4 Adagolás turbo levegő utóhűtővel Levegő szűrő – sivatagi, olajteknős HIDRAULIKA Szivattyú teljesítménye min: 160 l/perc Üzemi nyomás min: 200 bar KABIN ROPS/ FOPS biztonsági kabin Alacsony zajszintű kabin max. 72 dB(A) Automata biztonsági öv Klimatizált kabin Túlnyomásos kabin Gémszerkezet Ásási mélység min: 5700 mm Gém kinyúlás talaj szinten min: 6000 mm Mechanikus kanálgyorscsatoló Mechanikus vezérlésű mélyásó gém irányítás Kalapácskör Zuhanásgátló szeleppel ellátott és CE minősítéssel rend. darúzó szem a kanálszáron (Object handling kitt ) KANÁL – normál mélyásó gémszerkezethez 600 mm kanál 1500 mm széles rézsü kanál FŐBB MÉRETEK Üzemi súly min: 8000 kg Haladási sebesség min: 39 km/h Szállítási hossz. max: 9800 mm Szélesség max: 3200 mm Hasmagasság min: 430 mm Tengelyek gumiméret elől min. 18 col gumiméret hátul min. 28 col FELTÖLTÉSI MENNYISÉGEK Üzemanyag tartály min. 130 l A nyertes ajánlattevő a helyszíni üzembe helyezést követően köteles egy alkalommal, 2 (kettő) fő részére, 2 (kettő) óra időtartamú helyszíni betanító oktatást végezni az ajánlatkérő által meghatározott munkatársak részére. Ezen oktatás időtartama egyben a próbaüzem időtartama is. A gép új, még nem használt, üzembe nem helyezett gép kell, hogy legyen. A gépnek rendelkeznie CE minősítéssel. Jótállás min. 2 év vagy 3500 üzemóra Hibaelhárítás: az elhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 12 órán belül, szakszerviz biztosított legyen Az átadás forgalomba és üzembe helyezett állapotban, szükséges hatósági tanúsítványokkal és jelzésekkel ellátva történjen Szállító által biztosítandó dokumentáció: magyar nyelvű kezelési, karbantartási útmutató, alkatrész katalógus, szabványoknak való megfelelőségi tanúsítványok. Az ajánlattevő alkalmazza a nemzeti elbánás elvét, azaz Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés],
b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés]. A dokumentációban műszaki előírás, műszaki ajánlás, márkanév is szerepelhet. Ezen megjelölésekkel az ajánlatkérő csak a beszerzés tárgyi jellegének egyértelmű meghatározása érdekében tesz utalást, az ajánlattevők azzal egyenértékű minőségű termékek árait is megadhatják ajánlataikba. Ebben az esetben a vele egyenértékűséget (az általa javasolt megoldás egyenértékű módon megfelel a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott teljesítmény-, funkcionális követelményeknek) az ajánlattevőnek az ajánlatában megfelelő módon kell igazolnia bármely eszközzel, így például gyártótól származó műszaki leírással, független szakmailag elismert szervezet minősítésével.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 23443000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kotró rakodó gép beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Derecske, Köztársaság u. 90.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kotró rakodó gép beszerzése MOTOR Motorigény Tier 4 Final (AdBlue rendszerrel) Nettó teljesítmény min. 70 kW 1600-2000 ford/perc Max. nyomaték min 400 Nm 1800 ford/perc Lökettérfogat max. 4,5 l Hengerek száma max. 4 Adagolás turbo levegő utóhűtővel Levegő szűrő – sivatagi, olajteknős HIDRAULIKA Szivattyú teljesítménye min: 160 l/perc Üzemi nyomás min: 200 bar KABIN ROPS/ FOPS biztonsági kabin Alacsony zajszintű kabin max. 72 dB(A) Automata biztonsági öv Klimatizált kabin Túlnyomásos kabin Gémszerkezet Ásási mélység min: 5700 mm Gém kinyúlás talaj szinten min: 6000 mm Mechanikus kanálgyorscsatoló Mechanikus vezérlésű mélyásó gém irányítás Kalapácskör Zuhanásgátló szeleppel ellátott és CE minősítéssel rend. darúzó szem a kanálszáron (Object handling kitt ) KANÁL – normál mélyásó gémszerkezethez 600 mm kanál 1500 mm széles rézsü kanál FŐBB MÉRETEK Üzemi súly min: 8000 kg Haladási sebesség min: 39 km/h Szállítási hossz. max: 9800 mm Szélesség max: 3200 mm Hasmagasság min: 430 mm Tengelyek gumiméret elől min. 18 col gumiméret hátul min. 28 col FELTÖLTÉSI MENNYISÉGEK Üzemanyag tartály min. 130 l A nyertes ajánlattevő a helyszíni üzembe helyezést követően köteles egy alkalommal, 2 (kettő) fő részére, 2 (kettő) óra időtartamú helyszíni betanító oktatást végezni az ajánlatkérő által meghatározott munkatársak részére. Ezen oktatás időtartama egyben a próbaüzem időtartama is. A gép új, még nem használt, üzembe nem helyezett gép kell, hogy legyen. A gépnek rendelkeznie CE minősítéssel. Jótállás min. 2 év vagy 3500 üzemóra Hibaelhárítás: az elhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 12 órán belül, szakszerviz biztosított legyen Az átadás forgalomba és üzembe helyezett állapotban, szükséges hatósági tanúsítványokkal és jelzésekkel ellátva történjen Szállító által biztosítandó dokumentáció: magyar nyelvű kezelési, karbantartási útmutató, alkatrész katalógus, szabványoknak való megfelelőségi tanúsítványok. Az ajánlattevő alkalmazza a nemzeti elbánás elvét,
azaz Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés], b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés]. A dokumentációban műszaki előírás, műszaki ajánlás, márkanév is szerepelhet. Ezen megjelölésekkel az ajánlatkérő csak a beszerzés tárgyi jellegének egyértelmű meghatározása érdekében tesz utalást, az ajánlattevők azzal egyenértékű minőségű termékek árait is megadhatják ajánlataikba. Ebben az esetben a vele egyenértékűséget (az általa javasolt megoldás egyenértékű módon megfelel a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott teljesítmény-, funkcionális követelményeknek) az ajánlattevőnek az ajánlatában megfelelő módon kell igazolnia bármely eszközzel, így például gyártótól származó műszaki leírással, független szakmailag elismert szervezet minősítésével.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A hidraulika üzemi nyomása (bar) 20
2 A motor lökettérfogatának mértéke (liter) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kotró rakodó gép beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CE Dynamic Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24843625
Postai cím: Gubacsi Út 47.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: info@caseepitogepek.hu
Telefon: +36 202449973
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14113174243
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 24000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 23443000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: CE Dynamic Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24843625
Postai cím: Gubacsi Út 47.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14113174243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/01/04 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges