Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/6
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2014.01.15.
Iktatószám: 319/2014
CPV Kód: 45110000-1;45324000-4;45312000-7;45312100-8
Ajánlatkérő: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye: Magyarország, 9027 Győr, Nagysándor József u. 31. hrsz.: 5761/2 /ETO PARK/
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Bellmann Magas- és Mélyépítő Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Postai cím: Árpád út 32.
Város/Község: Győr
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Nagyné Schleicher Krisztina
Telefon: +3696 814211
E-mail: nagyne.krisztina@gyorkozig.hu
Fax: +3696 507205
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyorkozig.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): közigazgatás
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés keretében az „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Kormányablakának (Győr, Nagysándor József u. 31.) kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3.1 projekt keretében”
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
x Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Magyarország, 9027 Győr, Nagysándor József u. 31. hrsz.: 5761/2 /ETO PARK/
NUTS-kód: HU221
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében az „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Kormányablakának (Győr, Nagysándor József u. 31.) kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3.1 projekt keretében” az alábbiak szerint:
Bontási munkák
– Válaszfal bontás 155,5 m2
– Hidegburkolat bontások 36,62 m2
– Falburkolat, konyha bontás 1,44 m2
– Melegburkolat bontások 34,26 m2
– Álmennyezet bontások 71,25 m2
– Folyosói üvegportál bontása 10,93 m2
– Épületgépészeti és elektromos bontások 1 klt
Építőmesteri és szakipari munkák ügyfélforgalmi térben
– Greslap burkolat készítése 124,15 m2
– Infopultnál, munkatér, bizalmas tárgyaló linoleum burkolat készítése 69,22 m2
– Burkolatváltó PR1 27,05 fm
– Burkolatváltó PR3 3,04 fm
– Taktilis sáv készítése 7,8 fm
– Felületképzés bizalmas tárgyaló, ügyféltár, munkatér falak F1-F jelű, diszperziós festés 207,63 m2
– Felületképzés fal F1-Sz jelű üvegszövet tapéta, diszperziós festés 29,8 m2
– Felületképzés mennyezet fehér diszperziós festés M2-F 111,9 m2
– Felületképzés mennyezet szürke diszperziós festés M3-SZ 79,82 m2
– Monolit álmennyezet M2-F építés 111,9 m2
– Akusztikus álmennyezet M3-SZ építés 79,82 m2
– Akadálymentes ajtó és üvegfal elhelyezése bejáratnál 26,4 m2
– Akadálymentes ajtó bizalmas tárgyalóban 2 db
– Beltéri tájékoztató táblák 12 db
– Növénysziget építése növénnyel és talajjal 1 db
Építőmesteri és szakipari munkák kiszolgáló helyiségben
– Beltéri tájékoztató táblák 2 db
– Gipszkarton válaszfal építés hangszigetelt 241,73 m2
– Gipszkarton válaszfal építés normál 21,18 m2
– Kazettás gipszkarton álmennyezet építés 51,33 m2
– Új burkolat készítése háttériroda, irattár, gardrób, ff. mosdó, ff. WC, gerslap, P8 padlóburkolat, L3 lábazat (67,08 fm) 51,67 m2
– Nyílászárók elhelyezése 8 db
– Felületképzés falak F1-F 161,25 m2
– Felületképzés konyha F3 2,44 m2
– Felületképzés dolgozói mosdó F5 19,01 m2
– Meglévő konyhabútor áthelyezése
Elektromos erősáramú munkák
– Ügyféltérben új, korszerű világítás kialakítása ügyfél- és munkatérben, tárgyalóban 191,96 m2
– Kiszolgáló térben új, korszerű világítás kialakítása háttérirodában és AM vizesblokkban 74,26 m2
Elektromos gyengeáramú munkák
– Informatikai hálózat kiépítés ügyféltérben Rack szekrény és végpontok között 12 munkaállomás
– Informatikai hálózat kiépítés kiszolgáló térben Rack szekrény és végpontok között 6 munkaállomás
– Riasztó rendszer kiépítés 266,22 m2
– Tűzjelző hálózat kiépítés 266,22 m2
Épületgépészet
– Vizesblokk kialakítás személyzeti térben 1 db mosdó, 1 db WC, 1 kiöntő felszerelése 1 klt
– Vizesblokk kialakítás személyzeti térben konyhai mosogató tartozékokkal 1 db
– Fűtés szerelés 266,22 m2
– Spinkler hálózat 266,22 m2
– Víz-csatorna szerelés – személyzeti mosdóban és teakonyhában 5 db
– Szellőzés szerelés 1 klt
– Klíma szerelés 2 klt

Ajánlattevő feladatát képezi az átadott engedélyezési terv szintű tervdokumentáció alapján a kiviteli tervek elkészítése a kivitelezéshez szükséges részletességgel.
A tartalékkeret a nettó ajánlati ár 5 %-a.
A részletes műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
További tárgyak: 45324000-4
45312000-7
45312100-8
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 25486878
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
Az építési beruházás becsült értéke nem haladta meg abnettó 150.000.000,-Ft-ot.
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében az „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Kormányablakának (Győr, Nagysándor József u. 31.) kialakítása, akadálymentesítése a TIOP 3.3.1 projekt keretében
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2013/12/30 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Bellmann Magas- és Mélyépítő Kft.
Postai cím: Galántai u. 34.
Város/Község: Győr
Postai irányítószám: 9026
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 25340785 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 25486878 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 25486878 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 33699824 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
x kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
Bellmann Magas- és Mélyépítő Kft. (név) 9026 Győr, Galántai u. 34. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

Euro Generál Zrt. (név) 9026 Győr, Vízmű u. 2. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

CSINÓD ÉPÍTŐIPARI Kft. (név) 9172 Győrzámoly, Szent István u. 1. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

SZÉCHENYI ISTVÁN E. V. (név) 9174 Dunaszeg, Országút u. 70. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)

SALAKTA ÉPBER Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (név) 9024 Győr, Malomszéki u. 7. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
TIOP 3.3.1. A-12/2-2013-0002
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2013/09/18 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/01/07 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
Postai cím: Múzeum u. 17.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1088
Ország: HU
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------