Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/39
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2016.04.06.
Iktatószám: 3258/2016
CPV Kód: 71310000-4
Ajánlatkérő: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU101, HU212
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ÓBUDA-ÚJLAK Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt. és FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.;EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft. és ECO-TEC Műszaki-Gazdasági Tanácsadó Kft., valamint „Metró” Közlekedésfejlesztési, Beruházási és Mérnöki Szolgáltató Kft.;Perfektum Projekt Kft. és HunGal Mérnöki és Vezetői Tanácsadó Kft. és 3E International Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr Szimics Ivett
Telefon: +36 12880707
E-mail: office@ligetbudapest.org
Fax: +36 12880707
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ligetbudapest.org
A felhasználói oldal címe (URL): www.ligetbudapest.org

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó lebonyolítói, műszaki ellenőri és egyéb műszaki tanácsadási szolgáltatások ellátása megbízási szerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71310000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó portfólió- és projektmenedzsment feladatok ellátása
Rész száma: 1. részteljesítés
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71310000-4
További tárgyak: 71631000-0
71356300-1
71520000-9
71541000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101, HU212 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Komárom
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A közbeszerzési eljárás tárgya a Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó lebonyolítói, műszaki ellenőri és egyéb műszaki tanácsadási szolgáltatások ellátása megbízási szerződés keretében.
Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyára nézve az alábbi részteljesítéseket határozza meg:
1. részteljesítés: A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó portfólió- és projektmenedzsment feladatok ellátása legfeljebb 1.500.000.000 Ft + 60% keretösszegig.
2. részteljesítés: Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó tervezés- és projektmenedzsment feladatok ellátása legfeljebb 1.500.000.000 Ft + 20% keretösszegig
Ajánlat benyújtható egy vagy mindkét részre.
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket, illetve az ajánlattevő által ellátandó feladatok tételes és részletes felsorolását, tartalmi ismertetését az ajánlati dokumentáció műszaki leírása, illetve a keretmegállapodás tartalmazzák. Ajánlatkérő a Kbt. 109. § (1) bekezdés c) pontja szerinti formában kíván keretmegállapodást kötni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása: Az ajánlati felhívás (2014/S 161-289208) II.1.4) pontja szerint
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 078 - 138587

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1-3. Rész száma: 1. rész Elnevezés: A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó portfólió- és projektmenedzsment feladatok ellátása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2015/03/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: ÓBUDA-ÚJLAK Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt. és FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hévízi út 3/A / Rumbach Sebestyén u. 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft. és ECO-TEC Műszaki-Gazdasági Tanácsadó Kft., valamint „Metró” Közlekedésfejlesztési, Beruházási és Mérnöki Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zászlós u. 18. / Királyhágó tér 8-9. / Kerepesi út 29. c. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1143
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Perfektum Projekt Kft. és HunGal Mérnöki és Vezetői Tanácsadó Kft. és 3E International Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Perc u. 2. / Lövőház u. 2-6. 4. emelet / Lövőház u. 2-6. 4. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2400000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. részteljesítésben nyertes ajánlattevők neve, címe, KKV szerinti minősítése:
1. LIGET MÉRNÖK Közös Ajánlattevő
ÓBUDA-ÚJLAK Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt., 1033 Budapest, Hévízi út 3/A (középvállalkozás)
FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 14. (középvállalkozás)
közös ajánlata
2. LigetM Konzorcium
EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft., 1143 Budapest, Zászlós u. 18. (kisvállalkozás)
ECO-TEC Műszaki-Gazdasági Tanácsadó Kft., 1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9. (kisvállalkozás)
„Metró” Közlekedésfejlesztési, Beruházási és Mérnöki Szolgáltató Kft., 1087 Budapest, Kerepesi út 29. c. ép. (kisvállalkozás)
közös ajánlata
3.
Perfektum Projekt Kft. 1036 Budapest, Perc u. 2., (mikrovállalkozás)
HunGal Mérnöki és Vezetői Tanácsadó Kft., 1024 Budapest, Lövőház u. 2-6. 4. emelet (középvállalkozás) és
3E International Kft. 1024 Budapest, Lövőház u. 2-6. 4. emelet (mikrovállalkozás)
közös ajánlattevők
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/03/31 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71310000-4
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71310000-4
További tárgyak: 71631000-0
71356300-1
71520000-9
71541000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101, HU212 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Komárom
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzési eljárás tárgya a Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó lebonyolítói, műszaki ellenőri és egyéb műszaki tanácsadási szolgáltatások ellátása megbízási szerződés keretében.
Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyára nézve az alábbi részteljesítéseket határozza meg:
1. részteljesítés: A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó portfólió- és projektmenedzsment feladatok ellátása legfeljebb 1.500.000.000 Ft + 60% keretösszegig.
2. részteljesítés: Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó tervezés- és projektmenedzsment feladatok ellátása legfeljebb 1.500.000.000 Ft + 20% keretösszegig
Ajánlat benyújtható egy vagy mindkét részre.
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket, illetve az ajánlattevő által ellátandó feladatok tételes és részletes felsorolását, tartalmi ismertetését az ajánlati dokumentáció műszaki leírása, illetve a keretmegállapodás tartalmazzák. Ajánlatkérő a Kbt. 109. § (1) bekezdés c) pontja szerinti formában kíván keretmegállapodást kötni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 72 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása: Az ajánlati felhívás (2014/S 161-289208) II.1.4) pontja szerint
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2400000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: ÓBUDA-ÚJLAK Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt. és FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hévízi út 3/A / Rumbach Sebestyén u. 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: EUROUT Mérnöki Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft. és ECO-TEC Műszaki-Gazdasági Tanácsadó Kft., valamint „Metró” Közlekedésfejlesztési, Beruházási és Mérnöki Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zászlós u. 18. / Királyhágó tér 8-9. / Kerepesi út 29. c. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1143
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Perfektum Projekt Kft. és HunGal Mérnöki és Vezetői Tanácsadó Kft. és 3E International Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Perc u. 2. / Lövőház u. 2-6. 4. emelet / Lövőház u. 2-6. 4. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Felek megállapodnak, hogy a Keretmegállapodás III. fejezet 4. pontjában meghatározott időtartamot további 12 (tizenkét) hónappal, 2021. április 1-jéig meghosszabbítják.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Keretmegállapodás III. fejezet 5. pontjának megfelelően a Liget Budapest projektnek a Keretmegállapodás aláírásakor tervezett időpontnál későbbi, a Liget Budapest projekt megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1866/2015. (XII. 2.) Korm. határozat 1.7. és 1.9.1. pontjaiban meghatározott időpontok szerinti lezárására figyelemmel a Felek a Keretmegállapodás időtartamát a Kbt. 132. § rendelkezéseire tekintet nélkül módosítani kívánják.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2400000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2400000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben