Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/43
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.03.01.
Iktatószám: 3618/2019
CPV Kód: 45233162-2
Ajánlatkérő: Szentlőrinc Város Önkormányzat
Teljesítés helye: 7940 Szentlőrinc 020/8 és 020/9 (meglévő kerékpárút); 020/7 (5817-es sz. főút); 060/1 (Vasút); 080/1 (5817-es sz. főút); 0101/147; 096/3; 096/4; 096/8
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: G-Plan Építő Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szentlőrinc Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27813290
Postai cím: Templom Tér 8
Város: Szentlőrinc
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7940
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth-Lauts Brigitta
Telefon: +36 73570007
E-mail: palyazat@szentlorinc.hu
Fax: +36 73371125
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szentlorinc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében Szentlőrinc-Tarcsapuszta kerékpárút kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000758022018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00009 azonosítószámú projekt keretében Szentlőrinc-Tarcsapuszta kerékpárút kivitelezése. A projekt célja, Szentlőrinc város DK-i településrészének Tarcsapusztának a kerékpárosbarát fejlesztése és összekötése Szentlőrinc meglévő kerékpárútjával, melynek keretében a Szentlőrinc és a Tarcsapuszta közötti szakaszon kerékpárforgalmi létesítmények építésére, illetve kijelölésére kerül sor.
A tervezett kerekpárút az alábbi ingatlanokat érinti:
020/8 es 020/9 (meglévő kerekpárút); 020/7 (5817-es sz. főút); 060/1 (Vasút); 080/1 (5817-es sz. főút); 0101/147; 096/3; 096/4; 096/8
A tervezett kerekpárút a közúti es vasúti területeken kívül az alábbi ingatlanokat érinti:
0109; 0131/1; 0101/247; 0101/250; 0101/251; 0101/255; 0101/257; 0101/259; 0101/262; 0101/263; 0101/267; 0101/270; 0101/273; 0101/276; 0101/279; 0101/282; 0101/106; 0101/288; 0101/291; 0101/295; 080/2; 0101/247 hrsz.
Feltételes közbeszerzés: Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő műszaki tartalom módosítása érdekében változás-bejelentési kérelmet nyújtott be. Amennyiben a műszaki tartalom módosítására irányuló kérelem nem kerül elfogadásra, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (5)-(6) bekezdés]. Az Ajánlatkérő az előzőek mellett a kérelem elfogadását, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 120826453 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Szentlőrinc-Tarcsapuszta kerékpárút kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
További tárgyak: 34928500-3
34928510-6
45232452-5
45233200-1
45316100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7940 Szentlőrinc 020/8 és 020/9 (meglévő kerékpárút); 020/7 (5817-es sz. főút); 060/1 (Vasút); 080/1 (5817-es sz. főút); 0101/147; 096/3; 096/4; 096/8
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szentlőrinc – Tarcsapuszta kerékpárút nyomvonala: A tervezett kerékpárút annak a 2015-ben elkészült kerékpárútnak a folytatása lesz, amely a Szentlőrincet Tarcsapusztával összekötő 5817-es számú országos közút D-i oldalán épülhet meg az út 0+523,84 szelvényig.
A tervezett nyomvonal három szakaszra bontható:
I. szakasz: a meglévő kerékpárút végétől indul és a vasúti átjáróig tart az 5817-es út D-i oldalán . Ezen a szakaszon önálló két forgalmi irányú kerékpárút létesül.
I. szakasz hossza: 462,50 méter kerékpárút, pedeSTRAIL 3,2 m.
II. szakasz: a vasúti átjárótól indul és tart Tarcsapuszta település határig az 5817-es út D-i oldalán. Ezen a szakaszon önálló két forgalmi irányú kerékpárút létesül.
II. szakasz hossza: 624,30 méter; teljes nyomvonalon két forgalmi irányú kerékpárút.
III. szakasz: a település határától indul és Tarcsapuszta utolsó É-i oldali belterületi útjáig tart az 5817-es út D-i oldalán. Ezen a szakaszon önálló két forgalmi irányú kerékpárút létesül.
III. szakasz hossza: 446,80 méter; teljes nyomvonalán kerékpárútként kialakítva
A II. és III. szakasz között található a vasút átvezetés, mely külön szakági terv alapján készül
A teljes kerékpáros létesítmény hossza 1536,80 m.
A projekt engedélyköteles tevékenység.:
Engedélyek:
A TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00009 – Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú: "Szentlőrinc-Tarcsapuszta kerékpárút" megvalósítása” projekthez kapcsolódó kivitelezési tevékenység.
ÚT/274/29/2018
Engedély: 2018. július 5.
Jogerősítő határozat: 2018. augusztus 05.
Tárgy: Szentlőrinc-Tarcsapuszta közötti kerékpárút II. szakaszának építési engedélyezése
BP/0801/169-10/2018
Engedély: 2018. április 04.
Jogerősítő határozat: 2018. június 11.
Tárgy: A MÁV 40 számú vasútvonal 220+14,67 m szelvényébe tervezett kerékpáros vasúti átjáró létesítésének, biztosítási módjának és forgalmi rendjének engedélyezése
Az Ajánlatkérő tájékoztatja a T. Gazdasági szereplőket továbbá az alábbiakról:
- A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.
- Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a Megrendelői követelményben foglaltak alapján jogosult megkezdeni, figyelemmel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltakra is.
- Ajánlatkérő tárgyi kiviteli munkáit jogosult a „KEHOP-2.1.3-15-2016-00003 azonosítószámú Nyugat-és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program 1. (NYDDU1)” c projekt megvalósításának előrehaladására figyelemmel szükség esetén felfüggeszteni. A felfüggesztés időtartama kivitelezés időtartamába nem számít bele, az szerződésmódosítás nélkül alkalmazható.
Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező tervdokumentáció, műszaki leírás, építési engedélyek, árazatlan költségvetések tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap) 10
2 Az M.1./pontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min. 0, max.36 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00009
II.2.9) További információ:
Részszempontonként: 0-10 pont. 1. ért szempont: fordított, a 2. ért részszempont arányosítás, 3. ért részszempontjai: egyenes
arányosítás. AK a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza. AK a közbeszerzési eljárásban történő részvétel során nem engedélyezi gazdálkodó szervezet alapítását (projekttársaság).

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szentlőrinc-Tarcsapuszta kerékpárút kivitelezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: G-Plan Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38932971
Postai cím: Ipari Park III Utca 12
Város: Bóly
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7754
Ország: Magyarország
E-mail: info@gepito.hu
Telefon: +36 309721500
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11732961202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 111650425
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 120826453
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: közvilágítás, vasúti átvezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Sztráda92 Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53221571
Postai cím: Edison Utca 3/A
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13104795202

Hivatalos név: G-Plan Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38932971
Postai cím: Ipari Park III Utca 12
Város: Bóly
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7754
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11732961202

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/11/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Nyertes Ajánlattevő: G-Plan Építő Kft. (7754 Bóly, Ipari park III utca 12.) kisvállalkozásnak minősül.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges