Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/42
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.03.01.
Iktatószám: 3661/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság;FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Magasépítési beruházás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 12464780251
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hodos Anett
Telefon: +36 301737901
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: BVSC-Zugló Sportcentrum K. fejlesztés, kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR001036082021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kivitelezési szerződés alapján a „BVSC-Zugló Sportcentrum Komplex Fejlesztése keretében: Labdarúgó Stadion, Többfunkciós Versenycsarnok, Küzdősport Edzőcsarnok és kapcsolódó külső létesítmények építése”.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 22085376097 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: BVSC-Zugló Sportcentrum K. fejlesztés, kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45210000-2
45110000-1
45212224-2
45231220-3
45231300-8
45231400-9
45232451-8
45310000-3
45313100-5
45350000-5
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1142 Budapest, Szőnyi út 2. hrsz. 29889, 29834/15
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes Ajánlattevőnek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése.
A beszerzés tárgya és mennyisége:
BVSC-Zugló Sportcentrum Komplex Fejlesztése keretében megvalósítandó a rendelkezésre álló építési engedély és kiviteli tervdokumentáció alapján, valamennyi szakágra (alapozás, építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság erős- és gyengeáram, közmű, térburkolatok, kertépítés) kiterjedő, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotáig tartó megvalósítása:
Meglévő épületek és építmények elbontása:
• Meglévő stadion-világító lámpatorony elbontása: 5 db
• 2 szintes acélszerkezetű lelátó bontása
• Földrézsüs lelátók elbontása: 3336 m2 vízszintes felület, vegyes, törmelékes földfeltöltés: 17000 m3
• Meglévő futballpálya elbontása: 9600 m2 alapterület
• Utca felőli meglévő épület elbontása: 822 m2 bruttó szintterület
• Hátsó lelátó épület elbontása: 1600 m2 bruttó szintterület
Új Stadion épület és labdarúgó pálya építése:
• "A", "B", "C", "D" tornyok és "M" műhely-szárny és "Ö" öltöző szárny: 7229,35 m2 bruttó szintterület,
• fedett lelátó 1999 fős ülőhellyel,
• Hő- és vízszigetelt lapostető szerkezetek teljes rétegrenddel: 1171,79 m2 bruttó alapterület,
• Acél teherhordó szerkezetű tetőszerkezet alátét héjazattal és fémlemez tetőfedéssel: 3146,4 m2 bruttó alapterület
• Előtetők: 209,58 m2 bruttó alapterület,
• Pályavilágítási pilon + lámpatartók + világítási rendszer: 4 egység
• Drénezéssel, öntözéssel és pályafűtéssel ellátott élőfüves futballpálya egy oldalon kiegészítő műfüves zónával mindösszesen 9737,32 m2
• acél teherhordó szerkezetű pályahatároló szerkezet: 1510 m2 függőleges vetület,
• Külső gyalogos híd térburkolattal: vasbeton teherhordó szerkezet, vízszigetelés és járható tető rétegrend térburkolattal együtt: 21 m2 bruttó alapterület,
• Monolit vasbeton támfalak építése összesen 59,7 fm hosszban, változó magasságban: 236,8 m3.
Új Többfunkciós (Multifunkciós) Versenycsarnok építése:
• Csarnokszárny és fejépület: 4302,83 m2 bruttó szintterület, melyből 1187,96 m2 három-szint belmagasságú csarnoktér,
• fedett lelátó 432 fős ülőhellyel,
• Acélszerkezetű menekülőlépcső, épített fallal együtt: 27,88 m2 bruttó alapterület
• Pillérekkel gyámolított acélszerkezetű előtetők korcolt fémlemez fedéssel: 204 m2 bruttó alapterület
• acélszerkezetű előtetők korcolt fémlemez fedéssel: bruttó 171,22 m2 alapterület
• Személyfelvonó 1000 kg/13 fő: 1 db.
• Napelem rendszer: 574 db napelem táblával, összesen 216 kW teljesítménnyel.
Új Küzdősport Edzőcsarnok épület építése:
• Csarnokszárny és fejépület: 2089,23 m2 bruttó szintterület, melyből 1138,95 m2 három-szint belmagasságú csarnoktér,
• Pillérekkel gyámolított acélszerkezetű előtetők korcolt fémlemez fedéssel (a Többfunkciós Csarnoknál írttal egy épületként építendő): 135,1 m2 bruttó alapterület
• Napelem rendszer: 438 db napelem táblával, összesen 165 kW teljesítménnyel, (a Többfunkciós Csarnoknál írttal egy rendszerbe integráltan építendő)
Utak, parkolók, térburkolatok (valamennyi új épület körül egy egységes rendszerben építve), teljes rétegrendi szerkezettel, összesen 12683 m2:
• Aszfaltozott út gépjármű terhelésre: 1821 m2
• Térköves utak, parkolók gépjármű terhelésre: 3588 m2
• Zúzottköves út gépjármű terhelésre: 1556 m2
• Térköves burkolatok gyalogos forgalomra, időszakos kisjárműves forgalomra: 4590 m2
• Térkő burkolatos járdák gyalogos forgalomra: 1128 m2
Közművek összesen 2103 fm nyomvonal:
• Víz közmű: 632 fm nyomvonal
• Szennyvíz (gravitációs és nyomott rendszerű): 639 fm nyomvonal
• Csapadékvíz: 832 fm nyomvonal
Elektromos ellátás, térvilágítás:
• Térvilágítás: 800 fm külső kábelezés és 5 db kandeláber és 12 db kábelakna
• Elektromos ellátás, betápkábel: 450 fm nyomvonal.
Kertészeti munkák: 16900 m2 területen:
• zöldkazetták kialakítása, dísznövényzet telepítése, növénytelepítésekre, faültetések
• Tereprendezés, humuszterítés, füvesítés
• Automata öntözőrendszer telepítése
• táblás kerítésrendszer: 480 fm
A megvalósítandó létesítmény főbb tartalmi és mennyiségi jellemzői:
• új sportcélú épületek összes bruttó szintterülete (futballpálya területe nélkül): 13.621,41 m2,
• fedett lelátók elkészítése összesen 2431 db fedett ülőhellyel,
• Felmenő (alapok feletti: talpgerendák, fejtömbök, falak, támfalak, pillérek, pillérfejek, födémek, födémbordák, gerendák, koszorúk) teherhordó monolit vasbeton szerkezet: mindösszesen 4323,7 m3, összesen 520 t betonacél beépítéssel
• Tetőszerkezetek: (előtetők nélkül): összesen 553,5 t acél teherhordó tartószerkezetű fémlemez és fémlemez-szendvicspanel fedésű tetők készítése összesen bruttó 6895,82 m2 alapterülettel, melynél a legnagyobb fesztáv 31,5 m
• Szabadtéri, pályafűtéssel ellátott futballpálya élőfűvel, körben műfüves résszel szegélyezve, rétegrenddel, drénezéssel, fűtőcsövezéssel, hőközpontból csövezéssel együtt: 9737,32 m2 alapterület.
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A minimálisként előírt 12 hónapon felüli többlet jótállás vállalása (min. 0 – max. 24 hónap) 6
2 3.1. Az M2.1. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakemberen felül ajánlattevő rendelkezik plusz további 4 fő (vagy több) az M2.1. pont szerinti szakemberrel, azaz aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti MV-É (vagy azzal egyenértékű) FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik (min. 0–max. 4 fő) 16
3 3.2. Az M2.2. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakemberen felül ajánlattevő rendelkezik plusz további 1 fő (vagy több) az M2.2. pont szerinti szakemberrel, azaz aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik (min. 0–max. 1 fő) 4
4 3.3. Az M2.3. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakemberen felül ajánlattevő rendelkezik plusz további 1 fő (vagy több) az M2.3. pont szerinti szakemberrel, azaz aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) FMV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik (min. 0–max. 1 fő) 4
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 206 - 534921
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: BVSC-Zugló Sportcentrum K. fejlesztés, kivitelezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/02/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11266101244
Postai cím: Németvölgyi Út 146
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@epkar.hu
Telefon: +36 14223550
Internetcím(ek): (URL) www.epkar.hu
Fax: +36 14223559
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25308673207
Postai cím: Fő utca 217
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@fejerbalzrt.com
Telefon: +36 309406529
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 22085376097
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eljárás eredményes.
Nyertes Közös Ajánlattevők: az É-F 2021 BVSC Konzorcium (Építő-és épületkarbantartó Zrt. adószám: 11266101244, és FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zrt. adószám: 25308673207) közös ajánlattevők
Ajánlattevők:
az É-F 2021 BVSC Konzorcium (Építő-és épületkarbantartó Zrt. és FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zrt.) közös ajánlattevők
Pharos 95 Sportpályaépítő Kft. (2336 Dunavarsány, 510-es Fő Út 26., adószám: 12073601213)
Az eljárás során nem került értékelésre sem környezeti sem szociális szempontok.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/02/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)