Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/44
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.03.04.
Iktatószám: 3670/2021
CPV Kód: 45210000-2
Ajánlatkérő: Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: 8622 Szántód,Szántódpuszta 936 hrsz 8622 Szántód,Szántódpuszta 937 hrsz 8622 Szántód,Szántódpuszta 938 hrsz 8622 Szántód,Szántódpuszta 939 hrsz 8622 Szántód,Szántódpuszta 944 hrsz 8622 Szántód,Szántódpuszta 945 hrsz 8622 Szántód,Szántódpuszta 949 hrsz 8622 Szántód,Szántódpuszta 950 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Dunántúli Magasépítő Kft.;Possibuild Építőipari és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13950961
Postai cím: Kastély Utca 1
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pálinkás Róbert
Telefon: +36 83314194
E-mail: igazgato@helikonkastely.hu
Fax: +36 83315039
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.helikonkastely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
"Szántódpusztai Majorság fejlesztése I.ütem"GINOP
Hivatkozási szám: EKR001036912020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Szántódpusztai Majorság fejlesztése I. ütem.
Szántód – Szántódpusztai Majorság területén megvalósítandó „Szántód - Szántódpuszta majorság területén megvalósítandó felújítási munkákhoz” kapcsolódó kivitelezési munka készítése - A projekt azonosító száma:GINOP-7.1.9-17” A felújítás során a projekt 31 alap részből áll, melyhez 1 elem opciós tételként járul – a költségvetési főösszesítőben történő bontás szerint.
Létesítmény helyszíne: Szántód- Szántódpuszta Hrsz.: 936, 937, 938, 939, 944, 945, 949, 950.
Mennyisége:
1 sz. épület teljes felújítása, iroda funkcióval. Itt kerül kialakításra a meglévő alaprajz
figyelembe vételével a teljes irodai blokk, öltöző funkciók a vizesblokkokkal. Ide lesz
telepítve a porta szolgálat is. Az épület bruttó alapterülete ~ 117 m2, épület hasznos nettó alapterülete: 76,54 m2. A felújítás tartalmaz építőmesteri, épületgépészeti és elektromos munkákat is.
Hrsz: 944;
Műem.trsz:6869;
2 sz. épület tervezési területen belüli teljes körű épületgépészeti, villanyszerelési (elektromos) felújítása, építőmesteri munkák elvégzése. Az épület teret ad új kiállításoknak. A fő fronton kiállítási terület létesül állandó kiállítással,
múzeumpedagógiai helyiségekkel és kiszolgáló vizesblokkokkal.
A tervezési terület bruttó alapterülete az épületben ~ 308 m2, épület hasznos nettó alapterülete: 252,44 m2, ebből kiállítótér nettó alapterülete: 104,69 m2;
Hrsz.:945;Műem.trsz:6869;
3 sz. épület teljes külső felújítása megvalósul. Belső felújítása és külső járdái részben valósulnak meg. Ezen belül új funkciókat kap a régi csárda épület. Az épület végében központi WC készül. Itt kap helyet az elsősegélynyújtó helyiség is. Az első részben az átmenő forgalmat támogató bolt/ajándékbolt, kerékpár szervizpont kap helyet. A felújítás tartalmaz építőmesteri, épületgépészeti és elektromos munkákat is.
Ezen épületrész előtt lesz kialakítva a termelői piac, részleges energia és víz, szennyvízpontok kialakításával az esetleges mozgó büfék részére.
A tervezési terület bruttó alapterülete az épületben ~ 402 m2., épület hasznos nettó alapterülete: 338,46m2;
Hrsz:950;Műem.trsz:nem önálló műemlék.
A 4.sz. kút, a 8.sz. ól, és a 9.sz. kemence épületek újjáépítendők – üzemképes állapotban.
Bruttó alapterületük rendre ~4m2, ~12m2, ~ 4m2., mely számok nettóban rendre 3,10m2, 8,08m2, 1,64m2.
Hrsz.:4.sz. kút–950;
8.sz. ól – 938;
9.sz. kemence – 938;
Műem.trsz:4. sz. kút–6869;
8. sz. ól –6869;
9. sz. kemence –6869;
7 sz. épület, a volt magtár a belső könnyező házigomba fertőzés végleges kiirtását és az
épület körüli vízelvezetést, valamint a homlokzat felújítását tartalmazza. A földszinten ezt
követően a búza útja kiállítás létesül, Interaktív eszközökkel. A munka tartalmaz építőmesteri, épületgépészeti és elektromos munkákat is.Az épület bruttó alapterülete ~234 m2, az épület több szintes, épület hasznos nettó alapterülete:317,56 m2, ebből kiállítótér nettó alapterülete:317,56 m2;
Hrsz.:938;Műem.trsz:6869;
14 sz. épület felújítandó új vizesblokkal, mivel rendezvény központként fog funkcionálni.
Az épület részeként kovács és bognár művesség bemutatására is sor kerül. Új vizesblokk épül a rendezvényközpont kiegészítéseként. Alapvetően nyitott, nyári működtetésű, kiszolgálója a 17.sz. épület. A felújítás tartalmaz építőmesteri, épületgépészeti és elektromos munkákat is.
Mellette tematikus játszótér létesül.
Az épület bruttó alapterülete ~ 697m2, épület hasznos nettó alapterülete:606,12m2
Hrsz.:938;Műem.trsz:6869;
15 sz. épület külső felújítást kap.A felújítás tartalmaz építőmesteri munkákat.
Az épület bruttó alapterülete ~790m2, épület hasznos nettó alapterülete:611,33m2.
Hrsz:936;Műem.trsz:6869;
17 sz. épület teljes felújítást kap, itt kerül elhelyezésre a központi büfé/kávézó egysége.
Rendezvények lebonyolítása esetén ellátó-központként funkcionál többek közt a 14.sz.épület, vagy egyéb rendezvények ellátását is szolgálja. Mellette teázókert és Kneipp ösvény kap helyet. A felújítás tartalmaz építőmesteri, épületgépészeti és elektromos munkákat is. Az épület bruttó alapterülete ~320 m2, épület hasznos nettó alapterülete:195,07m2.
Hrsz.:936;Műem.trsz:6869;
21 sz. épületnél a kiállítótér felújításra, modernizálásra kerül. Iroda és vizesblokk kerül kialakításra. A felújítás tartalmaz építőmesteri, épületgépészeti és elektromos munkákat is. Az épület bruttó alapterülete ~ 379 m2, épület hasznos nettó alapterülete: 295,4 m2, ebből kiállítótér nettó alapterülete: 207,97 m2
Hrsz.:936;Műem.trsz:6869;
25 sz. kemence épület újjáépítendő – üzemképes állapotban.
Bruttó alapterülete ~9m2. A felújítás tartalmaz építőmesteri munkákat.
Hrsz.:936;Műem.trsz:6869;
30 sz. épület és a hozzátartozó karám állatsimogató helyként funkcionál, kisebb állatok részére. Felújítandó a tetőfedése, a homlokzata, nagyobb mérőpont kiépítése szükséges rendezvények kiszolgálási pontjaként.. A felújítás tartalmaz építőmesteri munkákat.
Bruttó alapterülete ~67m2, épület hasznos nettó alapterülete:48,18 m2
Hrsz.:936;Műem.trsz:6869;
00-M A központi WC felújításra kerül, illetve egy új, akadálymentes WC kerül kiépítésre. A
felújítás tartalmaz építőmesteri, épületgépészeti és elektromos munkákat is.Bruttó
alapterülete ~ 71 m2, amely nettó 49,19 m2 hasznos alapterületet jelent
Hrsz.: 936;
00-L Felújításra kerül a lovas pálya kiszolgáló részeivel együtt. Rendbe kell hozni a
lovaspályát az elkerítő résszel oly módon, hogy a kerítés kivehető és összeépíthető legyen.
Építeni kell egy új zsűri épületet. Meg kell erősíteni a jelenlegi lelátó rendszert. Pálya
területe ~9500 m2;
Hrsz.: 936;
00-KE Felújításra kerül a területet határoló kerítés ennek hossza ~1865 fm, a terület
közvilágítása,csatorna hálózata, biztonságtechnikai rendszere. Újraépítendő a térvilágítás,
kiépítendő az informatikai és biztonságtechnikai hálózat.
00-TR Kialakításra kerül egy trágyatároló a mai kor követelményei szerinti kialakításban
a teljes majorság trágyájának befogadásával. Szempont a takarékos kezelés kialakítása.
Karakterkorlát miatt folytatás a II.2.4) pontban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 1507186823 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: "Szántódpusztai Majorság fejlesztése I.ütem"GINOP
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak: 45231300-8
45233200-1
45315100-9
45317300-5
45350000-5
45442300-0
45443000-4
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8622 Szántód,Szántódpuszta 936 hrsz
8622 Szántód,Szántódpuszta 937 hrsz
8622 Szántód,Szántódpuszta 938 hrsz
8622 Szántód,Szántódpuszta 939 hrsz
8622 Szántód,Szántódpuszta 944 hrsz
8622 Szántód,Szántódpuszta 945 hrsz
8622 Szántód,Szántódpuszta 949 hrsz
8622 Szántód,Szántódpuszta 950 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Karakterkorlát miatt a II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése pont itt folytatódik:
00-M A központi WC felújításra kerül, illetve egy új, akadálymentes WC kerül kiépítésre. A felújítás tartalmaz építőmesteri, épületgépészeti és elektromos munkákat is.Bruttó alapterülete ~ 71 m2, amely nettó 49,19 m2 hasznos alapterületet jelent
Hrsz.: 936;
00-L Felújításra kerül a lovas pálya kiszolgáló részeivel együtt. Rendbe kell hozni a
lovaspályát az elkerítő résszel oly módon, hogy a kerítés kivehető és összeépíthető legyen.
Építeni kell egy új zsűri épületet. Meg kell erősíteni a jelenlegi lelátó rendszert. Pálya
területe ~9500 m2;
Hrsz.: 936;
00-KE Felújításra kerül a területet határoló kerítés ennek hossza ~1865 fm, a terület
közvilágítása,csatorna hálózata, biztonságtechnikai rendszere. Újraépítendő a térvilágítás, kiépítendő az informatikai és biztonságtechnikai hálózat.
00-TR Kialakításra kerül egy trágyatároló a mai kor követelményei szerinti kialakításban
a teljes majorság trágyájának befogadásával. Szempont a takarékos kezelés kialakítása. Kapacitása ~ 60 m3.Hrsz.: 936;
00-KAP A Ménescsárda előtt található falban meglevő kapu cserére, továbbá új kapu kialakításra kerül a termelői piac méltó megközelítéséhez. Összes hosszuk ~ 4 fm.
00_LEP Felújításra kerül a kápolna feljáró lépcsője pihenők beiktatásával, valamint a nyugati oldalon akadálymentes kavicsolt út készül a kápolna megközelítéséhez.
Összes vetületi területe ~806 m2;
26 sz. melletti karám építmény felújításra kerül, ~ 210 fm hosszon.Hrsz:936;Műem.trsz:6869;
Organizációs tételsor került beállítás, mely a teljes tervezési területet lefedi.
A teljes tervezési terület csapadékcsatornája, szennyvíz hálózata és vízvezeték rendszere,valamint energiarendszere felújításra kerül.
Alapmennyiségek között szereplő burkolatépítési munkák:
élére állított téglaburkolatok nagy része (kivéve a ménescsárda konyharész melletti és
mögötti szakasz) ~1468 m2;
készülő műgyantás (Mixtura) burkolatok ~675 m2;
Kiskastélytól – Magtárig;
Zúzottköves úttól - Öregcsárdához vezető, Pajtához vezető és Lóistállóhoz vezető,
illetve ezeket összekötő járdaszakaszok (+ a szükséges parkoló)
zúzottköves bekötő utak ~83 m2;
fenti munkákhoz tartozó téglaszegélyek ~1221 m;
meglévő utak helyreállítása ~600 m2;
Tematikus játszótér készül a 27. számú épület mellett, ~ 600 m2 alapterületen.
Kneipp ösvény készül a 17. számú Öregcsárda épülettől nyugatra, ~ 30 fm hosszban.
Teázókert készül a 17. számú Öregcsárda épülettől délre, ~ 40 m2 alapterületen.
00-K Pavilon A kertben található összesen 5 db új építésű kerti pavilon csökkentett
műszaki szintű kivitelezése. Pavilononkénti alapterület ~ 24 m2, amely nettóban ~20 m2.
00-KP összefoglaló néven kerültek feltüntetésre a projekt részeként kialakuló kerti padok(10 db), akadálymentes kerti padok (3 db), információs táblák (31 db), valamint a szeméttárolók (13 db).
Szántód majorság épületei egyedi műemléki védelem alatt állnak, de védettséget élveznek, mint majorsági épület is: műemléki törzsszám 6869
További részl. a közb. dok.-ban és a tervdokumentációban található. Konkrét típus, gyártmány esetén a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ez esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata (hó),az eljárást megindító felhívás III/1.3.pont /M1)/a-c)-re bemutatott szakemberek esetében az alkalmas.-i feltételeken felül 30
2 2.1.Az eljárást megindító felhívás III/1.3./M1)/a) pontjára bemutatott szakember az alkalmassági feltételeken felül rendelkezik műemlékvédelem alá tartozó épület felújítása; Folytatás a II.2.9) pont 10
3 2.2. Az eljárást megindító felhívás III/1.3./M1)/b) pontjára bemutatott szakember az alkalmassági feltételeken felül rendelkezik műemlékvédelem; Folytatás a II.2.9) pontban 10
4 2.3. Az eljárást megindító felhívás III/1.3. /M1)/c) pontjára bemutatott szakember az alkalmassági feltételeken felül rendelkezik műemlékvédelem; Folytatás a II.2.9) pontban 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1.Teljes Nettó ajánlati ár/alapmennyiség+opció(HUF / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő az opciós tétel tekintetében a rendelési jogát legkésőbb a szerződés hatálybalépésétől számított 180. naptári napig jogosult gyakorolni. Az opció lehívása esetén nyertes Ajánlattevő az opciós mennyiség keretében megrendelt munkarészt köteles a felhívás II.2.7. pontjában (figyelemmel a VI.3.12/25. pontban írtakra) megadott befejezési határidőig teljesíteni.
Opció ismertetése:
O1- Lóistálló épületének belső felújítása, (nádfedésű)
Az opciós belső felújításkeretében a lóistálló új boxokat, valamint egy kisebb
vizesblokkot magába foglaló szociális és pihenő helyiséget is kap – belső teljes felújítással
együtt. Az épület bruttó alapterülete ~ 790 m2, a lóistálló nettó hasznos alapterülete 611,33 m2.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.9-17-2018-00010
II.2.9) További információ:
Karakterkorlát miatt a II.2.5) Értékelési szempontok teljes megnevezése itt található:
1. Teljes Nettó ajánlati ár /alapmennyiség + opció (O1)/ (HUF)
2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata (hónapban), az eljárást megindító felhívás III/1.3. pont /M1)/a-c) pontjára bemutatott szakemberek esetében az alkalmassági feltételeken felül
2.1. Az eljárást megindító felhívás III/1.3./M1)/a) pontjára bemutatott szakember az alkalmassági feltételeken felül rendelkezik műemlékvédelem alá tartozó épület felújítása és/vagy rekonstrukciója során szerzett szakmai tapasztalattal (hónap) –Legkedvezőbb szint 24 hónap, Legkedvezőtlenebb 0 hónap
2.2. Az eljárást megindító felhívás III/1.3./M1)/b) pontjára bemutatott szakember az alkalmassági feltételeken felül rendelkezik műemlékvédelem alá tartozó épület, gépészeti kivitelezés során szerzett szakmai tapasztalattal (hónap) - Legkedvezőbb szint 24 hónap, Legkedvezőtlenebb 0 hónap
2.3. Az eljárást megindító felhívás III/1.3. /M1)/c) pontjára bemutatott szakember az alkalmassági feltételeken felül rendelkezik műemlékvédelem alá tartozó épület, villamossági kivitelezés során szerzett szakmai tapasztalattal (hónap) –Legkedvezőbb szint 24 hónap, Legkedvezőtlenebb 0 hónap


IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19716 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: "Szántódpusztai Majorság fejlesztése I.ütem"GINOP
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/02/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dunántúli Magasépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41979457
Postai cím: Millennium Köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: nemeth.ildiko@dmep.hu
Telefon: +36 305392775
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 92504131
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14760381220
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Possibuild Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46555441
Postai cím: Ady Endre Utca 4.
Város: Hévíz
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8380
Ország: Magyarország
E-mail: possibuildkft@gmail.com
Telefon: +36 205753716
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25516416220
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1507186823
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Bontási, építőanyagok újrahasznosítási munkáinak részfeladatai, Keverékkészítési munkák
részfeladatai, Felvonulási létesítmények kiépítésének részfeladatai; Karakterkorlát miatt folytatás a VI.1.5) pontban.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Dunántúli Magasépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41979457
Postai cím: Millennium Köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14760381220

Hivatalos név: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14097142
Postai cím: Németvölgyi Út 146
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11266101243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Karakterkorlát miatt az V.2.5) pont itt folytatódik:
Dúcolás, földpartmegtámasztás munkáinak részfeladatai
Zsaluzási és állványozási munkák részfeladatai
Költségtérítések részfeladatai
Irtás, föld- és sziklamunkák részfeladatai
Szivárgóépítés és alagcsövezés részfeladatai
Síkalapozási munkák részfeladatai
Mélyalapozási munkák részfeladatai
Helyszíni beton és vasbeton munkák részfeladatai
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezési és szerelési munkáinak részfeladatai
Falazás és egyéb kőművesmunkák részfeladatai
Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelési munkáinak részfeladatai
Ácsmunkák részfeladatai
Vakolás és rabicolási munkák részfeladatai
Égéstermék-elvezető rendszerek munkáinak részfeladatai
Szárazépítési munkák részfeladatai
Tetőfedési munkák részfeladatai
Hideg- és melegburkolási munkák részfeladatai
Bádogozási munkák részfeladatai
Fa- és műanyag szerkezetek elhelyezésének részfeladatai
Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezetek elhelyezésének részfeladatai
Felületképzési munkák részfeladatai
Szigetelési munkák részfeladatai
Közmű csatornaépítés munkáinak részfeladatai
Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezésének részfeladatai
Útburkolatalap és makadámburkolat készítés részfeladatai
Kőburkolat készítés munkáinak részfeladatai
Épületgépészeti munkák részfeladatai
Elektromos, erős- és gyengeáramú szerelések részfeladatai
Kert- és parképítési munkák részfeladatai
Szabadidő és sportlétesítmények munkáinak részfeladatai
Villamos felelős műszaki vezetés
Minőségirányítási, minőségellenőrzési feladatok
Műszaki-szakmai szaktanácsadás
Munkavédelmi, munkabiztonsági feladatok ellátásának részfeladatai
Possibuild Építőipari és Szolgáltató Kft.:
Bontási, építőanyagok újrahasznosítási munkáinak részfeladatai
Keverékkészítési munkák részfeladatai
Felvonulási létesítmények kiépítésének részfeladatai
Dúcolás, földpartmegtámasztás munkáinak részfeladatai
Zsaluzási és állványozási munkák részfeladatai
Költségtérítések részfeladatai
Irtás, föld- és sziklamunkák részfeladatai
Szivárgóépítés és alagcsövezés részfeladatai
Síkalapozási munkák részfeladatai
Mélyalapozási munkák részfeladatai
Helyszíni beton és vasbeton munkák részfeladatai
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezési és szerelési munkáinak részfeladatai
Falazás és egyéb kőművesmunkák részfeladatai
Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelési munkáinak részfeladatai
Ácsmunkák részfeladatai
Vakolás és rabicolási munkák részfeladatai
Égéstermék-elvezető rendszerek munkáinak részfeladatai
Szárazépítési munkák részfeladatai
Tetőfedési munkák részfeladatai
Hideg- és melegburkolási munkák részfeladatai
Bádogozási munkák részfeladatai
Fa- és műanyag szerkezetek elhelyezésének részfeladatai
Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezetek elhelyezésének részfeladatai
Felületképzési munkák részfeladatai
Szigetelési munkák részfeladatai
Közmű csatornaépítés munkáinak részfeladatai
Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezésének részfeladatai
Útburkolatalap és makadámburkolat készítés részfeladatai
Kőburkolat készítés munkáinak részfeladatai
Épületgépészeti munkák részfeladatai
Elektromos, erős- és gyengeáramú szerelések részfeladatai
Kert- és parképítési munkák részfeladatai
Szabadidő és sportlétesítmények munkáinak részfeladatai
Munkavédelmi, munkabiztonsági feladatok ellátásának részfeladatai
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/03/01 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges