Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/54
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.03.19.
Iktatószám:4137/2021
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.
Teljesítés helye:Pápa, 6356/5 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.04.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pápai Városfejlesztő Társaság Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14876558219
Postai cím: Fő Utca 12.
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Víg Levente
Telefon: +36 306333643
E-mail: vig.levente@standarp.hu
Fax: +36 89515091
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://papa.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12717545219
Postai cím: Várkert Út 5.
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Zsolt
Telefon: +36 89512600
E-mail: info@varkertfurdo.hu
Fax: +36 89512601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://varkertfurdo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000243872021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000243872021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szálloda épületének tervezési feladatai
Hivatkozási szám: EKR000243872021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Várkert Fürdő melletti fejlesztési területen megvalósítandó 4 csillagos szálloda teljes körű tervezői feladatainak ellátása, a megvalósításához szükséges engedélyezési és kivitelezési-, közbeszerzési tervdokumentáció elkészítése, valamint tervezői művezetői feladatok ellátása tervezési szerződés keretében.
A szálloda épület elhelyezésénél figyelembe kell venni, hogy a szomszédos telke(ke)n lévő – Pápai Gyógy- és Termálfürdővel - Várkertfürdővel fedett-zárt kapcsolatot kell biztosítani és ennek keretében meg kell vizsgálni a szállodát kiszolgáló funkciók esetleges/részleges Várkertfürdő épületében való elhelyezését. A tervezés során megvizsgálandó, hogy a javasoltan észak-déli tájolású, középfolyosós szálloda épület szobáit - a megengedett maximális építménymagasságot kihasználva – üzemeltetési szempontból az 1.- 3., vagy csak két emeleti szinten hatékonyabb-e elhelyezni.
A szálloda épülethez tartozó parkolóhelyeket telken belül kell elhelyezni, a Várkertfürdő meglévő parkolói erre a célra nem használhatóak fel. Az épület főbejáratát a nyugati oldalon, a Fürdővel közös külső tér újra fogalmazásával kell megoldani, ugyanakkor a két funkció megfelelő elválasztásáról is gondoskodni kell. A kedvezőtlen talajviszonyok miatt alagsori szint építése nem, vagy csak korlátozottan támogatott.
Nettó terület: 4200 m2, 100 adagos konyha, 35m2-es medence, 3 db lift. A bejárati szinten kell elhelyezni a recepciót és a szálloda lobby-t, egy ehhez kapcsolódó, legalább 50 főt befogadó – szükség esetén két részre osztható – konferenciateremmel. A szállodát kiszolgáló reggeliző-étterem-konyha elhelyezését a Várkertfürdőben meglévő vendéglátóhelyek kapacitás vizsgálatának figyelembevételével kell meghatározni. Az összesen 54 kétágyas standard szobát és 6 db (két standard szobaegység méretű) lakosztályt két, vagy három szinten kell elhelyezni. A standard szobák minimum 3,40 m belméretűek, fürdőszobával együtt legalább 24 m2-esek legyenek, a szobák egyharmadát connecting szobaként kell kialakítani. A szoba szinteket két vendéglift szolgálja ki, melyből 1 db a szobaszervíz számára is használható, ezen kívül a wellness elérhetőségét egy különálló lift biztosítsa. Megvizsgálandó egy tetőszintre elhelyezett wellness központ, amely csak a szállóvendégek számára elérhető. A wellness-recepciót a szobaszintekről külön ’spa’ lift kell kiszolgálja. A wellness részleg merülő medencét, szaunavilágot és masszázs-helyiségeket foglaljon magába, kiegészülve napozó terasszal és bárpulttal. Amennyiben valamilyen műszaki ok miatt a wellness funkció a tetőszinten nem elhelyezhető, akkor a földszinten kell kialakítani. Az épületet kiszolgáló gépészeti berendezések szintén a tetőszintre kerüljenek. A szálloda kiszolgáló területei, személyzeti bejárata és az öltözők a földszinten kapjanak helyet. Ennél funkciónál is vizsgálandó, hogy a kapacitások egy része a jelenlegi fürdőépületekben nem helyezhető-e el. A gazdasági és személyzeti bejárat – a közönségforgalomtól elválasztva – javasoltan az épület keleti oldalára kerüljön.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szálloda épületének tervezési feladatai
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Pápa, 6356/5 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Várkert Fürdő melletti fejlesztési területen megvalósítandó 4 csillagos szálloda teljes körű tervezői feladatainak ellátása, a megvalósításához szükséges engedélyezési és kivitelezési-, közbeszerzési tervdokumentáció elkészítése, valamint tervezői művezetői feladatok ellátása tervezési szerződés keretében.
Elvégzendő feladatok rövid ismertetése:
a) Vázlatterv elkészítése. Teljesítési határideje: a szerződéskötéstől számított 50 naptári nap.
b) Építési és szakági engedélyezési tervdokumentáció, az engedélyezési tervdokumentáció összeállítása, tervezői költségbecslés összeállítása. Teljesítési határideje: a vázlatterv Megrendelő általi elfogadásától számított 75 naptári nap.
c) Kivitelezési tervdokumentáció, közbeszerzési tervdokumentáció elkészítése. Teljesítési határideje: az építési engedély jogerőssé válásától számított 75 naptári nap.
d) A használatbavételi engedélykérelem benyújtását megelőzően a megépített épületek felmérése,megvalósulási terv elkészítése és az épületfeltüntetési vázrajz elkészítése.
e) Megbízottként a szükséges engedélyek (hatósági, közműszolgáltatói) tényleges beszerzése.
f) Tervező a tervezői művezetési feladatokat a Megrendelő igényei szerint köteles ellátni és ennek érdekében köteles a Megrendelő rendelkezésére állni, legfeljebb 90 mérnöknap erejéig.
g) Egyéb feladatok: Tervező tervezési feladat tárgyát képező építési beruházásra (építményre) vonatkozó árazott költségvetést készít. Tervező javaslatot tesz az ajánlatkérő számára a kivitelezés teljesítés ütemezésére vonatkozóan. A tervező a kivitelezés teljes folyamata alatt rendelkezésre áll és támogatja a Megrendelőt.Megrendelő által lefolytatni tervezett kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárás szakmai támogatása. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lezárását követően a kiviteli tervdokumentáció alapján megvalósulóépítési beruházás során felmerülő eltérések esetleges "tervhibák" javítása átvezetése (kivéve megvalósulási terv). A kivitelező kiválasztására irányuló sikeres közbeszerzési eljárást követően a Tervező a kivitelező részére a kivitelezés helyszínén megtartott legalább 4 nap időtartamú tervismertetésre köteles, ahol részletes konzultáció keretében kerülnek a kivitelezést érintő lényegi kérdések a tervezővel áttekintésre.
Abban az esetben, ha az építési beruházásra vonatkozó – a kiviteli tervdokumentáció Megrendelő általi jóváhagyását követő 4 hónapon belül megindított - közbeszerzési eljárás során a legkedvezőbb árajánlat 15%-kal meghaladja a Tervező által készített árazott költségvetés szerinti teljes díj összegét, abban az esetben – az erre vonatkozó megrendelői felhívástól számított 60 naptári napon belül térítésmentesen köteles az építési engedélyezési-, illetve a kiviteli tervdokumentációt felülvizsgálni és a Megrendelő által jóváhagyott költségcsökkentő hatással járó módosításokat átvezetni, szükség esetén az engedélyezési eljárást ismételten lefolytatni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3. M.2. a) pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (db) 10
2 A felhívás III.1.3. M.2. b) pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (db) 10
3 A felhívás III.1.3. M.2. c) pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (db) 10
4 A felhívás III.1.3. M.2. d) pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (db) 10
5 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai szervezettségének mértéke - feladatkiosztás rendje, munkaszervezés, belső ellenőrzés (minőségirányítás) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 200
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A Kbt. 141. §-ában meghatározottak szerint.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott időtartam naptári napban értendő és a II.2.4) pontban megadott naptári napok összesített időtartamát jelenti. A szerződés teljes időtartama az ahhoz kapcsolódó építési beruházás pontos időszükséglete ismeretének hiányában előre nem határozható meg.
Részekre történő ajánlattétel kizárásának indoka: A megvalósítandó tervezési feladatok egy beruházáshoz kapcsolódnak, így a tervezési feladatok részekre bontva, adott esetben több tervezővel kötött több szerződés útján történő megvalósításával a szolgáltatás tényleges funkciója veszne el és jelentős időveszteséggel járna, valamint az ajánlati ár növekedését is eredményezné, továbbá az egyértelmű egyetemleges felelősség megállapítása is csak egy szervezet által biztosítható. A szolgáltatás természete nem teszi lehetővé annak részekre bontását, részajánlattételi lehetőség biztosítását. Megrendelő érdeke a tervezett beruházás mielőbbi megvalósítása a tervek mielőbbi rendelkezésre állása és ez akkor tud leginkább teljesülni, ha egy kézben a generáltervezőnél van a feladat, aki a folyamatokat, a feladatban résztvevő szakági tervezőket úgy tudja koordinálni, hogy ezáltal optimalizálja is a feladat végrehajtását.
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján foglaltak szerint folytatja le, figyelemmel arra, hogy a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.-vel megkötött támogatási szerződés alapján biztosítandó támogatás összege jelenleg nem áll Ajánlatkérő rendelkezésére. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontjára hivatkozással a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet biztosítására nem kerül sor. A Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján Ajánlatkérő a hivatkozott feltétellel összefüggésben közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződésben - felfüggesztő feltételként− rögzítette, hogy a szerződés mindaddig nem lép hatályba, amíg a közbeszerzési eljáráshoz szükséges fedezetet biztosítására nem kerül sor. Amennyiben a szerződés hatálybalépésére legkésőbb annak megkötésétől számított 120 napon belül nem kerül sor, a szerződés meghiúsultnak tekintendő.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2)bekezdésének hatálya alá. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóigazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 8. §, 10. §, 12. §, 13. §, 14. §, 15. § és 16. §szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 33. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2)bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be. Megfelelően irányadó a Kbt. 69. §(11a) bekezdése. A Kr. 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett. A Kbt.64. § (1) bekezdése is megfelelően irányadó.
A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:
SZT1) ajánlattevő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.
(Amennyiben a rendelkezésre álló nyilvántartás(ok)ból teljes körűen ellenőrizhető az SZT1) alkalmassági feltételnek való megfelelés, a gazdasági szereplő a nyilvántartások elérési helyét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel.)
Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére is.
Alkalmasság minimumkövetelménye(i):
SZT1)
Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmaikamara (Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái,) által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában,vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ (2) bek-e alkalmazandó a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők tekintetében.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9) (11) bekezdései, a 69. § (11a) bekezdése is irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan - általános forgalmi adó nélkül számított - a közbeszerzés tárgyából (magasépítési engedélyezési és kiviteli tervezési) árbevételről szóló nyilatkozat éves bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik; a fent ismertetett igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9) és(11) bekezdései is irányadóak. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozat) és nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Ajánlatkérő a pénzügyi alkalmassági követelmények szerinti feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képezőminősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásának napjától visszafelé számított három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen az általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzéstárgyából (magasépítési engedélyezési és kiviteli tervezési) származó árbevétele nem éri el a nettó 90 millió HUF-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1. A 321/2015. (X. 30.)Korm. r.(továbbiakban Korm.r.) 21.§ (3) bek a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban végzett közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkák ismertetése, a Korm.r. 22. §(1)bek alapján igazolva, min. az alábbi tartalommal: a szolgáltatás tárgya olyan részletességgel,hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés; a szolgáltatás mennyisége;az ellenszolgáltatásból részesülés aránya; a teljesítés helye; a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont,év/hónap bontás), a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma, munkára vonatkozó minősítése, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapon belül teljesítettnek, ha a szerződésszerű teljesítés időpontja erre az időszakra esik, de legfeljebb 6 éven belül megkezdődött.
M.2. A Korm.r. 21. §(3) bek. b)pontja szerint, azon a szakembereknek – különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek – a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint az alábbi dokumentumok csatolása: a szakemberek által saját kezűleg aláírt szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata; a szakemberek végzettségét,képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi;az időben párhuzamos gyakorlati időket csak egyszer veszi figyelembe. Ha a megajánlott szakember a releváns jogosultsággal szerepel a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában és feltünteti a szakember kamarai névjegyzéki számát, a szerződéskötési feltétel meglétét az érvényes jogosultság igazolja;ebben az esetben végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum csatolása a szerződéskötéshez nem, de a szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz benyújtása ebben az esetben is szükséges.A szakemberek között átfedés megengedett, de legalább 3 fő szakember bevonása kötelező. Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján előírja, hogy az a) alpont szerinti szakember által ellátandó alapvető fontosságú feladatokat maga az ajánlattevő vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyike végezzen el.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása EEKD-ba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik;a fent ismertetett igazolások benyújtása kizárólag az Ajánlatkérő Kbt.69. §(4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9) és (11) bekezdései is irányadóak. A 321/2015.(X.30.)Korm. rendelet 2. §(5) bekezdése alapján az Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát(az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozat)és nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Ajánlatkérő a szakmai alkalmassági követelmények szerinti feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
Generáltervezés alatt az olyan összetett tervezési feladat értendő, amelynek keretében legalább az alábbi szakterületek mindegyikére kiterjedő tervezési feladatok ellátására került sor: építészet, tartószerkezet, épületgépészet,épületvillamosság.
Felelős tervező alatt a 312/2012. Korm. rendeletben, valamint a 191/2009. Korm. rendeletben (vagy külföldi gazdasági szereplő esetén az adott országban ennek megfelelő) meghatározott szakembert ért Ajánlatkérő, aki a tervezésben az adott tervezési fázisban az aláírólapot saját kezűleg aláírta.
Szálloda kifejezés alatt a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § 14. alpontja szerinti fogalommeghatározás értendő.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített alábbi referenciával:
a) 1 db új építésű, legalább nettó 3000m² alapterületű szálloda engedélyezési és kiviteli terveinek generáltervezőként történő elkészítése.
b) az alábbi szaunatípusok közül háromféle szauna tervezése (gőzkabin, aromakabin, finn szauna, szoft szauna);
c) legalább 20m² alapterületű rozsdamentes medence technológiával készülő medence és a kapcsolódó uszodagépészet tervezése;
d) legalább 70 adag kapacitású konyha gépészeti és elektromos munkálatainak, valamint konyha-technológiájának tervezése;
d) legalább 2 darab lift tervezése.
A nettó alapterület alatt valamennyi szint együttes alapterülete értendő.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő,ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
a) Legalább 1 fő, építész tervező, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerinti, építészeti tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli „É”(vagy azzal egyenértékű)jogosultság megszerzéséhez szükséges, a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal, továbbá legalább 1 db, szálloda engedélyezési és kiviteli tervezés generáltervezése keretében szerzett tervezői tapasztalattal rendelkezik.
b) Legalább 1 fő,építményvillamossági tervező, aki a Rendelet szerinti, építményvillamossági tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli „V” (vagy azzal egyenértékű)jogosultság megszerzéséhez szükséges,a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelővégzettséggel és szakmai tapasztalattal (gyakorlattal), továbbá legalább 1 db, szálloda felelős épületvillamossági engedélyezési és kiviteli tervezése során szerzett tervezői tapasztalattal rendelkezik.
c) Legalább 1 fő,építmény gépészeti tervező,aki a Rendelet szerinti,építmények gépészeti tervezése szakterületre vonatkozókorlátozás nélküli „G”(vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges, a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal (gyakorlattal), továbbá legalább 1 db, szálloda felelős gépészeti engedélyezési és kiviteli tervezése során szerzett tervezői tapasztalattal rendelkezik.
d) Legalább 1 fő,tartószerkezeti tervező,aki a Rendelet szerinti, tartószerkezeti tervezési szakterületre vonatkozókorlátozás nélküli „T” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges,a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal (gyakorlattal),továbbá legalább 1 db, szálloda felelős tartószerkezeti engedélyezési és kiviteli tervezése során szerzett tervezői tapasztalattal rendelkezik.
e) Legalább 1 fő, belsőépítész tervező,aki a Rendelet szerinti, belsőépítészeti tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli „BÉ” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges,a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal (gyakorlattal),továbbá legalább 1 db, szálloda belsőépítészeti tervezése során szerzett tervezői tapasztalattal rendelkezik.
f) Legalább 1 fő, költségvetés, költségbecslés készítő, aki legalább 1 db, szálloda költségvetés vagy költségbecslés készítése során szerzett tapasztalattal rendelkezik.
Vagy más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban az a)-e) alpont szerinti jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel, vagy amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban (a jogosultsággal nem rendelkezik), az a)-e) alpont szerinti tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi követelményként előírt vagy azzal egyenértékű képesítési, végzettségi minimumkövetelménnyel és szakmai gyakorlati idővel nem rendelkezik.
Az egyes szakemberek között az átfedés megengedett, ugyanaz a szakember több pozícióra is jelölhető, de legalább 3 fő szakember bevonása szükséges. Az M.2. pontban meghatározott szakmagyakorlási jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai tapasztalat minősül alkalmassági követelménynek, a jogosultság megléte szerződéskötési feltétel, azonban az alkalmassági követelmény a jogosultsággal is igazolható.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF). Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1); (5) bek. foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint történik, a hatályos jogszabályok szerinti. Fizetési késedelem esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat és a külön jogszabály által előírt költségátalányt megfizetésére köteles.
Nyertes ajánlattevő számlázásra az alábbi ütemezés szerint jogosult:
A megrendelő a tervező erre vonatkozó igénye esetén a teljes nettó tervezési díj összeg 15 %-ának megfelelő összegű forint előleget fizet. Az előleg elszámolására a 3. részszámlában kerül sor.
1. részszámla: Jóváhagyási terv elkészítése, a tervezési díj 10%-a (előleg igénylése esetén az előleg összegével csökkentve);
2. részszámla: Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése: a tervezési díj 20%-a;
3. részszámla: Kivitelezési tervdokumentációk elkészítése: a tervezési díj 50%-a;
4. részszámla: Az építési kivitelezési eljárás lezárultát követő tervismertetés: a tervezési díj 5%-a;
5. részszámla: Használatbavételi engedélyezési eljárás lezárása, a tervezési díj 5 %-a;
A tervezői művezetés díja a tervezési díj 10%-a. A tervezői művezetés elszámolására havi rendszerességgel kerül sor, az adott hónapban teljesített tervezői művezetés mennyisége alapján, legfeljebb 90 mérnöknap erejéig.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
1. Késedelmi kötbér: Tervező késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha a szerződésben rögzített teljesítési határidőt olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§) elmulasztja. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem napjától számított, a nettó teljes tervezési díj 0,5 %-ának megfelelő összeg minden megkezdett napra, de legfeljebb a nettó teljes szerződéses ellenérték 10%-a. A 20 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán a nyertes ajánlattevő a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.
2. Hibás teljesítési kötbér: Tervező olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§) hibás teljesítés esetén kötbér fizetésére köteles. A kötbér mértéke a hiba kiküszöböléséig terjedő időre a nettó teljes szerződéses ellenérték 0,5 %-ának megfelelő összeg minden megkezdett napra, de legfeljebb a nettó teljes tervezési díj 10%-a. A 20 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán a nyertes ajánlattevő a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.
3. Meghiúsulási kötbér: Tervező meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186. §), az érintett egyedi szerződésben rögzített teljesítés meghiúsul. A meghiúsulási kötbér alapja a nettó teljes szerződéses ellenérték. A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 20 %-a, azzal, hogy a meghiúsulási kötbér összegébe a késedelmi kötbér összege beszámítandó.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/04/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/04/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik a Kbt, 68. §-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (3)bekezdésében meghatározottaknak megfelelően a bontási eljárásról az ajánlattevők értesítést kapnak. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet meghatározásai alapján kerül végrehajtásra

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a további információk a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre.
2. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
3. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények szerinti feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
5. Az 1-4. értékelési szempont esetében az egyenesen arányosítás módszere alapján kerülnek kiosztásra pontszámok, az 5. értékelési szempont esetében közvetlen pontkiosztás módszere alapján kerülnek kiosztásra a pontszámok, a 6. értékelési részszempont esetében a fordított arányosítás módszere alapján kerülnek kiosztásra a pontszámok a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám) alapján. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100.
6. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 41. § (3) bekezdésére, illetve a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKR.Kr.) szerint az elektronikus közbeszerzési rendszeren (EKR) keresztül folytatja le, nyilatkozatétel kizárólag elektronikus úton, az EKR-ben lehetséges. Az EKR a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen érhető el.
7. Kieg.táj. kérhető a Kbt.56.§(1) szerint, melyre válasz a Kbt.56.§(2)-(5) szerint. A kommunikáció EKR Kr. 2.§alapján az EKR-ben
történik. A rendszer használatával kapcsolatosan ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
8. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételéneknyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
9. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) bek., a Kbt. 66.§ (6)bek. a)és b)pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is csatolni kell.
10. Csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 13.§ szerint (nemleges nyilatkozat is csatolandó).
11. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő hiteles cégaláírási nyilatkozatát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva az eljárás nyertesével köt szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
13. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését.
14. Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen min. 10 millió F/ biztosítási esemény és min. a 20 millió Ft/kárösszegű tervezői felelősségbiztosítással.
15. Az ajánlattétel, a kapcsolattartás, kommunikáció és a szerződés teljesítésének nyelve a magyar.
16. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadók. Irányadó jog a magyar jog.
17. A felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 1 hónap alatt 30 naptári nap értendő.
18. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdésére figyelemmel azon részekben, amelyekben az előírt minimális elváráson felüli vállalás értékelési részszempontként kerül alkalmazásra, a pontszámítás képletébe az „Alegjobb” érték (legelőnyösebb ajánlat
tartalmi eleme) helyére minden esetben Ajánlatkérő a legkedvezőbbként meghatározott maximális értéket veszi alapul. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy a kedvezőbb érték megajánlása a minimálisan előírt értéken felül értendő vállalást jelenti.
19. FAKSZ: dr. Víg Levente, lajstromszám (00354).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §.a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/03/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák