Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/59
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2021.03.26.
Iktatószám:4312/2021
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU120
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95326834
Postai cím: Alsó Utca 1.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Konkoly Zita
Telefon: +36 522328
E-mail: konkoly.zita@erd.hu
Fax: +36 522384
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.erd.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.erd.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Batthyány Sportiskola rekonstrukciója
Hivatkozási szám: EKR000388782018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Batthyány Sportiskola rekonstrukciója
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45112700-2
45310000-3
45350000-5
71220000-6
71421000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2030 Érd, Fácánköz u. 1-5. hrsz.: 18223/9
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Érd Megyei Jogú város közigazgatási területén Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola rekonstrukciójának és bővítésének tervezési és kivitelezési munkái
Főbb számszerűsíthető adatok:
: A tárgyi telken (18223/9 hrsz) a jelenleg működő sporttagozatos általános iskola, annak folyamatos működése mellett több ütemben megvalósuló építéssel és bontással egy 16 tantermes általános iskola és egy 8 tantermes sporttagozatos középiskola oktatási együttesévé bővül. Ezzel egyidejűleg a telken helyi birkózó egyesület versenyre is alkalmas, az iskolai testnevelési órákat is kiszolgáló edzőtermei is megvalósulnak.
0. ütemben készül az új birkózócsarnok (1231 m2) és a sportcsarnok felújítása.
Első ütemben a Fácán köz 5.sz alatti telken álló két barakképület és a Fácán köz 1-5.sz alatti telken álló óvoda épület kerül elbontásra.
Helyükre épül a kétszintes általános iskolai szárny (2878 m2), ahol a komplexum főbejárata, az aula is helyet kap, valamint a kápolna.
Pinceszinten található az ebédlő és konyha.
A komplexumot 2 db személylift szolgálja ki, amely az épülő általános iskolában foglal helyet.
A második ütemben a jelenlegi iskolaépület két pavilonjának és a pavilonokat összekötő nyaktagok kerülnek elbontásra.
A bontások csak az új iskolai szárny használatbavétele után kezdhetőek meg.
A második ütemben készül a gimnáziumi szárny (1241 m2).
A harmadik ütemben kerülnek elbontásra a kézilabda, távolugró pálya, a két kosárlabda pálya, valamint a kazánház (2 használaton kívüli olajtartállyal együtt).
Ekkor készül az új összekötő szárny és a sportpályák is.
FONTOS: az ütemezést a Megrendelővel, jelenleg működő Iskolával, tervezővel és a műszaki ellenőrrel egyeztetni kell a kivitelezés megkezdése előtt és alatt is.
Építéssel és bővítéssel érintett terület: nettó 7765 m2. (ajánlatkérő 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 1. számú melléklet 88. pontja szerinti nettó alapterületet érti )
A beépítendő telek területe: 20 936 m2.
Ajánlatkérő jogerős építési engedéllyel rendelkezik, de nyertes ajánlattevő feladata a kiviteli tervek elkészítése.
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban kerültek kifejtésre.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, amelyek a megvalósításhoz, szükségesek.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ellenszolgáltatás fedezetét a Modern Városok Program (MVP) keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1408/2016. (VI.28.) Kormány határozat terhére biztosítja.
A támogatási intenzitás a projekt elszámolható összköltségének 100,000000%-a, továbbá, hogy a projekt szállítói finanszírozással nem érintett.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 057 - 130864

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Batthyány Sportiskola rekonstrukciója
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/02/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98612893
Postai cím: Fő utca 217
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@fejerbalzrt.com
Telefon: +36 309406529
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 5446786966 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2021. február 17.
Szerződésmódosítás jogalapja: Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdés
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)–(4) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/03/22 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45112700-2
45310000-3
45350000-5
71220000-6
71421000-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2030 Érd, Fácánköz u. 1-5. hrsz.: 18223/9
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Érd Megyei Jogú város közigazgatási területén Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola rekonstrukciójának és bővítésének tervezési és kivitelezési munkái
Főbb számszerűsíthető adatok:
: A tárgyi telken (18223/9 hrsz) a jelenleg működő sporttagozatos általános iskola, annak folyamatos működése mellett több ütemben megvalósuló építéssel és bontással egy 16 tantermes általános iskola és egy 8 tantermes sporttagozatos középiskola oktatási együttesévé bővül. Ezzel egyidejűleg a telken helyi birkózó egyesület versenyre is alkalmas, az iskolai testnevelési órákat is kiszolgáló edzőtermei is megvalósulnak.
0. ütemben készül az új birkózócsarnok (1231 m2) és a sportcsarnok felújítása.
Első ütemben a Fácán köz 5.sz alatti telken álló két barakképület és a Fácán köz 1-5.sz alatti telken álló óvoda épület kerül elbontásra.
Helyükre épül a kétszintes általános iskolai szárny (2878 m2), ahol a komplexum főbejárata, az aula is helyet kap, valamint a kápolna.
Pinceszinten található az ebédlő és konyha.
A komplexumot 2 db személylift szolgálja ki, amely az épülő általános iskolában foglal helyet.
A második ütemben a jelenlegi iskolaépület két pavilonjának és a pavilonokat összekötő nyaktagok kerülnek elbontásra.
A bontások csak az új iskolai szárny használatbavétele után kezdhetőek meg.
A második ütemben készül a gimnáziumi szárny (1241 m2).
A harmadik ütemben kerülnek elbontásra a kézilabda, távolugró pálya, a két kosárlabda pálya, valamint a kazánház (2 használaton kívüli olajtartállyal együtt).
Ekkor készül az új összekötő szárny és a sportpályák is.
FONTOS: az ütemezést a Megrendelővel, jelenleg működő Iskolával, tervezővel és a műszaki ellenőrrel egyeztetni kell a kivitelezés megkezdése előtt és alatt is.
Építéssel és bővítéssel érintett terület: nettó 7765 m2. (ajánlatkérő 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 1. számú melléklet 88. pontja szerinti nettó alapterületet érti )
A beépítendő telek területe: 20 936 m2.
Ajánlatkérő jogerős építési engedéllyel rendelkezik, de nyertes ajánlattevő feladata a kiviteli tervek elkészítése.
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban kerültek kifejtésre.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, amelyek a megvalósításhoz, szükségesek.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ellenszolgáltatás fedezetét a Modern Városok Program (MVP) keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1408/2016. (VI.28.) Kormány határozat terhére biztosítja.
A támogatási intenzitás a projekt elszámolható összköltségének 100,000000%-a, továbbá, hogy a projekt szállítói finanszírozással nem érintett.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 33 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 5560172793
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98612893
Postai cím: Fő utca 217
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@fejerbalzrt.com
Telefon: +36 309406529
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 3. Módosuló rendelkezések
3.1.1.1. Módosul a Szerződés 2. Vállalkozói díj és annak megfizetése 2. pontja az alábbiak szerint:
2. "A vállalkozó díjat nettó 5 560 172 793 Ft összegben határozzák meg Felek."
3.1.1.2. Módosul a szerződés 4. Teljesítési határidő 1. pontja az alábbiak szerint:
"1. Felek a Vállalkozó teljesíti határidejét a Szerződés hatálybalépésétől számított 33,5 hónapban határozzák meg, azaz a befejezési határidő 2021. december 7."
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: 2. MÓDOSÍTÁS INDOKAI
2.1. Felek rögzítik, hogy a közöttük létrejött Szerződés teljesítése során olyan munkálatok elvégzésének szükségessége merült fel, melyek nélkül az épület gazdaságos működtetése nem valósulhat meg.
Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás a vállalkozói díj, eredeti szerződéses összeg kevesebb, mint 15 %-nak emelésével a Kbt. "de minimis" szabályának mindenben megfelel, figyelemmel arra, hogy a módosítás eredményeképpen a növekedés, a korábbi módosítást is figyelembe véve nem éri el az uniós értékhatárt és az eredeti szerződéses érték 15%-át nem haladja meg.
A szerződésmódosítás ellenértékén túli elemének - teljesítési határidő - változás jogszerűségét arra alapozzák, hogy az ellenértéken kívüli egyéb szerződésmódosítási elem - szerződéses határidők változása - a szerződés ellenértékének változásával együtt jár és ennek változásával szorosan összefügg.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 5446786966 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 5560172793 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben