Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/58
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.23.
Iktatószám:4326/2020
CPV Kód:71000000-8
Ajánlatkérő:Magyar Cserkészszövetség
Teljesítés helye:2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 2. szám /„felülvizsgálat alatt”/ (Nagykovácsi, hrsz. 307.) és Kolozsvár u. 2/A. szám (Nagykovácsi, hrsz. 919/1.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Cserkészszövetség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50848225
Postai cím: Tömörkény Utca 3/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szórád Előd
Telefon: +36 205481766
E-mail: szorad.elod@lechnerprojekt.hu
Fax: +36 13945084
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.cserkesz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://lechnerprojekt.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000237952020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000237952020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nagykovácsi - Tervezési szolgáltatás beszerzése.
Hivatkozási szám: EKR000237952020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés alapján a Nagykovácsi projekthelyszín továbbfejlesztéséhez tervezési szolgáltatás beszerzése.
A) A nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok (a 307. és 919/1. hrsz-ú ingatlanokra külön-külön teljesítendő valamennyi feladatrész)
1. Vázlatterv készítése
2. Előzetes vizsgálati terv (környezeti hatásvizsgálat)
3. Jóváhagyási terv készítése
4. Településképi vél. terv készítése
5. Építési eng.-i terv készítése
6. Kiv.-i tervdok. készítése
7. Tervező művezetés [a felhívás II.2.11) pontja szerinti opciós tételként].
A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
A felhívás II.1.4) és II.2.4) pontjaiban ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek a szerződésterv.-ben és a közbeszerzési műszaki leírásban kerültek rögzítésre.
FOLYTATÁSA A FELHÍVÁS II.2.4) PONTJÁBAN
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Nagykovácsi - Tervezési szolgáltatás beszerzése.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak:71221000-3
71222000-0
71223000-7
71242000-6
71243000-3
71244000-0
71245000-7
71246000-4
71247000-1
71251000-2
71321000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 2. szám /„felülvizsgálat alatt”/ (Nagykovácsi, hrsz. 307.) és Kolozsvár u. 2/A. szám (Nagykovácsi, hrsz. 919/1.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
B) A tervezés tárgya
B.1) A Kossuth Lajos u. 2. szám /„felülvizsgálat alatt”/ (Nagykovácsi, hrsz. 307.)
Épület átalakítás, korsz., bőv. és új építés:
1. A meglévő torony átalakítása többszintes szálláshellyé
2. A meglévő szállásépület energ.-i korszerűsítése, tartószerk.-i felülvizsg., megerős.-e és átalakítása
3. Új szállásépület bővítmény tervezése
4. Új programszervezői épület és raktár tervezése
5. Porta épület tervezése
Kert- és tájépítészeti, valamint úttervezési feladatok:
6. Szabadtéri rendezvény helyszín tervezése
7. Játszótér tervezése
továbbá:
• az ingatlan Kossuth utcára, valamint Kolozsvár utcára nyíló közútcsatlakozásainak szükség szerinti rendezése, korszerűsítése (figyelembe véve az Ady Endre utca-Kossuth utca csomópontjába tervezett körforgalmat is)
• belső úthálózat, valamint telken belüli parkolóhelyek kialakítása, bővítése, rendezése (autóbusz parkolóhely kialak.)
• körben új sétáló és futó útvonal kert- és tájép.-i tervezése
• 919/1 hrsz. tekintetében kiírásra került 3 db új gyalogos híd kialakítása és 1 db 7,5 t teherbírású gépjármű híd kialakítása az Ördögárok patak felett; a csatlakozások egyeztetése szükséges.
Az ingatlan műemlék telke, műemléki környezet (MK), településképi szempontból meghatározó terület, helyi jelentőségű védett terület, helyi egyedi tájérték, helyi védett természeti terület, természeti érték, természeti emlék területe, továbbá ex. lege arborétum.
B.2) A Kolozsvár u. 2/A. szám tekintetében (Nagykovácsi, hrsz. 919/1.)
Épület átalakítás, korsz., bőv. és új építés:
1. A meglévő 3 db „lakóépület” helyére új, fszt + 2 szintes 12 lakásos szolg.-i lakóépület tervezése
2. A 307 és 919/1 hrsz-ú telkek karbantartásához, gondozásához új karbantartóépület (géptároló szín, műhely, raktár, személyzeti részleg) tervezése
3. Új, többszintes outdoor és hitéleti központ épület tervezése, benne étkezde, vizesblokk, közösségi, rendezvény termek, 8 db 4 ágyas szoba és 100 fős matracszállás
4. A meglévő gazd.-i épület (istálló) energ.-i korsz.-e, átalakítása, tetőterének bőv.-e és beépítése az outdoor központ kiszolgáló épületévé
5. Új kerti pihenő és esőbeálló épület tervezése
6. Az ingatlan ÉK-i végében, az Eötvös Lóránd utca, Ybl Miklós utca útcsatlakozásában „porta” épület tervezése
Kert- és tájépítészeti, valamint úttervezési feladatok:
7. Kortárs kerthelyiség tervezése a központi épület udvarában
8. Az ingatlan D-i oldalában játszótér és erdei tornapálya tervezése
9. Az ingatlan DK-i részén, a domboldalban erdei kalandpark tervezése
10. Az ingatlan É-i oldalán cserkész kert tervezése
11. Az ingatlan ÉK-i végében hitéleti kert kert- és tájépítészeti tervezése
• Az ingatlan Eötvös utcára, valamint Kolozsvár utcára nyíló közútcsatlakozásainak rendezése, korszerűsítése (outdoor és hitéleti központ kapujának megtervezése)
• Belső úthálózat, valamint telken belüli parkolóhelyek kialakítása, rendezése (30 db férőhelyes parkoló, 1 db akadálymentes parkoló, és 2 db autóbusz parkoló és forduló kialakítása)
• 3 db új gyalogos híd kialakítása és 1 db 7,5 t teherbírású gépjármű híd kialakítása az Ördögárok patak felett
Az ingatlan műemléki környezet (MK), településképi szempontból meghatározó terület, helyi jelentőségű védett terület, helyi védett természeti terület, természeti érték, természeti emlék területe, tovább ex. lege arborétum.
B.3) Területi kimutatás a tervezett becsült nettó adatokkal a B.1) és B.2) tételekre együtt (vagyis a 307. és 919/1. hrsz-ú ingatlanokra együttesen)
- kertépítészet / útépítés – 32.420 m2 (ebből erdei kalandpark 3.000 m2; játszótér/erdei tornapálya 1.200 m2; szabadtéri rendezvényhelyszín 6.000 m2; outdoor épület kert helyisége 1.000 m2, cserkészkert 1.500 m2, hitéleti kert 3.000 m2, játszótér 50 m2.)
- kiszolgáló funkciók – 2.250 m2
- szolgálati lakások – 590 m2
- szálláshely – 1.609 m2
- rendezvény / közösségi terek – 960 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szálláshely és/vagy több lakásos lakóépület rendeltetésű épületek tervezésében szerzett szakmai tapasztalat (min. 0 db; max. 10 db) 10
2 Rendezvények megtartására szolgáló és/vagy turisztikai rendeltetésű épületek tervezésében szerzett szakmai tapasztalat (min. 0 db; max. 10 db) 5
3 Szabadtéri rendezvényhelyszínek tervezésében szerzett szakmai tapasztalat (min. 0 db; max. 5 db) 5
4 Tájépítészeti és/vagy szabadtéri sport- és/vagy szabadidős helyszínek tervezésében szerzett szakmai tapasztalat (min. 0 db; max. 5 db) 5
5 Műemlék telkén (ingatlanán), vagy műemléki környezetben elhelyezkedő telken (ingatlanon) való tervezésben szerzett szakmai tapasztalat (min. 0 db; max. 5 db) 5
6 A gyermek/ifjúságnevelés és az épületkomplexum tervezésének szakmai összefüggéseire vonatkozó módszertan szakmai bemutatása  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tervezői művezetésre opciós jogot köt ki, figyelemmel arra a körülményre, hogy a tervezői művezetésre vonatkozóan anyagi fedezettel nem rendelkezik (az kizárólag a megvalósítás /építőipari kivitelezési tevékenységek/ költségvetési támogatásból történő finanszírozása esetén állhat rendelkezésre). Az opciós jog gyakorlására Ajánlatkérő a szerződéskötéstől számított 36 naptári hónapon belül jogosult (vagyis eddig szükséges nyilatkoznia, hogy a tervezői művezetésre igényt tart-e, de a tényleges tervezői művezetések ezen időtartamon túl nyúlhatnak legfeljebb a szerződéskötéstől számított 60 naptári hónapig terjedő időtartamra). A tervezői művezetés maximális keretmennyisége (melynek teljeskörű lehívására az Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget): a 307. hrsz-ú ingatlannál 75 mérnöknap; a 919/1. hrsz-ú ingatlannál 75 mérnöknap.
KIEGÉSZÍTÉS A FELHÍVÁS II.2.7) PONTJÁHOZ:
Ajánlatkérő a felhívás II.2.7) pontjában a hirdetmény kötöttségeire tekintettel tüntetett fel 8 naptári hónapos teljesítési időtartamot. Az egyes tervezési feladatok [felhívás II.2.4) pont B) 1-6. alpontok] teljesítési időtartamai összesen 225 naptári napot tesznek ki, azzal, hogy a kivitelezési tervdokumentáció végleges átadásának határideje nem lehet későbbi időpont, mint 2020. december 15. napja. Ajánlatkérő a szerződéstervezetben rögzíti, hogy amennyiben a Támogatói Okirat módosítása útján meghosszabbításra kerül a támogatás felhasználására biztosított határidő, akkor automatikusan ezt tekintik irányadónak a projektben (az átfutási időtartamok változtatása nélkül).
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 74. § (1) bek. alapján jár el.
B) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:
SZ/1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem szerepel a 266/2013. Korm. rendelet. 31. §-a szerinti szakmagyakorlási tevékenységet végzők jegyzékében, illetve a nem Mo.-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal.
Igazolási módok:
A feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák az alábbiak szerint:
A.1) Előzetes igazolás
Az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával igazolja az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-ei és a 321/2015. Korm. rendelet 2-4. §-ai és 6-7. §-ai alapján.
Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetében a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
A.2) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
Ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet 8-16. §-ai alapján köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását (a 13. § körében nemleges nyilatkozat nyújtandó be változásbejegyzési eljárás hiányában). Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján lehetséges.
B.1) Előzetes igazolás
Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).
B.2.) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek. alapján ellenőrzi az alk. feltétel teljesülését. Az elektronikus nyilvántartásban történő ellenőrizhetőség hiányában Ajánlattevő csatolja a kamarai/jogosultság igazolást a 321/2015. Korm. rendelet 26. § alapján.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A) Előzetes igazolás
P/1-P/2. Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).
B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek.-ei szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
P/1. Ajánlattevő csatolja valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye által kiállított igazolást az alábbi tartalommal (amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak):
- pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése, megnyitás időpontja (év, hónap, nap),
- számláján/számláin az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 2 évben volt-e 30 napot meghaladó sorbaállítás, ha igen, ennek mértéke (naptári napban megadva).
Az ajánlattevőnek csatolnia kell továbbá cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlatában becsatolt, igazolást kibocsátó pénzügyi intézményeken kívül más intézménynél egyéb számlaszámon nem vezet pénzforgalmi számlát, illetve a vizsgált időszakban részéről pénzforgalmi számla megszüntetésére nem került sor. Amennyiben a vizsgált időszakban sor került az ajánlattevő részéről pénzforgalmi számla megszüntetésére, úgy a jelen pont szerinti igazolást az itt rögzített tartalommal a vizsgált időszakban megszüntetett számla vonatkozásában is be kell nyújtani.
[Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pont]
P/2. Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (tervezési tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről (üzleti évenként megbontva), attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
[Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont]
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha bármely pénzügyi intézménynél vezetett pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 2 évben 30 napot meghaladó mértékű sorbaállítás volt. Ajánlatkérő „sorbaállítás” alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában foglaltakat érti.
P/2. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a 125 millió Ft-ot, illetve a közbeszerzés tárgyából (tervezési tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele ugyanezen üzleti években nem éri el összesen a 85 millió Ft-ot.
Amennyiben az ajánlattevő a vizsgált időszak kezdete után kezdte meg működését, Ajánlatkérő akkor is megállapítja az ajánlattevő P/2. pont szerinti pénzügyi és gazdasági alkalmasságát, ha működésének ideje alatt teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a 90 millió Ft értéket és a közbeszerzés tárgyából (tervezési tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a 60 millió Ft értéket.
A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében a közös ajánlattétel esetén a P/1. pénzügyi-gazdasági alkalmassági minimumkövetelménynél elegendő, ha a közös ajánlattevők közül csak egy felel meg az előírásoknak, míg a P/2. pénzügyi-gazdasági alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(12) bek.-eire.
MEGJEGYZÉS A FELHÍVÁS III.1.3) PONTJÁHOZ:
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az M/2. alkalmassági követelmény körében érintett szakember(ek)nek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell az adott alkalmassági minimumkövetelményben rögzített érvényes jogosultsággal. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy e jogosultság(ok)nak a szerződéskötés időpontjában fennálló hiánya a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A) Előzetes igazolás
M/1.-M/2. Ajánlattevő az ESPD-be foglalt nyilatkozata (IV. rész Alfa szakasz) benyújtásával igazolja az alkalmassági követelménynek történő megfelelést (a részletes adatok megadását Ajánlatkérő nem írja elő).
B) A Kbt. 69. § (4)-(7) bek.-ei szerinti felhívásra benyújtandó igazolások
M/1. Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 72 hónap legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetését az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal:
- a teljesítés kezdő és befejezési időpontja (év, hónap, nap),
- a szerződést kötő másik fél (név, cím, referenciát igazoló személy és elérhetősége),
- a referencia tárgya (az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel),
- a teljesítés helye,
- a referencia mennyisége,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pont, a 22. § és 24. § alapján.
M/2. Ajánlattevő nyújtsa be azoknak a szakembereknek (szervezeteknek)
- ajánlattevő általi megnevezését és a jogosultságra vonatkozó nyilvántartási számát,
- a jogosultság fennállásának igazolását egyszerű másolati példányban, amennyiben a Magyar Építész Kamara (http://mek.hu/) vagy a Magyar Mérnöki Kamara (http://mmk.hu/) elektronikus névjegyzékében a név és/vagy nyilvántartási szám alapján Ajánlatkérő nem tudja ellenőrizni az M/2. alkalmassági feltétel teljesülését, és
- a szakember saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére állnak, továbbá
- kizárólag az előírt jogosultság fennállásának hiányában a végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát és szakmai tapasztalata saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését [a megnevezett szakember(ek) szakmai tapasztalata az M/2. alkalmassági követelmény vonatkozásában abban az esetben kerül megállapításra, ha a szakmai önéletrajzban feltüntetett releváns projektek időtartamai (a kezdő és végdátum legalább hónap pontossággal történő meghatározásával) elérik a szükséges időtartamot (1 év esetén 12 hónapot, 2 év esetén 24 hónapot, és így tovább); párhuzamos munkavégzés esetén kizárólag egy bemutatott projekt igazolt időtartama vehető figyelembe].
aki(ke)t be kíván vonni a teljesítésbe a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pont alapján.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 72 hónapban teljesített az alábbi követelményeknek megfelelő pozitív (a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt) referenciával/referenciákkal:
a) legalább nettó 1.000 m2 alapterületű szálláshely rendeltetésű új és/vagy meglévő épület(ek) engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése;
b) legalább nettó 300 m2 alapterületű több lakásos lakóépület rendeltetésű új és/vagy meglévő épület(ek) engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése;
c) legalább nettó 600 m2 alapterületű rendezvények megtartására szolgáló új épület(ek) és/vagy meglévő épület(ek) engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése;
d) legalább nettó 3.000 m2 alapterületű sport- és/vagy szabadidős célú szabadtéri (külső) terek és/vagy tájépítészeti helyszínek tervezése.
AK az M/1. pont alpontjaiban szereplő rendeltetések/célok fogalmát a 253/1997. Korm. rendelet alapulvételével a közb. dok.-ban rögzítette. Az egyes alpontok legfeljebb kettő referenciával igazolhatóak [pl. az M/1. a) alpont legfeljebb kettő referenciával igazolható], egy referencia ugyanakkor több alpont igazolására is felhasználható.
Ajánlatkérő referenciaként elfogadja a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb a felhívás feladását megelőző kilenc éven belül megkezdett szolg.-okat [321/2015. Korm. rendelet 21. § (3a) bek. a) pont]. Ajánlatkérő referenciaként elfogadja az olyan teljesítést is, amelynek keretében a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg [321/2015. Korm. rendelet 21/A. §]
M/2. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik a feladat ellátásához a következő szakemberekkel:
a) legalább 1 fő, aki É jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jog.-gal vagy ahhoz szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik [266/2013. Korm. rend. 1. sz. mell. II. cím 2. pontja];
b) legalább 1 fő, aki K jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jog.-gal vagy ahhoz szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik [266/2013. Korm. rend. 1. sz. mell. II. cím 4. pontja];
c) legalább 1 fő, aki T jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jog.-gal vagy ahhoz szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik [266/2013. Korm. rend. 1. sz. mell. II. cím 30. pontja];
d) legalább 1 fő, aki G jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jog.-gal vagy ahhoz szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik [266/2013. Korm. rend. 1. sz. mell. II. cím 32. pontja];
e) legalább 1 fő, aki V jogosultsággal rendelkezik vagy ahhoz szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik [266/2013. Korm. rend. 1. sz. mell. II. cím 33. pontja];
f) legalább 1 fő, aki TUÉ jogosultsággal rendelkezik vagy ahhoz szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik [375/2011. Korm. rend. 2. §].
AK az M/2. pontok alpontjaira megnevezett szakemberek között az átfedés megengedi, de minimálisan 3 fő megnevezése szükséges az ajánlatban.
A Kbt. 65.§ (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(12) bek.-eire.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. és 375/2011. Korm. rendeletek.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A) Ellenszolgáltatás
Az ajánlattétel, elszámolás illetve kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
A teljesítésigazolásra és a pénzügyi teljesítésre irányadó jogszabályhelyek: Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek.-ek; Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ek.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A nyertes ajánlattevő a szerződés tervezési feladatainak teljesítése folyamán 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult (a 307. és 919/1. hrsz-ú ingatlanokra külön-külön). Az opciós tételként megjelölt tervezői művezetés esetében a nyertes ajánlattevő havonta jogosult számlázni tételes tevékenységkimutatás alapján.
B) Szerződést megerősítő kötelezettségek/Biztosítékok
Késedelmi kötbér és meghiúsulási kötbér, továbbá teljesítési biztosíték (opciós jog nélkül számított vállalkozói díj 5%-a).
A részletes feltételeket a közb. dok.-k tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/04/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/04/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 67. §, a 69. § és a 81. § (5) bekezdése rendelkezéseinek együttes alkalmazásával folytatja le.
2) Ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) ajánlatában nyilatkoznia kell
- a Kbt. 65. § (7) bek. szerint (nemleges tartalommal is);
- a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltakra;
- a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerint (nemleges tartalommal is);
- a Kbt. 134. § (5) bek. szerint a teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról;
- felelősségbizt.-ról a közb. dok.-ban meghatározott felt.-ekkel.
AT-nek ajánlatában csatolnia szükséges továbbá
- az ESPD-t (kitöltve);
- a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot;
- az ajánlattevő, illetve az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében az ajánlatban aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselők aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját vagy ezekkel egyenértékű dokumentumát;
- meghatalmazott eljárása esetén a meghatalm. aláírási mintáját is tartalmazó szabályszerűen kiállított meghatalmazást;
- az értékelési részszempontokra tett megajánlásokat alátámasztó dokumentumokat a közb. dok. szerint.
3) AK a nyertes AT-(k)nek a Kbt. 35. § (8) bek. tekintettel nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
4) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
5) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattételről szóló megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, a vezető AT megjelölésével [Kbt. 35. § (6) bek.], a feladatmegosztás és az ellenszolgáltatás megosztásának feltüntetésével, nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért. Közös ajánlattétel esetén az AT-k képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös AT-k megjelölését.
6) AK tájékoztatja az AT-ket, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbiakban: III.1.1)-III.1.3) pontok.
7) A IV.2.6) pontra tekintettel AK rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlatok bontásától számított 30 nap.
8) Az AF-ben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közb. dok.-mok előírásai, valamint a Kbt., illetve a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. Az órában meghatározott időpontok a magyarországi pontos idő szerint értendők.
9) Az értékelési részszempontokra vonatkozó főbb információk:
- adható pontszám: 0-100; AK törtek esetén a pontszámot két tizedes jegyre kerekíti;
- alk. módszerek: ár szempontnál fordított arányosítás, a szakmai módszertan minőségi szempontnál közvetlen pontkiosztás, a további minőségi szempontoknál egyenes arányosítás a közb. dok.-ban rögzítettek szerint.
10) Nem konz. jellegű helyszíni bejárás: 2020. április 3. 10:00; Találkozó: Nagyk., Kossuth L. u. 2. a kastélypark sorompóval ellátott főkapuja előtt.
11) AK tájékoztatja az AT-(ke)t, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait az EU 2016/679 rendelete (GDPR rendelet) 6. cikk (1) bek. a) és c) pont alapján kezeli. A GDPR rendelet alapján AT-nek űrlapon kell megerősítenie az ajánlatban közölt személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását.
12) A felhívás II.1.6) pontjához kapcsolódó részletes indoklás: A részekre történő ajánlattétel biztosítása nem lehetséges, illetve költség- és humánerőforrás többlet igénybevételét tenné szükségessé (pl. AK részéről többlet koordinációs feladatok ellátása lenne szükséges), továbbá a két ingatlan egységes szempontú tervezését veszélyeztetné (különösen a közös telekhatárokra tervezett létesítmények tekintetében), mely körülmények okán a hatékony és felelős közpénz felhasználás elve sérülne a részajánlattétel biztosításával. AK rögzíti továbbá, hogy az előkészítési projekt megvalósítására rendelkezésére álló szűk határidő szintén az egységes tervezés és felelősség fennállását indokolja a teljes projekthelyszín tekintetében.
13) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kozma Róbert (00466).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák