Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/82
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.04.30.
Iktatószám: 4404/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Teljesítés helye: Tervezés: 1121 Budapest, Szent Imre tér 10. Kivitelezés: 1212 Budapest, Táncsics Mihály u. 92-98., Hrsz.: 208395
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.06.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735849243
Postai cím: Szent Imre Tér 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borbély Lénárd
Telefon: +36 14276100
E-mail: polgarmester@csepel.hu
Fax: +36 12764768
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csepel.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.csepel.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000264132021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000264132021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Jedlik Ányos Gimnázium tervezés és kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000264132021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Jedlik Ányos Gimnázium tervezés és kivitelezés
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Jedlik Ányos Gimnázium tervezés és kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45212225-9
71220000-6
45214200-2
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Tervezés: 1121 Budapest, Szent Imre tér 10. Kivitelezés: 1212 Budapest, Táncsics Mihály u. 92-98., Hrsz.: 208395
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Meglévő épületek teljeskörű felújítása, korszerűsítése, meglévő tornacsarnok épületrész bontása. A meglévő-megmaradó épületek átalakításával és egy teljesen új épületszárny kialakításával új oktatási épületegyüttes létrehozása. A főépület felújításra kerül, valamint aula és tornaterem szárny bővítés történik. Meglévő oktatási szárny teljeskörű belső és külső felújítás, épületvillamosság és épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, Vermes Miklós szellemiségének megőrzése, könyvtár és múzeum, levéltár kialakítása, kápolna és imaterem létrehozása, korszerű tantermek, szaktantermek létrehozása – flexibilis alaprajzra való törekvés, az épület közlekedőtereinek rendezése, öltözőszekrény-rendszerek kialakítása, tantestület épületrészeinek korszerűsítése, bővítése, rendezvény és díszterem, aula kialakítása készül.
A megmaradó főépület új nyílászárókat kap, és korcolt lemezfedést.
Az új épületrészben kap helyet az új sportcsarnok, és közösségi tér, a kiszolgáló helységekkel, mely lamellás árnyékolórendszert kap az üvegezett felületein, továbbá alumínium borítás és fehér vakolat fogja biztosítani a modern, mégis a környezetbe illeszkedést. Az új tornateremi szárny tetőfelülete extenzív zöldtetőként kerül kialakításra.
A leendő fedett parkoló a focipálya felől zöld domb-homlokzatot kap, mintegy belesimulva a zöldfelületbe.
A létesítmény új aulatérrel bővül.
A telek keleti felében a külső sport funkciók kerültek elhelyezésre, valamint egy fedett-nyitott parkoló. Az akadálymentes elérést a régi és új szárnyakban elhelyezett felvonó minden szintre biztosítja. A földszinti öltözőblokkban akadálymentesen használható öltözőcsoport tervezésre került sor.
A létesítmény megvalósításakor 18.602 m2 telken, 7.318 m2 parkosított terület terepszinten, 1.289 m2 zöldtető, és 14.814 m2 területű meglévő és új épület kerül megépítésre. A telken belül 49 db parkoló kerül kialakításra, és 111 db kerékpár tárolását biztosítjuk. Az új épület kialakítása helyén a meglévő tornacsarnok elbontásra kerül összesen 8515 légm3 mennyiségben.
A kivitelezés során 13.623 m2 zsaluzás, 16.122 m3 munkagödör kialakítás, 3000 m kábelárok készítés, monolit vasbeton szerkezetépítés 3.827 m3, acélszerkezet mennyisége: 84,3 tonna, előregyártott födémpalló 2.143,2 m2, 1.200 m2 horganyzott trapézlemez elhelyezés, 7.509 m2 homlokzati csőállvány készítés, , 11.236 m2 aljzatolás, 4.862,4 m2 talajnedvesség elleni szigetelés, 5.548 m2 belső vakolat, 2.837 m2 homlokzati vakolat, 13.234 m2 gipszkartonozás készítés, 864 db asztalos szerkezet, 130 db radiátor, 188 db fan-coil berendezés, és 4.548 db lámpatest elhelyezésére kerül sor.
Tornaterem hasznos alapterülete: 1323 m2 melyhez 1300 m2 kültéri, gumi burkolattal ellátott sportpályák kivitelezése kapcsolódik;
-Bontás: 1222 m2-es komplett épület bontása;
-50 kVA teljesítményű napelemes rendszer telepítése; (5X10 kVA)
-1995 m2 hőhídmentes alumínium függönyfal és 730 m2 alumínium lamellás homlokzati árnyékoló kivitelezése;
-Térburkolat:1100 m2
-Acéltonna szerkezet mennyisége: 365 tonna.
-A kivitelezés tartalmaz 1 db oktatási épület felújítását, benne 20 db tanterem és/vagy oktatóterem és/vagy szaktanterem és/vagy előadóterem és/vagy csoportszoba kivitelezése.
-üvegtető szerkezet gyártása és elhelyezése, aluminimum szerkezettel (felület: 366 m2)
Tervezési feladat:
a) az ajánlattételi dokumentáció részét képező engedélyezési tervdokumentáció, „ajánlati tervdokumentáció” és az ajánlati költségvetés alapján a kiviteli tervdokumentáció elkészítése, az Ajánlatkérő utasításának és előírásainak megfelelően, a műszaki és vonatkozó szabvány előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően
b) a kiviteli tervezés keretében a szükséges jogszabályokban vagy szolgáltatók által előírt engedélyek, hozzájárulások, vagy nyilatkozatok beszerzése, az engedélyeztetésben való közreműködés, tervek feltölté
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A műszaki/szakmai alkalmassági követelményben megjelölt M.2.1. szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 4
2 A műszaki/szakmai alkalmassági követelményben megjelölt M.2.2. szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 4
3 A műszaki/szakmai alkalmassági követelményben megjelölt M.2.3. szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 4
4 A műszaki/szakmai alkalmassági követelményben megjelölt M.2.4. szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 4
5 Többlet jótállás vállalása a kivitelezés vonatkozásában a minimum (24 hónap) jótálláson felül (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 4
6 Építésszervezési terv 20
7 Építésszervezési terv Építéstechnológia terv alszempontja 10
8 Építésszervezési terv Munkaerőterv alszempontja 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 670
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Pontszám: 0-100
Pontszámok kiosztásának módszere: Az ár: fordított arányosítás, a szakember szakmai többlettapasztalata és a többlet jótállás vállalása (kivitelezés) értékelési szempont esetében egyenes arányosítás, az építésszervezési tervre vonatkozó szakmai ajánlat értékelési szempont esetében pontkiosztásos értéke:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A kizáró okokkal kapcsolatban a Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontja és a Kbt. 64. § irányadó. AT-nek az ajánlata benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az igazolások benyújtásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 69. § (4) és (11a.) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1. § -16.§§-i, és III. Fejezet. A Kbt. 67. § (4) bek. alapján AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a fentiek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata során a 321/2015. (X.30.) Kr. 8.§-14.§-ai alapján jár el. A kizáró okokra vonatkozó igazolások keltezésével kapcsolatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése irányadó.
Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmény:
SZ/1. Ajánlatkérő az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
SZ/2. A Kbt. 65.§ (1) c) pontja valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal rendelkezés tényét szükséges igazolni. Az ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Magyar Építész Kamara, illetve Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie.
Alkalmasság igazolása:
SZ/1. Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők tekintetében az Étv. szerinti, az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján Ajánlatkérő ellenőrzi az alkalmassági követelménynek való megfelelést. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése és IV. fejezetének vonatkozó rendelkezései, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése, és a Kbt. 69. § (11a) bekezdése. Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelmények igazolása során a Kbt. 67. § és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete szerint köteles eljárni. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az EEKD-ban az alkalmassági követelmények vonatkozásában elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozat benyújtását. Ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására köteles a jelen eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására (figyelemmel a Kbt. 69. § (11) bekezdésére is). Az igazolások ajánlatban történő benyújtásával kapcsolatban a Kbt. 69. § (4) bekezdése irányadó.
SZ/2. A névjegyzékben szereplés tényét ajánlatkérő az elérhető adatbázisokból ellenőrzi. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal rendelkezés tényét - amennyiben a Kbt.69.§(11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód –a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak, ill. engedély vagy jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolásának egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1)bek. és 2.§(5)bek. megfelelően –
Ajánlatkérő (AK) elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő (AT), közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4) bek. alapján. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
P/1. Ajánlattevő csatolja 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján a saját vagy jogelődjének az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (kiegészítő melléklet nélkül). Ha az ajánlattevő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési és tervezési tevékenységből) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni, a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerint. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy erről szóló nyilatkozat, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges.
P/2. Ajánlattevő csatolja 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérleg-fordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya (magasépítési kivitelezési és tervezési tevékenységből) szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8) és a 67. § (3), 69. § (11) bek-ben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1 1.) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben saját vagy jogelődje üzemi (üzleti) tevékenység szerinti eredménye az utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évet tekintve egy évnél többen negatív volt, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján amennyiben a később létrejött gazdasági szereplő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési és tervezési tevékenységből) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a nettó 9 milliárd forintot.
P1 2.) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző üzleti évben a saját tőkéje nem éri el legalább az 1 milliárd forintot, valamint a később létrejött gazdasági szereplő esetében a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési és tervezési tevékenységből) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a nettó 9 milliárd forintot.
P2) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el a nettó 9 milliárd forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67. §(1)-(3) bek., valamint a Kr.1.§(1) bek. és 2.§(5) bek. megfelelően – AK elfogadja ajánlattevő (AT), közös AT, kapacitást biztosító szervezet egyszerű nyilatkozatát is, azaz az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A-§-ra, valamint a Kbt. 69.§ (11a.) bekezdésére. Jelen dok-ok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4)bek. alapján:
M/1.
A Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban teljesített, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, a felhívás alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.1. pontjában előírt követelményeknek megfelelő, a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolás. A ref.-át a Kr.22.§ (1), (3),(5) bek. szerint kell igazolni. A referenciának tartalmaznia kell:
•szerződést kötő másik fél (neve, székhelye, kapcsolattartó neve, elérhetősége),
•építési beruházás tárgya és mennyisége (az alkalmassági (alk.-i) minimumköv.-re figyelemmel),
•teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező (műszaki átadás-átvétel) időpont) és helye
•nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 23. § (1) bek. is irányadó.
M/2.
A Kbt. 65.§(1) bek. b) pontja és a Kr.21.§(2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek kapcsán csatolandók:
a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevéről és hogy melyik alk.-i köv.-re kívánja bemutatni őket, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában)feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;
b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt tapasztalata egyértelműen kiderül);
c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dok-ok egyszerű másolata; d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat. Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy AK a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges. A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében AT csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát. Ajánlattevő az ajánlatban nyilatkozzon, hogy a jogosultsághoz kötött pozícióra megajánlott szakemberek a kamarai nyilvántartásba vétellel legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára, valamint a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak. A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köti meg szerződést, amennyiben a második helyezett az összegezésben megjelölésre került. A Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bek.-ei és a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó.
Egy szakember egy pozícióra jelölhető.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.) amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított öt évben (60 hónap) szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházás kapcsán sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult
M.1.1. legalább 1 db min. 5500 m2 hasznos alapterületű épület építésének és/vagy felújításának és/vagy átépítésének és/vagy bővítésének kiviteli tervezési feladataira, valamint generálkivitelezési munkáinak elvégzésére vonatkozik.
M.1.2. legalább 1 db összesen 9000 m2 hasznos alapterületű épület kivitelezésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciamunkával, amely magába foglalt minden szakágra kiterjedő kivitelezési munkát, úgymint építészeti, szerkezetépítési, épületgépészeti, épületvillamossági munkákat, továbbá minimum 11000 m3 földmunkát, minimum 2800 m3 monolit vasbeton szerkezet építését, felvonó telepítését, minimum 500 m2 zöldtető készítését, min. 1100 m2 szerelt jellegű homlokzatburkolat kivitelezését, valamint min. 26 gépjármű elhelyezésére szolgáló térszín feletti és/vagy térszín alatti (pl. mélygarázs) fedett parkoló kialakítását,.
M.1.3. legalább 1 db min. 920 m2 hasznos alapterületű új sportcsarnok/tornaterem építési referenciamunkával, melyhez kapcsolódott minimum 970 m2 kültéri, gumi burkolattal ellátott sportpálya kivitelezése is.
M.1.4. legalább 1 db referenciamunkával, amely tartalmazott minimum 20 kVA teljesítményű napelemes rendszer telepítését.
M.1.5. Legalább 1 db referenciamunkával, amely tartalmazott minimum 250 m2 alumínium szerkezetű felülvilágító készítését.
M.1.6. Legalább 1 db referenciamunkával, amely tartalmazott minimum 1000 m2 hőhídmentes alumínium függönyfal és minimum 490 m2 alumínium lamellás homlokzati árnyékoló kivitelezését.
M.1.7. Legalább 1 db referenciamunkával, amely tartalmazott minimum 60 tonna acélszerkezet készítését.
M.1.8. Legalább 1 db oktatási épület kivitelezésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciamunkával, amely tartalmazott legalább 15 db tanterem és/vagy oktatóterem és/vagy szaktanterem és/vagy előadóterem és/vagy csoportszoba kivitelezését.
A referencia követelmény egy vagy több szerződéssel is teljesíthető, de részenként (M.1.1. – M.1.8.) legfeljebb kettő referenciával.
Ajánlatkérő „épület” alatt érti: 1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 10. pont.
M.2.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
M.2.1. Legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület „MV-E” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel es szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy az előirt felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik.
M.2.2. Legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. sor „Építménygépészeti szakterület” MV-EG kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel es szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy az előirt felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik.
M.2.3. Legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület „MV-EV” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel es szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy az előirt felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik.
Egy szakember egy pozícióra jelölhető.
M.2.4. Legalább 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm.rend. 1. sz. melléklet II. Építészeti-műszaki tervezés 2. sor „É” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember.
Egy szakember egy pozícióra jelölhető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Részletesen a szerződéstervezetben. Fizetési feltételek: Kbt. 135.§ (1)-(3), (5)-(6), Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek., a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 32/A. és 32/B§. 2017. évi CL. tv. vonatkozó rendelk. Számlázási ütemezés a szerződéstervezet szerint.
Előleg: tart. nélk. nettó vállalk dij 30 %-a, 5% feletti rész vonatkozásában előleg-visszafizetési biztosíték szolgáltatásával. Az előleg elszámolása az utolsó négy számlában történik, egyenlő mértékben.
Teljesítési biztosíték (tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 5 %-a), Jólteljesítési biztosíték (tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 5 %-a) Kötbérek: Ptk. 6:186. § (1) bek. Késedelmi (alapja tart. nélk. nettó
váll. díj., mértéke 0,1 %/nap, max. mértéke nettó váll díj 20%-a); Meghiúsulási kötbér (alapja: tart. keret nélk. nettó váll. díj, mértéke: 20 %);
Jótállás: műsz. átvételtől minimum 24 hónap, maximum 60 hónap (ajánlattevő vállalása szerint) teljeskörű; a tervekre vonatkozóan: a beruházás hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételének lezárásától számított 24 (huszonnégy) hónap. További információ a szerződés tervezetében.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/06/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/06/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer útján
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásával kapcsolatban irányadó az EKR rendelet 15.§-a.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Részajánlattétel kizárásának indoka: Az építési beruházás egy helyszínen, egy engedélyezési terv alapján valósul meg, tehát a megvalósítás nem szakaszolt. A megvalósítandó feladatok (tervezés és kivitelezés) szakmailag is kapcsolódnak egymáshoz, ill. az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok szoros összehangolást igényelnek.
1.További információk részletesen: Közbeszerzési dokumentumok (KD) II. fejezet
2.Az eljárás során, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR-ben történik.
3.A KD az EKR rendszerében érhető el. Ajánlatkérő (AK) azt tekinti érdeklődő gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését jelezte.
4.Az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlattételi határidő (AT hat.idő) lejártáig nyújthatók be elektronikus úton. Az ajánlatok benyújtásának formai követelményeit a KD II. fejezete tartalmazza.
5.Az ajánlatban benyújtott dokumentumokkal, nyilatkozatokkal kapcsolatban irányadók a Kbt. 41/A.§-a. 6.AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat tételét.
7.AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, azt kifejezetten kizárja.
8.Valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
9.Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Fordítás: Kbt. 47. § (2) bek.
10.AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
11.Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §-a.
12.AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít
13.AK előírja elő a Kbt. 66. § (6) bek a) és b) pontjaira vonatkozó nyilatkozat tételét (nemleges tartalom esetén is).
14.Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései irányadóak.
15.Az ATként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni AK által a (szerz.terv.) előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. Tervezés: 10 M/év és 5 M/káresemény; kivitelezés 400 M/év és 200 M /káresemény.
17. Helyszíni bejárás: 2021. május 28. 10:00 óra. óra, Találkozó helyszíne: 1212 Budapest, Táncsics Mihály u. 92-98.,
18.Ajánlatban be kell nyújtani (bővebben: KD): -felolvasólap a Kbt. 68 § (4) bek. szerint (EKR Rendelet 11. § (1) bek alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével); -Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat; -Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat és dokumentumok, adott esetben az alkalmasságot igazoló szervezet Kbt. 67. § (1) szerinti nyilatkozata (EEKD- nemleges tartalommal is) a Kbt. 67. § (3) figyelemmel. -321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. § szerinti nyilatkozat (nemleges tartalom esetén is) és adott esetben a fenti § szerinti dokumentumok; -nyilatkozat közös AT-kről, képviselő AT megjelölése, meghatalmazás, közös ajánlattevői megállapodás, amely tartalmazza a KD-ban leírtakat; -beárazott árazott költségvetés (szakmai ajánlat); -aláírási címpéldány(ok) és adott esetben meghatalmazás(ok); -kitöltött EEKD.
19.Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az AT és az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő esetében az aláírási címpéldányt vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát vagy meghatalmazást, amennyiben nem az írásbeli képviseletre jogosult írja alá az ajánlatot.
20. Ajánlatkérő feltételes közbeszerzési eljárás folytat le. A szükséges fedezet hiánya a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltétele (Kbt. 135.§ (12) bek.). A Kbt. 135.§ (12) bekezdése szerinti felfüggesztő feltétel a szerződésben rögzítésre került.
21.A felhívás IV.2.6) pontja szerinti ajánlati kötöttség: 60 nap.
22. II.2.7) Munkanap alatt AK 670 naptári napot ért.
23.AT köteles megfelelni a körny.véd., szoc. és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt körny.véd., szoc. és munkajogi rendelkezések írnak elő.
24.AK a KD-ban tájékoztatásként megjelölte azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől AT megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bek.)
25.A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai irányadóak, az eljárás során az EKR rendeletre figyelemmel kell eljárni.
26.Az EKR használatával kapcsolatban bővebb információ a rendszerbe belépve, a https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas oldalon, valamint az üzemeltető elérhetőségein érhető el, AK a rendszer működésével, használatával kapcsolatban nem nyújt tájékoztatást.
27. FAKSZ neve, lajstromszáma: dr. Jakabfy Attila (00465)
28. A minősített AT-kre vonatkozó minősítési követelményeknél szigorúbb: P1), P2.) M.1., M.2
29. AK tartalékkeretnek a nettó vállalkozói díj 10%-ának megfelelő összeget köt ki
30. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 50.000.000,- HUF
A befizetés helye: az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11784009-15521000-00000000 ( OTP Bank )
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az Ajánlatkérő 11784009-15521000-00000000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. A biztosíték teljesítésének igazolása: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolása a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény. A Kbt. 41/A. § (2) bekezdése alapján az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. Az ajánlati biztosíték tekintetébe irányadó: Kbt. 54. §
31. Kiegészítő tájékoztatások: a Kbt. 56.§ szerint
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/04/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák