Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/61
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.03.29.
Iktatószám: 4855/2022
CPV Kód: 45200000-9
Ajánlatkérő: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 8200 Veszprém, 4037; 4038/1; 4061 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.05.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15734202219
Postai cím: Óváros Tér 9.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bartha László
Telefon: +36 204872725
E-mail: laszlo.bartha@veszprem2030.hu
Fax: +36 88549380
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.veszprem.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.veszprem.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000279712022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000279712022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gyárkert Kultúrpark tervezése és kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000279712022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Veszprém és a Balaton régió 2023. évre vonatkozóan elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) címet, melynek keretében a Veszprém, 4061, 4037 és 4038/1 helyrajzi számú ingatlanok fejlesztését tervezi megvalósítani aszerint, hogy az érintett területek összevonását követően, az ingatlanokon a korábbi rendeltetésből fennmaradó kiszolgáló, részben már bontott épületek teljes bontása után (mely teljes bontás alól kivételt képez a Jutasi út 3-as szám alatti volt bemutatóterem és a Budapest út felőli bejárat melletti helyi védett épület) a terület rendezvénytérként és ideiglenes parkolóterületként kerüljön hasznosításra. Ehhez kapcsolódóan az érintett ingatlanok közvetlen környezetrendezése tervezett.
Jelen fejlesztés során Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a Veszprém, 4061, 4037 és 4038/1 helyrajzi számú ingatlanokon Gyárkert Kultúrpark rendezvényhelyszín és fesztiválterület, kiszolgáló konténeregységek, központi kiállítótér és kilátó, valamint ideiglenes parkolóterület kialakításának tervezését és kivitelezését kívánja megvalósítani.
Tervezési feladatok: építési engedélyezési tervdokumentáció, kiviteli tervdokumentáció a magasépítési és mélyépítései feladatok vonatkozásában; villamos hálózati tervezés; épületgépészeti tervezés; tűzvédelmi és munkavédelmi tervezés, üzemeltetési tervezés; gazdasági és időütemterv készítése; a fejlesztés megvalósításához szükséges egyéb hatósági, szakhatósági, közmű üzemeltetői és szolgáltatói engedélyezési és kiviteli tervek.
A) ALAPFELADATOK
- Tervezési feladat
- Bontási munkálatok
- Tereprendezés
- Közlekedési felületek burkolat építése
- Növénytelepítés
- Füvesítés
- Kiszolgáló konténer telepítés
- Vizesblokk konténer telepítés
- Állványzati szerkezet
- CLT panel felépítmény
- Parkoló építés
B) OPCIONÁLIS TÉTELEK - KÁRTYAVÁR:
- Engedélyezési tervdokumentáció készítése a Kártyavár vonatkozásában
- Kiviteli tervdokumentáció, valamint tételes árazott és árazatlan költségvetési kiírás készítése a Kártyavár vonatkozásában
- CLT panel felépítmény
- Alapozási munkák
- Állványzati szerkezet
A projekthez 2021. év decemberében elkészült a teljeskörű jóváhagyási tervdokumentáció, ami tartalmazza a fejlesztés főbb mennyiségeit, paramétereit.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Gyárkert Kultúrpark tervezése és kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44212317-4
További tárgyak: 44619000-2
45000000-7
45200000-9
45211350-7
45223300-9
71220000-6
71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8200 Veszprém, 4037; 4038/1; 4061 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Veszprém és a Balaton régió 2023. évre vonatkozóan elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) címet, melynek keretében a Veszprém, 4061, 4037 és 4038/1 helyrajzi számú ingatlanok fejlesztését tervezi megvalósítani aszerint, hogy az érintett területek összevonását követően, az ingatlanokon a korábbi rendeltetésből fennmaradó kiszolgáló, részben már bontott épületek teljes bontása után (mely teljes bontás alól kivételt képez a Jutasi út 3-as szám alatti volt bemutatóterem és a Budapest út felőli bejárat melletti helyi védett épület) a terület rendezvénytérként és ideiglenes parkolóterületként kerüljön hasznosításra. Ehhez kapcsolódóan az érintett ingatlanok közvetlen környezetrendezése tervezett.
Jelen fejlesztés során Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a Veszprém, 4061, 4037 és 4038/1 helyrajzi számú ingatlanokon Gyárkert Kultúrpark rendezvényhelyszín és fesztiválterület, kiszolgáló konténeregységek, központi kiállítótér és kilátó, valamint ideiglenes parkolóterület kialakításának tervezését és kivitelezését kívánja megvalósítani.
Tervezési feladatok: építési engedélyezési tervdokumentáció, kiviteli tervdokumentáció a magasépítési és mélyépítései feladatok vonatkozásában; villamos hálózati tervezés; épületgépészeti tervezés; tűzvédelmi és munkavédelmi tervezés, üzemeltetési tervezés; gazdasági és időütemterv készítése; a fejlesztés megvalósításához szükséges egyéb hatósági, szakhatósági, közmű üzemeltetői és szolgáltatói engedélyezési és kiviteli tervek.
A projekthez 2021. év decemberében elkészült a teljeskörű jóváhagyási tervdokumentáció, ami tartalmazza a fejlesztés főbb mennyiségeit, paramétereit.
Főbb mennyiségek: a jóváhagyási terveket készítő tervező által szolgáltatott költségbecslés alapján (mellékletként csatolva).
A) ALAPFELADATOK
- Tervezési feladat
- Bontási munkálatok: 2540,88 m3
- Tereprendezés: 12.686 m3
- Közlekedési felületek burkolat építése: 6.787,3 m2
- Növénytelepítés: 2488,5 m2
- Füvesítés: 2428 m2
- Kiszolgáló konténer telepítés: 36 db
- Vizesblokk konténer telepítés: 12 db
- Állványzati szerkezet: 550,11 m2
- CLT panel felépítmény:655 m2
- Parkoló építés: 4641 m2
B) OPCIONÁLIS TÉTELEK - KÁRTYAVÁR:
- Engedélyezési tervdokumentáció készítése a Kártyavár vonatkozásában
- Kiviteli tervdokumentáció, valamint tételes árazott és árazatlan költségvetési kiírás készítése a Kártyavár vonatkozásában
- CLT panel felépítmény:1650 m2
- Alapozási munkák:128 m3
- Állványzati szerkezet: 988,22 m2
A tervezés és kivitelezési feladatok együtt megrendelésének indoka:
Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint további sajátos szabályok megállapításáról szóló 654/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett döntött.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a műszaki leírásokban, árazatlan költségbecslésben szereplő konkrét, meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra, eljárásra, tevékenységre történő hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni.
Ajánlatkérő a dokumentációban kiírt típusok esetében elfogadja a „vagy azzal egyenértékű” megajánlást, abban az esetben, ha az egyenértékűként megajánlott típus teljes körűen megfelel a dokumentáció-ban előírtaknak.
A műszaki egyenértékűség igazolása a kivitelező feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalatán felüli többlet szakmai tapasztalata az M.2. pont (É/azzal egyené.) tekintetében (0-36 hónap) 5
2 3. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalatán felüli többlet szakmai tapasztalata az M.4. pont (T/azzal egyené.) tekintetében (0-36 hónap) 5
3 4. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalatán felüli többlet szakmai tapasztalata az M.5. pont (MV-É/azzal egyené.) tekintetében (0-36 hónap) 5
4 5. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalatán felüli többlet szakmai tapasztalata az M.6. pont (MV-M/azzal egyené.) tekintetében (0-36 hónap) 5
5 Építésszervezési terv: - Építéstechnológiai terv (IGEN/NEM), - Munkaerőterv (IGEN/NEM) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: OPCIONÁLIS TÉTELEK - KÁRTYAVÁR:
- Engedélyezési tervdokumentáció készítése a Kártyavár vonatkozásában
- Kiviteli tervdokumentáció, valamint tételes árazott és árazatlan költségvetési kiírás készítése a Kártyavár vonatkozásában
- CLT panel felépítmény:1650 m2
- Alapozási munkák:128 m3
- Állványzati szerkezet: 988,22 m2
Az opció a közbeszerzés mennyiségénél, ill. fentebb meghatározott opcionális mennyiségekre vonatkozik. Nettó ajánlati ár, mint részszempont (súlyszám: 70) bontása: Nettó ajánlati ár az alapmennyiség kivitelezési munkáira (súlyszám: 50). Nettó ajánlati ár az opciós mennyiség kivitelezési munkáira (súlyszám: 20).
Ajánlatkérő az opciós tételek tekintetében rendelési jogát a vállalkozási szerződésének hatálybalépését követő 15 napon belül jogosult gyakorolni és a Vállalkozónak a lehívott opcionális mennyiségek szerződésszerű megvalósítását az alapmennyiség teljesítésével egy időben, a II.2.7) pontban előírt határidőben kell teljesítenie.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Kiegészítés a II.1.6) ponthoz:
Részajánlat nem tehető. A részajánlat tétel kizárásának indokai: Részajánlat tételére nincsen lehetőség, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti munka és feladat - jellege, összetettsége, előírt műszaki paraméterei, időbeli tartamai alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amelyet több ajánlattevő egyidőben nem tudna teljesíteni. A kivitelezésre átadott munkaterület - mely lehetővé tenné a különböző vállalkozók részére történő önálló munkaterület biztosítását – nem osztható.
Kiegészítés a II.2.7) ponthoz:
A szerződés teljesítésének határideje: 7 hónap (210 nap). Részletesen ld. szerződés-tervezet.
A III.1.3) pont folytatása:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
(...)
M.8. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik ISO 9001 szerinti, magasépítési tevékenységre is kiterjedő minőségirányítási rendszerrel, vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti egyenértékű dokumentummal.
M.9.Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik ISO 14001 szerinti környezetvédelmi intézkedésekkel, vagy a 321/2015. (X. 30. ) Korm. r. 24. § (4) bekezdése szerinti egyenértékű dokumentummal (pl. a környezetvédelmi vezetési rendszer leírása).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Igazolási mód: Az ajánlattevőnek és a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban (továbbiakban: EEKD) foglaltak szerinti nyilatkozatának a benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá. Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, úgy az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében az EEKD-t ajánlattevő nyújtja be (Korm. rend. 3. § (3) bekezdés). Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatokat az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg (Korm. rend. 3. § (5) bekezdés). A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt egyes kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg és azokat mely bíróságok, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (3)–(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandóak. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges. A kizáró okok és alkalmasság igazolására benyújtott dokumentumoknak alkalmasnak kell lennie az igazolni kívánt tény, adat igazolására.
Ajánlatkérő a kizáró okok tekintetében kifejezetten hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-aira.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolását eredeti vagy egyszerű másolati példányban.
Öntisztázás lehetősége (Kbt. 64. §)
(...)
SzT.1. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetében a névjegyzékben szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásból; amennyiben az elektronikus névjegyzékben az ajánlattevő nem szerepel, az Ajánlattevő részéről csatolandó a névjegyzékében történő szereplés tényét igazoló illetékes kamara és/vagy hatóság által kiállított igazolás. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt hasonló nyilvántartás szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell benyújtani.
A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara és/vagy hatóság névjegyzékében.
Igazolás módja: Az ajánlatban kizárólag nyilatkozni kell az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) IV. rész α szakasz kitöltésével. A legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1)-(3) bekezdése szerint a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felhívását követően kell az igazolás(oka)t benyújtani.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
SzT.1. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha:
- nem szerepel a 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (7) bekezdése alapján a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, valamint nem szerepel 322/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara és/vagy hatóság névjegyzékében;
- a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
További információkat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a, alapján felhívja a figyelmet arra, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az ajánlatban kizárólag nyilatkozni kell az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) IV. rész α szakasz kitöltésével.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a jelen pontban meghatározott dokumentumokat az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani az arra felhívott ajánlattevő.
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 1. §, 5.§ (1) és 19.§ (1) a) pontja alapján valamennyi – az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 2 évben (24 hónapban) vezetett, illetve ebben az időszakban megszűnt - pénzforgalmi számláról szóló, valamennyi pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy mely pénzintézetnél, mióta vezeti pénzforgalmi számlát, és az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 2 évben (24 hónapban) 30 napot meghaladó sorba állítás a pénzforgalmi számlán volt-e. (A „sorba állítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. Törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.)
P.2. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1.§, 5.§ (1) bekezdése és 19.§ (1) b) pontja alapján saját vagy jogelődje, az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámoló. A Kbt. 69. §. (4)-(7) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevőket az igazolások benyújtására. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján (http://e-beszamolo.im.gov.hu) megismerhető, a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszakkezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát magas- és mélyépítési kivitelezési tevékenységből származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az Ajánlattevő működésének ideje alatt magas- és mélyépítésből származó általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételének összességében el kell érnie vagy meg kell haladnia az Ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott értéket (nettó 680 millió Ft).
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltak alapján amennyiben az Ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló Ajánlatkérő által kért részének benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogiformában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
P.3. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1.§, 5.§ (1) bekezdése és 19. § (1) c) pontja alapján nyilatkozat az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan magas- és mélyépítésből származó nettó árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerinti esetben ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges.
A P.1; P.2. és P.3. alkalmassági feltételeknek való megfelelés tekintetében a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdései, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §-a az irányadó.
A közös ajánlattevők a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése c) pont szerinti árbevétel esetén együttesen is megfelelhetnek, a többi, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) és b) pont szerinti gazdasági alkalmasság esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel.
Ajánlatkérő felhívja az alkalmassági követelmény vonatkozásában a figyelmet a Kbt. 140.§ (9) bekezdésére.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdésében, valamint a 67. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 69. § (11a) értelmében az alkalmassági követelményeknek megfelelés körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet az Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat tartalma szerint bármelyik pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban) 30 napot meghaladó sorba állítás volt.
P.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját vagy jogelődje, az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti év beszámolói szerint a cég üzemi (üzleti) tevékenységének eredménye a vizsgált évek közül egynél több üzleti évben negatív volt. Ha P.2. szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, ajánlatkérő az ajánlattevő alkalmasságát akkor állapítja meg, ha működésének ideje alatt a magas- és mélyépítési kivitelezési tevékenységből (magasépítés: minden olyan építési beruházás, amely olyan épület (fogalmát ld. 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 10. pontja) létrehozására és/vagy felújítására és/vagy bővítésére és/vagy átalakítására irányul, amelynek a meghatározott rendeltetésétől függően a csatlakozó rendezett terepszint felett egy vagy több építmény-szintje létesül; mélyépítés: az általános gyakorlat szerint mélyépítés minden olyan tevékenység, mely egy meghatározott munka-szintről a föld takarásában, a föld szintje alatt, vagy a föld szintjén történik építési tevékenység. Ennek megfelelően a vonatkozó jogszabályok alapján ezek a tevékenységek – amennyiben engedélykötelesek – útépítési, és/ vagy vízjogi létesítési engedély birtokában végezhetők) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja a 680 000 000 Ft-ot.
P.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem rendelkezik legalább nettó 680.000.000 Ft árbevétellel magas- és mélyépítési kivitelezési tevékenységből (magasépítés: minden olyan építési beruházás, amely olyan épület (fogalmát ld. 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 10. pontja) létrehozására és/vagy felújítására és/vagy bővítésére és/vagy átalakítására irányul, amelynek a meghatározott rendeltetésétől függően a csatlakozó rendezett terepszint felett egy vagy több építmény-szintje létesül, mélyépítés: az általános gyakorlat szerint mélyépítés minden olyan tevékenység, mely egy meghatározott munka-szintről a föld takarásában, a föld szintje alatt, vagy a föld szintjén történik építési tevékenység. Ennek megfelelően a vonatkozó jogszabályok alapján ezek a tevékenységek – amennyiben engedélykötelesek – útépítési, és/ vagy vízjogi létesítési engedély birtokában végezhetők).
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a, alapján felhívja a figyelmet arra, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az ajánlatban kizárólag nyilatkozni kell az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) IV. rész α szakasz kitöltésével.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a jelen pontban meghatározott dokumentumokat az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani az arra felhívott ajánlattevő.
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1. Az ajánlattevőnek be kell mutatnia a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 (nyolc) évben teljesített, a felhívás jelen pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb építési beruházásairól szóló referencia igazolásait.
A cégszerű nyilatkozatnak és az igazolás(ok)nak (referencia igazolás) tartalmaznia kell legalább:
- A szerződést kötő másik fél megnevezését (név, székhely, nyilatkozattételre és/vagy a referenciáról információt adó személy jogosult képviselőjének neve, beosztása és telefonszáma),
- Az építési beruházás tárgyát részletesen kitérve az alkalmassági szempontnál megjelölt részfeladatokra,
- Az építési beruházás mennyiségét (pl.: … m2-es tereprendezés és ... m2 közlekedési felületek (járda, út) építése, …, stb.),
- A teljesítés idejét (a kezdő és befejező időpontja – év, hónap és nap – megjelölésével),
- A teljesítés helyét, és
- Nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
- A referencia igazolásban az igazolás kiadójának a teljesítés százalékban kifejezett arányára ki kell térni.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként (nyertes közös ajánlattevőként) végezte, és a referencia igazolás kiállítható az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állít-ható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ismertetésben az alábbiaknak is szerepelnie kell:
- nyilatkozat arról, hogy a referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, továbbá
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, valamint
- az igazolást benyújtó által végzett teljesítés aránya százalékban.
Amennyiben a referenciamunkát az ajánlattevő/alvállalkozó/más szervezet közös ajánlattevőként /alvállalkozóként teljesítette, úgy a teljesítésből kizárólag csak az ajánlattevő/alvállalkozó/más szervezet saját teljesítése fogadható el.
A projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt [Kbt. 140. § (9) bekezdés]
M.2-M.7. Az ajánlatban Ajánlattevő mutassa be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azt a szakembert, akit be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakember bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat;
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen;
- a végzettséget, ill. képzettséget igazoló dokumentumok;
- a szakember által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
Amennyiben az M.2-M.7. pont tekintetében a megajánlott szakemberek a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (névjegyzék) szerint a felhívás adott pontja tekintetében ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal rendelkeznek, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. A fentiekre tekintettel szükséges az ajánlatban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető.
Ajánlattevő nyertessége esetén az M.2-M.7. pont szerinti szakembernek a szerződéskötés időpontjára szerepelnie kell a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban és rendelkeznie kell az előírt érvényes jogoslultsággal vagy azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal.
A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és ebben az esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
M.8. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés c) pontja alapján ISO 9001 szerinti, magasépítési tevékenységre is kiterjedő minőségirányítási rendszerre vonatkozó (vagy azzal egyenértékű), független szervezet által kiállított tanúsítvány benyújtása. Az ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak.
M.9. A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (2) bekezdés f) pontja alapján az ISO 14001 szerinti környezetvédelmi vezetési rendszerre vonatkozó (vagy azzal egyenértékű), független szervezet által kiállított tanúsítvány, vagy a 321/2015. (X. 30. ) Korm. r. 24. § (4) bekezdése szerinti, ezzel egyenértékű dokumentum (pl. a környezetvédelmi vezetési rendszer leírása).
(...)
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük 1 felel meg.
(...)
További információkat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 8 évben (96 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb tizenegy éven belül megkezdett építőipari kivitelezési munkákra vonatkozó referenciával/referenciákkal, amely(ek) magában foglalta/foglalták az alábbi munkákat:
a) bontási munkák, melynek alapterülete elérte legalább az 1.900 m²-t, és magában foglalta a bontást követő építészeti munkákat;
b) legalább 9.500 m2 tereprendezési ill. kert és tájépítészeti feladatok;
c) legalább 5.000 m2 közlekedési felületek (járda, út) építése;
d) legalább 400 m2 állványzati szerkezet építés;
e) legalább 3400 m2 parkoló építés.
Az a)-e) alpontokban előírt feltételek legfeljebb öt referenciával igazolhatók, illetőleg az alponton belül előírt értékre és tárgyra vonatkozó követelmény több, bemutatott referencia értékének, tárgyának összevonásával igazolható (referenciák közötti átfedés megengedett). Az alkalmassági feltétel keretében az a)-e) alpontjaiban meghatározott, az építési tevékenységre vonatkozó és jellemző mérőszámok, mutatószámok a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése szerinti műszaki egyenértékűség vizsgálatának alapját képezik. Ajánlatkérő abban az esetben tekinti a referenciát az előírt időszakon belül teljesítettnek, ha a befejezés időpontja a felhívás feladásától visszafelé számított 8 éves időszakon belül esik. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb tizenegy éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő, az alábbi jogosultsággal (vagy azzal egyenértékű) vagy végzettséggel és tapasztalattal rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti építészeti tervezési területre (É vagy azzal egyenértékű) vonatkozó jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges (266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete II. Szakma Építészeti-műszaki tervezés 2. pontjában meghatározott) végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő, az alábbi jogosultsággal (vagy azzal egyenértékű) vagy végzettséggel és tapasztalattal rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti építményvillamossági tervezési szakterületre (V - vagy azzal egyenértékű) vonatkozó jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete II. Szakma Építészeti-műszaki tervezés 34. pontjában meghatározott) végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
M.4. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő, az alábbi jogosultsággal (vagy azzal egyenértékű) vagy végzettséggel és tapasztalattal rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tartószerkezeti tervezési szakterületre (T - vagy azzal egyenértékű) vonatkozó jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete II. Szakma Építészeti-műszaki tervezés 30. pontjában meghatározott) végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
M.5. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, ill. képzettséggel rendelkező szakemberrel:
- legalább 1 fő, aki építési szakterületen felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. felelős műszaki vezetés 1. rész 2. sor (jelölés MV-É) D) pontjában meghatározott, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, valamint az E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M.6. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő, az alábbi jogosultsággal (vagy azzal egyenértékű) vagy végzettséggel és tapasztalattal rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik:
- legalább 1 fő, aki építési szakterületen felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. felelős műszaki vezetés 2. rész 2. sor (jelölés MV-M) D) pontjában meghatározott, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, valamint az E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M.7. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, ill. képzettséggel rendelkező szakemberrel:
- legalább 1 fő, aki építési szakterületen felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. felelős műszaki vezetés 2. rész 5. sor (jelölés MV-ÉV) D) pontjában meghatározott, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, valamint az E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyen-értékűnek tekintett végzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
Ajánlatkérő az M.2-M.7. alkalmassági követelmények tekintetében a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel, illetve végzettséggel egyenértékű végzettséget, illetve képzettséget is elfogadja.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az M.2-M.7. alkalmassági követelmények tekintetében kizárólag annak a szakembernek a tapasztalatával igazolható az alkalmasság, akinek a szakmai többlettapasztalata értékelési szempontként értékelésre kerül.
Az M.2.-M.7. pontjában előírt szakemberek esetében Ajánlatkérő az egyenértékű jogosultsággal történő megfelelést is lehetővé teszi.
Ajánlatkérő a párhuzamos gyakorlati időket csak egyszer veszi figyelembe, amennyiben a megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (névjegyzék) szerint a felhívás adott pontja tekintetében ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal még nem rendelkezik. Az M.5., M.6., és M.7. pont szerinti szakember által ellátandó feladatok esetében a Kbt. 65. § (10) bekezdése megfelelően irányadó!
Az M2.-M7. alkalmassági követelmények vonatkozásában Ajánlatkérő lehetővé teszi a szakemberek közötti átfedést.
(...)
M.8-M.9. alkalmassági követelményeket ld. II.2.14) pontban.
További info. ld. KD.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő az alábbiak szerint előírja ajánlati biztosíték nyújtását jelen közbeszerzési eljárásban:
A Kbt. 54. § alapján Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melyet az ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani. Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 20.000.000 Ft.
Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie, az az ajánlati kötöttség megtartását biztosítja.
Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az alábbi módok egyikén:
•a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának OTP Bank Nyrt. banknál lévő 11748007-15430001-06530000 számú számlájára az ajánlattételi határidő lejártáig készpénz átutalási megbízással vagy átutalással;
•feltétel nélküli, visszavonhatatlan pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával;
•biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
Ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a biztosítékot az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta, az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása az alábbi módokon lehetséges:
•készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat);
•pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén az garancia/kezességvállaló nyilatkozat eredeti példánya a Kbt. 47. § (2a) bekezdése alapján;
•biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény eredeti példánya a Kbt. 47. § (2a) bekezdése alapján.
A befizetést/átutalást igazoló dokumentumot, garancia nyilatkozatot/kezességvállaló nyilatkozatot vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt az ajánlattevő köteles benyújtani a Kbt. 41/A. §-a alapján. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (5) bekezdése szerint kerül visszafizetésre.
(...)
Ajánlatkérő a szerződés biztosítékai körében az alábbiakat írja elő:
•Teljesítési biztosíték, amelynek összege a szerződéses ellenérték tartalékkeret és ÁFA nélküli összegének 3 %-a. A biztosítékot a szerződésben rögzítettek szerint kell rendelkezésre bocsátani.
Az előírt biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint teljesíthető.
•Jólteljesítési biztosíték, amelynek összege a szerződéses ellenérték tartalékkeret és ÁFA nélküli összegének 3 %-a. A biztosítékot a teljesítés, azaz a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásának időpontjában kell rendelkezésre bocsátani a jótállási időtartam lejártának időpontjáig.
Az előírt biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint teljesíthető.
(...)
- Jótállás: 60 hónap a sikeres műszaki átadás-átvételtől számítva.
- Késedelmi kötbér: 0,1%, de legfeljebb 10%
- Meghiúsulási kötbér: 20%.
(...)
Fizetési szabályok:
Vállalkozó fin. forrásonként 1db előlegszámla, 7db részszámla és 1db végszámla benyújtására jogosult a Megrendelő műszaki ellenőre által igazolt műszaki teljesítés és Megrendelő műszaki teljesítés igazolásai alapján.
Előleg mértéke: a vállalkozói díj ÁFA és tartalékkeret nélkül számított összegének 10%-a.
Ajánlatkérő 10%-os tartalékkeretet köt ki.
(...)
Ajánlatkérő a számlákban foglalt szerződésszerű teljesítésről a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint nyilatkozik (teljesítésigazolás), azzal, hogy teljesítési igazolást tárolási nyilatkozatra nem ad ki Ajánlatkérő.
(...)
A számla kifizetése a Kbt. 135. § (1), (3) és (5)-(6) bekezdései alapján, illetve a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, illetve amennyiben a nyertes Ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint történik, figyelemmel az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30; 32. § és 32/A. §-aiban foglaltakra.
(...)
További információkat a KD-ok tartalmaznak.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/05/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/05/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak (ld. 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet és Kbt. 68 §).
A 2 hónapos ajánlati kötöttség 60 naptári napot jelent
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet és a Kbt. 68 § előírásainak megfelelően kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
-A tájékoztatást igénylő gazdasági szereplő az EKR-en keresztül fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő (tov.: AK) a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 56. § alapján jár el.
-Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 72. § (1) bekezdése alapján az ajánlat aránytalanul alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást tartalmaz és indokoláskérést von maga után.
-Amennyiben minden érvényes ajánlat összege meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét, úgy az AK jogosult az eljárást eredménytelenné nyilvánítani a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján.
-Az AK az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 79. § (2) szerint jár el. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.
-A jelen felhívás a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében és a Közbeszerzési Hatóság által meghatározott minősítés szerint szigorúbb alkalmasságokat tartalmaz az alkalmassági feltételek vonatkozásában.
-Kbt. és Ptk. alkalmazása: A felhívásban és a dokumentációban a „Kbt.” rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. rendelkezései valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: új Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
- AK helyszíni bejárást nem tart.
-AK konzultációt jelen eljárásban nem tart.
-AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
-Tárgyi eljárás során AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat. Az AK az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, az ajánlatok bírálatára csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében kerül sor.
-Az AK a projekttársaság létrehozásának lehetőségét kizárja.
-Felelősségbiztosítás: AK a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. és 26. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen:
--legalább 25.000.000 Ft/káresemény és 50.000.000 Ft/év összegű tervezői felelősségbiztosítással, amely az altervezői szolgáltatására is kiterjed;
--legalább 100.000.000,- Ft összegű káreseményenkénti és 200.000.000,- Ft összegű kárévenkénti kártérítési limitű, összkockázatú építés- és szerelésbiztosítással (C.A.R..), amelynek fedezeti hatálya kiterjed a megkötésre kerülő szerződés tárgyában okozott károkra és a következményi károkra egyaránt.
A nyertes ajánlattevő köteles – a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig − a fent előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra vonatkozó szerződést megkötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást megköti vagy meglévő felelősségbiztosítását a feltételeknek megfelelően kiterjeszti. A felelősségbiztosításról szóló kötvényt vállalkozó legkésőbb a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig köteles megrendelő részére bemutatni és arról egy másolatot átadni.
-A részszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám alsó határa 0, felső határa 10. Az értékelés során alkalmazott módszer (módszerek), amellyel az AK megadja a ponthatárok közötti pontszámot a következők: 1. rsz.: fordított arányosítás (ld. KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.). 2-5. rsz.: egyenes arányosítás (ld. KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.), 6. rsz.: pontozás (pontkiosztás) módszere (ld. KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.). AK felhíja az Ajánlattevők figyelmét a szakemberre vonatkozó értékelési szempontok kapcsán, hogy AK a Kbt. 71. § (9) bekezdés a) pontja alapján köteles érvénytelenné nyilvánítani az ajánlatot, amennyiben a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között – a 71. § (9) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérő - ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani. Amennyiben az ajánlati elem legkedvezőbb szintje és az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem érvénytelen és a 71. § (9) bekezdés b) pontja nem kerül alkalmazásra.
-Feltételes közbeszerzés: AK tájékoztatja a Tisztelt gazdasági szereplőket, hogy a fedezetet a Veszprém-Balaton 2023 Zrt-vel megkötendő Támogatási Szerződésben rögzített támogatásból kívánja biztosítani, amely Támogatási Szerződés jelenleg nem áll rendelkezésre.
A fentiekre figyelemmel AK a Támogatási Szerződés megkötésének vagy hatálybalépésének elmaradását, olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
AK felhívja a Tisztelt gazdasági szereplők figyelmét továbbá arra, hogy amennyiben valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény a Kbt. 53. § (1) bekezdésben foglalt határidőt követően bekövetkezik, az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, de dönthet az eljárás folytatásáról is (Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdés). AK alkalmazza továbbá, a Kbt. 135. § (12) bekezdésében foglaltakat ennek megfelelően a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján felfüggesztő feltételként rögzíti, hogy a szerződés mindaddig nem lép hatályba, amíg az ellenszolgáltatás teljesítéséhez szükséges fedezet nem áll rendelkezésre, figyelemmel arra, hogy annak feltétele, hogy a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. és a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötendő támogatási szerződés hatályba lépjen és a szerződés alapján a támogatás átadásra kerüljön. AK alkalmazza továbbá a Kbt. 135. § (12) bekezdésében foglaltakat. Amennyiben a Szerződés hatályba lépésére legkésőbb annak megkötését követő 180 napon belül nem kerül sor, a Szerződés nem lép hatályba. További információ a szerződéses feltételekben.
-A Beruházás a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozik, úgy a nyertes ajánlattevő biztosítani köteles az Üvegkapu alkalmazását. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte.
-FAKSZ neve, lajstromszáma: Mester Ákos (lajstromszáma: 01081.)
További info. ld. KD-ok.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásainak megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/03/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák