Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/76
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma: 2018.04.20.
Iktatószám: 4930/2018
CPV Kód: 48820000-2
Ajánlatkérő: Országos Közegészségügyi Intézet
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Delta Systems Kft.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Közegészségügyi Intézet
Nemzeti azonosítószám: AK05964
Postai cím: Albert Flórián út 2-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Koltai Áron
Telefon: +36 14761100
E-mail: oki.titkarsag@oki.antsz.hu
Fax: +36 14761390
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://oki.antsz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://oki.antsz.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés alapján számítógéprendszer szállítása, telepítése és üzembehelyezése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48820000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés alapján Számítógéprendszer szállítása, telepítése és üzembehelyezése az
„EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 Az egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”, az „EFOP-1.8.1-VEKOP-
15-2016-00001 Komplex népegészségügyi szűrések”, az „EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 A kora gyermekkori intervenció
ágazatközi fejlesztése”, és az „EFOP-1.9.6-16-2017-00001 Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések” azonosítószámú
projektek keretében
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 285492875 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi szerződés alapján számítógéprendszer szállítása, telepítése és üzembehelyezése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48820000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata a műszaki leírásban meghatározott berendezések szállítása, telepítése és üzembehelyezése.
A közbeszerzés mennyisége:
• 1 db 42 U méretű Rack sze krény és tartozékai
• 1 db szünetmentes tápegység
• 4 db pengeszerver keret
o az eszközökre 60 hónap, bármikor bejelenthető, a bejelentéstől számított 4 órán belüli reakciót garantáló támogatás
• 6 db pengeszerver: nominális 128 GB memória
o Szoftver összetevők
1 db Vmware Vsphere Enterprise Plus processzorlicenc 1 év támogatással
MS Windows Server 2012 R2 Standard 4 VM futtatásához elegendő licenc (MS Windows Server 2016 Standard ajánlása esetén,
2012 R2-re való visszatérési jog és telepítő média biztosítása is szükséges)
1 db Red Hat Enterprise Linux Server 2 Sockets 4 Guests 1 év támogatássa l
o az eszközre 60 hónap bármikor bejelenthető, a bejelentéstől számított 4 ó rán belüli reakciót garantáló, diszkmegtartást
tartalmazó támogatás.
• 2 db pengeszerver: n ominális 256 GB memória
o Szoftver összetevők
VMware vCenter SRM Enterprise 25 VM 1 év támogatással
4 db VMware vSphere Enterprise Plus processzorlicenc 1 év támogatással.
o az eszközre 60 hónap bármikor bejelenthető, a bejelentéstől számított 4 órán belüli reakciót garantáló, diszkmegtartást
tartalmazó támogatás.
• 2 db pengeszerver: n ominális 256 GB memória:
o Szoftver összetevők
MS Windows Server 20 12 R2 Standard 4 VM futtatásához elegendő licenc (MS Windows Server 2016 Standard ajánlása esetén,
2012 R2-re való visszatérési jog és telepítő média biztosítása is szükséges)4 db VMware vSphere Enterprise Plus processzorlicenc
1 év támogatással.
o az eszközre 60 hó nap bármikor bejelenthető, a bejelentéstől számított 4 órán belüli reakciót garantáló, diszkmegtartást
tartalmazó támogatás.
• 1 db pengeszerver: n ominális 256 GB memória
o Szoftver összetevők:
4 db VMware vSphere E nterprise Plus processzorlicenc 1 év támogatással,
2 db Red Hat Enterprise Linux Server 2 Sockets 4 Guests 1 év támogatáss al.
o az eszközre 60 hónap bármikor bejelenthető, a bejelentéstől számított 4 ór án belüli reakciót garantáló, diszkmegtartást
tartalmazó támogatás.
• 2 db központi tároló ( legalább 60 TB HDD bruttó tároló kapacitás, legalább 8 db SSD támogatással)
o Az eszközre és annak szoftverösszetevőire 60 hónap, bármikor bejelenthető, a bejelentéstől számíto tt 4 órán belüli helyszíni
reakciót garantáló támogatást kérünk a műszaki leírás 2.8.22. pontjában részletezettek szerint.
• 13 db Ethernet Switch
o Az eszközre 60 hónap, következő munkanapi, csereeszközt biztosító támogatás.
A rendszerintegrációs szolgáltatásokkal kapcsolatos követelmények
• Az Ajánlatkérő szakembereivel a végső topológia és implementáci ós terv kialakítása
• Az Implementációs terv végrehajtsa
• Virtuális környezet kialakítása, jelenle gi virtuális gépek környezet migrációja az új környezetbe
• Tároló, kapcsoló konfigurációk kialakítása, kötetek kialakítása
• „On-the-job” oktatás: legfeljebb 10 fő részére, az üzembehely és alatt, valamint az attól számított 2 hónapon belül
• Rendszerdokumentáció elkészítése
A berendezések/eszközök részletes, minimálisan elvárt műszaki leírása, műszaki leírásban történik. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, illetőleg
szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének meghatározása
érdekében történt, illetve szükséges, ajánlatkérő az azzal egyenértékű ajánlattételt mindemellett biztosítja. Az egyenértékűség
igazolása ajánlattevő feladata. (321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 46. § (3)).
A részletes műszaki paramétereket és feladatleírást a műszaki leírás tartalma zza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.2. a) alkalmassági követelménynek való megfelelésre bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen (36 hónapon) felüli többlettapasztalata (0-24 hónap) 5
2 Az M.2. b) alkalmassági követelménynek való me gfelelésre bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen (36 hónapon) felüli többlettapasztalata (0-24 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001; EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001; EFOP-1.9.5- VEKOP-16-2016-00001; EFOP-1.9.6-16-2017-00001
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Az EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 projekt esetében a szűrővizsgálatok megkezdéséhez szükséges nagy számú háziorvos képzésének zavartalan lebonyolításához, a szűrések megkezdéséhez, a szűrések lebonyolításának támogatásához nélkülözhetetlen informatikai rendszerek üzembe állításához elengedhetetlen a felhívás II.2.13) pontjában megadott négy uniós projekt beszerzési tárgyát képező központi infrastruktúra rendelkezésre állása. A gyorsított eljárás alkalmazásával elkerülhető, hogy a szűrések lebonyolításához szükséges rendszerek a jelenlegi hardver eszközökre kerüljenek telepítésre, megkockáztatva, hogy a működésükben fennakadások keletkezzenek. A gyorsított eljárással a normál eljárási határidők idővesztesége jelentősen csökkenthető, mellyel elkerülhető az érintett informatikai rendszerek átmeneti, kényszerű szünetelése, valamint a projekt megvalósításának, a szűrések elvégzésének jelentős késedelme.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 222 - 461113
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Adásvételi szerződés alapján számítógéprendszer szállítása, telepítése és üzembehelyezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Delta Systems Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szentendrei út 39-53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
E-mail: tenderiroda@delta.hu
Telefon: +36 14375200
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14375299
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 276223701
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 285492875
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési H atóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5 .
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/04/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)